Szekszárdi Vasárnap, 2015 (25. évfolyam, 1-44. szám)

2015-10-25 / 37. szám

2015. október 25. VASARNAP Távhő engedélyekkel kapcsolatos tájékoztatás HE FORCE AWAKEN: VZ Világpremier Szekszárdon is A Magyar Energetikai és Köz­mű-szabályozási Hivatal kiadta a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. számára a távhőtermelői-, és szolgáltatási működési enge­délyt (5609/2015; 5910/2015 számú engedély). Ezzel egyidejű­leg az előző szolgáltató engedé­lyét (5613/2015 sz.) visszavonta. A dokumentum szerint a váro­si tulajdonú cég 2015.augusztus 19-től - vagyis az ALFA-NOVA Kft-vel kötött szerződés felmon­dásának másnapjától - folytathat távhőszolgáltatási tevékenységet, és az ezzel kapcsolatos ellenszol­gáltatásra is ettől az időponttól jogosult, (www.mekh.hu) Számlázás: Az engedélyek alap­ján 2015. augusztus 19-től a Szek­szárdi Vagyonkezelő Kft. jogosult a szolgáltatásra, és a távhőszolgálta­tási tevékenység számlázására. Az ALFA-NOVA Kft. a jogta­lan számlák kiállításával, illetve a kiküldött különféle levelekkel próbálja megtéveszteni a fo­gyasztókat. A számlalevelek melyet a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft jogosan bocsátott ki az alábbi számlákat tartalmazzák: 2015. augusztus 19-31. időszak: fizetési határidő 2015.november 06. 2015. szeptember 1-30. időszak: fizetési határidő 2015.november 22. 2015.október 1-31. időszak: fizetési határidő 2015.november 27. Kérjük a számlákat a fizetési ha­táridők betartásával a mellékkelt csekkeken befizetni. Pénzügyi elszámolás: Tisztában vagyunk azzal, hogy a volt szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legnehezebb helyzetbe hozza a szekszárdi fogyasztókat és az új szolgáltatót. Jogtalan számlázással és félrevezető leve­lekkel hátráltatja a megszokott ügymenetet. A korábbi szolgáltató ahe­lyett, hogy visszavonná a 2015. augusztus 18-31. időszakra, illetve szeptember hónapra jogtalanul kiállított számlákat, fenyegeti fogyasztóinkat. Az elszámoló számlában je­lentkező megtakarítást 8 napon belül vissza kellett volna utalja, erre törvény kötelezi. Ehelyett kompenzációval próbálja ren­dezni, ami törvénytelen, ráadá­sul olyan fiktív számlákba amit nem volt jogában kibocsátani. Kérjük a jogtalan fenyegeté­seket hagyják figyelmen kívül. Kérdéseivel, problémáival for­duljon ügyfélszolgálatunkhoz: Cím: Szekszárd, Sárvíz u. 4. Elérhetőségeink ügyfélszolgála­ti időben: 74/684-401, 684-402. Távhőszolgáltató Óriási a várakozás és a felhajtás a mozi-történelem legnagyobb eposza, a Csillagok háborúja (Star Wars) hetedik része körül. Annyi bizonyos: karácsonykor tele lesznek a mozik. Október 19-én, hétfőn az összes nagyobb magyar mozi elkezdte az elővételes jegyértékesítést a világpremierrel egy időben bemutatásra kerülő, Az ébredő Erő (The force awakens) című filmre. A történet középpont­jában ezúttal egy roncsvadász lány, egy szökött rohamosztagos és egy vagány pilóta áll, akiknek azzal kell szembesülniük, hogy a második Halálcsillag elpusztítá­sa még nem vetett véget a galak­tikus polgárháborúnak. Akkora a várakozás a december 18-án induló vetítések előtt, hogy a Csillagok háborúja hetedik fe­jezete máris megdöntötte az első napon elővételben eladott a legtöbb jegy rekordját, amelyet eddig az Éhezők viadala tartott. Nos, a Star Wars új epizódjára - amely 30 évvel A Jedi visszatér című film története után játszó­dik, és olyan ismert karakterek is feltűnnek benne, mint Luke Skywalker (Mark Hamill), Han Solo (Harrison Ford) és Leia hercegnő (Carrie Fisher) - mindjárt nyolcszor annyi jegyet adtak el az első nap, mint tavaly az Éhezők viadalára. A jegye­kért akkora roham volt, hogy több internetes oldal nem bírta és össze is omlott. Szekszárdon is decemberben 18-án, a világpremierrel egy időben kezdik vetíteni a filmet, de a már kapható jegyeket csak személyesen lehet megváltani a Babits Mihály Kulturális Köz­pont mozi-pénztárában.-fl­ts Szekszárdi Garay János Gimnázium a budapesti Mű­egyetem Pro Progressio Ala­pítványának díját nyerte el. A díjat minden évben azon iskolák nyerik, akik rendsze­resen szerveznek műszaki, természettudományi tárgya­kat népszerűsítő programo­kat, tanítványaik az OKTV-n eredményesen szerepelnek és nemzetközi sikerekkel is büsz­kélkedhetnek. A Garay 2009 óta harmadik alkalommal nyerte el a díjat. Az elismerést Elblinger Fe­renc munkaközösség-vezető vette át Budapesten. SZV Léleképítő Dr. Egely Görgy, fizikus kutató mérnök TABUK - TÉNYEK TITKOK című előadása. Helyszín: Garay János Gimnázium díszterme, 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. Időpont: 2015. október 26. (hétfő) 18 óra. Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Léleképítő házigazdája Dr. Tóth Csaba Attila. Információ: +36-30/9319-428 BELÉPÉS DÍJTALAN Az előadást élőben közvetítjük itt: http://www. tolna. net/~farkasj65/ lelekepito/index.htm A 15 éve működő Léleképítő előadói voltak többek között: Dr. Kopp Mária, Dr. Bagdy Emőke, Dr. Rókusfalvy Pál, Dr. Hegedűs Lóránt, Polcz Alaine, Dr. Ransch- burg Jenő, Dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna, Tö­rök Iván, László Atya - Dr. Lipp László, Dr. Keller- mayer Miklós, Dr. Papp Lajos, Balczó András, Dr. Balogh János, Koltay Mária, Dr. Vekerdy Tamás, Dr. Csiha Kálmán, Dr. Hámori József, Dr. Béres József, Gyulay Endre, Dr. Andrásfalvy Bertalan, Bíró Lász­ló, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos, Böjté Csaba, Dr. Lépőid Józsefné, Dr. Lábady Tamás, Eperjes Károly, Vagantes Trio, Kállai Eszter, Makovecz Imre, Fekete Gyula, Koltay Gábor, Dr. Bőzsöny Fe­renc, Pozsgai Zsolt, Jókai Anna, Kecskés együttes, Takaró Mihály, Kiss Dénes, Zelei Miklós, Oloffszon Piacid atya, Szabó Gyula, Czakó Gábor, Gazsó L. Ferenc, Kondor Katalin, Bordy András, Korbuly Péter, Szilágyi Zoltán, Dr. Csókay András, Meloc- co Miklós, Götz Anna, Rubold Ödön, Dr. Bakay Kornél, Boér Ferenc, Dr. Puskely Mária, Kárpát­aljai Credo verséneklő együttes, Dózsa László, Dr. Morvái Kisztina, Balázs Péter, Dr. Freund Tamás, Cseh Tamás, Szarvas József, Bacsmai László, Blaskó János, Blaskó Péter, Blaskó Balázs, Szentesi Zöldi László, Dippold Pál, Kovács Ákos, Berecz András, Lovász Irén, Dörner György, Siklósi Beatrix, Matuz Gábor, Dr. Raffay Ernő, Sidiropoulos Archimédesz, Bíró András Zsolt, Vesztergám Miklós, Borbás Má­ria, Fanka Deli, Jáki Teodóz, Pörzse Sándor, Papp Gábor, Szvorák Katalin, Simó József, Rátóti Zoltán, Haáz Sándor és a 140 tagú Gyermekfilharmónia együttes Szentegyházáról, Teleki Júlia, Molnár V. József, Bethlen Farkas, Brády Zoltán, Dézsy Zoltán Vesztergombi Ferenc-Takler Ferenc-Vida Péter év borászai, Kubik Anna, ifj.Hegedűs Lóránt, Varga Ist­ván, Helyey László, Dr. Dávid Tamás, Dr. Horváth István, Murányi László, Bogár László, Kubínyi Ta­más, Szaniszló Ferenc, Dr. Ángyán József, Kéri Edit, Dr. Bárdi László Dr. Szakály Sándor Dr. Bunyevácz Zsuzsa Délvidéki S Atilla, Dr. Kásler Miklós, Dr.Bal- la Péter, Dr. Szerencsés Károly, Dr.Földesi Margit, Szeleczky Zitáról keresztfia v.Jávor Zoltán, Dr Hossó Andrea, Dr. Barlay Ödön Szabolcs, stb... Ezen kívül számos különleges mozifilm és színdarab: Pl: Fekete méz - Lórántffy Zsuzsanna élete -, TRIANON film, Halottak napjától Virágva­sárnapig, Petőfi nem alkuszik, Wass Albert színház, Szeretlek Fauszt: Mindszenty bíboros élete, Koltay Gábor: Horthy film, A magyar Pieta- a délvidéki Ke­resztes Krizosztómról, Zuhanó repülés -1918 őszi rózsák, Dézsy Zoltán: Az ügynökök a paradicsomba mennek, - Kié ez az ország?- Délvidéki Magyarkani­zsai Udvari Kamaraszínház stb...

Next

/
Oldalképek
Tartalom