Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Szatócsok — Sitničari 1607 (Greisler — Boutiquiers) Mezö-Örke, u. p. Gyéres (Torda-Aranyos vm.): Izsák János. Mező-Örményes (Kolozs vm.): Weiss Mendel. Mezö-Örs (Győr vm.): Axt Johanna, Berger Jakab, Krausz Ferencz, Végh József. Mezö-Pagocsa, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.): Bogdán János, Friedman Lajos. Mezö-Panit, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.): Hers Jakab. Mező-Pete, u. p. Mező-Kapus (Torda-Aranyos vm.): Czitrom Károly. Mezö-Petri, u. p. Szaniszló (Szatmár vm.): Vonház M. Mezö-Sályi, u. p. Mező-Méhes (Torda-Aranyos vm.): Stroli Ignácz. Mezö-Sámsond, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.): Veisz Bernát. Mező-Szakái, u. p. Mező-Szengyel (Torda-Aranyos vm.): Sámuel Mór. Mező-Szengyel (Torda-Aranyos vm.): Berkovics Izsák, Berkovics Lajos, Farkas Áron és Samu, Rosenfeld Ármin. Mezö-Szent-György, u. p. Uzdi-Szent-Péter (Kolozs vm.): Goldner Baruch. Mezö-Szent-György (Veszprém vm.): Back Bernát, Schwarz Fülöp. Mezö-Szent-Márton, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.): Unterberger Mihály. Mezö-Szent-Mihálytelke (Kolozs vm.): Heinrik J. Mezö-Szombattelke, u. p. Mocs (Kolozs vm.): Sa­lamon Ármin. Mező Szopor, u. p. Magyar-Fráta (Kolozs vm.): Gidali Salamon. Mezö-Tárkány (Heves vm.): Brunner Samu, Rozen- feld Mór. Mezö-Telegd (Bihar vm.): Kopányi József. Mező-Telki, u. p. Élesd (Bihar vm.): Weisz Benő. Mező-Terem (Szatmár vm.): Berkovics J., Krőmer M. Mezö-Tóhát, u. p. Mező-Záh (Torda-Aranyos vm.): Bemád Mózes, Rottmann Illés. Mező-Túr (Jász-Nagy.-Kun-Szolnok vm.): Birn Adolf, Bleier Lázár, Felman Miksa, Hemlei Jónás, Kohn Jakab, Rozenthál Sándor, Schlesinger János, Silberer József, Sipos Antal, Stern Ignácz, Trauh Lipót, Veisz Ignácz és Jakab, Verllner Henrik. Mező-Újlak, u. p. Mező-Örményes (Kolozs vm.): Stempler Lipót. Mezö-Vári (Bereg vm.): Salamon Benő. Mezö-Velkér, u. p. Mező-Méhes (Torda-Aranyos vm.): Melis János, Salamon József, Stroli Ábr. Mező-Záh (Torda-Aranyos vm.): Hirsch Mihály. Mezö-Zombor (Zemplén vm.): Guckermandl Mór, Fried Ármin, Friedman Ádolf. Miava (Nyitra vm.): Bucsenecz István, Deutsch József Ármin, Grünfeld Miksa, Grünhut Gyula, özv. Grünhut Mária, Haberfeld Jakab, Mandl G. Micske (Bihar vm.): Freimann Benj., Weisz Illés. Micske, u. p. Locsmánd (Sopron vm.): Baum­gartner Antal, özv. Lang Mária. Miglécz, u. p. Abauj-Szina (Abauj-Toma vm.): Goldberger Sámuel, Roth Ármin. Mihálczfalva, u. p. Tövis (Alsó-Fehér vm.): Brátu Simon, Szabau Simon. Miháld (Somogy vm.): Stuffer Ignácz. Mihálka, u. p. Mármaros-Sófalva (Máramaros vm.): Jekovics Leba, Zelmanovics Berkó. Mihály-Gerge, u. p. Lapujtő (Nógrád vm.): özv. Drexler