Tolna Megyei Népújság, 1976. szeptember (26. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-21 / 223. szám

1976. szeptember 21. “Képújság 7 APROHIRDETESEK Adásvétel Eladó 1—2 mázsa szőlő. Érdeklődni : Szekszárd, Kossuth L. u. 29. (342) Tolna, Madách u. 29. sz. kertes csa­ládi ház, beköltöz» hetően eladó. Ér_ deklődni egész nap a helyszínen lehet. (362) Bonyhád, Nádasdi út 8. sz. alatti ház eladó, kisebb átala­kítással két család részére is alkalmas. Érdeklődés : szept. 25—26-án. (292) Egy szoba + két fél szobás OTP öröklakás eladó. Központi fűtés meg_ oldható „Hermann O ltp. 17427” jel­igére a szekszárdi hirdetőbe. (357) Vízen lévő horgász­tanya (víkendház) berendezéssel sürgő­sen, olcsón eladó. Irányár : 25 000 Ft. Jantner, Szekszárd, Béri B. u. 55. (358) Kétszintes, kertes családi ház eladó. Tamási, Gárdonyi U. 4. (331) Kétszobás, hálófül­kés, Szekszárd köz­pontjában lévő öröklakás, kész­pénzért eladó ,,ösz 17404” jeligére a hirdetőbe. (324) Boroshordók el­adók. Szekszárd, Ba­lassa u. 6. sz. alatt. (353) Dunakanyarban családi ház eladó. „Kétszintes 17430” jeligére a szekszár­di hirdetőbe. (354) Szekszárd, Csatár Újtelep, Tüzér u. 5. sz. alatti (bátaszéki út mellett) három. szoba-összkomfor­tos családi ház, melléképületekkel, sürgősen eladó. (365) Fadd, Felszabadu­lás u 8. sz. alatt nagy mennyiségű szarufa, léc és deszka eladó. (355) Kölesd-Hangoson tetőfedő cserép el­adó. Érdeklődni : Szabó Bélánál. (356) Szőlőtermés, ve­gyes, 4—5 mázsa el­adó. Érdeklődni : 8— 16 óráig, Varga, Szekszárd, Marx u. 17. (364) Fonyódon na­gyobb lakóház, te­lekkel sürgősen el­adó, megosztva ikernyaralónak is alkalmas. Érdeklőd­ni : Kaponya, Fo­nyód, Napsugár u. 64. sz. (349) Autó-motor Lada 1200-as új­szerű állapotban, Igényesnek eladó ! Érdeklődni a kiadó­ban. (263) IB-s Skoda 100-as, megkímélt állapot­ban eladó, Duna- szentgyörgy, Vörös­marty u. 16. (307) Most műszaki vizs. gázott Polski Fiat el. adó, Tolna, Deák F. u. A/2. m. em. (369) Most műszaki vlzs. gázott T 5-ös Pannó. nia olcsón eladó. Bonyhád, Liszt Fe­renc u. 30. (370) Vegyes Szekszárd városi Tanács költségve­tési üzeme felvesz gépkocsivezetőt. Je­lentkezés : Tartsay Vilmos u. 8. (340) Az Autóközleke­dési Tanintézet szekszárdi iskolája személygépkocsi­vezetői tanfolyamot indít Bátaszéken. Jelentkezni lehet: Mezei Alfonznénál, Bátaszék, vasútállo­más. (363) Építők figyelem ! Bontásból származó kis- és nagyméretű tégla, szarufa, ge­renda, léc, deszkák, mozaiklapok, piros tetőcserép, ajtók, ab. lakok nagy mennyi­ségben kaphatók Bonyhádon a Piac tér udvarában. (193) Városi Tanács V. B. egészségügyi osztálya felvételre keres városi bölcső, délbe takarítónőket, valamint fűtőt. Je­lentkezni lehet a bölcsődei gondnok. Ságon. (IV. sz. böl­csőde, Petőfi u.) (346) Felvételre kere­sünk