Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Terménykereskedők — Trgovci proizvodah 1760 (^rodukten-Hândler Produits agricoles, u. 180, Frankl Henrik, Ventur-u. 105, Frey Mór, Vödricz-u. 229, Gestetner Lázár és Sándor, hosszú-u. 88, Guttmann Alajos, vásártér 130, Hecht Mór, Klarissa-u. 131, Hofbauer Simon, Justi-sor 91, Kann Mihály, kapuczinus-tér 94, Pisk Miksa, vásártér 257, Tuma Ferencz, vásár­tér 255, Weiner Vilmos, Klarissa-u. 130, Weisz M., hosszú-u. 100. Pölöskefö-Duzsnok, u. p. Gelse (Zala vm.) : Polák M. Puchó (Trencsén vm.) : Fried Salamon, Haas Lip., Haas Henrik, Haasz Jakab, Haasz Sándor, Herzka Lipót Putnok (Gömör vm.) : Gescheit Márk, Kohn Dávid és Vilmos, Roth Adolf, Schidlaner és Veisz. Püspök-Hatvan (Pest-Pilis-Solt-K.-Kun vm.) : Spit­zer Ignácz. Püspök-Ladány (Hajdú vm.) : Herskovitz Ármin. Scharf Ábrabám. Rába-Hidvég (Vas vm.) : Lőwenstein testvérek. Radvány (Zólyom vm.) : Bőhm Adolf, Gescheit Ábrahám, Gescheidt Ignácz, Szekurisz Gusztáv, Weisz Bernât. Rajecz (Trencsén vm.) : özv. Engel Róza, EiserÁ. Rakamaz (Szabolcs vm.) : Laschán Vilmos. Réva-Ujfalu (Torontál vm.) : Lövy Jakab, Sig­mund József. Rimaszombat (Gömör vm.) : Braun Gyula, özv. Szőllősi Isívánné, özv. Kusza Jánosné, Lusztig T. Rohod, u. p Nyir-Bakta (Szabolcs vm.) : Papla- nos Salamon Rohoncz (Vas vm.) : Ungár Ábrahámné. Román-Oravicza, u. p. Oravicza (Krassó-Szörény vm.) : Deutsch és Böll, Weisz József és M Sajó-Szent-Péter (Borsod vm.) : Bródi Dávid, Bródi Jakab és Viktor, Zinner Jakab, Hart­mann József. Sarkad (Bihar vm.) : Kohn József, Schlesinger Zs. Sárköz-Újlak (Szatmár vm.) : Roschfeld Vilmos. Sárospatak (Zemplén vm.) : Haas Zsigmond. Leibovics Henrik és Knopfler Jónás. Sarud (Heves vm.) : Grosmann Adolf. Sasvár (Nyitra vm.): Gross Móricz. Sásvár, u. p. Nagy-Szőllős (Ugocsa vm.) : Veisz Bernât, Veisz Zelmán. Sátoralja-Ujhely (Zemplén vm.) : Burger Salamon. Eckstein Nátán, Frőlich Sándor, Geiger Mó­ricz, Gottlieb Márton, Grünbaum Simon, Nei- virt Móricz, Neuwirth Adolf, Reichard Mór és fia, Richter Lipót, Schaffer Adolf, Schweiger Jakab, Wolff Jakab, Waller Lipót, Veisz Móricz. Segesvár (Nagy-Küküllő vm.) : Bretter Sámuel. Siklós (Baranya vm.) : Spitzer Márk. Soborsin (Arad vm.) : Moskovitz Albert. Sommály, u. p. Szilágy-Somló (Szilágy vm.) : Nusz- baum Zoltán. Sopron (sz. k. v.) : Dux Áron Mózes, várkerület, Müller P. (fJ3®r lásd közleményét a »Tájékoz- tató«-részben !), Wiener testvérek. Stomfa (Pozsony vm.) : Schröffl Miksa. Surány (Bereg vm.) : Kohn Sámuel. Szabadka (sz. k. v.) : Biermann Jónás, magyar-u. 105, Hubert és Heimann, VII. kör 47, Klein Mór, piros-u. 56, Perl Sándor, magyar-u. 113, Schutz Jakab, harmat-u. 280, Weitzenfeld Illés, kovács-u. 294, Veiszenfeld Salamon, tuba-u. 589. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.) : Aján és Alexa testvérek, Bocsánczi András, ifj. Beteg János, Kincses Joachim, Placzintár Gergely és János, Placsintár Kristóf, Sáhin Márton, Tischler Mór. Szamosszeg, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vm.) : Schvarcz Fülőp, Schwarcz Simon. Szaniszló (Szatmár vm.) : Pollák Lipót. Szarvas (Békés vm.) : Huszerl és Kacser. Szarvas-Gede, u. p. Csecse (Nógrád vm.) : Biederman I. Szász-Régen (Maros-Torda vm.) : Braun Ida, Hügel József. Szászfalu, u. p. Fekete-Ardó (Ugocsa vm.) : Weis S. Szászváros (Hunyad vm.) : Roth Mór. Szatniár-Németi (sz. k. v.) : Bányász Albert, vár- u. 1, Berger Márton, Kőlcsey-u. 5, Csendes Li­pót, Hunyadi-u. 13, Fischer Bernât, Hunyadi-u. 10, Heller Sámuel, Petőfi-u. 14, Jakobovits Manó, Zrinvi-u. 13, Káhán Izidor, Petőfi-u. 48, Klein Majer, hid-u. 2, Klein Vilmos, Árpád- u. 5. Kohn Henrik, Kölcsey-u. 13, Kolb Lázár, Zrinyi-u. 34, Markovics Áron, hid-u. 8, Marko- vits Ignácz, sétatér 2, Markovits Mór, Eötvös­ii. 11, Rosenfeld Adolf, Kölcsey-u. 4, Schwartz Antal, Zrinyi-u. 32, Steinberger Illés, Batthiá- ny-u. 2, Szatmári Adolf, Batthiány-u. 12, Vaisz Bernât, pázs-u. 4, Weisz Salamon, Petőfi-u. 28, Wigdaravits József, Széchényi-u. 11. Szécsény (Nógrád vm.) : Gudfreind Ignácz. Szeged (sz. k. v.) : Bója István, polgár-u. 14, Brün Pinkász, Áttila-u. 3. Weisz Karolin, Fel­legi Antal, zsinagóga-u. 23, Gonda János, fe- ketesas-u. 17, Káldori Soma, korona-u. 19, Klein Ignácz, csongrádi-út 2, Lábdy Antal (WB8T lásd közleményéta »Tájékoztató«-részben !), Markovics Gyula, Erzsébet-rakpart 9, Reitzer Lipót, b. Jósika-u. 32, Rosenbaum Béla, Rudolf-tér 14, özv. Schlitzen Regina, Valeria-tér 12, Veisz Albert, Tisza Lajos-körút 82, Vinter Ármin, budapesti sugárút 12, Weiner Miksa, Széchényi- tér 11, Weisz Mór, Pallavicini u. 4. Szeghalom (Békés vm.) : Kohn Ignácz, Stern Mór, Székely-Keve, u. p. Kuvin (Temesvm.) : Hügel Á. Székes-Fejérvár (sz. k. v.) : özv. Bőhm Eleonóra, iskola-u. 10, Goldstein Ignácz, vásártér 20, Hahn Jakab, iskola-u. 11, Pick Jakab, uri-u. 16, Weisz Károly, palotai-u. 13. Szelistye (Szeben vm.) : Compsa B. Iván, Dádarlat Miklós, Filiman Miklós, Poligrad Illés, Popa Konstantin. Savu Rozca, Rocuciu János, Stausor Dömötör, Vancea Miklós. Szemlak (Árad vm.) : Roth Henrik. Sžempcz (Pozsony vm.) : Ehrenfeld Sámuel, Gutt- man Ármin, Kohn Fülöp, Popper Miksa. Steckl Márkus. Szenicz (Nyitra vm.) : Schik Henrik, Steiner Izsák. Szent-Gál (Veszprém vm.) : Hamburger Mór. Szent-Mihály (Szabolcs vm.) : Burger Jenő, Frei- mann Mór, Fülep Jenő, Glück Lajos, Helfer­sohn Sám., Kresch Ignácz, Weinberger Sám. Szent-Tamás. u. p. Esztergom (Esztergom vm.): Wimmer Ferencz. Szepes-Szombat (Szepes vm.) : id. Tóth Kálmán. Szepes-Váralja (Szepes vm.) : Lefkovits Henrik, Mandl Benő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom