Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 955 (Schmiede — Forgerons) Zsigmond, Fülőp Mihály, Herberth Péter, Krauss János, Krizsán Tamás, Litri István, Natain Já­nos, Natain Simon, Sütő István, Szandu János, Zöldi Mihály. Fok-Szabadi (Veszprém vm.): Biezi János, Izsák István, Sándor István. Foktő (Pest-P.-S.-K,-Kun vm.): Farkas Károly, Haj- pál Zsigmond, Holler Ferencz, id. Holler József, Holler József, Horváth János, Morvái János, Petróczki Imre. Folya (Temes vm.): Baky Ferencz, Bolay Mátyás, Emmer Károly, Fleckenstein József. Pechtold Imre, Scharnell Pál. Folytatva, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.): Olasz Márton. Fonó, u. p. Baté (Somogy vm.): Opperman János. Fony, u. p. Vizsoly (Abauj-Torna vm.): Juhász Istv. Forbasz, u. p. Gnézda (Szepes vm.): Dubiel János. Forberg, u. p. Késmárk (Szepes vm.): Drabinszky Antal. Forgácsfalva (Gömörvm.): Csernak Sámuel, Hart- vich József. Forgolány, u. p. Péterfalva (Ugocsa vm.): Varga Zsigmond. Fornos, u. p. Munkács (Bereg vm.): Szikszai Sándor. Forotik, u. p. Kákova (Krassó-Szörény vm.): Vu- kan János, Havranek Venczel. Forray-Nagy-lratos, u. p. Kurtics (Arad vm.): An- drekovics Mihály, Nagy József, Pikali István. Forró (Abauj-Torna vm.): Hornyák János, Mol­nár József. Fót (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Bognár Pál, Bognár Bezső, Csorba Mihály, Kuthón János, Rubes Jó­zsef, Szombathelyi Ferencz. Földeák (Csanád vm.): Gilinger István, Kiri József, Lengyel József, Oroszi Károly, Rácz János, Ra- konczai József, Szabó Imre, Turfók József. Földes (Hajdú vm.): Antos Mihály, Biró Albert, Domokos Imre, Geni Gergely, Kacz Samu, Kört- vélyesi Ferencz, Márton László, Nagy Lajos, Rózsa János, Sápi Albert, Szőllősi Gábor, Tóth József, Weisz Sámuel. Földra, u. p. Naszód (Besztercze-Naszód vm.) : Popu Miklós és Posupeiu. Földvár (Brassó vm.): Hensel János, Hensel Mib., Stam Péter, Piperia Vazul. Fonlak (Temes vm.): Mranovatz János, Muth Já­nos, Prisler János, Zajácz Lőrincz. Főrév (Pozsony vm.): Faith János. Fraknó (Sopron vm.): Mohi János, Pfeiffer József, Tepis János. Franzfeld (Torontál vm.): Gallik Konrád, Gallik Pál, Haas János, Haas Márton, Held Károly, Kurie Lukács, Langerman Jakab, Lieb Sámuel, Müller Antal, Reiter Péter, Sziráki János. Freidorf, u. p. Temesvár (Temes vm.): Krispin József, Mutschnutzky Péter, Stoffle Gáspár. Fries, u. p. Hedri (Sáros vm.): Gonda Márton. Fricske, u. p. Hertnek (Sáros vm.): Porács Andr. Fridman (Szepes vm.): Majländer Lajos. Fugyi-Vásárhely (Bihar vm.): Barkóczi János, Berki József, Hores János, Szűcs Dániel. Fuló-Kércs, u. p. Abau-Szemere (Abauj-Torna vm.): Miklós András. Furdia, u. p. Bozsur (Krassó-Szörény vm.): Nova- cseszku Sámson. Furlug (Krassó-Szörény vm.): Datku Demeter. Fúrta (Bihar vm ): Finta Bálinta, Papp György, Sólyom Ferencz, Sütő Gábor. Futásfalva, u. p. Kézdi-Vásárhely (Háromszék vm.): Bordots György, Bordots Mihály, Hámor Márton. Füge (Gömör vm.) : id. Zimányi István. Füle, u. p. Lepsény (Fejér vm.) : Császár József, Fülöp Gábor, Major György. Füle, u. p. Baróth (Udvarhely vm): Timcsák Bernát. Fülek (Nógrád vm.) : Jankovics Mihály, Kecs­keméti István, id. Solmosi János. Fülek-Kovácsi,u.p.Fülek (Nógrád vm.): Bolyós Ant. Fülek-Püspöki, u. p. Fülek (Nógrád vm.): Balázs. Károly, Henzsel András, Kovács István. Füles (Sopron vm.): Horváth György, Orbán Sánd. Fülesd, u. p. Kölese (Szatmár vm.): Beregszázi Lajos, Papp Gyula. FülöpSzállás (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Csapiár Gá­bor, Gudmon Péter. Győrig István, Kovács Pé­ter, Magyar József, Makos László, Szálkái Ján., Uj Mih., Varga Sánd., Vas Imre, Virág Laj. Für (Komárom vm.): Lakucz József. Fűrész, u. p. Tiszolcz (Gömör vm.): Trnavsky And. Fűrész, u. p. Vámosfalva (Nógrád vm.) : Gajdos Ján. Fürgéd, u. p. Város-Hidvég (Tolna vm.) : Mészáros József, Suri János. Füskut, u. p. Német-Ságh (Temes vm.): Mainszki Márton, Petaj Henrik, Styop Árkádia, Volni Józs. Füss (Bars vm.): Blazsek Ignácz, Huszár Mihály, Vaczlav János, Verták János és Vincze. Füss (Komárom vm.): Habenicht Ferencz. Füzes, u. p. Pétervására (Heves vm.): Kovács S. Füzes, u. p. Királykegye (Krassó-Szörény vm.): Foith Józs., Ott Ján., Pospischil Arit., Zofal Bálint. Füzes-Abony (Heves vm.): Horváth Miklós, Kovács István, Kovács József. Füzes-Gyarmat (Békés vm.): Barkóczi Gergely, Bökfi István, Bökfi József, Csák Mihály, Háti Gergely, Kulcsár Sándor, Lovász István, Makai Mihály, Makra Sándor, Móger Gyula, Nagy Imre, Nagy István, Nagy Sándor, Szabó István, Szabó Sándor, Szarka Sándor. Füzes-Gyarmat (Hont vm.): Viseradezky Sándor. Füzesér (Zemplén vm.): Barbarics András, Fol­tin Szaniszló, Plutkó Mihály. Füzkút, u. p. Mező-Szent-Mihálytelke (Kolozs vm.) r Rákóczi R. Gaboltó (Sáros vm.): Hazsir András. Gáborjaháza, u. p. Dobronak (Zala vm.): Frankó István. Gáborján, u. p. Henczida (Bihar vm.): Szántó Józs > Újvári Dániel. Gács (Nógrád vm.): Boczkó Pál, Lotharides Ant., Répásy Ferencz. Gács-Lehota, u. p. Gács (Nógrád vm.) : Stangler János. Gacsalk, u. p. Csetnek (Gömör vm.) : Kellner Andr. Gacsály (Szatmár vm.): Kónya Károly, Gann Sándor. Gácsfalu, u. p. Gács (Nógrád vm.) : Vincze Ján.. Gád (Torontál vm.): Gaja Brankov, Kecskeméthy Ferencz, Morb János, Badul Illés. Gadács, u. p. Szili (Somogy vm.): Knoch Lénárd. Gadány, u. u Mesztegnve (Somogy vm.): Hal Márton, Máyer József. 120'

Next

/
Oldalképek
Tartalom