a Tolna me­gyei Tanács Cse­csemőotthonába ok. tóber hónapban be­induló városi böl­csődébe szakképzett csecsemő- és gyer­mekgondozónőket, valamint takarító­nőket. Jelentkezni lehet a csecsemő- otthon munkaügyi osztályán. (345) Szőlőoltványok, lu. gasszőlők termelői áron Díjmentes ár­jegyzéket küldök. Valiskó szőlész, Gyöngyös, Aranysas 3. (268) A szekszárdi Jó­reménység Mgtsz 1 hálózati villany­szerelői állást hir­det. Helybeli előny­ben. Fizetés meg_ egyezés szerint. Je. lentkezés : Bocskai út 12 személyzetis­nél. (306) SZŐNYEGPADLÓVAL KORSZERŰSÍTSEN ! Tervezők, belsőépítészek anyagbeszerzők figyel­mébe is ajánljuk a Soproni Szőnyeggyár termékeiből rendezett, vásárlás­sal egybekötött bemutatónkat. Megtekinthető: október 9-ig. A BNV alkalmával keressék fel áruházunkat és tekint­sék meg rendkívül gazdag választékunkat! Szakmai ismertetőt díjtalanul adunk. Egyéni vásárlóinknak díjtalan szőnyegszegés (a habhatású kivételével). Cím: BÉTEX Terézvárosi Kisáruház Budapest VI., Majakovszkij u. 56—58. Nyitva: 9-től 18.30 óráig, szombaton 9-től 13 óráig. Telefon: 221—000, 221—212. (322) A Ganz-MÁVAG Mozdony- Vagon és Gép­gyár Felvonógyára értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy a felvonóalkatrész-ellátással kapcsolatos ügyfélfogadás valamint a megrendelésre gyártott felvonóalkatrész­kiszolgálás 1976. szeptember 1-től egységesen a felvonóértékesítési osztály Lőportár utcai raktárában történik. Cím: Budapest XIII., Lehel út 18/'b. Lőportár utcai bejárat. Vezető: Pál-Kovács Györgyné. Telefon: 209—250. Kiszolgálási, félfogadási idő: hétfő, szerda, pénteki napokon 8—13 óra között. (243) ___r r mm D ED ASZ Uzentigazga lósága Kaposvár; értesíti a lakosságot, hogy az alább felsorolt helyeken 20 kV-os leága­zást és 35 kV-os összekötő vezetéket, valamint transzformátorállomást helyez feszültség alá. Dombóvár, Népköztársaság u. épített házas transzformátorállomás és 20 kV-os földkábel. Nagyberki iskolához 20 kV-os leágazás és transzformátorállomás. Kaposvár 61. sz. út épülő szakaszán 20 és 35 kV-os összekötő vezeték. A fenti létesítmények megközelítése illetve megérintése tilos és életveszélyes! (269) Fájdalommal tudatjuk, hogy Tarlós István, a drága jó férj, édesapa és szerető testvér szep­tember 17-én, hosszú betegség után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait szeptem­ber 23-án, 15 órakor he­lyezzük örök nyugalom­ra a szekszárdi újvárosi temetőben. Gyászoló család. (x) Soros hirdetés Dunagyöngye Mgtsz Bo- gyiszló, mezőgazdasági gép­szerelésben jártas szerelő­ket felvesz. Bérezés meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet a gépműhely vezetőjé­nél. Bogyiszló, Duna utca 5 sz. alatt. (301) Női ruhák exportra Hegyalja Ruházati Szövetkezet sátoraljaújhelyi és a kör­nyező falvakban elhelyezett üzemeiben