Tolnai Népújság, 1995. június (6. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-21 / 143. szám

1995. június 21., szerda Sport 9. oldal Autós Duna Kupa Bartex Nagy díj Másfél ezren az Ürgemezőn Paks legjobbjának a Bach, Pintér duó bizonyult Szombaton Pakson, az Ürge­mezőn nem kevesebb mint 1500 néző előtt rendezték meg a Duna Kupa Bartex Nagydíj amatőr autós ralli- versenyt. Összesen 37 kocsi- tulajdonos nevezett, legtöb­ben, huszonnégyen a közép- kategóriában vetélkedtek. A 360 méteres távú körpályán délelőtt és délután egyaránt egy-egy futamot rendeztek mindegyik kategóriában, fu­tamonként öt kört kellett tel­jesíteni. Az így kialakult leg­jobb összesített időeredmény rangsorolta a versenyzőket. A Bartex Nagydíjat - a három kategóriában elért legjobb összesített eredmény alapján - a dunaföldvári Mráz Péter, Támer Ferenc kettős nyerte. Paks legjobbjának a Bach Sándor, Pintér Ferenc duó bi­zonyult. Eredmények: Kiskategó­ria (4 kocsi): 1. Sereg Zoltán, Sereg János (Madocsa), 2. Borbély Zsolt, Babolcsi Gab­riella (Ráckeve). A 3-4. kocsi nem ért el értékelhető ered­ményt. Középkategória (24 ko­csi): 1. Sereg János, Sereg Zoltán (Madocsa), 2. Bach Sándor, Pintér Ferenc (Paks), 3. Vörös Tibor, Turur Péter (Soltszentimre). Nagykategória (9 kocsi): 1. Mráz Péter, Támer Ferenc (Dunaföldvár), 2. Kertész Já­nos, Nagy Attila (Simontor- nya), 3. Valent Mihály, Va­lent József (Dunaföldvár). Mindegyik futamban nagy küzdelem folyt fotó: gottvald Sikeres volt a női labdarúgó vb. A hétvégén Svédország­ban befejeződött a második alkalommal kiírt női labdarúgó vi­lágbajnokság. A Stockholmban megrendezett döntőben Norvé­gia 2-0-ra nyert az Európa-bajnok Németország ellen. A szer­vezők nemcsak a remek mérkőzéseknek örülhettek, ugyanis a tervezettnél többen, több mint 110 ezren tekintették meg a 26 mérkőzést. A legtöbben (17.000) a fináléra voltak kíváncsiak. Kézilabda diákolimpia országos döntő Szekszárdon Csoportmérkőzések a nyitónapon Egy héttel a Magyar Labdarúgó Szövetség által ötödik alka­lommal megrendezett I. kor- csoportos diákfoci országos döntője után újabb rangos diák­sport esemény házigazdája a megyeszékhely. Tegnaptól az V. korcsoportos kézilabda diák­olimpia országos döntőjének résztvevői randevúznak Szek­szárdon. Az a 8-8 legjobb le­ány- és fiúcsapat, amelyik a te­rületi döntők megnyerésével kvalifikálta magát a finálébeli megmérettetésre. Az országos döntő háromna­pos küzdelemsorozata a két-két csoportba sorsolt mezőny kör­mérkőzéseivel rajtolt a szek­szárdi és a palánki sportcsar­nokban. Mindkét helyen jói­ramú, küzdelmes találkozók vezették be a pontvadászatot. „A” csoport, lányok: Budapest Nagy László Gimnázium-Mátészalka 28- 15 (14-5). Ld: Gór Nagy 10, Papp 8, illetve Répánszky 9. Győr Bercsényi Gimná­zium-Pécs Babits Gyakorló Gimnázium 21-19 (13—8). Ld: Kakucs 10, Frick 5, illetve Vincze, Hajdú 5-5. Budapest Nagy László Gimnázium-Pécs Babits Gyakorló Gimnázium 24-16 (12-6). Ld: Papp 8, Szaniszló 6, illetve Széplaki, Kalász 4-4. Fiúk: Debrecen Irinyi Gimná­zium-Tata Eötvös Gimná­zium 23-21 (13-9). Ld: Somo­gyi, Szabó 5-5, illetve Lengyel 7, Horváth 5. Debrecen Irinyi Gimná- zium-Törökszentmiklós Szé­kács Szakközépiskola 24-15 (13-8). Ld: Léhmann 9, Juhász 4, illetve Szuromi, Hudu 6-6. „B” csoport, lányok Győr Szent-Györgyi Albert Gimnázium-Békéscsaba Szé­chenyi Szakközépiskola 20-17 (12-9). Ld: Császár 8, Gerebenics 4, illetve Toszeczky 6, Gyuska 4. Debrecen Irinyi Gimná­zium-Tata Eötvös Gimná- ziuml5-14 (8-4). Ld: Kocsi- savanka 8, illetve Cságola 10. Békéscsaba Széchenyi Szakközépiskola-Tata Eötvös Gimnázium 18-12 (9-3). Ld: Ancsin, Zana, Toszeczky 4-4, illetve Cságola 5, Pozsár 4. Fiúk Pécs Széchenyi Gimná­zium-Szarvas Vajda Péter Gimnázium 15-12 (10-5). Ld: Lévay 7, Erdődi 4, illetve Hi­ntik 4. Veszprém Táncsics Szak- középiskola-Ózd Széchenyi Szakközépiskola 24-22 (12-13). Ld: Németh 8, Gócsi 6, illetve Csele 10, Mészáros 5. Veszprém Táncsics Szak- középiskola-Pécs Széchenyi Gimnázium 20-16 (8-9). Ld: Ambrus 6, Németh, Gácsi 4-4, illetve Lévai, Herbert 7-7. Ózd Széchenyi Szakközép­iskola-Szarvas Vajda Péter Gimnázium 28-21 (14-9). Ld: Csele 10, Mészáros 9, illetve Nemes 6, Nagy, Kékesi 4-4. ÁFEOSZ-PRO-COOP Kupa ’95 országos kispályás labdarúgó torna Szekszárdi és tolnai bronzérem Június 17-18-án a szekszárdi sportcsarnok adott otthont a Sárszeg Áfész szervezésében lebonyolított ÁFEOSZ­PRO-COOP Kupa ’95 orszá­gos kispályás női-férfi labda­rúgó tornának. A nők mezőnyét hat együttes alkotta, köztük a megyénk színeit képviselő Sár­szeg Áfész Szekszárd és a Kéri DSE Szekszárd. A helyezéseket körmérkőzéses formában dön­tötték el. Eredmények: Dévaványa- Sellye 8-0, Debrecen-Sárszeg Áfész, Szekszárd 1-0. Rác- keve-Keri DSE Szekszárd 10-0, Dévaványa-Sárszeg Áfész 3-0, Sellye-Keri DSE Szekszárd 7-0, Ráckeve-Deb- recen 1-6, Sárszeg Áfész Szek- szárd-Keri DSE Szekszárd 4-1, Dévaványa-Debrecen 5-2, Ráckeve-Sellye 2-1, Dé- vaványa-Keri DSE Szekszárd 9- 0, Debrecen-Sellye 7-1, Sárszeg Áfész Szekszárd-Rác- keve 2-0, Dévaványa-Ráckeve 10- 1, Kéri DSE Szek- szárd-Debrecen 0-5, Sárszeg Áfész Szekszárd-Sellye 4-2. Az országos bajnoki címet a Dévaványa csapata szerezte meg 10 ponttal, a második he­lyen végzett 8 pontos Debre­cen, valamint a hatpontos Sár­szeg Áfész Szekszárd együttese előtt. A torna gólkirálya Tomka Ágnes (Dévaványa) lett 13 talá­latával. A legjobb kapusnak Rúzs Molnár Erika (Dévavá­nya) bizonyult, míg a legsport- szerűbb csapat különdíját a Kéri DSE Szekszárd kapta. A férfiegyüttesek mezőnyé­ben 13 csapat nevezett. Előbb négy csoportban körmérkőzé­seket játszottak, ahonnan a va­sárnapi négyes döntőbe a Nyír­bátor, a Nagykanizsa, a Tolna, és a Szeged jutott. Az elődöntőben: Nyírbá- tor-Tolna 5-1, Nagykani- zsa-Szeged 2-0. Helyosztó a 3-4. helyért: Tolna-Szeged 9-2, az 1-2. helyért: Nagykani- zsa-Nyírbátor 3-0. A torna végeredménye: Or­szágos bajnok a Nagykanizsa és Vidéke Áfész csapata, 2. Nyírbátor, 3. Tolna. A torna gólkirályi címét Nincsics István (Nagykanizsa) szerezte meg 10 találatával. A legjobb kapusnak felajánlott különdíját Pekk Já­nos (Nyírbátor), míg a legsport­szerűbb csapatét a Sárszeg Áfész Szekszárd együttese ér­demelte ki. 34. Garancia Biztosító-Mecsek Kupa nemzetközi országúti kerékpárverseny Összetettben 4. a Bid-Tour SC Az elmúlt hétvégén rendezték meg Pécsen és környékén a ha­gyományos Mecsek Kupa nemzetközi országúti kerék­párversenyt, amelyen a Szek­szárdi Bici-Tour SC kerekesei is nyeregbe pattantak. A háromszakaszos viadalon a 6 kilométeres hegyi időfuta­mot, a Pécs belvárosában zajló 48 kilométeres kritériumver­senyt és a 170 kilométeres or­szágúti szakaszt kellett teljesí­teniük a versenyzőknek. A via­dal nehézségi fokát jellemzi az a tény, hogy a 15 csapatból mindössze 8 maradt állva, de örömteli, hogy mindkét szek­szárdi kvartett be tudta fejezni a versenyt. Az összetett csapatverseny­ben az Istlstekker-Schneider- Vanitsek-Taksonyi első csapat a 4., míg a Vanik-Ivanics­Ágoston-Kormos összetételű második csapat a 8. helyet sze­rezte meg. Egyéniben Istlstek- ker János a 9., Schneider Gábor a 11., Vanik Zoltán a 19., Va- nitsek István a 20., Ivanics Gergely a 31., Ágoston Péter pedig a 35. helyen végzett. A sprint pontverseny összesí­tésben Istlstekker az igen érté­kes harmadik helyet szerezte meg. Tenisz Lukácsi sikere A hétvégén rendezték meg Szekszárdon a Timpanon Kupa felnőtt férfi teniszver­senyt egyéni és páros szá­mokban. A résztvevők nagy száma ellenére is az érdek­lődő nézők a családtagokból és ismerősökből kerültek ki. Láttunk jónéhány színvona­las, izgalmakban bővelkedő mérkőzést is. Az egyéni számban Lu­kácsi Péter győzött, a máso­dik helyet Jóföldi Balázs szerezte meg, míg a harma­dikon Dobos Zoltán és Lu­kácsi Máté osztozott. A döntő eredménye: Lukácsi Péter-Jóföldi Balázs 2:0 (7:5, 6:4). A párosban a Dávid An- tal-ifj. Rudas Tamás duó győzött. A második helyen az id. Rudas Tamás-Dobos Zoltán páros végzett, míg a harmadik helyezést a Pusz- tai-H. Szabó kettős, vala­mint a Lukácsi testvérpáros szerezték meg. A döntőben: Dávid Antal, ifj. Rudas Ta­más-Dobos Zoltán, id. Ru­das Tamás 2:0 (6:0, 6:1) A vigaszág küzdelmeit Szabó Dániel nyerte. Emlí­tésre méltó, hogy a Timpa­non Kupa felnőtt mezőnyé­ben győztes Lukácsi Péter még nincs 15 éves. Női labdarúgás Második helyen zárt a Quinter SE Quinter SE Bony- hád-László Kórház I. 3-2 (2-9). Bonyhád, 50 néző. V: Krómer. Jóiramú, fordula­tokban gazdag mérkőzést láthattak a szurkolók. Ezzel a győzelmével a Quinter SE otthonában veretlenül zárta a küzdelmeket, s az orszá­gos utánpótlás bajnokság második helyén végzett. G: Major, Szászi, Brettl. Jók: Molnár, Szászi. Salakmotor Magosi Norbert a továbbjutók között A lengyelországi Olching- ban rendezték meg a junior salakmotoros vb egyik elő­döntőjét. A győzelmet az ausztrál Jason Crump sze­rezte meg, a magyar Magosi Norbert 8. lett, s így ő is to­vábbjutott. A legjobbak: 1. Crump (ausztrál) 15, 2. Sul­livan (ausztrál) 14, 3. To­pinka (cseh) 11, . . .8. Magosi 8 pont. OTP Bank Triatlon Diákolimpia országos döntő Ötödik helyen megyénk csapata Diáklabdarúgás Góliát Kupa országos döntő Vasárnap Kecskeméten rendez­ték meg az OTB Bank Triatlon Diákolimpia országos döntőjét, ahol a 700 induló között me­gyénket szekszárdi, bonyhádi, paksi, sióagárdi és dombóvári sportolók képviselték. A Tolna megyei versenyzők eredményei: I. korcsoport (a táv: 100 m úszás, 4 km ke­rékpározás, 1 km futás), lá­nyok (80 induló): 23. Fenyvesi Judit (Paks), 25. Czencz Éva (Szekszárd), 28. Páll Bernadett (Bonyhád), 35. Nagy Vera (Sióagárd). Csapat: 9. Tolna megye. Fiúk (82 induló): 2. Túri Bálint (Dombóvár), 15. Benczédi Gyula, 25. Kertai Gábor (mindkettő Szekszárd), 30. Balogh Péter (Dombóvár). Csapat: 4. Tolna megye. II. kcs. (a táv: 300 m, 8 km, 2 km), lányok (80 induló): 13. Gergelics Dóra, 15. Páll Laura, 4L Kovács Kata (mindhárom Bonyhád), 50. Németh Bea (Szekszárd). Csapat: 6. Tolna megye. Fiúk (84 induló): 13. Czencz Péter (Szekszárd), 20. Kiss Péter, 23. Czeller Viktor, 27. Kiss Zoltán (mindhárom Dombóvár). Csapat: 5. Tolna megye. III. kcs. (a táv: 300 m, 8 km, 2 km), lányok (69 in­duló): 5. Kroneraff Ágnes (Szekszárd), 9. Gergelics Judit, 14. Gergely Izabella (mindkettő Bonyhád), 15. Kalocsa Nóra (Dombóvár). Csapat: 2. Tolna megye. Fiúk (80 induló): 6. Mészáros János (Szekszárd), 14. Müller Péter (Dombóvár), 27. Borda György, 49. Keresz­tes Tamás (Szekszárd). Csapat: 3. Tolna megye. IV. kcs. (a táv: 500 m, 12 km, 4 km), lá­nyok (50 induló): 12. Gerge­lics Natália, 17. Bajkai Zsu­zsanna (mindkettő Bonyhád), 21. Gyökös Etelka (Paks). Csa­pat: 4. Tolna megye. Fiúk (74 induló): 3. Szabó János, 15. Acélos Bálint, 34. Módos László (mindhárom Szek­szárd), 37. Gergely Zsolt (Bonyhád). Csapat: 4. Tolna megye. V. kcs. (a táv: 500 m, 12 km, 4 km), lányok (38 in­duló): 4. Borsi Ágnes (Dom­bóvár). Fiúk (66 induló): 4. Madarász Zoltán (Dombóvár). Az összesített eredmények alapján 21 csapat közül a Tolna megyei együttes az igen elő­kelő 5. helyet szerezte meg. Profi ökölvívás Kómában egy japán versenyző Kómába került a japánok profi ökölvívója, Makoto Okabe. A szerencsétlenül járt 22 esztendős bokszoló hétfőn este Tokióban szen­vedett kiütéses vereséget negyedikként rangsorolt honfitársától, Hiroyuki Ma- edától. Okabe azután veszítette el az eszméletét, hogy ellen­fele a 10. menetben három­szor is a földre küldte. Az eset után azonnal kórházba szállították a sérült verseny­zőt, ahol koponyalékeléses operációt hajtottak végre rajta az orvosok, mert attól tartottak, hogy koponyaüri vérzés lépett fel nála. A kórház szóvivője szerint a műtét sikeres volt. A szekszárdi Gyermekek Háza csapatán kívül két másik Tolna megyei együttes is képviselte szűkebb pátriánkat a Népstadi­onban megrendezett Góliátos döntőn. Az Őcsényi Általános Iskola csapata az 1-2. osztályo­sok megyei döntőjét nyerte meg, a szekszárdi 5-ös iskola gárdája pedig korábbi sikerei­nek köszönhetően kapott meg­hívást a tornára. Bár tavalyi jó helyezésüket (12. hely) nem tudták megismé­telni az őcsényiek, de teljesít­ményük így is dicséretet érde­mel, ugyanis a 24 csapatos me­zőnyben a 19. helyet szerezték meg. Olyan csapatot győztek le 1-0 arányban (Ajka), amely mindig az élbolyban tanyázik. Ebben a sikerben nem kis része volt a srácokat elkísérő autó­busznyi szurkolótábornak. Az őcsényi csapat edzője: Deák István. A szekszárdi 5-ös iskola együttese 32 csapat vetélkedé­sében a 16. helyet szerezte meg, megelőzve neves NB I-es klubok utánpótlás-csapatait. Eredményeik: BVSC-Szek- szárd 2-1, Szekszárd-Bp. Krúdy 1-0, Szekszárd-Starján Glass 2-0, Vásárosnamény- Szekszárd 1-0, Szekszárd-Ka- posmérő 0-0, Salgótar- ján-Szekszárd 1-0, Hévíz- györk-Szekszárd 2-1. A szek­szárdi csapatból kiemelkedő teljesítményéért különdíját ka­pott Császár Gábor. A csapat edzője: Enyedi Attila. Az együttes szereplését tá­mogatták: Tolnatej Rt., Douwe Egberts Szekszárd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom