138 találat (0,271 másodperc)

Találatok

1. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (468. oldal)
[...] Borsod vm Fuchs Jakab Kerekes Sándor Sajó Fiispöki u p Bánréve [...] Grosz Mór Grűnfeld Ignácz Guttmann Sándor Hegedűs József Jan­csik Gyula Jankovics [...] Torontál vm Reznicsek Simon Uzon Szaniszló Sándort Nyitra vm Gasparovits János Fittos [...] Sillig György Soós István Sza­kái Sándor Szőnyegi István Vitái Salamon Sárd [...]
2. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • D (704. oldal)
[...] 15 gróf Se­rényi István 1837 Szaniszló Béni József 15 id Szaniszló István Mihály lü Szaniszló Mihály András 15 Asztalos Tischler [...] Krämer Klein József Schön Mária Szaniszló Mihály Béni Szaniszló Mihály Gyula Szövetkezet Genossenschaft Köz [...] Dormandi Géza 37 gróf Festetich Sándor 12 131 ifj Horváth János [...]
3. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • V (1479. oldal)
[...] Béla 475 Szabó Bálint 74 Sza­niszló Gyula 41 Szaniszló Ká­roly 32 Szaniszló Lajos 31 Szaniszló Mihály 42 Takács Károly 17 [...] 78 Rácz Lajos 34 Rácz Sándor 32 Sándor Mi­hály 31 Simon István 58 [...] 54 Tóth Lajos 30 Tóth Sándor 48 Tóth Sándor 33 Tóth Sándor 23 L Tóth Sándor 23 [...]
4. II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék] (2_370. oldal)
Salzinger Antal Zsámbék Szaniszló Lajos Tiszaszentimre Szántó István Medgyesegyháza [...] Kunmadaras Szarka Gerzson Dévaványa Szarka Sándor Kunmadaras Szántó Istvánná Medgyesegyháza Szász [...] Jászapáti Szentgyörgyi és Németh Budafok Szaniszló Gergely Becske vitéz Szántó Ferenc Örkény Szélesi István Ujkécske Szeremi Sándor Jászkisér Szépe Gábor Ókécske I [...]
5. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (20. oldal)
[...] Szalai József Szabó Károly Szabó Sán­dor Tancsa László Izsnyéte u p [...] Nyir Bakta Szabolcs vm Angyal Sándor Demeter Péter Molnár András jallna [...] Farkas József Puller Fe­rencz Szűcs Sándor Németh Sándor Jánoshidr Jász N K Szolnok [...] Nagy István Pál Sóti István Szaniszló Albert Szaniszlo István Tajti Lajos Varga Károly [...]
6. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (437. oldal)
[...] Stöhr József Szabonary Jó­zsef Wallaschek Szaniszló Zagrotzky Mihály Zeemann Nándor Zibulka [...] Alsó Bereczki Zemplén vm Gulik Sándor Skoda György Luka Nénye Hont [...] Fukker Bertalan Gombár János Kamenszki Szaniszló Küllős Mihály Lefkovics Adolf Lövi [...] p Algvógy Hunyad vm Levi Sándor Madar u p Bátorkesz Komárom [...]
7. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1271. oldal)
[...] Kovács Lajos Lerták János Nagy Sándor Pór yi Sándor Pupák Imre Sándor Nitusz Szentpéteri 1 st Mosódák [...] Picskó János if j Timárszky Sándor Nyomda Druckerei Ujj István Órások [...] Simsch Adolf Sfirbics Endre özv Szaniszló Samuné Szikszai János Vá radi [...] Näherinnen Fischer Jakabné Koós Matild Sza­niszló Sámuelné Vasgyárak Eisenfabriken Buda­pest salgótarjáni [...]
8. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1690. oldal)
[...] Lipót várkeij let 66 Steinhof Sándor ötvös u 9 Soroksár Pest [...] Kis Küküllő vm Engi Antal Szaniszló Szatmár vm Káin Ferencz Szántóvá [...] Antunovits József Dory Mihály Pletikosity Sándor Vida Albert Vida Antal Szaporcza [...] Varga István Vig Gábor Zaubek Szaniszló Szatmár Németi sz k v [...]
9. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1031. oldal)
[...] Ra­guja Lajos Hartyáni Gergely Kazur Sándor Nagy János Vig Sándor Tapli Németfalu u p Margonya [...] Tasnád Szántó Szilágy vm Horváth Sándor Szabó Áron Tóth Sándor Tasnád Szarvad u p Tasnád [...] p Parnó Zemplén vm Rádosevszky Szaniszló Técsö Máramaros vm Borbély Ferencz [...]
10. B (33. oldal)
[...] serfőző Bardócz Székelyudvarhelyi törvényszék Bartha Sándor nyerstermény és donga faüzlettulajd Barest Nagyváradi törvényszék Dánk Sándor vegy kers Baromiak Komáromi törvényszék [...] János sörgyáras és kersk Benedek Sándor ifi vegy kersk Brandstädter Sándor vegy kersk Erdővidéki népbank mint [...] bőr és talp kersk Schulz Szaniszló vendéglős Tartler Katalin vegyes és [...]
11. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (356. oldal)
[...] Bottiers bottes hongroises Csizmadiák Čizmari Sándor Hufnogel Antal Hufnogel György Palló [...] p Fülek Gömör vm Atlasz Sándor Sikátor u p Zabar Borsod [...] János Stana Pavel Ze lenák Sándor Siklód u p Etéd Udvarhely [...] Kis Szeben Sáros vm Kordeczki Szaniszló Som Somogy vm Iregi János [...]
12. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (992. oldal)
[...] 0 Nagy János N Nagy Sándor Nóbik Sándor Oláh Mihály Pályi Mihály Pázmán [...] és Lajos Szűcs Áron Szűcs Sándor Vasadi Sándor Varga Ferencz Varga Imre Mező [...] Arad vm Gáli Incze Ja­kab Sándor Kiss Ferencz Kis Sándor Schnei­der Alajos Mi ke Somogy [...]
13. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1472. oldal)
[...] hommes Sámuel Föstő Mihály Gaál Sándor Gánczler Ignácz Kaufman Lajos Knizsek [...] Erős Lajos Faragó János Farkas Sándor Filipovics Sándor id Füleki József Gaál András [...] József és Sámuel id Yég Sándor Veres Sán­dor Yézner Lajos Yincze István Vara [...] András Czrepaja Torontál vm Gyukics Szaniszló Gyur kovszky Mihály Kurie Dusán [...]
14. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (960. oldal)
[...] Pregun András Pujics Simon Via Szaniszló Gyúró Fejér vm Joó Sándor Muharos Mihály Oláh Lajos Gyüd [...] Hajdú Böszörmény Hajdú vm Abari Sándor Baji Sándor Bártfai Mihály Biró Imre Boros [...] Csősz László Horvát Miklós Kiss Sándor Nagy Sándor Nikoluk János Sebes­tyén Antal Široki [...]
15. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1725. oldal)
[...] István József Gombos András Szabó Sándor Medve Győr vm Ampedli József [...] vm Érni Pál Ne rőczi Sándor Rauch István Mernye Somogy vm [...] Veszprém vm Baki Ferencz Bulla Sándor Guzmits Lajos Veiszheit Antal Mező Petri u p Szaniszló Szatmár vm Einili György Fetter [...]
16. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (16. oldal)
[...] Tóth György Tóth György Tóth Sándor Gödre Baranya vin Schultz János [...] István Gyalu Kolozs vm Ilyefalvi Sándor Kotisel Jó­zsef Orosz Ilyés Orosz [...] Pál Matyi Mihály Pap László Sándor Mihály Sán­dor Nándor b Szabó József Tandi [...] S Kis Kun vm Bajusz Sándor Durai János Frier Szaniszló Harsányi Mihály Jihó Ferencz Jihó [...]
17. II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] • Vidék (3_243. oldal)
[...] Kit K cs k Neje Szaniszló Erzsébet Pöhle Tamás Rácz András Rác Sándor kovács m Petőfi u 87 [...] Rákóczy Ferenc fodrász m Vachot Sándor u Reichardt Károly kerékgyártó m [...]
18. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (473. oldal)
[...] Kis Kun vm Bal labás Sándor Gzigán Sándor Elek János Fa­ragó Sándor Gál Imre id Herpai János [...] Tóth Károly id Gz Tóth Sándor ifj Cz Tóth Sándor Váli János Szalócz u p [...] tozár Rottenheber József Till János Szaniszló Szatmár vm Császár Jakab Farkas [...]
19. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (432. oldal)
[...] rik János Kukucska Istv Laurinecz Szaniszló Lehoczky Ignácz Mayer János Mutnyanszky [...] Náuási Lajos Ornbodi Mihály Ombodi Sándor Török Péter Világ Dávid Vincze [...] Jakab Kőrösmező Máramaros vm Kassai Sándor Krajla János Kriksman Hers Musinszky [...] József Kötegyán Bihar vm Müller Sándor Papp Gábor Szőke Sándor Kötelek Jász Nagy Kun Szolnok [...]
20. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1066. oldal)
[...] Nagy Mihály Orosz Istv Pákozdi Sándor Pataki Mihály Pataki Sán­dor Rotter Jakab Sárik József Szálkái Andr Szakter József Szaniszló László Szűcs András S Tuller [...] Istv homok u 3625 Bajdó Sándor szarvas piacz 2877 Bakos Sándor k hatvani u 1416 Bihari [...]
21. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (955. oldal)
[...] vm Biezi János Izsák István Sándor István Foktő Pest P S [...] p Munkács Bereg vm Szikszai Sándor Forotik u p Kákova Krassó [...] Nagy Imre Nagy István Nagy Sándor Szabó István Szabó Sándor Szarka Sándor Füzes Gyarmat Hont vm Viseradezky [...] Zemplén vm Barbarics András Fol­tin Szaniszló Plutkó Mihály Füzkút u p [...]
22. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (495. oldal)
[...] Vas vm Gróf Károly Hamar Sándor Hauer Károly Horváth József Kandúr [...] Józs Vármezö Szilágy vm Stern Sándor Várna Trencsén vm Androvics István [...] Boszkovil József Bugovics János Eppelei Sán­dor Fályán Károly Horváth József Horváth [...] József Vehécz Zemplén vm Kalina Szaniszló Véke u p Boly Zemplén [...]
23. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (122. oldal)
[...] Savolt József Schuszter Ferencz Schuszter Sán­dor Szőllősi Mihály Valentinyi József Veres [...] István Ga rancsi János Kucsinka Sándor Máer György Miskolczi Sámuel Váradi [...] Nagy Salló Bars vm Ki­rály Sándor Mezö Komárom Veszprém vm Hang [...] Péter Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Csontos Ignácz Neuhöff [...]
24. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (758. oldal)
[...] Misztótfalu Szatmár vm gróf Betlen Sándor Somlyó Ujlakon u p Szilágy [...] Körösi Ká roly Nagybányán Borpataki Szaniszló bts ig Hinterháger Ödön Nagy [...] Szent Erzsébet bts ig Dáncs Sándor Bucsum Száton Baia alba Marczi [...] Botesi Roma bts igazgató Danciu Sándor Búcsúmon Botesi Szent Anna bts [...]
25. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (45. oldal)
[...] vm Bőtkai Mátyás Butkai j Sándor Haida János Stoczing u p [...] Eszterháza Sopron vm Dóri Hor­váth Sándor Pakróczi Lajos Pakróczi Mihály Svedlér [...] Sallaji József Sas Antal Sass Sán­dor Seregély Sándor Simon József ifj P Szalai [...] Szarád Torontál vm Spang Jakab Szaniszló Szatmár vm Fülöp Antal GnánP [...]
26. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (368. oldal)
[...] Ferencz Rigó József Rigó Pál Sándor Károly Simon Tamás Stoffel Sándor Sűrű Ist­ván Szántó János Szántó [...] Bodnár Mihály Bodnár Miklós Demerik Szaniszló Dobnoczki József Hoszpodár Balázs Hruska [...] Imre Tab Somogy vm Baki Sándor Balassa Dénes Bonnyai Sándor Csapó Endre Csapó Sándor Csépi János Dobosi Lajos Freiman [...]
27. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (295. oldal)
[...] VII Ilka u 22 Szép Sándor VII Aréna ut 5 Szép Sándor VII Thököly ut 44 Szepes [...] VIII Losonczi u 17 Szíjgyártó Sándor II Széna tér 1 Szijj [...] László ut 13 Á incs Szaniszló VIIL Óriás u 37 Á [...] VII Síp u 5 XVuics Szaniszló VIII StaiTenbei ger u 8 [...]
28. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (2012. oldal)
[...] Miklós német u 41 Magyar Sándor népszinház u 16 Magyari Ferencz [...] József dob u 69 Micskey Sándor nyár u 31 Mierzwinszky Szaniszló Almásy tér 12 Mihálicsko György [...] Gáspár József körúí 21 Misoga Sándor váczi u 8 Miták Sándor dobány u 45 Missik István főhg Sándor u 15 Mlinarecz Lőrincz Klauzál [...]
29. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (332. oldal)
[...] János Mehala Temes vm Gyorgyevits Sándor Kreczu Lázár Nedits Tota Toncsin [...] Kolozs vm Ambrus Károly Szévolt Sándor Merczifalva Temes vm Mitrovits Axentil [...] vm Fo­ dor Károly Horváth Sándor Meszes Györök u p Gyenesdiás [...] Ferencz Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Ber tus Antal [...]
30. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1355. oldal)
[...] Torontál vm özv Müller Margit Szaniszló Szatmár vm Szilágyi György Szarvas [...] Szent Miklós Liptó vm Podlevski Szaniszló Apátfalva Csanád vm Szadlassek Károly [...] Nógrád vm Kommerell Gyula Reisz Sándor Schulz Gábor Balaton Füred Zala [...]
31. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (108. oldal)
[...] József Muzsmel János Szabó Bertalan Szaniszló István Tájt hi Gábor Tóth Sándor Vágó Pál Veintraut Ármin Jász [...] József Nádudvari Kálmán Oszik Álajos Sán­dor Alajos Sipeki Balázs Smoling Pál [...] Kovács János Kovács László Keresztesi Sándor Lampe János Matók András Mezei [...] Kun Szolnok vm Bona M Sándor Fábik László Katkó István Kovács [...]
32. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (997. oldal)
[...] Nagy Kereki Bihar vm Dezső Sándor Nagy István Tomes Mihály Nagy [...] Nemes Ócsa Komárom vm Horváth Sándor Illyés József Nagy Kikinda Torontál [...] Érvért Pál Füredy Imre Gligorin Szaniszló Jerintity Gyera Jo vicsin János [...] Miklós László István Mak rinos Sándor Mayer Jakab Menyész Ferencz Monasevity [...]
33. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1767. oldal)
[...] Major József Major Mihály Nagy Sándor Páskuj Lukács Tyukodi Áron és [...] Lövenstein Gyula Zahorák Jó­zsef és Sándor Libetbánya Zólyom vm Filadeifi András [...] Popeszku János Putrin J Rista Szaniszló Szavits Caranfil Muntean Vazul Liptó [...] Lajos Perka József Rózner Dá­vid Sándor Ignácz Sándor József Stein József Schvarcz Mendel [...]
34. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1773. oldal)
[...] Nógrád vm Hornyák Sámuel Jeszenszky Sándor Szloszjár János Tárcza u p [...] Temerin Bács Bodrog vm Lepár Sándor Temes Kubin Ternes vm Ranaj [...] Flórián Suhucz Lajos Szabó Tamás Szaniszló Samu Szilágyi Lajos Szentkirályi István [...] Ferencz tél u 76 Wagner Sándor Sándor u 12 Weisz Lajos váczi [...]
35. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (220. oldal)
[...] zentai út 487 Orosz Pál Sándor u 260 Palko vits Imre [...] Solt Kis Kun vm Balog Sándor Hős Imre Járdi György Kovács [...] Kristóf József Magyar Imre Mészáros Sándor Szabar u p Himesháza Baranya [...] vm Hajós János Vas János Szaniszló Szatmár vm Balogh József Fichser [...]
36. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (358. oldal)
[...] Tóth Mihály Varga János Varga Sándor Zalányi János Szabolcs Baranya vm [...] Kovács Bálint Nafancsek Mihály Nemes Sándor Sándor József Takács Károly Tóth András [...] Terény Nógrád vm Kollár János Szaniszló Szatmár vm Kozma György Marozsán [...] Horváth István Horváth Péter Horváth Sán­dor Király József Nagy Antal Nagy [...]
37. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1102. oldal)
[...] István Szalárd Bihar vm Pór Sándor Szalatnak Baranya vm Bien Miklós [...] Kun vrn Búres Gziril Csikós Sándor Szalka u p Letkés Hont [...] Pál Szalonna Borsod vm Beregszászi Sándor Szamos Ujvár Szolnok Doboka vm [...] Kis Küküllő vm Majláth György Szaniszló Szatmár vm Baumgártner György Háger [...]
38. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (366. oldal)
[...] Hardonyi László Horváth György Jancsi Sándor Jenyo János Karabinusz Károly Ke­rekes [...] András Szabó Lajos Sza­káll János Szaniszló András Szűcs Károly Timko András [...] Eck János Gam Gyula Gigics Sándor Suplyánszky Proka Szerb Nagy Szent [...] Bozsin Szvetozár Bői­men János Bucsanik Sándor Bunyej Miklós Dezemirovits Száva Dojkicza [...]
39. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1496. oldal)
[...] Fischer Ármin Fischman Albert Fleischer Sán­dor Győri Imre Kohn József Mészáros [...] Pap Elek Pap Lajos Pap Sándor Skinyár János Spinczer Jakab Varga [...] Dániel G Kovács József Kováts Sándor Martisch Dániel Orosz Venczel Sclivarz [...] Dániel Mátyás Szloboda Nán­dor és Szaniszló Lábatlan u p Nyerges Újfalu [...]
40. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (423. oldal)
[...] 423 Schuster Cordonniers rencz Nagy Sándor Péli Sándor Svarcz Jó­zsef Ster Simon Szikszay [...] u 7 id Resutkó József Sándor uN 2 Jachmann János Sándor u 3 Jaczkovits Mihály kovács [...] József fő u 118 Medveczky Sándor mészáros u 44 Meffer Sándor fő u 40 Meré­nyi Lajos
41. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1003. oldal)
[...] Kismarja Bihar vm V Nagy Sán­dor Széles Márton Simon József Ó [...] Bika József Boskov József Bozsity Sándor BránesitsSzovrá Barkóczi József Csiplity Ignácz [...] Straub János Vaszilesin Rafael Velcsov Szaniszló Veisz Ábr Zsigálov Antal Ó [...] Fogl József Halasi Ist­ván Ivanyos Sándor Juhász Sándor Laki Ká­roly Laki Pál Ledu [...]
42. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (168. oldal)
[...] kapu u 26 3 Stefanits Sándor Vödricz u 252 5 Straboch [...] Radnóf Kis Küküllő vm Benedekfi Sándor Rahó Máramaros vm Lezergram Sámuel [...] Révfalu Pataház Győr vm Bölcsházy Sándor Riese u p Perbenvik Zemplén [...] Jozseí Mik­lós József Wárhold Ferencz Szaniszló Szatmár vm Serli Mihály Szaploncza [...]
43. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1736. oldal)
[...] Szolnok Doboka vm Simon Márt Szaniszló Szaimár vm Breg György Szolo [...] Ferencz Marksz Lajos Mészáros Ká­roly Sándor Ferencz Sándor János Sándor László Siska Jakab Szabó János [...] Szeberén Albert Szivcsák József Takács Sándor Tóth György Tury Imre Vég [...] Róza özv László Anna Orbán Sándor Szentes Márton Virág Bálint Székelyfalu [...]
44. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (14. oldal)
[...] Boldizsár Felsö Szivágy Szilágy vm Sándor Miklós Felső Szlovinka u p [...] Lesznyak Márton Novák Márton Uzsig Szaniszló Felsö Szölnök Vas vm Düh [...] jáki Ferencz Bujáki Pál Bujáki Sándor Domó József id Nagy Pál [...] Kovács György Kovács István Kovács Sándor Lórik János Pesnik János Széki [...]
45. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1089. oldal)
[...] Gál József Gondi Mihály Harmat Sándor Hegedűs László Istráb István Kolozsi Ádám Koroknai Sándor Körös Pál Kovács Dénes Kovács [...] Majláth Gábor Makai Zoltán Máté Sándor Mészáros Sándor Mészáros Zsigmond Mohácsi József Német [...] Popp Dániel Pozsár Fe­rencz Simon Sándor Szabó Balázs Szabó László Szaniszló János Szegedi Mihály Tancsa Ferencz [...]
46. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1476. oldal)
[...] Egyház Gelle Pozsony vm Ásványi Sándor Nagy János Süli Mihály Egyház [...] Zacher Márton Zaremba Ferencz Zelinszky Szaniszló Zsebráczky János Ér Endréd Szatmár [...] Kovács Károly Kovács Lajos Kovács Sándor Kulcsár József Lichtner Mór Róth [...] Fecz János Hermán György Kalmár Sándor Misszig Flórián Stern Dávid Erdőhegy [...]
47. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1508. oldal)
[...] u 152 Kohn Sámuel N Sándor u 5 ifj Kohn Sámuel [...] kis Pecze u 167 Lusztig Sándor kolozsvári u 41 Magyari Ger­gely [...] kolozsvári u 47 Vaszil György Szaniszló u 709 Veisz Adolf kolozsvári [...] Nyitra vm Gúsga István Gyöpös Sán­dor Szabó Sándor Szmicsek István Szmicsek László Takács [...]
48. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1227. oldal)
[...] Szanád Torontál vm Klcsó József Szaniszló Szatmár vm Háger János Katz [...] Szapáryfalva Krassó Szörény vm Dani Sándor Schnitzer József Szaploncza Máramaros vm [...] Békés vm Battyányi György Czird Sándor Deák Ferencz Fabó Márton Majercsik [...] Kézd Nagy Küküllő vm Busean Sándor Keul Márton Szász Fenes Kolozs [...]
49. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (707. oldal)
[...] Csermák Győző Fux Jó­zsef Hamburger Sándor Mautska Ferencz Móró István Weininger [...] Mária Radna Arad vm Dutka Sándor Somberek Baranya vm Pendenritter Ferencz [...] Mih Sopornya Nyitra vm Pathi Sándor Sopron sz k v Gergely [...] Szanád Torontál vm Rottenheber Ferencz Szaniszló Szatmár vm Baumgartner Sándor Szántóvá Bács Bodrog vm Kovács [...]
50. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1367. oldal)
[...] Ján a t Röszke Stojkovits Sándor London u 22 Papucskészitök Papučari [...] Marinkov István Risztics Tamás Stefánovics Sándor Szekulity Sándor Vinczanov Mladen Nagy Kikinda Torontál [...] Macska János Nagy Mihály Novák Sándor Ricz Antal Sztamszavlyenity Gyula Vancsek [...] Pál hold u 358 Bacsits Szaniszló süveg u 140 Bedekovics István [...]
51. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1488. oldal)
[...] Németh László Szajkovits András Újvári Sándor Karácsond Heves vm Bakó József [...] p Beodra Torontál vm Alcsity Sándor Bozsity Sándor Budini Józsof Bogyán kov Atyim [...] Ezekiás szepsi u 22 Chrzanoszky Szaniszló csatorna u 2 Habáts József [...] István téula u 4 Vass Sán­dor fő u 20 Volosnyay József [...]
52. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1021. oldal)
[...] Dubetz Já­nos Fendler József Hegedűs Sándor Mássá Ant Szajk u p [...] p Nyék Borsod vm Ökrös Sándor Repk András Szakálháza Temes vm [...] Szabolcs vm Angyal János Menyhért Sándor Szákul Krassó Szörény vm Adameszku [...] vm Tihanyi Ká­roly Vendel András Szaniszló Szatmár vm Fekete Lajos Gindili [...]
53. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (999. oldal)
[...] Pozsony vm Novák Nándor Novák Szaniszló Nagy Sikárló Szatmár vm Mezei [...] Nagy Sitke Vas vm Piosta Sándor Nagy Somkút Szatmár vm Hajdú Sándor Ház Lajos Koncz István Nagy [...] Imre ilj Koós Lajos Kovács Sándor Krisztó Ferencz Krisztó Lajos Küllüs [...] Nagy Keieki Bihar vm Juhos Sándor Ötvös József Rezsnyai Ferencz Nagy [...]
54. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (699. oldal)
[...] vm Bayer József Da maskin Sándor Gavrila Ferencz Hebinger Mi­hály Kuhn [...] Márton Imre Polony Balázs Szabó Sándor Szüsz Dávid Magyar Polány u [...] Szalárdi József Takács Antal Varga Sándor Malaczka Pozsony vm Konecsny Antal [...] Mándok Szabolcs vm Eszenyi Pét Szaniszló Istv Mány Fejér vm Kumer [...]
55. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1128. oldal)
[...] Közép lszkáz Veszprém vm Károlyi Sándor Krassó Szatmár vm Ákosi Sándor Krusevlya u p Gákova Bács [...] Pávlai István Pécsi András Vigh Sándor Kurtics Arad vm Mar Jakab [...] János Nehae Mátyás Roszenber ger Sándor Lukácsfalva u p Écska Torontál [...] Gusztáv Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Bolder Ádám Popovics [...]
56. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1838. oldal)
[...] Szabadka sz k v Bek Sándor Bozó József Lenkey u 156 [...] Lévinger József Lutzer Ignácz Schwarcz Sándor Spitzer Ignácz Stein József Werner [...] Szanád Torontál vm Kalmár Gyula Szaniszló Szatmár vm Böhm Dávid Guttman [...] és Kohn Grünwald Róza Réthy Sán­dor Teuber Gusztáv Pohl Gábor Scheiner [...]
57. D (179. oldal)
[...] fakersk Grausz Mór lisztkersk Greczko Sándor vászon és divatkersk Gréf József [...] Fe renczy Anna szatócs Gyürky Sándor termény­kersk Hádinger Jakab kiskersk H [...] bőrkersk Hoffer Lajos szatócs Hofman Szaniszló zenemü és hangszerkersk Holvay Gyula [...] festékkersk Kállai József szatócs Kállai Sándor szatócs Kálmán Benő bőrkersk Kardos [...]
58. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (651. oldal)
[...] Karancs Ság Nógrád vm Kovács Sándor Karancskeszi u p Lapujtő Nógrád [...] Bihar vm Drimba Demeter Szatmári Sándor Kövesd u p Nógrád Berczel [...] János Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Gol govszki Román [...] Pál Mór Fejér vm Steppinger Sándor Munkács Bereg vm Baghy István [...]
59. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1439. oldal)
[...] József erdő u 41 Pricza Sándor homoki u 92 Ripp Bernát [...] Dobos Szatmár vm Veiler Á Szaniszló Szatmár vm Krémer Sámuel Szántóvá [...] Goldberger Ignácz Hageter Gusztáv Készt Sándor özv Konyecsni Judit Menczer Mór [...] 3 Szécsény Nógrád vm Deutsch Sándor özv Glaser Janka Roth Adolf [...]
60. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (311. oldal)
[...] Pál Jablonka Árva vm Antulak Szaniszló Kobityák Flóris Machay Koval János [...] Budai Kálmán Csinger János Dézsi Sándor Ernsz Sándor Erdélyi István Gavaldik Ferencz Gazdag Ferencz Gaz­dag Sándor Hornyák Ferencz Hornyák József Hornyák [...] Balázs Kecskés Ferencz Kecskés N Sándor Kertész Ferencz Kertész István Kormos [...]
61. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (2015. oldal)
[...] Mátyás dohány u 47 Simon Sándor Andrássy út 19 Sindel Nátán [...] Nándor Döbrentey u 4 Slovik Szaniszló Tüköry u 5 Smolnig Sándor vas u 9 Sokulszky Antal [...] nagy templom u 25 Szabó Sándor Vörösmarty u 32 Szabó Sándor kerepesi út 40 Szabó Verona [...]
62. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1561. oldal)
[...] Mihály Markbreit Zsig mond Matheider Sándor Rosenberg Dávid Aszófő Zala vm [...] Baja t j v Bácsinszky Szaniszló eper u 24 özv Bagó Antalné Flórián u 92 Bogdánovits Sándor Haynald u 497 Bruck Dávid [...] Kohn Ferencz Reisz Samu Schván Sán­dor Veiner Ignácz f Bajét u [...]
63. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1116. oldal)
[...] Gynla Élesd Bihar vm Lőrinczi Sándor Eperjes Sáros vm Révai S [...] özv Buzárovits Gusz távné Kiszlingstein Sándor Fehértemplom Temes vm Hepke Teobald [...] Krausz Ignáczné fő­tér 815 Spitzer Sándor vár sor 27 Szulényi Frigyes [...] Nagy Szombat Pozsony vm Gzibulszky Szaniszló Horovitz Lipót özv Winter Katalin [...]
64. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (30. oldal)
[...] Balog István Bács Gergely Boér Sándor Ilyés Dénes Karsai Ferencz Kozma [...] József Szentgyőrgy tér 10 Bozsi Sándor ujváros u 42 Bustya Sándor alsó u 56 Csá­szár Ferencz [...] Mezö Berény Békés vm Bereczki Sándor Járosi János Sz Kovács György [...] Ferencz Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Bauer
65. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (160. oldal)
[...] Milityen Milán Mucsi Antal Nicsinger Sándor Péczerszki Jó­zsef Pelcz Mátyás Pethő [...] Sustva Károly Török Ferencz Ürmösy Sándor Zétény u p Boly Zemplén [...] Janoránszky József Kozma Ferdinánd Pa­taki Sándor Pávai Károly Róka Sámuel Si [...] Turócz vm Brczko Ignácz Necsasz Szaniszló Pazernik Gábor Zohor Pozsony vm [...]
66. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (63. oldal)
[...] Kanizsa Zala vm Reichenfeld Jakab Szaniszló Szatmár vm Klein Dávid Székes [...] Lipót Szombathely Vas vm Mautner Sándor Tóváros Tata Tóváros Komárom vm [...] Sopron sz k v Arnes Sándor Antal Szé chenyi tér 19 [...] Nagy Szombat Pozsony vm Hirsbein Sándor Nagy Várad t j v [...]
67. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (731. oldal)
[...] és József várkerület 70 Simon Sándor balli u Teicher Károly várkerület [...] Ujvár Szolnok Doboka vm Gzetr Sán­dor Izsák János Szaniszló Szatmár vm Lang József Szarvas [...] József Korcs már István Kunze Sándor Pórián Zsigmond Tállya Zemplén vm [...] Tamás városház u 4 Simonies Sán­dor Steiner József Hunyadi u 23 [...]
68. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1114. oldal)
[...] Seres Márton Székely József Székely Sándor ifj Takács Péter Vilhelem György [...] János Vörösmart Baranya vm Balog Sándor Gánser Fülöp Herbstsommer Antal Márkovics [...] Zala Egerszeg Zala vm Dömötör Sándor Khö nig József Kokinger József [...] Zsolna Trencsén vm Kazag randa Szaniszló Zay Ugrócz Trencsén vm DobisNándor [...]
69. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (659. oldal)
[...] Lajos Szellő Ferencz ifj Szellő Sándor Nagy Maros Hont vm Rudolf József Schenli Jakab Zahinger Sándor Nagy Tapolcsán Nyitra vm Politzer [...] Ignácz Siklós Baranya vm Klein Sándor Somorja Pozsony vm Steinhercz Márton [...] k v Litvin Pál és Szaniszló eperjesi vám u 5 Makó [...]
70. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (894. oldal)
[...] Nemes Mihály 130 Nemes G Sándor 23 Ötvös Sándor 40 Pádár László 22 Pap [...] Sándor 20 ifj L Szabó Sándor 57 L Szabó P Sándor 894 40 Szaniszló Gábor 28 Szanku András 19 [...] Mi­hály id Pírner József Sze­rénái Sándor Tóth Sándor Lókereskedö Pferdehdlr Bauer József Magkeresketlő [...]
71. II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] • Vidék (3_44. oldal)
[...] A Hadastyán Egylet főpénztárosa Németh Sándor Nemetz István Németh József cipész [...] haza Neje Ivecskeméthy Mária Németh Sándor cipész m Temesvári u 1 [...] továbbképző szak­tanfolyamot is végzett Neje Szaniszló Rozália Nemetz István kőfaragó mester [...]
72. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (804. oldal)
[...] Ónodi Pál Simon József Sipos Sándor Szabó János Folkusfalu u p [...] Ign Forgácsfalva Gömör vm Braun Sándor Led nitzki Mihály Fornos u [...] István Ignácz Pál Nagy Ánna Sándor József Szaniszló István Vajda András Vékony Sándor Vetro László Földes Hajdú vm [...]
73. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (564. oldal)
[...] u 22 Kalina Gyula Nemecskay Sándor Sultka Dezső Tornay Sándor Templom u 5 Vigner József [...] József Homok u 8 Laczkó Sándor Teleky u 15 Lehóczki Sándor Patvarosi u 1 Ligeti János [...] Nagytábor u 23 Szabó Béla Szaniszló Gergely Szokol István Hunyadi u [...]
74. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1462. oldal)
[...] Igrea József Pongrácz Jó­zsef Pongrácz Szaniszló Sekuter Mátyás Alsó Mislye Abauj [...] Lukács Antal Lukács József Oláh Sándor Alsó Szeleste Vas vm Szele [...] Alsó Széli Pozsony vm Kajos Sándor Kozák Gáspár Pancza Sándor Puskás István Alsó Szélistye u [...] Ékes Gyula Halász An­tal Istrai Sándor Kassa László Máté István Német [...]
75. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1607. oldal)
[...] Károly Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Vonház M Mezö [...] Hemlei Jónás Kohn Jakab Rozenthál Sándor Schlesinger János Silberer József Sipos [...] Mihály özv Kohn Lujza Kohn Sándor Kö­pesd János Köpesdi Sándor Löffler Ignácz Reisz Ármin Robicsek [...] Lehner Mór Leuchtag Manó Lichtner Sándor Lis sauer Simon Lőbl Sámuel [...]
76. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (454. oldal)
[...] József Szatke Lajos id Szatke Sándor Szatke Sándor Szenfy Zsigmond Szövődi János Takács [...] János Zajuncs koszky Gyula Zsiharszky Szaniszló Nyiresfalva u p Bereg Kövesd [...] Bihar vm Magyari Mi­hály Vizaris Sándor Ó Béba Torontál vm Héja [...] Trenesén vm Bielek Ignácz Kohn Sándor Riess Manó Ó Budavár u [...]
77. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1443. oldal)
[...] 26 Boiler Tamás 157 Czirák Sándor béri 42 Császár Sándor 41 Dankó József 25 Dékány [...] 824 Papp László 59 Rosepfeld Sándor 653 Salan kai István 25 Saluba Imre ló Sándor Imre 37 Salánki Sándor 30 Sárközi Dániel 31 br [...] Lajos Tuza István Rózsa Károly Szaniszló La­jos Cséplőgéptulajdonosok Dreschma schineneigent Briska [...]
78. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1298. oldal)
[...] Rakoncza Hont vm Ko perniczky Sándor Mezö Berény Békés vm Filipinyi [...] Gábor Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Bárt J Mezö [...] Mezö Tárkány Heves vm Katona Sándor Lég rády István Mező Telegd [...] czeni Lajos Fekete Mihály Grácziás Sándor Herczegímre Illés Imre Mag Gábor [...]
79. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (878. oldal)
[...] 15 Forgács Pál 22 Forgács Sán­dor 28 Forgács Sándor 26 Forgács M Sándor 15 Gál József 16 Gubicz [...] Fodor Lászlóné Bognár Wagner Boniz Sándor Borbélyok Barbiere Czajbok Sándor Helving István Nagy Sándor Nugyi Béla Cipészek Schuhmacher Bagi [...] Sajkó Sándor Malmok Mühlen Egyházi Sán­dor Piffkó János é s Társai [...]
80. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1274. oldal)
[...] Szeles Kovács Pál Szeles Kovács Sándor 534 hsz Kovács Sán­dor Szeles Kupelner Simon 1284 hsz [...] Puskás Albert 313 hsz Pus­kás Sándor 1363 hsz Sajti Sándor Hírlar Zeitung Sarkad és Vidéke [...] Kiss István 556 hsz Komlóssy Sándor 95 hsz Komlóssy Sándor 1294 hsz
81. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • U (1463. oldal)
[...] Községi bíró Gemeinde richter Szabó Sándor Főjegyző Ubernotär Bar­dos László Közigazg [...] György Segéd jegyző Vizenotár Bozdag Sándor 1 Adóügyi jegyzők Notäre für [...] Csonka Mihály Farkas András Ferenczi Sándor Gönczi István Gurzó Sándor Kosvincz Sándor Lőrinc Mi­hály id Papp Gyula [...] Miklós B Tóth József Zsihovszki Szaniszló Cipészkellékkereskedő Schuhm Bedarfsartikel Frankel Sámuel [...]
82. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1524. oldal)
[...] Budai Mihály Fehérdi Vitális Filep Sándor Horváth György Izráel Márton Klein [...] vm Izler József Kloppstein M Szaniszló Szatmár vm Hartmann Mór Heinrik [...] Bonjha Kis Küküllő vm Vas Sándor Szász Csőr Szeben vm Ittu [...] Görlich József Hoffmann Sá­muel Kerekes Sándor Keresztesi Károly és Ödön Molnár [...]
83. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1760. oldal)
[...] u 229 Gestetner Lázár és Sándor hosszú u 88 Guttmann Alajos [...] Haas Henrik Haasz Jakab Haasz Sándor Herzka Lipót Putnok Gömör vm [...] Burger Salamon Eckstein Nátán Frőlich Sándor Geiger Mó­ricz Gottlieb Márton Grünbaum [...] vm Schvarcz Fülőp Schwarcz Simon Szaniszló Szatmár vm Pollák Lipót Szarvas [...]
84. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • N (1134. oldal)
[...] özv Fena kel Ferenoné Izsák Sándor Sipos Sándor Stcinfeld Sámuel Szabó István Weinberger [...] Hegedűs István Hódosán Mihály Nagy Sándor Kőművesek Maurer Gzina Sán­dor Gönczi Imre Oláh Imre Malmok [...] 40 Kocsis András 20 Kotermán Sándor 21 Köblös Sándor 60 Lakatos József 32 Lehoczki [...]
85. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1423. oldal)
[...] és cserépkészitő Zement und Dachziegelerzeuger Sándor dudás Sándor Cipész Schuhmacher Darankó Leó Cséplőgéptulajdonosok Dreschma schineneigentümer Ballag István Bazsó Sándor Herczeg Sán­dor Pető Ferenc Sulyok S Vall [...] Tóth Józsefné Tóth Lajos Tóth Sándor Fűszerár ukereskedők Spezerei­warenhändler xBozó Sándor Kardos János xLázári Gyula Fia [...]
86. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1317. oldal)
[...] Antal Turcsányi Péter Túrics István Sándor u 243 Vida János Odor [...] Kun vm Czirkus Gábor Fehér Sándor Gombos Ábel Kovács László Nagy [...] bők Bálint Csapiár Zsigmond Fekete Sándor Gyenesi Gábor Horváth Lajos Kanász [...] vm Berger Ján Hegebeok V Szaniszló Szatmár vm Limi József Orosz [...]
87. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1150. oldal)
[...] P S K Kunívm Fülöp Sán­dor Gönczi Gábor Sárközi Imre Springsz [...] Göhr Lipót J Guits Kár Szaniszló Szatmár vm Ósz Károly Szántóvá [...] Károly Kölcsey u 14 Szőke Sándor csatorna u 1 Tóth Sámuel uj hegy u 3 Vakla Sándor Hunyadi u 34 Vazisz Antal [...]
88. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • Függelék (2362. oldal)
[...] Szolnok Doboka vm Placsintár D Szaniszló Szatmár vm Kovács Nándor Szántó [...] János Szécsény Nógrád vm Herkovics Sándor Szeged sz k v Ambrozy [...] Imrich Győző Ko­vács Mihály Pásztori Sándor Rieger Béla özv Say Rudolfné [...] vm Józsa Gyula Szap lonczay Sándor Szilas Balhás Veszprém vm Kovács [...]
89. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (985. oldal)
[...] Zala vm Horváth János Nagy Sándor Penecz Márton Lenti Kápolna u [...] Zala vm Huber Pál Jorsa Sándor Lentvora u p Abelova Nógrád [...] Máramaros Petrova Máramaros vm Borilyák Szaniszló Lépesfalva u p Ágfalva Sopron [...] Kocsák Mi­hály Mosolygó Ántal Udvarhelyi Sándor Liba u p Vas Dobra [...]
90. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1086. oldal)
[...] Gramrnati Ferencz Gyöngyösi József Gyöngyösi Sándor Thurzó M Mezö Kis Salló [...] Péter Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Ditrich Mihály Pfeiffer [...] Rindó Laios Vattai Károly Varga Sándor Mező Terem Szatmár vm Pap [...] Ferencz Moha Fejér vm Márton Sándor Mohács Baranya vm Bogovits János [...]
91. K (269. oldal)
[...] felruházott tagjai Sztudinka Gyula Bukofszkv Sándor és Kupp Antal asz­talosok Burger [...] Közk társ Tagjai Chrza novszky Szaniszló és Lux Dávid kersk A [...] anyag és vegy keresk Dörner Sándor vagy A Dör­ner fűszer anyag [...]
92. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1038. oldal)
[...] Grundbe­sitzer Hirschfeld Dániel 72 Katun Szaniszló 32 Martin Jó­zsef 31 Úrbéres [...] 15 Nagy János 20 Nagy Sándor 18 báró Nizky Pál 1400 [...] 15 Zsargó Mihály 20 Zsargó Sándor 18 Asztalos Tischler Boros Imre [...] Krausz Emanuel Kovácsok Schmiede Mátyus Sán­dor Szabó Ferenc Malmok Mühlen gróf [...]
93. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1204. oldal)
[...] Molnár Pál Gépészek Maschinisten Kiss Sán­dor Kukli Károly Kerékgyártó Wagner Mala­tinszki [...] Veres István Szabók Schneider Gál Sándor Gáspár János Gáspár Kálmán Gáspár [...] Károly Kerékgyártók Wagner Bartha András Szaniszló András Korcsmárosok Wirte Beck Már [...] Jenő Széchenyi tér 2 Fürst Sándor Kossuth u 22 Gottlieb Sándor Rákóczi u 14 Guth Emil [...]
94. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1253. oldal)
[...] S Kis Kun vm Kőim Sándor Kriser Gyula Söjtör Zala vm [...] és társai Manczenczeiter János Manojlovics Sándor VII kör 4 Plett Rókus [...] Szalárd Bihar vm Mókán Péter Szaniszló Szatmár vm Szilágyi Gy Weisz [...] Laubach Pál és társa Szívós Sándor Weisz Salamon Szegi Zemplén vm [...]
95. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (205. oldal)
[...] Mehádia Krassó Szörény vm Brinzey Sándor Fencsán Miklós Urekiatu Jenő Mehala [...] Magyar Nádas Kolozs vm Szőlősi Sándor Vallner Lajos Mercsina u p [...] Gábor Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Bárt Sebestyén Fischer [...] János P Ugrai Bálint Varga Sándor Mező Vári Bereg vm Szabó [...]
96. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • III. Fiume város és területe (2070. oldal)
[...] Händler Fleurs artificiel­les commerçant Senekowitsch Sándor î yergesekés szíjgyártók Sedlari i [...] Battara Péter Gisella 6 Bulaich Sándor Gisella 722 Chiuzzelin és társa [...] Piscolich Mattea molini 736 Reckucki Szaniszló piazza Ada­mich 546 Riboli Ágoston [...]
97. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (137. oldal)
[...] Tóth Ist­ván Tóth József Varga Sándor Püspök Lak u p Himesháza [...] Szili Sárkány Sopron vm Nagy Sándor Lagner Ferencz Rába Füzes Vas [...] Gyula Rahó Máramaros vm Advásusenszky Szaniszló Binder József Binder Károly Gutenka [...] Benyák István Láczay Gyula Tibor Sándor Varga Lajos Rakitova u p [...]
98. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (143. oldal)
[...] Kis Küküllő vm Kraus Károly Szaniszló Szatmár vm Beregszászi Gerzson Bolinger [...] Bodrog vm Grosity Bertalan Horváth Sándor Leritz Zakariás Mácsek József Zelity [...] Müller Frigyes Nősek Zoltán Pakotsch Sándor Press Frigyes Teutsch Károly Walter [...] György Graef Albert itj Gönczy Sándor Klastein Adolf Levitzky Adolf ifj [...]
99. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1501. oldal)
[...] Nagy Vázsony Veszprém vm Kohn Sándor Sándor Moz es Mende Pest P [...] Békés vm Bajer József Balogh Sándor Bállá Mihály Bangert Ignácz Bucsan [...] Dániel Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Bárt Ignácz Bóhler [...]
100. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (71. oldal)
[...] Szakcs lTolna vm Veisz Bernát Szaniszló Szatmár vm Kepecs Ignácz Szatmár [...] Vas vm Báder Ignácz Somogyi Sándor Wertheimer Fülöp Tapolczafö Veszprém vm [...] Kis Kun vm Bart Mór Sándor u 4 Kozák György fő [...] András Bogát Szabolcs vm Dibáczi Sándor Boldogasszony Moson vm Spielmann Henrik [...]

 

  • 1
  • 2