exportra készíte­nek női ruhákat, kabátokat, kosztümöket. Az idén az exportérték eléri a 300 millió forintot. (MTI-fotó — Erezi K. Gyula — KS). Anyakönyvi hírek Dombóvárott, augusztus hónap­ban az alábbi bejegyzések tör­téntek az anyakönyvekbe: Születések. Trupp Roland Ká­roly, Tösmagi Ivett, Balázs Ad­rienn, Illés Andrea, Kovács Re­náta, Papp Edit, Baranyai Ber­nadett, Béndek Katalin, Gál Gyöngyi, Pribay Borbála, Csuti László, Hoós Szilárd Attila, Bódog Krisztina, Fónai Rita, Hosszú Szilvia, Meiszinger Ró­bert, Illés Bernadett, Csutorás Anetta, Göndöcs Viktor Zoltán, Grünvald Karolina, Váradi Mik­lós József, Gyimesi György. Házasságkötések: Bódis Lajos és Dzurik Erzsébet Mária, Bíró György és Nagy Ibolya Katalin, Béldi Géza és Gábor Edit, Ré- pánszky László és Patai Éva, Klemen Szaniszló és Kővári Má­ria, Blumenschein Károly és Sol­tész Mária Ibolya, Nagyistók Béla és Boros Katalin, Orbán László és Buda Sára Erzsébet, Aranyos Imre és Keszthelyi Andrea, Koncz Elek és Kelemen Irma, Nagy Attila és Pöthe Má­ria, Somogyi Sándor és Tombi Erzsébet Mária, Aradi László és Tóth Éva Mária, Varga Miklós és Brunn Erzsébet, Gebhárd Ist­ván és Hegyi Mária Anna, Cson­tos János és Kiss Anna, Wer- nitzer Sándor és Tóth Ida Már­ta, Kardos Ferenc és Rózsai Ka­talin, Fehér Sándor László és Nagy Margit. Halálozások: Varga Ferencné Konkoly Anna, Németh György, Kovács József, Hári Jánosné Szemes Katalin, Monori István, Nagy Gyula, Horváth János, Ko­vács Renáta, Kiss Ferenc, Móhr Dénesné Németh Erzsébet, Erdő- di Teréz, Kosa József, Kovács Sándorné Ábrahám Mária, Varga Ferenc, Peukert Ferencné Eggert Erzsébet, Vinczellér Károly. Szerelés a hatarban K I KOSSUTH RÁDIÓ 8.30: A francia forradalom da­laiból. 8.41: Titkon innen — tit­kon túl. — XVII. 10.05: Iskolará­dió. 10.35: Bódy József és Bir- kás Lilian énekel. 11.10: Lantos István zongorázik. 11.40: Colas Breugnon. Romain Rolland regé­nye. (Ism.) 12.35: Melódiakoktél. Közben : 13.10 : Törvénykönyv. 13.25: A melódiakoktél folytatása. 14.04: Ezeregy délután. (Ism.) 14.48: Éneklő Ifjúság. 15.10: Gró­fé: Grand Canyon — szvit. 15.44: Magyarán szólva... 16.00: A vi­lággazdaság hírei. 16.05: Harsan a kürtszó! 16.35: Bemutatjuk új felvételünket. 17.05: Köztünk ma­radjon! 17.30: Závodzsky Zoltán operafelvételeiből. 17.57 : Uj könyvek. (Ism.) 18.00: A Szabó család. 19.15: A zongoraművészet első aranykora. 20.00: Háttérbe­szélgetés. Külpolitikai műsor. 20.30: Népdalok. 21.05: Kilátó. 22.20: Meditáció — az „okos” gé­pekről. 22.30 : Beethoven-művek. 0.10: Fóthy János táncdalaiból. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Katonadalok. 8.20: Tíz perc külpolitika. (Ism.) 8.33: Könnyűzenei stúdiónk felvételei­ből. 9.20: Erdőtől a fát. Jegyzet. 9.33: Derűre is derű. (Ism.) 10.00: A zene hullámhosszán. 