Délmagyarország, 1993. július (83. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-01 / 151. szám

Sáskák végnapjai • Jegyzék az eladó szegedi bérlakásokról ^^^^ 0 ALAPÍTVA: 1910-BEN 0 DELMAQYARORSZAG CSÜTÖRTÖK, 1993. JÚL. 1„ 83/151. Sajátos várakozás az SZTK-rendelőben. (Fotó: Schmidt Andrea.) • Ultrahangos előjegyzési naptár Kevés az orvos és a műszer » sok a beteg . Az idős bácsi úgy kezdte, ahogyan az emberek az egész­ségüggyel kapcsolatos pana­szaikat felvezetni szokták: „ F­izettem évtizedeken át a magas társadalombiztosítást, s cserébe - most. amikor öregkoromban betegeskedem - csak a düh, a bosszankodás jut a tisztességes gyógyítás helyett." A kifakadás oka pedig nem más, minthogy az l-es ren­ielőintézetben - lásd régi SZTK - egy hónapos előjegy­zést kapott gyomorröntgen vizsgálatba. Május 13-án június 16-ra jegyezték elő. Hihetetlennek tűnt a hóna­pos várakozási idő, betértem hát a röntgenért sorban ülők közé. Az. „ügyeletes rendfenn­tartó" - ilyen minden várako­zásra ítélt „beteganyag" között akad - nyomban a beutalós-ab­lakhoz irányított mondván: „nem ám csak úgy bemegy, aztán sity-suty megröntgenezik " A beutalós-ablaknál előttem „kiszolgált" férfi beleszédült, amikor meglátta a kartonján a dátumot: július 27. Aznap jú­nius 29-et írtunk. Igazat mondott a telefonáló öregúr, egy hónap a várakozási idő. Most már csak az a kérdés: miért a hosszú kivárás egy olyan vizsgálatra, amely a be­tegség mihamarabbi kiderí­téséhez, a terápia kezdéséhez sokszor nélkülözhetetlen? (Kalocsai Katalin cikke a 6. oldalon.) Elvágták a VTV köldökzsinórját A Kábeltelevízió Rt. városi hálózatában több tévénézőt ért kellemetlen meglepetés a na­pokban: műsor helyett mákos képernyőt láthattak. Ennek oka pedig, hogy a kábeltévé fejál­lomása a „postapalota" tetejé­ről ma éjfélkor véglegesen el­költözik a Csongrádi sgt. 12. szám alá, pontosabban fölé. E művelettel azonban megszakad a Városi Televízió és a fejállo­más eddigi közvetlen kapcsola­ta is. Ma még lesz élő tudósítás önkormányzati ülésről, holnap­tól pedig ez már emlék, a hír­adóval és az élő magazinműso­rokkal együtt. Vagy mégsem? S a köldökzsinór eltávolítása után vajon életben marad-e a tévébébi? Lesz-e szegedi Váro­si Televízió? (Takács Viktor riportja a 2. oldalon), Alakul a posta A Magyar Posta végleges átalakulási tervét szerdán dél­után nyújtották be a Közleke­dési, Hírközlési és Vízügyi Mi­nisztériumnak. Bölcskei Imre, a KHVM helyettes államtitkára elmondta: a dokumentumot szakértők fogják megvizsgálni és véleményezni. Ezt követően kell a vállalatnak december 31­ig átalakulnia egyszemélyes, 100 százalékos állami tulajdo­nú részvénytársasággá. A cég­től - várhatóan még az átalaku­lást követő privatizáció előtt ­leválnak a szállítási, a hírlap­terjesztési és a szociális tevé­kenységet végző egységek és a továbbiakban kft. formájában működnek majd. Déli autópálya Angol-amerikai érdeklődés A Csongrád megyei közgyűlés elnökénél, Leh­mann Istvánnál került sor tegnap arra a megbeszé­lésre, amelyen egy angol­amerikai befektető csoport tájékozódott a Déli Autó­pálya Rt. terveiről. A ta­nácskozáson az Rt. vezér­igazgatóján, Nagy Ervinen kívül részt vettek a Bács­Kiskun valamint a Békés megyei önkormányzat ve­zetői is, amely testületek csakúgy tagjai a részvény­társaságnak, mint a Csong­rád megyei önkormányzat. (Rajtuk kívül különben 160 önkormányzat és mintegy 100 vállalkozás tagja az rt.