Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kárpitosok és díszítők — Tapetari i dekoratori 731 (TaPezierei' ,md Dekorateure - Tapissiers et Fischthaler József és János, ezüst-u. 13, Klein Márton, ujteleki-u. 4, Schottan Vincze, vár­kerület 10, Schrems Károly és József, várkerület 70, Simon Sándor, balli-u. —, Teicher Károly, várkerület 50, Thurna József, várkerület 74, Tünhof József, külső-u. 9. Soroksár (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Bäcker Ernő. Szabadka (sz. k. v.) : Bauer Ignácz, Lenkey-u. 169, Heidecker Ferencz, varga-u. 90, Heidecker Já nos, Bercsényi-u. 622, Hoffmanné L., Gserno- vits-u. 83, Mortenson Marton, Böhm-u. 34, özv. Nevigerl Verona, lakatos-u. 303, Sonnfeld Sa­lamon, Petőfi-u. 8, Tarnovszky József, István- utcza 84. Szakolcza (Nyitra vm.) : Met ke Ernő. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.) : Gzetr Sán­dor, Izsák János. Szaniszló (Szatmár vm.) : Lang József. Szarvas (Békés vm.) : Kijavinyi György, Rogozsán János. Szász-Régen (Maros-Torda vm.) : Skalitzki József, Teutsch Márton, Wachner József. Szász-Sebes (Szeben vm.): Paulini Frigyes, Rosa Frigyes Károly. Szatmár-Németi (sz. k. v.) : Gusskó István, Petőfi- utcza 34, Kállai József, Batliyáni-u 21, Kelemen József, Tompa-u. 16, Kerekes Dániel, Deák-tér 5, Kerekes.Tános, vár-u. 6, Szatmári Imre, vád-u. 8. Szeged (sz. k. v.) : Fein Mór, csongrádi sugár-út 7, Kohn Mór, Török-u. 6, Kovács Mihály, zárda- utcza 22, Lengyel Lőrincz és fia, iskola-u. 14, Pollák Lipót, Erzsébet-rakpart 12, Rubin Albert, szegfü-u. 12, Rubin József, Tisza Lajos-u. 55, Schwarcz Józs., Merczi-u. 14, Seifmann Mór, oroszlán-u. 8, Seifman Ignácz, Somogyi-u 12, Tauer Lajos, Teleki-u. 14—16. Szegzárd (Tolna vm.) : Klincsák Béla, Scheleznik Károly. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.) : Fischlein J. Bernât, Rudolf József. Székelyhid (Bihar vm.) : Boncsek József. Székes-Fejérvár (sz. k. v.) : Füstér Imre, régi me- gyeház-u. 8, Klein Zsigmond, fapiacz-u. 7, Kő­vári Ede, sas-u. 5, Márián Péter, gáztelep-u. 6, Mihályi József, basa-u 1, Stankai János, tol- nai-u. 12, Vida Géza, csapi-u. 2, Zucker Lipót, könyök-u. 17. Szent-Péter (Komárom vm.) : Stchal Gusztáv. Szent-Tamás, u. p. Esztergom (Esztergom vm.) : Hirsch Ignácz, Rosenfeld Ignácz. Szentes (Csongrád vm.) : Fábián Ármin, Feutrer Ármin, Kölber Mihály. Szepes-Béla (Szepes vm.) : Ambrózy Gergely. Szepes-Váralja (Szepes vm.) : Kretsko Lajos, Krom- paszky Kálmán. Szépfalu (Ternes vm.) : Pollák Jakab. Szerb-Módos (Torontál vm.) : Deckelm Vilmos. Szerb-Nagy Szent-Miklós (Torontál vm.) : Benedek Samu, Berger János, Hennlein János. Szerdahely (Szeben vm.) : Schmidt József. Szigetvár (Somogy vm.) : Ölvángh Károly. Szikla, u. p. Fekete-Balog (Zólyom vm.) : Rizik István. Szilágy-Somlyó (Szilágy vm.) : Balkányi Mór, No- lik Ferencz. Szilas-Balhás (Veszprém vm.) : Vasics János. Szolnok (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Gábó György. Szombathely (Vas vm.) : Brutscher József, Korcs- már István, Kunze Sándor, Pórián Zsigmond. Tállya (Zemplén vm.): Föcs József. Tamási (Tolna vm.) : Dékány György. Tapolcza (Zala vm.) : Molder Péter, Steinberger Sámuel, Trafneck Lajos. Tata (Komárom vm.) : Ellinger Vincze. Temes-Kubin (Temes vm.) : Schirnhoffer Angelo. Temesvár (sz. k. v.) : Gombó Ignácz, templom- utcza 21, Hirsch Ignácz, fő-u. 8, Kohn Ignácz, Bem-u. 28, Krausz Ármin, Korvin Mátyás-u. 6, Löwy Mór, fő-u. 38, Minder Károly, fő-u. 12. Schneider Tamás, városház-u. 4, Simonies Sán­dor, Steiner József, Hunyadi-u. 23, Wentzl Gyula, tigris-u. 10. Tisza-Füred (Heves vm.) : Németi Adolf, Schwarcz Márton. Tokaj (Zemplén vm.): Gréti János, Mráz József. Tolcsva (Zemplén vm.) : Köhler Gusztáv. Tolna (Tolna vm.) : Kelemetzki István. Topolya (Bács-Bodrog vm.) : Demitner Ferencz, Petró Pál. Tót-Pelsöcz (Zólyom vm.) : Holly János. Török-Becse (Torontál vm.) : Novák Tamás. Török-Szent-Miklós (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.) : Elefánt Jakab, Olay Pál, Roth Géza. Trencsén (Trencsén vm.) : Bagaró Rezső, Galló József, Hoffmann Henrik. Trencsén-Teplicz (Trencsén vm.) : Walent Adolf. Turdosin (Árva vm.) : Pszotka Ferencz. Turkeve (Jász-N.-Kun-Szolnok vm.) : Pintér Zsigm. Uj-Pest (Pest-P.-S.-K.-Kun vm,) : Cservenka József, Károlyi-u. 11, Frauhofer Ede, József-u. 11, Grat- zinger Miksa, fő-út 18, Grossminn Márk, Sán- dor-u. 4, Hulitza Antal, liliom-u. 7, Korányi Jenő, Lövy-u. 7. Uj-Verbász (Bács-Bodrog vm.) : Franz Péter, Kou- ráth Frigyes, Klepp Péter. Ujhely, u. p. Sándorháza (Torontál vm.) : Remei Ferencz. Újvidék (sz. k. v.) : Bondi Ignácz, uspenszka-u. 2, Hermann Ferencz, Arany-u. 7, Klein Mór, fő-u. 22. Módri János, aranydomb-u. 35, Mu- szád Lőrincz, Schönberger Lipót, uri-u. 9, Stu. mecz Mór, futtaki-u. 41,Veisz Ábrah., Duna-u. 18, Ungvár (Ung vm.) : Hacker Izráel, Haszara József. Rusznák Sándor, Urbanek József, Weinber­ger Izrael. Vácz (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Fliegl Károly, Laszka Nándor, Máj er Lajos. Vármellék, u. p. Sárvár (Vas vm.) : Skálák Sánd., Szélen Ágoston, Szélen Frigyes. Várpalota (Veszprém vm.) : Tax Imre. Végles (Zólyom vm.): Dibák József. Vencsellö (Szabolcs vm.) : Fried Gábor. Verbicz, u. p. Liptó-Szent-Miklós (Liptó vm.) : Szlabej János. Verbicz-Husták. u. p. Liptó-Szent-Miklós (Liptó vm.) : Balio Péter, Iper József, Janovcsik Péter. Versecz (t. j. v.) : Bielitzky Mihály, János-u. 4010, Heideker Konrád és Prokob Antal, régi posta- uteza 1, Ruigel Benjám, Schlanger Károly, zsidó- utcza 2831. Veszprém (Veszprém vm.): Márton Miki., Weisz Lip. Visegrád (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Linek Ferencz. 92*

Next

/
Oldalképek
Tartalom