Mari. Mihálydi (Szabolcs vm.): Róth Mózes. Mihályfa (Zala vm.): Steiner Adolf, Thauss Adolf, Mihályfalva, u .p. Nagy-Selyk (Nagy-Küküllő vm.): Grossfeld Áron, Kappel Ármin. Lövi Sámuel. Mihályi (Sopron vm.) : Dániel János, özv. Füzy Erzsébet, Rosenberg Károly, Stern Ádolf, Wein- stnigel Miksa. Mikalaka, u. p. Arad (Arad vm.): Vaizli Zsiga. Mike-Pércs (Hajdú vm.): Heisz Lipót, Rózenthál Lajos, Schwartz Izsák. Mikháza. u. p. Deményháza (Maros-Torda vm.): Frigymán Ábrahám. Miklósfalu (Moson vm.): Cziegler M., Rubinstein I. Miklósfalva (Zólyom vm.): Fridrick János, Stern B. Miklóstelek, u. p. Laksár-Ujfalu (Pozsony vm.): Grünhut Salamon. Miklósvár, u.p. Nagy-Ajta(Háromszék vm.): Veres A. Mikófalva, u. p. Apátfalva (Heves vm.): Porjesz József, Schwartz Jakab. Mikola (Szatmár vm.): Fridmann Márton. Mikola, u. p. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.): Eisikovics Márton, Primár Eszter. Mikolapatak, u. p. Sugatag (Máramaros vm.) : Gancz Lázár, Stern Léb. Mikolcsány, u. p. Licze (Gömör vm.): Steiner Lázár, Szlopovszky Viktória. Milota, u. p. Tisza-Ujlak (Szatmár vm.): Friedman Á. Milova, u. p. Konop (Arad vm.): Grosz Mór. Mindszent. u. p. Tövis (Alsó-Fehér vm.) : Florea M. Mindszent (Gsongrád vm.'): Bozo Gábor, Bozo Mihály, özv. Kohn Lujza, Kohn Sándor. Kö­pesd! János, Köpesdi Sándor, Löffler Ignácz, Reisz Ármin, Robicsek Lajos, Robicsek Soma, Sváb Bernát, Svartz Ignácz, Szilágyi János. Miriszló, u. p. Nagy-Enyed (Alsó-Fehér vm.): Hersch Máj er. Mirkovácz, u. p. Jám (Krassó-Szörény vm.): Bufan Illés, Nemojon József, Nicolics János. Mirkvásár, u. p. Homoród (Nagy-Küküllő vm.) : Bendel Ferencz Xavér. Misén, u. p. Trencsén-Teplicz (Trencsén vm.) : Porjesz Jakab, Vertheim Soma, Weisz Adolf. Misérd (Pozsony vm.): Bacsák János, Kubisch V. Miske, u.p. Nagy-Zerind (Aiad vm.): Englaender Soma, Pollak Izrael. Miske (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Löwi Adolf, Lövi Mihály, Szabó István. Miske, u. p. Gércze (Vas vm.): Brandl Ignácz, Hoffmann Lipót. Miskolcz (Borsod vm.): Altmann Adolf, Altman József, Balás Mihály, Blau Márkus, Bodenlóz Vincze, Dancziger Rézi, Dégen Mór, Deszberg Fábián, Domán József. Drucker Ignácz, Fábián Lipót, Fischmann Józsefné, özv. Flamm Záli, Friedman Miksa, Friedman Dávid, Gomba Gyula, Grósz Adolf, Groszman Salamon, Grünberger Ignácz, Halmay György, Handler Zsigmond, Hegedűs András, Hegedűs Ármin, Herz Sámuel, Hübsch Miksa, özv. Kardos Istvánné, Kaufman Leo, Keiner Mari, Kellner Béla, Klein Ágoston, Klein Bernát, Klein Dávid, Klein Farkas, Klein Lipót, Klein Zsigmond, Kohn J. Lázár, Lehner Mór, Leuchtag Manó, Lichtner Sándor, Lis- sauer Simon, Lőbl Sámuel, Lőrincz Julianna,

Next

/
Oldalképek
Tartalom