Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužki krojači 1472 (Herren-Schneider — Tailleurs pour hommes) Sámuel, Föstő Mihály, Gaál Sándor, Gánczler Ignácz, Kaufman Lajos, Knizsek János, Lűbek Sándor, Pápay István, Péter József, Prusz Artur, Sternberg Ignácz, Vichnalek Adolf. Csurog (Bács-Bodrog vm.) : Csendíts Szvetozár, Csupic-s Kuzman, Draga Jovin, Kanacki Milos, Kokin Tamás, Kuzman Milos, Lotz Jakab, Palancsevity Péter, Pilityarnky Woin, Badisits Novak, Raihov Zsivan, Szacsit Péter, Szikity Ferencz, Tapavigu Milán, Yilovaczki Glisa, Wil- berger Dániel, Ylaskalit József. Csúz (Komárom vm.) : Dani Lajos, Husszák János, Morávek József, Weisz Mihály. Czabaj (Nyitra vm.) : Kohn Dávid, Sultz Albert. Zsilka András és János. Czábócz, u. p. Szacsúr (Zemplén vm.) : Sztaripan J. Czajla, u. p. Bazin (Pozsony vm.) : Giska Sámuel. Czakóház, u. p. Bödöge-Markota iRyőr vm.) : Lu- káts János. Czecze (Fejér vm.) : Engel Albert, Grünwald Ede és Lajos, Hübscher Márkus. Kacz Miki., Sebes­tyén Ferencz, Sebestyén Sándor, Steiner Armin, Steinninger János. Czegléd (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : André Elek, Appel Ede, Bakos Illés, Bárány Pál, Bernât Mihály, Bezzeg Balázs, Bóbis Lajos, Borsós László, és Sándor, Botkó Mihály, Brauz Miksa, Csengeri István, Csernus János, Csicsó István, Csipkó Pál. Csizmadi István, Dávid István, Dávid Pál, Dobos Pál, Ecseri Mihály, Egri János, Elefánt Gyula, Erős Béla, Erős József, id. Erős Lajos, Faragó János, Farkas Sándor, Filipovics Sándor, id. Füleki József. Gaál András, Gulicska Illés, Gulyás Ferencz, Győré Gábor, Hancz János. Hartyányi István, Hingi József, Hodosi Elek, Hamonai István, Jakab György, Jaczima István, Juhász József, Keller Pál, Kolofont András, Kolofont József, Király Mátyás, Kiszel Mihály, Klein Adolf, Kó- czán András. Koléner József, Kollár György, Kónya Sámuel, Konya Sándor, Kovács Imre, Kovács István, Kovács Julianna, Kovács Kál­mán, Kovács László. Kovács Pál, Kovács Sán­dor, Koczka Antal, Levandovszki Mátyás, Mar- tinecz István, ifi. Metyó István, Miilits József. Molnár István, Monori Sándor, Nagy Ferencz, Nagy Mihály, Okos János. Oláh Imre, Orosz Pál, Orosz Sámuel, Pápai János, Petró Károly, Pintér János, Polák Simon, Prehoffer Mátyás, Raffai Benő, Rafiái György, Reznák István, Ruzsicska József, Schwarz Mór. Sárik Mihály. Steiner Dávid, Sütő János, Szabó József, Szabó Pál,- Szakter Károly, Szalisznyó István. Száraz Mihály, Szijjártó Sámuel, Szokolai István, Than- hoffer Imre, Thanhoffer Ferencz, Tóth András, Tóth János, Tóth Sándor, Túri László, Vég József és Sámuel, id. Yég Sándor, Veres Sán­dor, Yézner Lajos, Yincze István, Vara György, Zajácz Pál, Zsengellér Dániel. Czegíéd-Berczel (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Bekker Bálint, Hanti Tamás, Hegedűs István, Schön- léber József. Czéke (Zemplén vm.) : Czernyák Ján., Szakács A. Czibakháza (Jász-N.-K.-Szolnok vm.j : Angyal Mih.. Fekete Sándor, Herkó László. Töröcsik János. Cziffer (Pozsony vm.): Bartosovics János, Kohn Mór, Kovácsik István, Paulik József, Simák Adolf és István. Czikó (Tolna vm.): Bernhardt Jakab, Fischer Antal, Ilasz Antal, Kiszler Antal, Mergl János, Schmalz János, Schmalz József, Wenczel Jakab. Czinfalu (Sopron vm.) : Fischer János, Kolarits Mihály, Kleeveisz Samu. Czinkota (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Faltusz Károly. Jarmer Lipót, Zoltán András, Czrepaja (Torontál vm.) : Gyukics Szaniszló, Gyur- kovszky Mihály, Kurie Dusán. Dad (Komárom vm.) : Csákvári József, Nemes Jó­zsef, Szűcs András. Dalbosecz (Krassó-Szörény vm.) : Csokloda Demet. Dalmad, u. p. Hont-Szántó (Hont vm.) : Farkas Zs. Dálnok (Háromszék vm.) : Tozsa József, Porzsolt Domokos. Dályok (Baranya vm.) : Pfaff Lőrincz, Caczl János. Dány, u. p. Kóka (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : ifj Grunner Ferencz, Hostyánszki Lajos, Szabó K. Dara, u. p. Csenger (Szatmár vm.) : Moldován A. Darázs, u. p. Nyitra (Nyitra vm.) : Smotlák Ant. Darázsfalu, u. p. Kis-Marton (Sopron vm.) : Czá- rits Gáspár. Dárda (Baranya vm.) : Bayer Mihály, Fischer Vilmos, Hanpert József, Jerger Pál, Reder Fe­rencz, Stankovics György. Darnó (Moson vm.) : Soós Márton. Darufalva (Sopron vm.): Illedich József, Probst Mátyás, Ugrinovits Mátyás. Daruvár, u. p. Lugos (Krassó-Szörény vm.) : Bir- ling Ferencz, Metzker Péter. Darvas (Bihar vm.) : Svare Ábrahám. Dasztifalu, u. p. Lövő (Sopron vm.) : Lukács A. Dautova Tiács-Bodrog vm.) : Csernyák József, Farkas István, Juratovics József, Tóth György. Dávidvágás, u. p. Szacsur (Zemplén vm.) : Ku- vecskó András. Deákfalu, u. p. Turócz-Szent-Márton (Turócz vm.): Majhés Pál. Deáki (Pozsony vm.) : Alföldi Lajos, Csimma Ig­nácz és Morósz Alajos. Deánfalu, u. p. Pribócz (Turócz vm.): Bulowski Lajos, Lamos József. Debreczen (sz. k. v.) : Aczél József, vargacser-u. 2351, Bállá János, varga-u. 2254, Bállá Mihály, Batthyány-u. 2157, Balajti Elek, szegletes-u. 82, Berger József, kisui-u. 1739, Berger Ármin nagyuj-u. 1683, Berger Lajos, kandia-u. 2583, Boda Ferencz, árok-u. 684, Bódi Ferencz, csonka-u. 3187. Bodó Imre, morgó-u. 636. Bo- dossy Károly, Szent-Anna-u. 2538, Boldizsár András, nyomtató-u. 804, Boldizsár István, Boldizsár János, kút-u. 3206, Borsi András, hat- vani-u. 1516—1517, Breuer Móricz, varga-u. 2249, Csikes Ferencz, piacz-u. 1902, Dekmár József, morgó-u. 641, Elbogen Bénjamin, hat- vani-u. 1527. Erdélyi Albert, füvészkert-u. 1089, Ferenczy István, ezeglédi-u. 2578, Fonó Mihály, czeglédi-u. 22, Fried Károly, darabos-u. 987, Fülöp Mór, Meszena-u. 575, Gáli Ferencz, Pé- terfia-u. 345, Goldstein József, nagyuj-u. 1686, Gránicz István, domb-u. 107, Gyügyei Viktor, sörház-u. 1024, Hacker Dániel, varga-u. 2349, Hanner Ántal, Szent-Anna-u. 2312, Hermann Benjámin, hatvani-u. 1542, Hock Gyula, hat-

Next

/
Oldalképek
Tartalom