Tolna Megyei Népújság, 1983. szeptember (33. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-28 / 229. szám

SZEPTEMBER 28 SZERDA Névnap: Vencel. A Náp kél 5.38 —, nyugszik 17.31 órakor. A Hold kél 20.51 —, nyugszik 12.11 órakor. Száznyolcvan évvel ezelőtt, 1803. szeptember 28-án született, és 67 éves korában, 1870-ben hunyt el Pros- per Mérimée, francia elbeszélő és regényíró, a XX. szá­zad nagy íróegyénisége. A Árubemutató, kon­zultáció. A Szekszárdi Hús­ipari Vállalat árubemutató­val egybekötött konzultáció­ra hívta meg tegnap délelőtt­re kereskedelmi partnereit, akik tájékoztatást hallgattak meg a vállalat kereskedelmi tevékenységéről, a jobb el­látás lehetőségeiről, amelyet egyebek között a túra járatok átszervezésével lehet jobbí­tani. Szó volt arról is, hogy miként lehetne bővíteni a lakosság ellátását, olcsóbb, kereten kívüli termékek for­galmazásával. * A TOTÓPERBEN szep­tember 30-án, pénteken, a ré­gi megyeháza nagytermében hirdet ítéletet a Szekszárdi Megyei Bíróság. A MERKÚR kocsiátvételi sorszámai Trabant Hyc. Lim. (Bp.) 1 105 Trabant Hyc. Combi (Bp) 71 Trabant Lim. (Bp.) 18 704 Trabant Lim. (Győr) 18 128 Trabant Combi Spec. (Bp.) 7 458 Trabant Combi Spec. (Győr) 3 612 Wartburg Lim. (Bp.) 9 975 Wartburg Lim. (Győr) 5 867 Wartburg de Luxé (Bp.) 14 084 Wartburg de Luxé (Győr) 7 898 Wartburg de Luxé tolótetős (Bp.) 3 085 Wartburg Tourist (Bp.) 5 520 Wartburg Tourist (Győr) 1 751 Skoda 105 (Bp.) 7 044 Skoda 105 S (Győr) 5 832 Skoda 120 (Budapest) 13 796 Skoda 120 (Győr) 9 891 Skoda 120 GLS (Bp.) 304 Lada 1200 (Bp.) 24 506 Lada 1200 (Győr) 8 464 Lada 1300 (Bp.) 10 267 Lada 1300 (Győr) 2 662 Lada 1500 (Bp.) 9 455 Lada 1500 (Győr) 2 812 Lada Combi (Bp.) 4 788 Moszkvics (Bp.) 12 226 Polski Fiat 126 P (Bp.) 16 587 Polski Fiat 126 (Győr 5 100 Polski Fiat 1500 (Bp.) 3 559 Dacia (Bp.) 15 590 Zastava 1100 GTL (Bp.) 3 119 A rádió 3. műsora 19 óra 35 perkor kapcsolja a Zeneakadé­mia nagytermét, s közvetíti a II. nemzetközi orgonaverseny győzteseinek gálaestjét a buda­pesti zenei heteken. Francia rövidfilmet láthatunk 17 órától a tv 1-es programján Ahol a földkéreg születik círp- mel. Tíz éve annak, hogy ame­rikai és francia kutatócsoport szállt le a mélybe, az Atlanti­hátság hasadékvölgyébe, hogy megfigyelhesse az óceáni kéreg születési helyét. Az akkor és ott készült filmmel idézik visz- sza az eseményeket. O ROBBANÁS történt hét­főn este a Nógrádi Szénbá­nyák Vállalat kányási akna­üzemében. A vágatban tar­tózkodó Szaniszló Károly 33 éves vájár, istenmezejei lakos életét vesztette. Egy dolgozó súlyos, kettő pedig könnyebb sérülést szenvedett. A bal­eset okának és az anyagi kár nagyságának megállapítására vizsgálat indult. '# A VILÁG legnagyobb vi­perája, amely a madridi ál­latkertben látható, hétfőn újabb rekordot állított fel. összesen 70 kicsi viperát ho­zott világra, amely normális körülmények között is két­szerese annak, amit a kígyók­nak ez a fajtája produkál. Egy-egy utód körülbelül 70 grammot nyom. A Gabonból származó anyavipera, mely­nek hossza 1,4 méter, súlya 15 kiló és „kicsinyei” is jól vannak. Felújították és újjárendezték a pákozdi emlékházban lé­vő kiállítást. A dombtetőn — az emlékmű mellett — a csa­ta közeledő 135. évfordulója alkalmából az eddiginél lé­nyegesen gazdagabb kiállítás fogadja az érdeklődőket. 20-25 fok Előrejelzés az ország területére ma estig: Folytatódik a túlnyomóan de­rült, száraz, hajnalban gyengén párás időjárás. Az északias szél kissé meg­élénkül. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 2Ö, 25 fok között alakul. Költözés előtt a gyermekkönyvtár Alig néhány napja, hogy lapunkban első ízben mutat­tuk be az egyedi hangulatú új szekszárdi garzonházat. Most ismét a Széchenyi ut­cai garzonról, pontosabban a lakóház földszinti részéről lesz szó. Köztudott, hogy milyen nyo­masztóan zsúfolt volt a me­gyei könyvtár és benne a gyer­mekrészleg helyzete, milyen raktározási és gyermekfoga­dási gondokkal küszködött az intézmény. Sokak örömére rövid időn belül a gyermekkönyvtár mind a huszonnégyezer kö­tet könyvével az új garzon­ház földszinti 180 négyzetmé­teres alapterületi helyiségé­be költözik. A költözést ok­tóber első napjaiban a KISZ- szervezet tagjai az általános iskolások segítségével bonyo­lítják le. A speciális könyvtartó áll­ványokat Szanyból szállítják és szerelik fel a gyártók, a többi berendezési tárgyat a budapesti TANÉRT szállítja. A megyei könyvtár régi gyermekrészlege 33 négyzet- méternyi helyiségével egy- egy foglalkozáson negyven gyermeknek tudott csak arasznyi ülőhelyet biztosíta­ni. Az új könyvtár tágas és nagyobb lesz. A bejárattól balra a mesesarkot, jobbra pedig a foglalkoztatót talál­ják majd a könyv barátai. A szakhatóságok szeptem­ber 29-én, csütörtökön tart­ják az új gyermekkönyvtár műszaki átadását. A hibák kijavítását követően nyom­ban megkezdődik a költözkö­dés. A Széchenyi utcai gar­zonház földszintjén lévő könyvtár — a tervek szerint — október utolsó hetében fo­gad először olvasókat. Még áll az állványerdő Szerelik a függönytartókat OFOTÉRT­szaküzlet Bonyhádon (TUDÓSÍTÓNKTÓL) Háromszor kellett költöznie az OFOTÉRT-szaküzletnek, amíg most Bonyhád központ­jában, végleges helyére ke­rült. Az OFOTÉRT Vállalat a helyiséget a városi tanácstól vásárolta, az új berendezés közel 300 ezer forintba ke­rült. Az indulási árualapjuk 4 millió forintot tesz ki. Ebben szerepelnek óra, ékszer, ezüst-, aranyáru, Poller József, a szakbolt vezetője elmondta, hogy nagy utat kellett megtenni, amíg a felsőbb budapesti vezetésnek bebizonyították, hogy — bár Bonyhád kisváros — mégis méltó arra, hogy most már nagyobb beruházással, igazán korszerű üzlethez jusson. A boltot szeptember 26-án ünnepélyes keretek közt nyi­tották meg. (Horváth József) Időjárás-előrejelzés Napsütéses idő Az elmúlt hét végén hidegfront érte el az országot, a hőmérsék­let jelentős mértékben csök­kent, napközben 15 fok körüli hőmérsékletet mértek. A Dunán­túl területén jelentősebb csapa­dék nem volt, csupán a délnyu­gati terület egyes részeiről je­lentettek 4—5 mm esőt. A szél sokfelé viharossá fokozódott. Siófokon például 26 m/sec-os széllökést mértek. Ezen a héten nemcsak a Du­nántúlon, hanem az egész or­szágban zavartalan, napsütéses időjárásra számíthatunk. Nap­közben 17—22 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, de a hajna­li órák hűvösek lesznek* a mi­nimumok plusz 2, plusz 7 fokig süllyednek, helyenként gyenge talaj menti fagyok is előfordul­hatnak. A hét végén hirtelen megváltozik az időjárás, mivel nyugat felől egy időjárási front éri el hazánk térségét. Átmene­tileg a Dunántúlon is befelhősö- dik az ég és többfelé lesznek esők, záporok. A jövő hét ele­jén felszakadozik a felhőzet. A hajnali hőmérséklet- a hét vé­gén 7—12 fok között lesz, kora délután 15 fok körül alakul. A jövő hét elején lassanként me­legszik az idő. O L VASTAM Bögre, vagy begre? Amondó vagyok, hogy az előbbi, mint amiként nem javaslom a megrögzött előkelősködőknek azt sem, az ablakot eblaknak nevezzék. Az eblak ugyanis a kutyaól és meseírókat szégyenítő fantáziával se hozható össze azzal, amit a szakzsargon nyílászáró szerkezetként erő­szakolt ránk. Teljes sikerrel, és semmivel sem kárpó­tolva bennünket amiatt, hogy kiment a divatból egy mesterséget jelölő szavunk, az, hogy ablakos. Szegényedik, és olykor nemkívánatos módon gazda­godik a nyelvünk, mintha megannyian nyelvújítói ba­bérokra pályáznánk. Pedig, pedig... beszélni szépen, világosan, nyelvünk 'természetének ‘ megfelelően haj, bizony igen nehéz. Az bizony. Kivált, ha nem tudjuk, hova „tegyük magunkat” tulajdonképpen jó célú igye­kezetünkben. Gondolom, utóbbi miatt rendeztek minap Kaposvárott bika-aukciót, illetve bika-kiárusítást. Hát kérem ez valóságos mennybemenetel volt a derék hús­bikák számára! Azért az, mert nem gyaníthatták, hogy az aukción is ugyanazért koppan az árverést vezető kalapácsa, mint a közönséges hangzású kiárúsításokon. Most mi van? A derék négylábúak várják a további aukciókat, mi pedig ne lepődjünk meg semmin, amit a hírverők alkalmanként kitalálnak. — óa — — Halló! Megyei ta- fígjjl nács? A művészeti fő­ik1* előadót keresem. — Tessék, Fertőszögi Bélá- né vagyok. — Már hagyomány, hogy évről évre ősszel megrende­zik a Képzőművészeti világ­hetet. Az idei programsorozat .miben különbözik a korábbi­aktól? — Az UNESCO a kommu­nikáció évének nyilvánította 1983-at, s ezért a világhetet a „képzőművészet és kommu­nikáció” jegyében rendezzük meg. — Hol és mikor lesz az or­szágos megnyitó? — A Magyar Nemzeti Galé­riában szeptember 28-án. A központi rendezvényen szá­mos, figyelemre méltó referá­tum hangzik majd el. — Milyen rendezvény nyit­ja a megyei ünnepségsoroza­tot? — Kölesden, a művelődési házban a Tolnai tájak, tolnai emberek című kiállítás, ame­lyen megyénkben élő, me­gyénkből elszármazott, s me­gyénkkel kapcsolatban álló, valamint már Kölesden kiál­lított, illetve a közeljövőben kiállító festőművészek, grafi­kusok, szobrászok alkotásait láthatják a várhatóan nagy­számú érdeklődők. Tehát a harmincegy művész rangos kiállítása valódi ünnep lesz, s a továbbiakban minden esz­tendőben rendeznek hasonló tárlatot. Az ünnepélyes meg­nyitóra szeptember 30-án, délután 4 órakor kerül sor. Október 10-én, este 7 órakor pedig — húsz-huszonöt mű­vész részvételével — művész —közönség találkozó lesz, amelyet 'Fábián Gyula, az Irodalmi Múzeum főosztály- vezetője vezet. — Kérem, hogy szóljon a többi megyei programról is. — Hőgyészen október 3-án délután 5 órakor művészet­politikai fórumra kerül sor, amelyet Fényes Tamás fotó­művész kiállításának megnyi­tása előz meg. A fórum Borbély Károly, a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja igazgatóhelyettese elő­adásával kezdődik, majd Érdi Sándor, a Stúdió ’83 főszer­kesztője, illetve Orosz Sándor, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Képző- és Ipar­művészek Szakszervezetének titkára mond vitaindítót. Ez­után konzultációs beszélge­tésre kerül sor, amelyet -Ber­kes Erzsébet, a Magyar Nem­zet kulturális rovatvezetője vezet. — Hány kiállítást láthat­nak az érdeklődők? — Intézményeink az éves kiállítási tervüket úgy készí­tik, hogy a képzőművészeti világhéten nyílók .méltókép­pen kapcsolódjanak az ünnepi események sorába. Az önök munkahelyén, a Népújság Ga­lériában október 10-én nyílik Cseh Gábor festőművész ki­állítása. — Az új kiállítási helyen, a Sajtóház első emeletén a későbbiekben rendszeresen láthatnak képzőművészeti ki­állításokat az érdeklődők... Kérem, hogy szóljon a többi kiállításról is. — Megyénkben 12 város­ban, illetve községben nyíl­nak tárlatok, ezenkívül több bemutató, előadás és találko­zó teszi emlékezetessé, sőt mondhatni újszerűvé a prog­ramot. Gerjenben például a> település szakköreinek, alko­tó művészeinek kiállítása nyí­lik, lesz képzőművészeti ve­télkedő és diafiimvetítés. Iregszemcsén és Szakályban rendhagyó rajzórákat tarta­nak, sőt, az utóbbi községben rajzversenyt is rendeznek. —h— NÉPÚJSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottságának lapja. — Főszerkesztő: FEJES ISTVÁN, főszerkesztő-helyettes: SZÁLAI JÁNOS. Szerkesztőség: Szekszard, Széchényi il 36. 7100. Telefon: 16-211. Sportrovat: 11-457. Kiadja a Tolna megyei Lapkiadó Vállalat, Szekszárd, Széchenyi u. 36. Telefon:. 16-211. Telex: 14251. Postafiók: 71. — !«ooS Ki?- MURZSA ANDRÁS. Készült ofszet-rotációs eljárással. Saphir 96-os gépen a Szekszárdi Nyomdában, Szekszárd, Széchenyi u. 46. Postacím: 7101. Szekszárd, telefon: 11-422. Felelős vezető: BENIZS SÁNDOR. — Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. — Előfizetési díj: egy hónapra 34,— Ft, negyedévre 102,— Ft, egy évre 400,— Ft. Indexszám: 25 069. ISSN 0133-0551.

Next

/
Oldalképek
Tartalom