-nek.) Az angol-amerikai be­fektető csoport képviselői komoly érdeklődést tanú­sítottak a projekt iránt. A megvalósíthatóság kérdé­seiről hamarosan a két fél szakértői folytatják a meg­beszéléseket. Vidia - a temetés napja? Kedden végleg megpecséte­lődött a szegedi Vidia Keres­kedőház Rt. sorsa: kiderült, az Unicbank felszámolási kérel­mét jogosan adta be a cég el­len. Nem volt mit tenni, meg kellett békélni a gondolattal, a másfél-Hét éve húzódó keres­kedőházi válságnak felszámo­lás lett a vége. Tavaly, máso­dik pályázati körben nyerte el a vásárlás jogát Molnár Sándor szegedi vállalkozó, aki a 156 milliós vételárból mindössze 10 milliót fizetett ki ezidáig. - Méghogy nem tudta Mol­nár úr, mit vett meg! Szerin­tünk nagyon is jól tudta. Meg­voltak a belső informátorai a Vidiánál is - méltatlankodnak a kereskedők. - Úgy gondolta, többet ki tud majd hozni a Vi­diából, de nem sikerült neki, most meg bedobta a törölkö­zőt. Mit érdekli őt, hogy itt hat­száz család sorsáról van szó! A szegedi kirendeltség tele­pén, a Bakay Nándor utca vé­gén minden csendes. Forgalom alig zavatja a kereskedők békét­lenségét: - A halott már megvolt, csak a temetés napja nem volt eddig kitűzve - mondja a dol­gozók hangulatát firtató kérdé­(Folytatás a 3. oldalon.) ARA: 15 FT A Szerencsejáték Rt. nemcsak gondolt egy na­gyot és merészet, hanem cselekedett is, s a 27. játék­hétre felemelte a lottó öt­találatos nyereményalap­ját százmillió forintra. Nem egy hirtelen eldöntött akcióról van szó, hiszen egy hónappal ezelőtt már Kurunczi János, a Szeren­csejáték Rt. 3-as számú te­rületi igazgatóság munka­társa felhívta a figyelmün­ket arra, hogy amennyi­ben nem lesz öttalálatos szelvény, akkor felemelik a nyereményalapot. Mivel akkor kiürítették a büdzsét, ezért mostanra halasztották a mesés ösz­szeg „bevetését". (Süli József cikke a 3. oldalon.) Kábeli zűrzavar? A dolgozók részt kérnek a gyárból. (Fotó: Schmidt Andrea) • A szocreál-időkből marad­hatott meg a szobor. Három kéz tart egy kelyhet a szegedi kábelgyár udvarán. Kivirágzott benne a muskátli, így jelezvén az idő múlását. Az igazgatói iroda ablakából éppen rálátni a katonás rendben tartott udvar­ra. Föntről megfigyelhető, ho­gyan jönnek-mennek a munká­sok a műszakkezdés előtt, vagy után. Ilyenkor olyan a gyárud­var, mint egy felbolydult méh­kas. Megszűnik egy negyed­órára az idilli csend: élet költö­zik az udvarba, azután minden­ki megy a maga dolgára. A lát­szólagos nyugalom mögött azonban az elmúlt hónapokban indulatok feszülnek egymás­nak, s felfokozott várakozás: mi lesz a cég sorsa? Hamaro­san privatizálni kell a nagyvál­lalatot. Vajon ki lesz az új gaz­da: magyar, külföldi? Érdeke lesz-e fenntartani a megszokott békét, vagy gyökerestől felfor­gat mindent? (Rafai Gábor riportja a 6. 'oldalon.) 4x4 NAP A MARSON SZAKVÁSÁROK A SZEGEDI NEMZETKÖZI VÁSÁR TERÜLETÉN MA ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ, a KÉSZ támogatásával, de. 10 órakor MÁSODIK UTAZÁS: JÚLIUS 1-4. OÁZIS Lakberendezési és Építészeti Szakvásár NYITVA: NAPONTA 19 ÓRÁIG

Next

/
Oldalképek
Tartalom