369 találat (0,036 másodperc)

Találatok

1. 1942-10-02 / 223. szám
[...] Jó­zsefné Szobota Ancika Elek Istvánné Farkas Istvánné és Farkas Nándorné A nemes célra adakoztak [...] fillér Farkas Nándorné kiló szöllő Farkas Sándorné 400 ci­garetta Dani Imrémé 4 [...] 3 Réz Sándorné 2 Tóth Sán­dorné 50 fillér Janovai Olga 50 [...] Tóth Jánosné 1 özv Gulyás Sándorné 2 vitéz Ladányi 1 pengő Fagler Edéné [...]
2. 1927-02-08 / 30. szám
[...] Liliöm u 14 Czuez Ferenc Vitéz u 19 Dobó Sándor Berlini [...] tárgyalja Február 9 én Rózsa Sándorné Teréz u 28 Rosenberg Rózsa Hóbiártbasa u 35 Susula Sándorné Tűndér u 22 Özv Seller [...] Ábrahám Istvánné Fel­támadás u 19 Vitéz Farkas József Uj tér 9 Ludvig [...]
3. 1943-08-22 / 189. szám
[...] kormány nevében Kállay Mikiós miniszterelnök vitéz K e­r e s z [...] n Magyar Élet Pártja nevében vi­téz Lukács Béla tárcanélküli mi­niszter országos [...] Zádor Emil Pacsirta­tttca 23 Bárányi Sándorné Hunyadi tér 12 Pá Ifi [...] özv Schöner Lajosné Sajka­utca 9 Farkas Sándorné Szilléri su­gánit 50 Klivinvi Ferenc [...]
4. 1943-09-18 / 211. szám
[...] etn­zinger örök k dr Tukats Sándorné Horváth M n 9 t [...] Tombácz István Boszorkánysziget n 9 Farkas Mihályné Bálvánv n 13 Szekeres [...] Szabó Ferencné Szé­csi n 12 Farkas Sándorné Pásztor u 3 Szélpál Ardrásné [...] halmit elzálogosította 160 pengőért Halász Sándornénál Amikor újra ki­ment a frontra [...]
5. 1927-02-09 / 31. szám
[...] tárgyalja Február 9 én Rózsa Sándorné Teréz u 28 Rosenberg Rózsa Hóbiárlbasa u 35 Susula Sándorné Tündér u 22 Özv Seller [...] Balog Péterné rva u 21 Vitéz Horváth József Kossuth L su­gárut [...] Ábrahám Istvánné Fel­támadás u 19 Vitéz Farkas József Uj tér 9 Ludvig [...]
6. 1942-01-18 / 14. szám
[...] Hanna magyar táncokat mutat be vi­téz Solymossy Jánosné énekel Tar iá [...] A szegedi ítélőtábla szombaton tárgyalta Farkas Antal feketeszéli legény árdrágitási ügyét Farkas szep­temberben összeszedte a feketeszéli gazdák [...] behozta a városba és eladta Far­kas Sándorné Szilléri sugáruti kereskedőnek lilerenkint 32 [...]
7. 2009-06-03 / 128. szám
[...] es év célkitűzései Helye Szeged Vitéz utca 13 15 083624305 A [...] fájdalommal tudatjuk hogy drága szerettünk FARKAS SÁNDORNÉ ENGI JOLÁN életének 80 évében [...] tudatjuk hogy szerettünk ÖZV SAJTOS SÁNDORNÉ MAGDIRA női szabó volt Diófa [...] tudatjuk hogy drága szerettünk KISS SÁNDORNÉ ÉGETŐ JULIANNA MARGIT maroslelei lakos [...]
8. 1940-08-04 / 176. szám
[...] közben lezuhant A gép pilótája vitéz G a g y ó [...] 000 pengőért Vőneki Istvánné eladta Farkas Eajos és ne­jének a Bndonihalom [...] n öles telekkel 3100 pengőért vitéz Farkas József és neje eladták Czirok [...] kat jövedelemmel 300 pengőért Dékánv Sándorné eladta Dékánv József és ne­jének [...]
9. 1930-02-09 / 33. szám
[...] Imréné Jójárt Istvánné dr Bíró Sándorné Gárgyán Sándorné Frányó Ist­vánné Mészáros Jánosné Miklós [...] Karkos Róbertné Dobó Jánosné Csábi Sándorné Kakuk Sándorné Dömsődy Józsefné Nagy Sán­dorné Tomori Mihályné Raksányiné Ács Sánta Sándorné vitéz Süvegh Dezsőné Ribizsár Gyu­láné Csúcs [...] Sa­lamonná Morvái Vilmosné Kéringer Ferencné vi­téz Dicsővári Istvánné Szuntersik Sándorné Kiss [...]
10. 1934-12-18 / 285. szám
[...] Shvoy Kálmán ny altábornagv dr Farkas Béla Oongrád vármegve főispánja dr [...] Imréné élelmiszer MIEFIIOE élelmiszer Kun Sándorné ruhanemű Böröcz Pálné ruhanemű Dobó [...] élel­miszer ruhanemű Kurunezi tészta Biczók Sán­dorné kenyér Katona Vince kifli ördögh [...] tábla csokoládé Szili Mária kenvér Far­kas Jenffné sütemény élelmiszer ruha Rtih [...]
11. 1938-01-06 / 4. szám
[...] Wanie Rczsőné Forgách OCÓné Kneffel Sán­dorné bnrátosi Finta Imréné dr Mátyás [...] Vas Gcrgelvné Márton Józsefné Elemy Sándor­né Brenner Miksáné Buócz Baba Borbola [...] Józsefné Kovács Fercnc né Kneffel Sándorné Sehol z Mária Finta lm [...] Takács Adn Tésy Já­ osné Farkas Béláné Szobonya Miklósné Jan­rsó Mihályné [...]
12. 1941-10-09 / 230. szám
[...] Fodor Pé­ter Feltámadás u 25 Farkas Antal Vásárbelyi­sugárut 29 vitéz Farkas József Pozsonyi u 12 a [...] Szivárvány utca 28 özv Bárányi Sándorné Petőfi Sándor sugaröt 69 Burescb [...]
13. 1930-07-11 / 154. szám
[...] Emil kinevezésével kapcsolatosan automatikusan dr vitéz Görgey László nyugalmazott főjegyző lesz [...] Józsefné vezérhdziasz­szonyok Kormányos Jánosné Karácsonyi Sándor­né Margitta Jánosné Becker Jakabné Rull [...] nagyasszonya Osznovits Jánosné könyvtárosné Scherck Sándorné Zsivin Dániel­né fogadó háziasszonyok Sziii [...] Mihályné Erdélyi Andrásné Erdélyi Istvánné Farkas Fe­rencné Fekete Nándorné Farkas Istvánné Fa­ragó Andorné Gombos Istvánné [...]
14. 1938-02-13 / 34. szám
[...] Gyuláné vitéz Knrá­Honv László Kneffel Sándorné vitéz Lengyel Endre Somlalvv Gyulánc Nagy [...] Ilonka ifj Dinner János Danner Sándorné vitéz dr Gárgyán Imre dr Bokor [...] vitéz Baá s Piri István vitéz Szeke­res János vitéz Balázs Piri Márton és vitéz [...] a táncot dr Seress Samuné vitéz Pottyondy Károly vitéz Ba­lázs Piri [...]
15. 1943-05-21 / 114. szám
[...] dr Halassy Nagv Józsefné dr Farkas Béláné dr Bnuckner Gvőzőné dr [...] i Is vánné dr Koch Sándorné dr Greguss Pálné dr Gárdonyi [...] Zoltánné id Dan­ner Jánosné Ilcrke Sándorné dr Ilyés Tivadarné dr Pollner [...] Papp Istvánné Szotnolnoki Mária Kneffcl Sándorné vitéz Bajcsy La­josné Kolthay Alajosné Ungvárv [...]
16. 1930-02-11 / 34. szám
[...] Kiss Manyi Sándor Stefi Fekete Sán­dorné és Herczfeld René A táncot [...] Asszonyok Dr Szabó Béiáné Stein Sándorné Sz Patkós irma Böngyik Arpádné [...] Józsefné Csányi Imréné Lampel Béláné Farkas Istvánné Jójárt Istvánná Gál Józsefné [...] Illésné Kiss Lászlóné Gárgyán Istvánné vitéz Bálogh Sándorné Pilák Pálné Kopasz Jó­zsefné Déka [...]
17. 1928-01-15 / 12. szám
[...] Becker 1 2 Léderer és Vitéz 0 E héten folytatódnak a [...] nagyobb lerázza mint Toldi a farkast Hatalmas ütéseket kennek le számlálatlanul [...] Csernák Tános­né Császár Mihályné Deli Sándorné Dobó Jó­zsefné Füredi Béláné Gabona Medárdné Gácser Lászlóné Gyömbér Sándorné Halász Mihályné Hazai Ferencné Igaz [...]
18. 1941-10-07 / 228. szám
[...] szakmunkás Faragó Jenő kisegítő kézbesítő Farkas Elemér malom­müvezetö Farkas János vendéglős Farkas Já­nos m kir poslnföcllenőr Farkas Lajos szoba­festő Fehér Mátyás nv [...] Andor ve­zértitkár Kovács Sándor kereskedő vitéz Kör­mendi Kálmán rendőrfőtörzsörmeslcr vitéz Ku­bissy Béla rendőrfelügyelő dr Kup [...] Zombory Tmre hivatásos ír­nok Zöldi Sándorné dohánygyári szakmunkás
19. 2005-04-11 / 83. szám
[...] Szabadság u 33 Feroncszállás Galamb Sándorné Szegedi u 138 Zöldi Lajos [...] Varga Sándor Radnóti u 3 Vitéz Lajos Kislótapart u 25 Varga [...] E Föltámadás u Botka Lajosné Farkas 4 4 Hont F u [...] Halas u 5 Csongrádi sgt Farkas Beála Horváth Anett 77 A [...]
20. 1942-06-21 / 139. szám
[...] Konzervgyár 20 PénzügyigRzgatóság 10 dr vitéz Shvoy Kálmánné 20 dr vitéz Tóth Béla 20 Ketting Lajos [...] legna gvobh szerenet dr Tukats Sándorné és vitéz Feketehalmv Cznvdnor Fe reucné valamint [...] eladta Rózsi Sándor és nejének Farkas dülőbeli 707 n öl szántóját [...]
21. 1936-05-10 / 116. szám
[...] Katalin Koncs László István és Farkas Viktéria Csonka József és Hódi [...] 56 Guba József 22 Bárdos Sándorné 78 Szánkó János 37 Dómónkos [...] Ernő és neje riadták Kársai Sándorné­nak a Rókusi f f 218 [...] pengőért Rácz Mihály eladta Zsemberi Sándornénak a Tarján dűlőben lévő 307 [...]
22. 1925-09-16 / 94. szám
[...] Fáry Ilona Ábrahám Júlia Erdélyi Sándorné Friedmann Teréz Fenyvessy Júlia Csonka [...] otuschnik Kamill özv Fiaschner Lajosné Farkas Erzsi délelőtt 11 órára Teleki [...] órára Dudás Mihály Rigó Balázs vitéz Rigó István Zsivin Béla 1925 [...] András Dékány József Kiss Pál Farkas Mihály Ambrus Já­nos délelőtt 11 [...]
23. 1942-08-02 / 174. szám
[...] hu­zattál Haska János toilkereskedő párnatoli vitéz Farkas József tollke­reskedő 20 párnatol Füredi [...] tej 14 termelőnél tejfel vér Sándorné eladta ifj Korm 160 1 [...] és társa eladták Cseh Imrénének Farkas n 18 sz há­zukat 174 [...]
24. 1939-02-12 / 35. szám
[...] legragyogóbb hangulatban A bálon megjelent vitéz Merev László altá­bornagy és neje vitéz Imees György dr főispán és [...] Lászlóné dr Hunyadi Jánosné Danner Sándorné Kneffcl Sándorné dr Bokor Pálné vi­téz Somfalvy Gyuláné ifj Danner Jánosné [...] alkalmazottak bálja Február 16 Aradi Farkas Károly cigánybálja Raffaynál Február 18 [...]
25. 1942-06-12 / 131. szám
[...] valamint az egyetem részétől dr Farkas Béláné és a Katolikus Vővédő [...] 12 pen­gőt Bakó László 10 vitéz Görög Ká­roly 10 dr Tnkats Sándorné 8 vitéz Tar Antal 8 vitéz Csongor Árpád 8 gróf Stomm [...] 5 dr Szilágyi Ferenc 5 vitéz Imrev Róbert 5 vitéz Gárgyán Imre 5 és Stampay [...]
26. 1933-02-07 / 30. szám
[...] Kálmán altábornagy kitüntetése A kormányzó vitéz dr Shvoy Kálmán altá­bornagynak a [...] Miklósné Ruzicska János­né Faludy Jenőné Farkas Józsefné Bácz Kál­mánná Czékus Erzsike [...] Bé­láné idősb Danner Jánosné Danner Sándorné özv Vass Andrásné özv Balogh [...] Freuylinger Jánosné Kókay Istvánné Scherk Sándorné özv Fenyvessy Béláné Deák Sándorné Kiss Károlyné Takács jánosné Freuburger [...]
27. 2002-05-31 / 125. szám
[...] Héj­já László és Temesvári Edit Far­kas Flórián Valter és Dobcsányi Zsanett [...] Er­vinnek és Tóth Csillának Ádám Farkas Istvánnak és Biacs Er­zsébetnek Levente [...] tenyésztője Árkosi lózsef tulaj­donosa pedig Farkas Sándorné A legszebb hódmezővásárhelyi kutya a [...] BÁBSZÍNHÁZ 14 30 óra Búbos vitéz Hófehérke bédet MOZIMŰSOR A szegedi [...]
28. 1942-09-12 / 206. szám
[...] 6 Vajda József Csemegi­jutca 31 vitéz Vigh József Csongrá­mányok özv Takács [...] sálat 2 pár vadászharis­nyát özv Farkas Istvánné Mh 887 1 drb [...] Mh 962 1 párna huzattal Far­kas József Mh 834 1 párna [...] utca 8 özv Baka esi Sándorné Korona utca 29 Bán Imre [...]
29. 1937-03-09 / 55. szám
[...] Antal nyitotta meg üdvözölte dr vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési kép­viselőt aliit [...] kerék­páros bandérium és fogatok számára Farkas Im­re indítványozta hogy a vámdíjelengedést [...] P ért Igaz Erzsébet Bagaméri Sándorné 120 négyszögöl bánomi földjét 180 [...] földiét 1400 P ért Baranvl Sándorné Erdei János 405 négvszÖETÖl priieskősi [...]
30. 1930-02-02 / 27. szám
[...] Rónay Tiborné dr Kiss Albertné vitéz Szendrev Lászlóné Bába Imréné vitéz Fülekv Dezsőné vitéz Kubinyi Gyu láné dr Nagy [...] Mária Wolf Zsuzsa Zemány Zsuzsó Farkas Zsu­zsána Plauner Pympi Líchtcnegger Ibolya [...] Jucika Dobó Icuka Kakuszi Mária Far­kas Mária Hilkó Mária Farkas Erzsike Tóth Pan­nika Kecskeméti Lica [...]
31. 1932-02-07 / 30. szám
[...] Józsefné ózv Kádár Béláné Kovács Sándorné Halász M­bályné ózv Németh Andorné [...] Ddkány Mihályné őzv Feayvessi Béláné vitéz Viph Józsefné dr Balogh Marcellné [...] istvánné Bárdos Béláné Klamár József­né Farkas Ferencné Kálal Anó ásné Süveg [...] Jolán Bock Margit Broda Manci Farkas Zsuzsi Barabás Kató Balogh Baba [...]
32. 1932-03-30 / 71. szám
[...] Erzsébet Glúck Ila dr GottsehaU Sándorné Grosszmann Magda Grüner Gyórgy Győri [...] Emmi Fürst Vilma Fekete Sándor Farkas Pál Gál Erzsébet Grünberger Ottó [...] nyertek Bodvai Károlyné Csikós Gyula Farkas Károly Garai Miksáné Jójárt János [...] 60 pontot ngertek Berta Antal vitéz Keresztary Jentl 59 pontot nyertek [...]
33. 1930-02-23 / 45. szám
[...] Miksáné Klein Mórné özv Neu Sándor­né Fodor Ambrusné Miskolczy Arminné Rosen­berg Izldomé Wiener Izidorné Wiener Sándorné Szikszay Józsefné Fodor Miklósné Wollner [...] A jól sikerült bálon megjelenti vitéz Ilorválh Gyula vezértanácsnok vitéz Nagy Sándor testnevelési felügyelő Rőrmcndy [...] Mária Schutzler Ica Túri Man­dika Farkas Rózsika Weihold Mancika Vastagh Margit [...]
34. 1942-10-14 / 232. szám
[...] gyógyszertárak Lein­zinger örök k Tukats Sándorné Horváth M u 9 Pósa [...] ESTE 9 KOR o o Vitéz Horthy István nt Makón Makóról [...] 1 szappan és 5 pen­gő Farkas János 1 párna és 1 [...] kiszenvedett é megsebesítette annak társát Far­kas Vincét is Szándékos ember­ölés bűntettével [...]
35. 1930-12-18 / 285. szám
[...] Labdarugó Szöveiség déli kerülete 50 Farkas Géza 1 dr Debre Péter [...] Józsefné 50 Veleckné 10 Nacsa Sán­dorné 50 Winternitz N 6 Hauser [...] 0 Peternelly Béláné 50 Csipei Sándorné 50 Vastag János 10 Bárkányi [...] László 1 Rozner János 1 vitéz Peterdy Lajos 1 vitéz Peterdyné Darázs Gizella 1 Tinkó [...]
36. 1925-11-14 / 143. szám
[...] Vendel Kálvária u l a Farkas István Tavasz u 17 Ginder [...] Balogh Jánosné földtulajdonos Hattvassor 43 vitéz Bullás Ferenc j rmat ucca [...] Csonka Vince Délibáb u 42 vitéz Dobó János Szabadsajtó u 64 özv Dobó Sándorné Röszkei u 26 Farkas József Pálfi u 94 vitéz Illés Ignác Paprika u 19 [...]
37. 1941-06-15 / 134. szám
[...] Imréné szegedi lakos eladta Dombovári Sándorné szegedi lakosnak Árviz u 76 [...] 3360 P vételárért özv Tandari Sándorné szegedi lakos eladta Móra Sándorné szegedi lakosnak Külső Csórva dülőbeli [...] Váradi János szegedi lakos eladta Farkas An­tal szegedi lakosnak Fódor u [...] fehéreket és Szegeden lesz játékosnézőben vitéz Ginzery szövetségi ka­pitány is Az [...]
38. 1936-09-15 / 217. szám
[...] hogy a kasszafurásban társa volt Farkas Lajos 20 éves nagyváradi születésű [...] Kálvária ucca 8 özv Föld­váry Sándorné Zöldfa ucca 5 Barna Endre [...] Ko­rom Lászlóné Kárász ucca 9 vitéz Nagy Ferenc Feketesas ucca 6 [...] Ferenc Mérey uoca 6 b Farkas József Vítéz ucca 3 Pécsi György Kossuth [...]
39. 1935-10-01 / 221. szám
[...] Erdélyi Ignácné életjára­dékos őziv Kószó Sándorné érvjáradékos Bajor Andrásaié tartásdij élvező [...] Ferenc háztulajdo­nos Wagner Ernő háztulajdonos vitéz dr Shvoy Kálmán háztulajdonos A [...] Antal laka­tos Szamosvölgyi József lakatos Farkas Antal villanyszerelő Fodor Nándor és [...] korcsmáros ökrös Szil veszter korcsmáros Farkas József korcsmáros Szabó József korcsmáros [...]
40. 1937-01-31 / 25. szám
[...] előkelő közönsége találkozik A János Vitéz Sörözőben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját­szanak [...] Csákv Andorné Csányi Antalné Dobó Sándorné Erdélyi Józsefné Gera Jánosné Hegedűs [...] Török Ferencné TakSes Fe­rencné Vőneki Sándorné Vida Jánosné Leások Bálint Bözsike [...] Erzsike Fejes Ilike Faragó Irénke Farkas Bözsike Gál Jucika Gárdián Ilonka [...]
41. 1992-01-17 / 14. szám
[...] berendezéséhez régi bútorokat tárgyakat vennék Vitéz János 9431 Fertőd Vasút sor [...] és megbíz­hatóan beépíthető alkatrészek eladók Farkas István Mórahalom Honvéd u 2 [...] hasonlóra vagy nagyobbra cserélem Cím Farkas Sándorné 1094 Budapest IX Bokréta u [...]
42. 1943-07-04 / 148. szám
[...] Kószó Mihály és Szabó Er­zsébet vitéz Farkas István és Apró Mária Csányi [...] özv Brenner Antalné 77 Almási Sándorné 54 Hagyik Tibor i Franck [...]
43. 1995-10-24 / 249. szám
[...] Halálozás Hegyi Sándor Ede Szege­di Sándorné Richter Julian­na Baráth József Bodó [...] Antalné Fleischer Mária Vargyas Jó­zsefné Farkas Rozália dr Ottovay István Fodor [...] Kátai Istvánné Rovó Etelka Báthory Sándorné Fejér Margit Virág Sándor Farkas Imre Nagy György Imréné Spang [...] háztartási bolt új helyre költözött Vitéz u 13 15 T 62 [...]
44. 2008-02-07 / 32. szám
[...] Angélának Márk Boros Károlynak és Farkas Gabriel­lának Bence Károly Tamás Gyulá­nak [...] Imre Dani József Papdi Szilveszterné Vitéz Ilona Kincses László Sándor Barta [...] Hor­váth Antal Sohajda László Hegyközi Sándorné Frank Irén Karaszné Rédei Erzsébet [...] Anton Róza Csongrád Kajtár Pálné Farkas Erzsé­bet Fábiánsebestyén Rozmis Márton Lászlóné [...]
45. 1936-10-27 / 254. szám
[...] jelentik A főpol­gármester ma aláirta vitéz Kiss Lajos mi­niszteri osztálytanácsos Budapest [...] Testvéreknél Széchenyi tér özv Gróf Sándorné fájó sziwei tu­datja hogy testvére [...] Vazul A társasá­nak régi ellenlábasa Farkas István mugyares nádi földműves is [...] szokott a haragosok összeszólalko tak Farkas István Gurzó társaságából kihívta a [...]
46. 1940-10-06 / 228. szám
[...] Barna Endre Rigó utca 38 vitéz Balogh Sándor Polgár utca 26 [...] Korona utca 26 özv Csányi Sándorné Korona utca 26 özv Csányi Sándorné cég Korona utca 26 Erdős [...] Dezső dr Délibáb utca 11 Farkas Nándor Katona utca 25 vitéz Kiss Györgvné Szentháromság utca 48 [...]
47. 1936-03-20 / 69. szám
[...] János Tóth Gyula özv Gulyás Sándorné ifj őrdögh József Bórőcz Sándor [...] Antalné Tom­bácz József Ágoston János Farkas József Ro­zi ár József Németh Márton özv Kecskeméti Sán­dorné Szép Lajosné Horváth Sándorné dr Rácz Aladár Hungária szál [...] Március 26 án Korlátlan italmérők Vitéz Torjai Ferenc Csonka Mária Szántai [...]
48. 2009-12-30 / 304. szám
[...] és dr Gál Editnek Máté Farkas Viktornak és Domokos Andreának Zalán [...] Juditnak Blanka Kis Gá­bornak és Vitéz Katalinnak Lea és Zoé Kréz [...] Simon Józsefné Erdei Kata­lin Kis Sándorné Jani Margit Hódi Istvánné Rácz [...] István Bába József Bodó Józsefné Farkas Pi­roska Mizsei Árpádné Varga Er­zsébet [...]
49. 2008-09-30 / 229. szám
[...] Varga Istvánné Juhász Ro­zália Korek Sándorné Maróü Mária Bör­csök Béla Kemenes [...] Gál Sándor Csany­telek Dragon Antalné Farkas Mária Nagymágocs Udvarvölgyi Sándor Nagymágocs [...] Zoltán Imréné Fülöp Julianna Mária Farkas Rókusné Maczelka Borbála CSONGRÁD HÁZASSÁGOT [...] meseíróval 10 45 óra A Vitéz László című bábjáték a Mókás [...]
50. 1942-11-17 / 261. szám
[...] dr Pauer Lóránd került szavazóbirónak Vitéz dr Hárs László e gyesbiró [...] eljöttek megköszön­ni az ország legbátrabb vitézeinek bogy hazánkat az ellenségtől megvéd­ték [...] a következő ingat­lanok cseréltek gazdát Farkas Tózsefné eladta a Szeged Kereskedelmi [...] 110 000 P­ért Dzv Szilágvl Sándorné eladta Hajas Endre és feleségének [...]
51. 1939-10-08 / 229. szám
[...] em szabadegyetemi előadást tart Előad vitéz Surányi Unger Tivadar dr egyetemi [...] Házasságot kötöttek Menner János és Farkas Hona Fcscher Mihály és Gyárfás [...] Lászlóné 68 Vadász Mihály 35 Farkas János 43 Virág Jó­zsef 90 [...] özv Szegleti Jánosné 82 Szabó Sándorné 58 Juliász Gergelyné 54 Komá­romi [...]
52. 1942-06-14 / 133. szám
[...] Káflmánné az egészségvédelmi szövetség elnöke vi­téz dr Tóth Béla tiszti főorvos [...] v a y János ellenőr Vitéz dr Tóth Béla városi tiszti [...] a Délmagyar­ország munkatársa és dr Farkas Bé­la egyetemi tanár Tagokká pedig [...] gyógyszertárak Lein­zinger örök k Tukats Sándorné Horváth M u 9 Pósa [...]
53. 1938-11-15 / 249. szám
[...] pontos megjelenés Budahegyi Jó­zsefné Czappcrt Sándorné Csányi István Csányi Istvánné Csányi Péter ifjú Csetneky István vi­téz Csetneky Istvánné özv Dávid Gyufáné [...] már eddig is a szegedi vitézek hölgyei nemcsak a felajánlá­sokkal pénzbeli [...] vasárnap délelőtt A nemes ak­cióhoz vitéz Pa ugyay Farkas a Széchenyi Mozi igazgatója lehetővé [...]
54. 1991-10-01 / 230. szám
[...] várják a következő BEK meccset Farkas Tibor Foci 7 szept 25 [...] de A bárány és a farkas egy odúban Kamarás Péter Pesti [...] Barta Jánosné Kiszel Ilona Czeglédy Sándorné Lovászi Er­zsébet Eszényi Lajosné Bálint [...] Mátyás Kertész József Dunai Istvánná Vitéz Mária Kovács Jánosné Fricska Anna [...]
55. 1993-07-05 / 154. szám
[...] ESEMÉNYEK Házasság Szabados Ernő és Farkas Irén S kitsák Szilárd és [...] Csilla Ildikó Ko­vács Szabolcs és Farkas Ildikó Virág Róbert és Bozó [...] Mihály­nak és Berkes Máriának Edina Vitéz Sándornak és Borics Mártának Sándor [...] Sisák Péterné Fóris Margit Agócsi Sándorné Juhász Julianna Szűcs Antal Ács [...]
56. 1930-02-09 / 33. szám
[...] Gaá Melinda Gaál Ilus Papp Sándorné Bucsy Istvánné Barabás Gézáné dr [...] Lászlóné Pongrácz Albertné dr Tonelli Sándorné Elemy Klára Baár Mária Leítner [...] Erzsébet Barabás Kató Plauner Paula Farkas Zsazsa Ottovay Aliz Ottovay Gabi [...] Jánosné Ligeti Olga Kiss Menvhértné vitéz Horváth Gyulá­né Molnár Böske Molnár [...]
57. 1938-11-20 / 254. szám
[...] Sopsich János prépost Atkaimi szentbeszédet vitéz Pint é r József pp [...] Zboray Ferenc a zene­szerzők közül Vitéz Endre vitéz Pctcrdy Lajos ifj Boldizsár és [...] Mária Fehér Péter ts Kiss Farkas Erzsébet Győrt Imre és Gólya [...] Batancs Piroska 15 özv Kiss Sándorné 53 Kósa lllcsné 62 Ónozó [...]
58. 1994-10-04 / 232. szám
[...] érdek­lődés kereszttüzébe több mint négyszáz vitézt avatott magyar földön több mint [...] wnunaanaaaHHHHSHasatartraasaaanasataaam Házasság Rácz Róbert és Farkas Julianna dr Sikovanyecz János és [...] Andreának Örs Csurák Istvánnak és Far­kas Andreának Ádám Balla Tamás Gábornak [...] Vaskúti Jánosné Balogh Emma Nagy Sándorné Kónya Klára Rácz István Györgyné [...]
59. 1942-09-15 / 208. szám
[...] özv Gombos Antalné Balástya 154 Farkas Istvánné öszeszék 183 Diamant Dezső [...] Tóth Ferenc Mórahalom 197 Csű­ri Sándorné és Csernci Margit Zákány 592 [...] Sebők Pái Csórva 506 m vi­téz Bokor Zoltán Atokháza 284 özv [...] ólity Lajos Közép utca 21 vitéz Sző­ke Istvánné Mátvás fér 3 [...]
60. 1943-08-01 / 172. szám
[...] az Alföld Fazekas Mária és Farkas László énekel kisér Oláh Kálmán [...] 5 45 A magvar Ver Vitéz Bodor Aladár tréfás elbe­szélő költeménye [...] tavalyról ismerősei a pnblikumnak kívülük vitéz Már­ton Sándor jellemszinész vitéz Szi­lágyi naturburs egészítik kf a [...] telekkel 6000 P órt Kádár Sándorné eladta Csű­ri Juliannának a Puskás [...]
61. 1944-02-06 / 29. szám
[...] Julian­nával Császár Imre Váradi Julian­nával vitéz Horváth József Wéber Gizellával Kiss [...] Kling József­né 80 özv László Sándorné 82 Lauly Lajos 3 özv [...] özv Friedmarin Mórné 79 özv Farkas Fálné 84 Simon Rózsa 5 [...] 69 Ja­kus Józsefné 25 özv Farkas Csaman­jzó Mibályné 84 Kocsis Lajos [...]
62. 1938-07-17 / 158. szám
[...] le a Sirkert uccában Csuzdi Sándorné Dessep ffv téri asztalos fe­lesége [...] sarkával olyan súlyosan összeverte Csuzdi Sándornét hogy a mentőknek kellett körházba [...] 58 Pompás uj kávéháza János vitéz sőrőzője gyönyörű télikertje a főváros [...] előnyös penzió árak Cigány szegedi Farkas Jóska Jazz­tánc Virány swing orchestra [...]
63. 2003-01-10 / 8. szám
[...] Cigányféléra 11 35 Rádiószín­ház János vitéz 12 00 Déli harangszó 12 [...] u 10 600 Ft Deszk FARKAS GÁBOR Felszabadulás u II 200 [...] 11 200 Ft Forráskút BARAKONYI SÁNDORNÉ Jókai u 24 600 Ft [...] Magyar u 65 200 Ft FARKAS LAJOS Nagyszombati u 25 200 [...]
64. 2006-07-05 / 155. szám
[...] A kiskundorozsmai fiókkönyvtárban kiállítás nyílt Farkas Vince hajóskapitány gyűjteményéből A tárlat [...] július 28­ áig látható Csokonai Vitéz Mihályról szóló kiállítás A tarjáni [...] galéria állandó kiállítás és vásár Farkas G festőművész olajfestményeiből A kiállítás [...] nagy­mama testvér és rokon TÓTH SÁNDORNÉ SZŰCS ERZSÉBET életének 78 évében [...]
65. 1941-07-06 / 152. szám
[...] n öl szántóját 596 pengőért Vitéz Magyar Ferencné szegedi lakos eladta [...] és társai szegedi lakosok elad­ták Farkas József szegedi lakosnak Tarján dülő­beli [...] neje szegedi lakosok elad­ták Rózenberg Sándorné és társa szegedi lako­soknak Remény [...] János és neje szegedi lakosoknak Far­kas u 3 sz a házukat [...]
66. 1990-11-06 / 282. szám
[...] Kiss István Szakái András Csilits Sándorné Nádudvari Éva Hudák Józsefné Kocsor [...] Julianna Szeke­res József Faragó Imréné Vitéz Mária Csiki Istvánná Nagy Franciska [...] Mihály Breznyik Zsuzsanna Szil­via Kádár Sándorné Vas Éva Bujáki Sándorné Törökgyörgy Julianna Ros­tás Ferencné Muzsik [...] és Nyéki Ilonának Ilona Andrea Farkas Imrének és Botka Mária Annának [...]
67. 1938-10-25 / 231. szám
[...] A közönség soraiban olt volt vitéz dr Shvoy Kálmán országgyűlési képviselő [...] Ferenc fakereskrdő Stern­berg Zoltán fnkereskedő vitéz Balogh Sándor kövező Budavári Sándorné képkerctező Csáki Ferenc takarmánykercskodő Zseinbori [...] bizottság október 28 án tárgyalja Farkas Antal hentes és mészáros ifj [...] Józsefné zsibárus Szende Izsó fáspinrés Farkas Gyula allalkercskedő dr Be­nedek Zoltán [...]
68. 2002-02-23 / 46. szám
[...] hogy a szeretett nagynéni VERES SANDORNÉ SZILÁGYI MÁRIA életének 84 évében [...] mindazoknak akik drá­ga szerettünk DEMETER SÁNDORNÉ TÁBORI RÓZA temetésén megjelentek és [...] mondunk mind­azoknak akik drága szeret­tünket FARKAS ANDRÁST utolsó útjára elkísérték és [...] Mindenkinek köszönjük akik drága szerettünk vitéz SZENTÁGOTAI KÁROLY ny honvéd ezredes [...]
69. 1937-02-09 / 31. szám
[...] Jenőné dr Holló Samuné Szántó Sándorné dr Lővy Émil­né özv Cserő [...] Egán Ernőné Nemes Miksáné Lénárd Sándor­né dr Grüner Istvánná dr Eisner [...] bálon megje­lentek Glattfelder Gyula püspök vitéz dr Imecs György főispán dr [...] vették ki a közgyűlés kezéből Farkas Imre majd dr Csorba János [...]
70. 1940-01-28 / 22. szám
[...] t Modern kárpitozott bútorokat rendeljen vitéz SíiVEGH DEZSŐ kárpitos KÁLLAY ALBERT [...] nőszövetség munkáját ismerteti dr Makkai Sándorné s gcrdonkaszúmmal közremű­ködik Szarka László [...] Ferenc 56 Szász Jukabné 82 Farkas Ist­ván 35 Tanács Irén 10 özv Vocscy Sándorné 68 Fischcr Jenő 62 Kiss [...]
71. 1995-11-27 / 278. szám
[...] Tel 474 670 GARÁZS a Vitéz utcában kiadó Telefon 312 020 [...] Róbert­nek és Lauly Emesének Róhprt Farkas Mihály­nak és Sziebert Hajnal­kának Brigitta [...] Ilonának Ádám Bör­csök Lászlónak és Far­kas Edina Irénnek Márk Palásti Jenőnek [...] Tamásné Hőgye Éva Ilona Éber­harcit Sándorné Csóti Mária Kéri Vincéné Rózsi [...]
72. 1942-11-04 / 250. szám
[...] Fia So­mogyitelep X n 606 vitéz Bedő Ár­pád Dr Boross J [...] özv Jakab Rezső­né Somogyitelep 1278 Farkas Ferenc Csuka u 6 ifj [...] munkaszolgálatának hiratot szervezését dr Tukats Sándor­né végzi a városi zeneiskolában En­nek [...] kerül Darinka a láncosuő Sztojkov Sándorné Kolarity Darinka 39 éves kulai [...]
73. 1984-04-17 / 90. szám
[...] Juliannának Rezső Káli Lajosnak és Farkas Mártá­nak István BaUa Mihálynak és [...] Takács ludút Ilonának Mellinda Judit Vitéz Tibornak és Sö­vényházi Ágnes Ilonának [...] nevű gyermeke született HALÁLOZÁS Boldizsár Sándorné Tóth Hona Gárgyán Imre Kiss [...] Nyári Mária Hegedűs Mihály Szobotka Sándorné Imre Etelka Savanya Sándorné Szworényi Julianna Pap László József [...]
74. 1994-08-30 / 202. szám
[...] született s va­lamikor a János vitézben itt táncolt Barta arra is [...] Imre és Pleskó Gyöngyi Katalin Farkas Imre László és Bengő Szilvia [...] Erikának Tamás Kis Andrásnak és Farkas Zsuzsan­na Erikának Dániel Kis And­rásnak [...] Meregyán Pál Dósa Lajos Kormányos Sándorné Fehér Erzsébet Nyá­ri József Turzó [...]
75. 2004-01-14 / 11. szám
[...] 9 15 ig Helyi képviselő Farkas Zsuzsa Tel 20 9770 237 [...] Móniká­nak Olivér Rind Rolandnak és Vi­téz Editnek Roland Marozsán Zol­tán Lászlónak [...] Császár Putyi József István Bai Sándorné Vedrédi Erzsébet Kő­szegi Andrásné Almási [...] Nagy Sándor Ke­resztúriné Bodrogi Edit Farkas fá­nos Ádám Kovács István Ferenc [...]
76. 2001-08-25 / 198. szám
[...] család Megrendülten tudatjuk hogy THASSY SÁNDORNÉ dr Szerdahelyi Mária főorvos elhunyt [...] és sze­rették hogy KECSKEMÉTI JÓZSEFNÉ Farkas Mária 78 évében elhunyt Hamvasztás [...] szívvel mondunk kö­szönetet mindazoknak akik VITÉZ KARÁCSONYI MIHÁLY temetésén megjelentek fáj­dalmunkban [...] szívvel tudatjuk hogy drága szerettünk FARKAS LÁSZLÓ Csongrád Virág B u [...]
77. 2003-02-08 / 33. szám
[...] 3 I 600 Ft Balástya FARKAS IMRE Kölcsey u 21 400 Ft FARKAS ISTVÁN Mó­ricz Zsigmond u 22 [...] 14 400 Ft Kistelek FERKOVICS SÁNDORNÉ Kossuth Ujos u 25 200 [...] 24 200 Ft KOVÁCS LÁSZLÓ Vitéz u 6 400 Ft KOVÁCS [...]
78. 1936-08-30 / 205. szám
[...] a belvárosi római kath plé­bániatemplomban Farkas Erzsébet Ágnessel Anyakönyvi hírek Házasságra [...] Erzsébettel Házasságot kötöttek Nagy József Farkas Erzsébet Ágnessel Német Ferenc Mihály [...] részét 200 pengőért Gal­góczi István vitéz Szabó Mihály és neje Váradi­ucca [...] 10 450 pengőért özv Kocsis Sándorné Var­ga Antal Wlaslty ucca 28 [...]
79. 1999-02-17 / 40. szám
[...] el­várásoknak valamint a tele­pülési igényeknek Farkas Katalin a kiemel­ten közhasznú társaság [...] Ábrahám Zsoltnak és Czellár Mónikának Vitéz Aron Beke Zoltán István­n ak [...] Papp Mária Sziráki György Földi Sándorné Gábor Ilona Hajnal Aladár Puijesz [...] Sári Istvánné Jám­bor Magdolna Szabó Sán­dorné Koncz Julianna Gera Péter Mihály [...]
80. 1965-11-23 / 276. szám
[...] Ferenc Karoly és Makra Aranka Farkas József Ferenc és Kiss Katalin [...] Baksa Lász­ló és Karikó Terézia Farkas István és Beditér Viktória Farkas Dezső András és Lippal Judit [...] Berta Feréncné Dobó Mária Kása Sándorné Georgiadés Erzsé­bet Lakó András Márki [...] Annának Il­dikó Kura Józsefnek és Far­kas Éva Magdolnának Gyöngyi Csűrei Jánosnak [...]
81. 2002-01-17 / 14. szám
[...] и 91 b 6725 Asztalos Sándorné Hódmezővásárhely Hódtó u 6 3 [...] Alsókikötő sor 8 E 672 Farkas Andrásné Szeged Boldog­asszony sgt 42 [...] 4 Ili 2 6724 Lovászi Sándor­né Szeged Csongrádi sgt 2 b [...] BÁBSZÍNHÁZ De 10 óra Búbos vitéz Hapci bérlet du fél 3 [...]
82. 1938-06-14 / 131. szám
[...] Erdélyi János Kertész T ajos vitéz Kéray Endre Konstantin Pista és [...] de legnagyobb sikere a János vi­téz ügyes jelenetekből összeállított előadásának volt [...] József Gombó Reginával Házasságot kö­töttek Farkas János ökrös Erzsébettel Iritz Sá­muel [...] kocsit amely asszohyt gá­zolt Fcrenczi Sándorné 36 éves Róka uccai asszony [...]
83. 1936-09-24 / 225. szám
[...] Korona uoca 26 özv Csányi Sándorné Ko­rona uoca 26 Csányi Sándor [...] János Jakab Lajós uoca 3 Farkas Imre Va­léria tér 13 Faragó [...] kiállítását élénk érdeklődés kiséri Kinevezés Vitéz dr I m e c [...] Máv igazgatósága elsőbbsé­gi igénnyel bíró vitézek frontharcosok és hadirok­kantak részére 81 [...]
84. 1944-03-19 / 64. szám
[...] 23 Sareanszki Ferenc 6 hónapos Farkas RezsÖ 06 Márk Ferenc 23 vitéz Var­ga Károlyné 64 ördög András [...] ékuttal mondok hálás kösfcönelet özv vitéz KOLBA ARRA 0 A összeveszett [...] ügyész­ség fogházába Felismerte ellopott kerékpárját Farkas Imre szegedi kereskedőnek ja nuár [...] pengőért Kazi József eladta Kofogánv Sándor­nénak a Üömaszék dfilőhen levő 601 [...]
85. 1936-09-27 / 228. szám
[...] Guganovics Lajosné és társai eladták Farkas József és nejének a Brthlcn [...] a kővetkező fellebbezéseket tárgyalja Dr vitéz Gombos József Szent György ucca [...] Kelenien ucea 5 özv Pár­tos Sándorné Deák Ferenc ucca 2 Szabó [...] Zerge­ucca 5 özv dr Kain Sándorné Pallavicini ucca 5 F isler [...]
86. 1943-05-23 / 116. szám
[...] kriti­káikért Bejelentette Ihász Aladár hegy vitéz Bánky Róbertnek aki né­hány napon [...] fiETI MüSORi Vasárnap délután János vitéz Ren­Bes helvárak Vasárnap este János [...] szorgalomból és adták 6 zy Farkas KáImánné lak aZ kitartásból mellyel [...] telekkel 15000 P ért Apró Sándorné eladta Kopasz József és ne­jének [...]
87. 2002-01-03 / 2. szám
[...] M JAKAB Csaba Autósiskolája Sze­ged Vitéz u 13 15 62 422 [...] dédmama és rokon ÖZV KERESZTESI SÁNDORNÉ ENGI ILONA 86 éves korában [...] hogy drága szerettünk ÖZV LAKOS SÁNDORNÉ MOLNÁR FARKAS VIKTÓRIA volt postatisztviselő szentesi lakos [...] TÓTH MIHÁLYNÉ MAGYAR ROZÁLIA Szegvár Farkas u 5 77 éves korában [...]
88. 1943-01-03 / 2. szám
[...] uzsorabíróságban Ungváry János tanácselnök tagjai vitéz dr­Hárs László törvényszéki bíró ós [...] Molnár Jenő törvény­széki tanácselnök tagjai vitéz dr Hárs László és esetenként [...] és Németh Katalin Elhaltak özv Far­kas Bálintné 53 Domokos Mihály 60 [...] nyomozást Kifosztottak egy lakást Csikáu Sándorné szegedi lakos feljelentést tett a [...]
89. 1939-02-02 / 27. szám
[...] Mester János Gelei Jó­z rf Farkas Béla egyetemi tanárokat láttuk A [...] meg a helyőrség katonai előkelőségei vitéz Mérey altábornagy­gyal az élen akinek [...] Lenvai Tusi Breinovics Vilmosné Fnludi Sándorné Kevevári Manvika Orsolva Mária Neiszinger [...] Józsefné Hatvani Jenőné Horváth Ilike Farkas Fercncné Koltav Magdi ZsednóczkI Irénke [...]
90. 1938-05-01 / 96. szám
[...] Idézetben közli az emlékezés dr vitéz Shvor Kálmán ny altábornagy országgyűlési [...] Az ország katonai ellenállásúnak megszervezéséről vitéz levcldi Kozma Miklós aktuális fejtegetései [...] pedig dr Szűcs László aki Farkas Benő budapesti és Per­neczki István [...] 3 Strasscr Ká­roly 27 Woltscher Sándorné 32 Farkas Imre 32 özv Turn Józsefné [...]
91. 1975-01-14 / 11. szám
[...] Kulllt Anna Sprok András Nagy Sándorné Vámos Mária Deák Ferencné P [...] Nán­András és Mftgorl Zsuzsannának dorné Farkas Matild Lakatos Zsuzsanna Barbara Frecont [...] István és Papp Máriának Simon Farkas Jánosné Gyömbér Tamás Csaba nevű [...] ési Szécsi Zsuzsannának Benkö Istvánné Vitéz Erzsébet Fohsz Anna Varga Ferenc [...]
92. 1939-08-29 / 196. szám
[...] Glattfelder Gyula dr megyéspüspök dr vitéz Shvoy Kálmánná és Muntyán Ist­ván [...] anyák kaptak pénzjutalmat és kitüntetést Farkas Gyuláné Lőcsei Mihályné Kovács Ist­vánná Csepregi Sándorné csak kitüntetést Pál Béláné Bánfi [...] Szappanos Lajosné Árendás Ferencné Balog Sándorné Juhász Mi hályné Bürgés Mihályné [...]
93. 1974-08-27 / 199. szám
[...] kötöttek SZÜLETÉS I kerület Szeged Farkas Andrásnak és Nagy Máriának Zsuzsanna [...] és Molnár Eva Juditnak Erika Farkas Mihálynak és Szárklszov Erzsébet Magdolnának [...] Dóczy Já­nosné Sánta Rozália Nagypál Sándorné Szilágyi Erzsébet Husz ka Sándor [...] a kul­túra bejáró ajtaja van Vitéz Sachsen Meinin­gen bakák őrizték támasztva [...]
94. 2002-05-02 / 101. szám
[...] Veketyná Váradi Margit Szegeda Fábián­ná Farkas Ilona Szeged Kiskundorozsma Szabó Emilná [...] Kelemen Sándor Szeged a Kiss Sándorné Szegeda Mester Ferenc Szegeda Drenda [...] du fél 3 óra Búbos vitéz Jancsi bérlet 1 MOZIMŰSOR A [...] Híradó 19 10 Csoda a farkasokkal Francia kalandfilm 21 00 Híradó [...]
95. 1940-07-09 / 153. szám
[...] csárdából egy ismeretlen egyén kölcsönkérte Farkas Imre fe­hértől lakos kerékpárját amelyet [...] 42 kor kat tiszta jövedelemmel Farkas István és neje szegedi lakosoknak [...] 29 kor kat tiszta jöve­delemmel vitéz Szőke István és neje szegedi [...] n öl udvarral özv Bn­kaesi Sándorné szegedi lakősnak 24 000 P [...]
96. 1969-09-23 / 220. szám
[...] Lakáspöröm egyeszten­dős évfordulóján felkeres­tem ellenfelemet vitéz Ke­levény Ervint s homlokomat ráncokba [...] amikor csengettek Kimegyek ajtót nyitok Vi­téz Kelevény Ervin áll ott Hogy [...] Eleknek és Dávid Erzsébetnek Elek Farkas Gábornak és Gyoval Erzsébetnek Márta [...] Zsu­zsanna Molnár Imre Gergely Szabó Sándorné Csányi Erzsé­bet Papp Ferenc Pál [...]
97. 1939-06-14 / 133. szám
[...] Az elő­adásokat vita követi A VITÉZEKNEK TILOS A NYILASKE­RESZTES PART A [...] végéig a városi katonai parancs­nokságnál Vitéz utca 11 földszint nanonta 11 [...] öngyilkossági szándékból leugrott az emeletről Farkas Erzsébet 22 eves háztar­tási alkalmazott [...] csalt ki özvegy Rót h Sán­dorné budapesti lakostól A rendőrség bűnügyi [...]
98. 1938-11-13 / 248. szám
[...] Sándor Benő és Muhari Mária Farkas Sándor cs Yidák Margit Pataki [...] Hódy Antalné S 2 Gera Sán­dorné 42 vitéz Vajkav Mihályné 45 Viki István­né [...] felszabadulásának ünnepén a szegedi vegyesdandár vitéz nagysclmcczi Mcrey László altábornagy vezetésével [...] kuruc őrzi Hazajöttek elkergetett bujdosó vitéz il Kassa felé igaz jószág [...]
99. 1934-03-20 / 63. szám
[...] képvisel­tette magát tisztiküldöttséggel a vegyesdaniir vitéz dr Shvoy Kálmán altábornagy vegye [...] József polgármes te r helyette vitéz dr Szabó Géza tanácsnok és [...] n Benőt alelnököknek Csehó Károlyt Farkas Lajost és Barna Józsefet pénztá­rosnak vitéz Viola Istvánt jegyzőnek L é [...] hely­zetről A látogatott gvülést Ernst Sándorné nvitotta meg majd Budai Teréz [...]
100. 1927-02-05 / 28. szám
[...] Béla fényképész Kárász u 7 Vitéz Hegedűs József kel­mefestő Itákóczi u [...] Csuka u 8 Özv Csikós Sándorné Sándor u 18 Bucsi István [...] Mátyás Ilaltyu u 46 a Farkas Mihály ilolnár u 8 önczi [...] Párisi körut 21 Özv Nagy Sándorné Tündér u 17 ökrös Jánosné [...]