Délmagyarország, 2009. június (99. évfolyam, 127-151. szám)

2009-06-03 / 128. szám

Szerda, 2009. június 3. Kapcsolatok 129 GRATULALUNK Kedves nénik, bácsik! Május 28-án, 1 ^íC^MttAM^. " ' \ rfc 7 óra 55 perckor megérkeztem. Nevem Trzaskoma Patryk, súlyom 3070g és hosszúságom 51 cm. B.*"" 'SBÍS/TLI^í.. i Milliószor csókoltatom Éj Nagyszüleimet, 8 dr. Bicsérdy Gyulát és Zsuzsát, valamint 1; "" dr. Zbigniew Trzaskomát és Jolantát, Jolantát, Dédikémet Barbarát, Jj továbbá az összes rokont és 7 _ a barátokat! Patryk L^i ^^ 60. évi házassági évfordulója alkalmával szívem minden szeretetével köszöntöm drága feleségem, JOLIT. Kívánom, hogy még nagyon sokáig maradjon velünk és szerető családjával. Sándor papa és családja ÁLLÁST KÍNÁL Dpmaszék területére helyettes KÉZBESÍTŐ KOLLÉGÁT keresünk a Délmagyarország napilap és szóróanyagok kézbesítésére. Bérezés: teljesítménybér _ + étkezési jegy. §j Kerékpárt biztosítunk. S Érdeklődni: 62/311 -306os telefonszámon lehet 9.00-14.00 óráig. PÁLYAKEZDŐK, figyelem! Svájci érdekeltségű kereske­delmi cég jó kereseti lehető­séggel sikerorientált munka­társakat keres. Ingyenes szak­mai tréningek. 06-30/983­6803. (083523425) taori vá!lali«sásboi í Szeged körtet/Imi teA*« fal, (tplajdom : atilü 06-l-Z54-0576.allaséb<lyttxi.lrtr A SULI-HOST Kft. keres konyhai kisegítő munkakörbe férfiakat. Érdeklődni hétköz­nap, reggel 8-tól 12 óráig a munkaügyig osztályon lehet személyesen, a Szeged, Ke­nyérgyári út 1. szám alatt. (083523381) ÉPÜLETGÉPÉSZ nagyke­reskedés keres fűtéstechniká­ban jártas értékesítő munka­társat. Követelmény: szakirányú vég­zettség, számítógépes Isme­ret, tárgyalóképesség, B kate­góriás jogosítvány. Felsőfokú végzettség előnyt je­lent. Szakmai önéletrajzokat" egy hétig várjuk a "Heat 083529209" jeligére, a hir­detőbe. (083523383) HIRDETÉSFELVÉTEL KISTELEKEN: MÁRVÁNY Kit. Temető sor 1. 62/597-360. NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 62/567-835 (üzenetrögzítő is) o Apróbörze BUTOR TOLLFELVÁSÁRLÁS Sze­ged, Rókusi krt. 25. Tel.: 30/ 464-6162. (083523370) EPITESI TELEK A VADASPARK Lakópark­ban 1416 m2-es, keres­kedelmi-szolgáltató épület építésére alkalmas telek eladó, ára: 10.000 Ft/m2 + áfa. Érd.: 62/555-821, 70/312-1914 te­lefonokon. (083523846) GAZDIT KERES FOGADJON örökbe les (oltott, féregtele­nített) kutyát, cicát! 20/360­9846, www.zug.hu. (083623986) GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KEPZES TANULNI csak a profiktól szabad! Türelmesen és korrek­tül! www.csillagautosiskola.hu Londoni krt. 10. 62/426-433 Nyt.sz.: 06-01-60-05 (083522685) ATI-CSÁSZÁRNÉ Autós­Iskola tanfolyamokat Indít. Je­lentkezés: Szeged, Berlini krt. 16. 62/422-240, 20-9-431­444. www.aticsaszarne.hu (Tsz.: 06-0056-02). (083523435) HÁZTARTÁSI GÉP ALFA-DUÓ gáz és vegyes­tüzelésű kazán eladó. 30/ 9671-544. (083523893) KOZLEMENY 2009.06.12-ÉN 17 órakor a Dolgos Hangya Iskolaszövet­kezet éves közgyűlést tart, melyre meghívja tagjait. Napi rendi pontok: 2008 éves mér­leg beszámolója és elfogadá­sa, vezető tisztségviselők megválasztása, 2009-es év célkitűzései. Helye: Szeged, Vitéz utca 13-15. (083624305) A ROMÁNIAI 2009. június 7-én Európai Parlamenti vá­lasztások alkalmából, a Ma­gyar Köztársaság területén, három helyen működik szava­zókörzetek: Budapesten a Ro­mánia Nagykövetségen (Thö­köly út 72), valamint Gyulai (Munkácsy M. utca 12) és Sze­gedi (Kelemen L. utca 5) főkon­zulátusokon. Magyar Köztár­saság területén tartózkodó ro­mán állampolgárok, beleértve a turistákat is, helyi idő szerint 07.00 - 21 .00 óra között adhatják le szavazataikat az alábbi jogszabályban előírt ér­vényes okiratok bemutatásá­val: - kártya típusú személyi igazolvány; kártya típusú ideig­lenes személyi igazolvány; régi típusú személyi igazolvány; - turista útlevél; elektronikus turista útlevél; ideiglenes turis­ta útlevél; - diplomata útlevél; elektronikus diplomata útlevél; szolgálati útlevél; elektronikus szolgálati útlevél. Azon román állampolgárok, akik egy másik EU tagállam választójegyzéké­be kérik felvételüket, ha vok­solnak vagy nem ezekre a listákra, nem szavazhatnak az Európai Parlament romániai je­löltjeire. Nem lehet szavazni egyszeri klutazási okmányai. További információkért rendel­kezésre bocsátjuk a http:// www.mae.ro valamint a Romá­nia Nagykövetség www.buda­pesta.mae.ro honlapokon (083624268) Az apróhirdetések tartalmáért a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelősséget! MAGANHAZ DESZKI 80 m2 téglaház el­adó. Irányár: 10.500.000,­485-208. (083624295) KÜBEKHÁZI 140 m2 ház­rész eladó. Irányár: 4.900.000,- 485-208. (083624292) NÉMET-OSZTRAK ügyfele­ink részére eladó ingatlanokat keresünk! 1/210-4904 (083523368) MEZOGAZD. GEP KOMBÁJNDOB, dobkosár, csőtörőhenger felújítása. 30/ 947-5672. (083523892) NOVENY DÍSZNÖVÉNYEK, Sze-ged­Kecskéstelep, Géra S. 18. Nyitva: h.-szo. 62/427-991. (083523377) HIRDETESFELVETEL SZENTESEN: Városi szerkesztőség: Kossuth u. 8. Tel./ faz: 63/314-838. KOZLEMENY OKTATASTVALLAL TÖRTÉNELEMBŐL és latin nyelvből korrepetálást, Illetve nyelvvizsgára felkészítést vál­lalok. 30/262-8665. (083523185) SZOLGALTATAS DUGULÁSELHÁRÍTÁS ga­ranciával, mindennap. Érd.: 06-30/945-7577, 62/533-999, Szász Péter. (083522900) HOMLOKZATOK felújítása hőszigetelése alplntechnika al­kalmazásával Is. 30/9433-634. (083624378) REDŐNY, reluxa, szúnyog­háló javítása, készítése. Érd.: 06-30/639-6131, Horváth Sándor. (083523034) REDŐNYÖK, reluxák, sza­lagfüggönyök, harmonikaaj­tók, szúnyoghálók. Tel.: 62/ 640-603, 06-30/945-7201. (083522887) • ÜVEGEZÉS, KERETEZÉS. Kovács üveg. 62/414-140. (083523409) 1 PRíRIAVilL Hálózatszerelő Kft. A DÉIWÁSZ Prímavill Kft. Szegedi Létesítésvezetősége értesíti ZÁKÁNYSZÉK lakosságát, hogy az alábbi területen létesített KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ÜZEMBE HELYEZÉSE A KÖVETKEZŐ' IDŐPONTBAN TÖRTÉNIK: 2009. 06. 05-én Zákányszék, 026/16. és 026/20. Itrsz. ingatlanok energiaellátásához kisfeszültségű légvezetéki hálózat Tömörkény u. 72-74. szám között meglévő oszloptól 025. hrsz. földút mentén 026/16. hrsz. ingatlanig. A DÉMÁSZ Prímavill Kft. Szegedi Létesítésvezetősége értesíti Doma­szék lakosságát, hogy az alábbi területen létesített KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ÜZEMBE HELYEZÉSE A KÖVETKEZŐ IDŐPONTBAN TÖRTÉNIK: 2009. 06.05-én Oomaszék, Halácsitanya tr.körzet rekonstrukciója során kisfeszültségű légvezetéki hálózat 0179/2. hrsz. út mentén (M5­ös autópálya-031/231. hrsz. Ingatlan közti szakaszon), továbbá 0179/1. és 0184. hrsz. földutak mentén (M5-ÖS autópályától 028/2. hrsz. ingatlanig). AZ ÜZEMBE HELYEZÉST KÖVETŐEN A KIS- ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK ÉRINTÉSE TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES! TEGLAEPITESU LAKAS SZEGED belvárosi garzon bérleti joga átadó. Irányár: 3.200.000,- 485-208. (083624282) TÜZELŐANYAG MINŐSÉGI tűzifa olcsón el­adó szállítva. 20/6184-265 (083523763) VEGYES és akác tűzifa 10.000 Ft/m3 szállítva. 06-20/ 268-7223 (083523760) ÜZLETH., MŰHELY, IRODA SZEGED, Pacsirta u. 1. szám alatt, az alagsorban kia­lakított 160 m2-es új, igénye­sen berendezett kocsma kia­dó, 150.000 Ft/hó+ÁFA áron. Tel.: 70/312-1914(083523655) SZEGED, Pacsirta u. 1. szám alatt, utcai épületben, I. emeleten 161 m2-es, II. emele­ten 85 m2-es, klimatizált, ríasz­tós, őrzött irodák együtt vagy külön kiadók. Parkolási lehető­ség az udvarban. Bérleti díj: 1800 Ft/m2/hó + áfa + rezsi, 2 hó kaució. Tel.: 62/555-821. (083523653) HIRDETESFELVETEL SZEGEDEN: A DÉLMAGYARORSZÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN Szeged, Gutenberg u. 5. Tel./fax: 62/310-933. Szeged, Szabadkai út 20. HIRDETESFELVETEL ÁSOTTHALOM: Pavilonsor Miklós Zsuzsanna 62/591-080, 06-20-262-1277. HIRDETESFELVETEL HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN: Városi szerkesztőség: Szegfű u. 1-3. Tel./fax: 62/241-905. Hirdetés: 62/242-419. TANFOLYAM INGYENES SZAKKÉPZÉSI LEHETŐSÉG Nappali tagozaton (22 éves korig) • Esti tagozaton (22 év felett) - Pénzügyi-számviteli ügyintéző -1,5 év - Logisztikai ügyintéző - 2 év - Költségvetési gazdálkodási szakügyintéző - 2 év (BGF programjával) - Adóigazgatási szakügyintéző - 2 év (BGF programjával) - Banki szakügyintéző - 2 év (BGF programjával) FELTÉTEL: A képzésekhez érettségi bizonyítvány szükséges . INDUL: Szegeden, 2009. szeptember 1. i Jelentkezés a mai naptól a keretlétszám betöltéséig! j JELENTKEZÉSI CÍM: Perfekt Szakközép- és Szakiskola Szegedi Tagintézmény (OM: 102591) 6722 Szeged, Mérey u. 6/B • E-mail: szegedszkl@perfekt.hu IMB"t#ifl#l •Mmemmímmm Gyászközlemények SZEGED GYÁSZHÍR „Már nincsen holnap, ennyi volt az élet, emlékezzetek Rám, s én a szíve­tekben élek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze­rettünk, PAPP BÉLÁMÉ JÓiÁRT ERZSÉBET életének 79. évében, súlyos betegség­ben elhunyt. Temetése június 9-én, 10 órakor lesz a Zákányszéki temetó'ben. Előtte gyászmise 9 órakor. 083624O65 Gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, TÓTH IMRE 70 éves korában elhunyt. Temetése 2009. június 5-én, 13 órakor lesz a sze­gedi Dugonics temetó'ben. Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PAPP TIBORNÉ, szeretett édesanyánk, egykori ének­és történelemtanár, életének 75. évé­ben, hosszú szenvedés után, 2009. máius 23-án elhunyt. Végső búcsút 2009. június 5-én, 12-kor veszünk tőle a Belvárosi temető hamvszóró parcel­lájában. 083523638 Gyermekei „Bíztunk az életben, hit­tünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, leg­alább a csodában. Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél. Te nem hal­tál meg, csak álmodni mentél." Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, SZABÓ MIHÁLY 99 éves korában elhunyt. Temetése június 5-én, 19 órakor lesz az Algyői temetőben. Gyászoló család neiAöyini i J Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged. Flogy eddig velünk voltál, hálát adunk az égnek. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, FARKAS SÁNDORNÉ ENGI JOLÁN életének 80. évében elhunyt. Teme­tése június 3-án, 15 órakor lesz a Móra­halmi temetőben. Előtte gyászmise 19 órakor. 083624023 Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, KALMÁR FERENC 83 éves korában elhunyt. Temetése 2009. június 5-én, 15 órakor lesz a Domaszéki temetőben. Előtte gyász­mise 19 órakor a Szent Kereszt-temp­lomban. „„, „ Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, LÉVAI ISTVÁN hosszú betegség után, 80 éves korában elhunyt. Szűk családi körben eltemet­tük. Ezúton mondunk köszönetet roko­noknak, ismerősöknek, a ház lakói­nak, a Mária Légió Imacsoportnakés a lakásszövetkezet vezetőinek, akik rész­vétükkel fájdalmunkat enyhítették. 083523876 Gyászoló családja Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. SZABÓ JÓZSEFNÉ TÓTH MARGIT a drága édesanya, nagymama, déd­nagymama türelemmel viselt hosszú betegség után 88 éves korában várat­lanul elhunyt. Temetése 2009. június 5-én, 11 órakor lesz a Deszki temető­ben. 083624332 A gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, ID. KOVÁCS BÉLA zászlós temetésén megjelentek, jelenlétük­kel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 08,523877 A gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, TOPPANTÓ DEZSŐ' temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Gyászoló család, 083624058 Mihálytelek és Röszke MEGEMLEKEZES Nap nem múlik el, hogy ne gondolnánk Rád. Közös életünk szép emlékei velünk vannak, s hiányod­dal velünk él a soha el nem múló fájdalom. Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk, CSERNUS SÁNDOR halálának első évfordulóján. Felesége, fia, menye, unokái és szerető családja HÓDMEZŐVÁSÁRHELY GYÁSZHÍR „Nem integet többé az elfáradt kezed, nem dobog értünk jóságos szíved. Szá­munkra Te sosem leszel halott, örök­ké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szeret­tünk, FAZEKAS LÁSZLÓ MÁV-nyugdijas 2009. május 27-én, 77 éves korában elhunyt. Felejt­hetetlen halottunk temetése 2009. június 5-én, 9 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben. 083523644 Gyászoló családja „Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búaúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, ÖZV. SAJTOS SÁNDORNÉ MAGDIRA női szabó, volt Diófa utcai lakos 79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. június 8-án, 10.30-kor lesz a katolikus temetőben. Gyászoló család rowiVMii? J Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátok­nak, munkatársaknak, szomszédoknak és mindazoknak, akik drága szerettünk, KATONA MÁTYÁS (kamionsofőr) temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virá­got helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Köszönet a KAR70L TRANS KFT. vezetőségének és dolgozóinak, a TRANS­CAR vezetőségének, a HÓDTRANS dolgozóinak, a Ráció bútorbolt munkatársainak, a Kalocsai Közlekedés Rendészet, valamint a Solti Rend­őrőrs dolgozóinak, a Hód-Fürdő vezetőségé­nek és dolgozóinak. Köszönjük a szép búcsúz­tatót. A gyászoló család Hódmezővásárhely, Bátya, Helsinki MEGEMLE'KEZÉS Fájó szívvel emlékezünk TÖRÖK ISTVÁN halálának 3. évfordulójára. 836241,6 Gyászoló családja MAKÓ GYÁSZHÍR (Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, KISS SÁNDORNÉ ÉGETŐ JULIANNA MARGIT, ''maroslelei lakos 72 éves korában elhunyt. Temetése június 5-én, 15 órakor lesz a Maroslelei temetőben. 083523121 Gyászoló családja Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk, HAJDÚ SÁNDORNÉ KOPONYÁS IRÉN búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fáj­dalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszöneteta belgyó­gyászati osztály orvosának és nővé­reinek lelkiismeretes munkájáért és a kiséri Deka élelmiszerbolt dolgozói­nak megjelenéséért. 083624005 Gyászoló családja SZENTES GYÁSZHÍR KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk, ÖZV. BÉNI ISTVÁNNÉ 72 éves korában súlyos betegségben elhunyt. Temetése június 5-én, 11 óra­kor lesz az Alsó-Református temető ravatalozójából. Gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, PANYOR IMRÉNÉ B. NAGY MÁRIA temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétnyi ívánításalkkal fájdalmunk­ban velünk együtt éreztek. Gyászoló család MEGEMLEKEZES Nélküled üres lett a házunk, könnyes szemmel, fájó szívvel a sírodhoz járunk. Fájdalommal emlékezünk KÓCSÓ PÁL halálának 2. évfordulóján. 83523103 Szerető felesége és családja

Next

/
Oldalképek
Tartalom