11.55: Lá­tószög. 12.00: My fair Lady. Rész­letek Loewe zenés játékából. 12.33: Arcképek a lengyel iroda­lomból. 12.50: Kórusok, hang­szerszólók. 13.25 : Eszperantisták ötperce. 13.33: Beszélni nehéz. 14.00: Kettőtől hatig... 18.00: Uj sanzonfelvételeinkből. 18.33: Ma­rio Lanza opera- és könnyűzenei felvételeiből. 19.15 : Mit olvasha­tunk a Béke és a Szocializmus című folyóiratban? 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Irodalmi ki­rándulások. (Ism.) 21.03: Csík Gusztáv szerzeményeiből. 21.18: Kodály: Székely fonó. Egyfelvo- násos daljáték. 22.43: Kellemes pihenést ! III. MŰSOR 14.05: Schubert: C-dúr vonós­ötös. 14.56: Balassa Sándor: Lu- perkália — concerto. 15.11: Vival­di: Tizenkét concerto Op. 3. 17.01: Liszt-művek. 18.03: Magyar világsztárok portréja: Kónya Sándor. 18.50: Az 1976. évi drez­dai dixielandfesztivál felvételei­ből. 19.15: Iskolarádió. 19.33: Egy ember élete. Epizódok Kassák Lajos regényéből. — I. (Ism.) 20.12: Az Osztrák Rádió szimfoni­kus zenekarának hangversenye. 21.56: Slágerről — slágerre. 2i36: Mozart: Esz-dúr vonósnégyes K. 428. MAGYAR TV 7.58: Tévétorna. (Ism.) (Színes). 8.05: Iskolatévé. Élővilág. (Alt. isk. 8. oszt.) 10.05: Élővilág. (Alt. isk. 6. oszt.) 12.05 : Kémia. (Alt. isk. 8. oszt.) 13.05: Iskolatévé. (Ism.) Élővilág (Alt. isk. 8. oszt.) (Ism.) 14.55: Élővilág. (Alt. isk. 6. oszt.) (Ism.) 16.50: Kémia. (Ism.) 17.20: Hírek. 17.30: A se­bészek évszázada. NSZK tévé­filmsorozat. XIII/12. 18.00: Rek- iámműsor. 18.10: Mindenki isko­lája. (2. ismétlés). 1. Biológia. 2. Földrajz. 19.15: Esti mese. 19.20: Tévétorna. (Színes). 19.30: Tv- híradó. 20.00: Kisfilmek a nagy­világból. A krokodil. Angol is­meretterjesztő film. (Színes).. 20.50: Artisták a porondon. Szov­jet rövidfilm. 21.00: Nicephole Niepce találmánya. (Színes). Francia dokumentumfilm. 21.20: Eroica. (Színes). Magyar kis- film. 21.35: Gádor István-portré- film. (Színes). 22.25: Tv-hiradó. 3. II. MŰSOR 20.00: Antonio Buero Valleje: Az alapítvány. Dráma 2 részben. (16 éven felülieknek!) Közben: 20.55: Tv-híradó. 2. JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: A fényképezés úttörői. — Dokumentumfilm. 18.15: Jobb megakadályozni. 18.45 : Ruszin népzene. 20.00 : Középpontban. 20.50: Nagy felfedezők. Filmsoro­zat. H. MŰSOR 18.45 : Dokumentumfilm. 19.00 : Furcsa pár. — Humoros adás. 20.00: J. Ancak: Az én lengyel drámai antológiám. 21.00: Hu­szonnégy óra. 21.20: Hét rózsája van a bokornak. 22.05: Látóha­tár. 22.45: A belgrádi színház- művészeti fesztivál krónikája. SZEPTEMBER 21. BONYHÁD: A nagy Caruso. DOMBÓVÁR: Az utazás. PAKS: A Keresztapa másik arca. SZEKSZÁRD, PANORAMA: Tal­puk alatt fütyül a szél. SZEKSZÁRD, NAGYVILÁG: Szertartás. TAMÁSI: Akció az elnök ellen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom