Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 999 (Schmiede — Forgerons) Nagy-Ruszka, u. p. Toke-Terebes (Zemplén vra.): Bak Pál. Nagy-Sajó (Besztercze-Naszód vm.): Horeth Márt. Nagy-Salló (Bars vm.): Bajnovics József, Bibor Antal, Ebstein Lajos. Nagy-Sáp (Esztergom vm.): Fersner Vilmos, Ju-! hász Pál, Német János. Nagy-Sáró, u. p. Kis-Sáró (Bars vm.): özv. He- i ringer Mária Puhniczky János. Nagy-Sáros (Sáros vm.): Dragon János, Maslyei János, Máthé Menyhért, Rohaty Ján., Zsák Fér. Nagy-Selmecz (Liptó vm.): Kaszanyiczky András, Stoller Károly. Nagy-Selyk (Nagy-Küküllő vm.): Caldaranin János, | Lasku János. Nag/-Semlak, u. p. Gattaja (Temes vm.): Horák! Vinczent, Tröszt József, Vált Bálint. Nagy-Senkvicz (Pozsony vm.) : Novák Nándor,) Novák Szaniszló. Nagy-Sikárló (Szatmár vm.) : Mezei Géza és József, j Nagy-Sínk (Nagy-Küküllő vm.): Zsikeli János. Nagy-Sitke (Vas vm.): Piosta Sándor. Nagy-Somkút (Szatmár vm.): Hajdú Sándor, Ház Lajos, Koncz István. Nagy-Surány (Nyitra vm.): Cántor Antal, Járos István, Okosi Mihály, Pekarik Lajos. Nagy-Szaláncz (Abauj-Torna vm.): Kovalkó Pál, Krausz Károly. Nagy-Szalatna (Zólyom vm.): Baczulik Pál, Hruz1 György', Nagy-Szálók (Szepes vm.): Hozvav János, Kálix| Jakab, Krebs PáL Nagy Szalonta (Bihar vm.): Bálint Lajos, Gsete Ferencz, Csete Lajos, Dinda János, Farkas György, Gyöngyösi István, Homonkai Mihály, Jámbor Imre, Jömő Imre, ilj. Koós Lajos, Kovács Sándor, Krisztó Ferencz, Krisztó Lajos, Küllüs János, Máté Pál, id. Molnár János, Nagy István, Nagy János, Paksi József, Per János, Perge Gusztáv, Polgári Károly, Somogyi László, Szilágyi Lajos, Tóth Lajos, Vitéz Lajos. Nagy-Szántó, u. p. Nagy-Keieki (Bihar vm.): Juhos Sándor, Ötvös József, Rezsnyai Ferencz. Nagy-Szeben (Szeben vm.): Grell János, Horedt Mihály, Hasselbauer János, Ketzer Gyula, Ko­vács Károly, Krech Krieger András, Lorenz Károly, Méhes János, Möss Sámuel, Petrucz Miklós, Sáfrány Bertalan, Schindelar Vilmos, özv. Weindel Mária. Nagy-Szecse, u. p. Alsó-Várad (Bars vm.): Pilka János. Nagy-Szekely (Tolna vm.): Betz András, Dermer Konrád, Geiger Konrád, Neidert János, Schilling! Henrik, Schilling Konrád. Nagy-Szekeres, u. p. Zsarolyán (Szatmár vm.): Czmór János. Nagy-Szelezsény (Bars vm.) : Kovács Albert, Malik Mihály. Nagy-Szelmencz.u.p.Szürthe (Ungvm.): Trelák Ján. Nagy-Szénás (Békés vm.): Cseh Lajos, Hartmann Adám, Pillér János, Rácz János. Nagy-Szeretva, u. p. Pályin (Ung vm.): Tomó-j esik András. Nagy-Szlabos (Gömör vm.): Schubert János. Nagy-Szlatina (Trencsén vm.): Domanik Antal. Nagy-Szlatina. u. p. Szerednye (Ung vm.): Mészá­ros Károly. Nagy-Szoczócz. u. p. Mossócz (Turócz vm.): Gyur- kovics József. Nagy-Szokoly (Tolna vm.): Galamb József, Makler István, Peti Ignácz, Varjas István, Veiser György. Nagy-Szombat (Pozsony vm.): Bilcsik László, Krubes Pál, Magulics János, Mikeszka Ferencz, Peczen János, Rehorcsik János, Seitl József. Nagy-Szollös (Ugocsa vm.): Csípés György, Mádi Mihály, Munttyák János, Sandali János, Smausz Kristóf, Szege András, Szelev Sándor. Nagy-Szőllös (Veszprém vm.): Hartman János, Káldi István. Nagy-Szredistye (Temes vm.) : Holub Ferencz, Hutyora Imre, Koczab Vilmos, Polasek Tamás, Skokin Lázár, Strudl Antal. Nagy-Sztankócz, u. p. Túrna (Trencsén vm.): Déván István, Zsovinecz József. Nagy-Sztráczin, u. p. Kékkő (Nógrád vm.): Simun János, Urbancsok Márton. Nagy-Sztricze (Trencsén vm.): Podoba István, Nagy-Szuha (Gömör vm.): Hanula József. Nagy-Szurduk. u. p. Királykegye (Krassó-Szörény vm.): Hudetz Ferencz. Nagy-Talmács, u. p. Boicza-Talmács (Szeben vm.): Klein János. Nagy-Tálya, u. p. Makiár (Heves vm.): Krisz­tián István. Magy-Tany (Komárom vm.): Zakál Ferencz. Nagy-Tapolcsány (Nyitra vm.): Gloger Károly, Müller János, Müller József, Poxlen Mihály. Nagy-Tárkány, u. p. Bély (Zemplén vm.): Pus- kár István. Nagy-Tarna (Ugocsa vm.): Jakab István, Szabó Pál. Nagy-Teremia (Torontál xm.): Beck József, Becker Márton, Gagler József, Lenhardt János, Masa Károly, Sloboda Konrád. Nagy-Tétény (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): ifj. Doma- nits Ferencz, Gessler Márton, Horváth József. Nagy-Tevel, u. p. Ugod (Veszprém vm.): Keizer Ant. Nagy-Tikvány, u. p. Kakova (Krassó-Szörény Am.): Gava Miklós, Reha József, Schuklea Vincze, Vukán Pál. Nagy-Tilaj, u. p. Baltavár (Vas vm.): FelberJán. Nagy-Topolovecz (Temes vm.): Gruban András, Jankovics Demeter, Rosu György, Stefano- vics Tódor. Nagy-Tórák (Torontál vm.): Fischer Ish'án, Mirku András, Pel Mihály, Reviczer Miklós, Schram Károly, Vittman János. Nagy-Toronya, u. p. Sátoralja-Ujhely (Zemplén vm.): Balog András és József. Nagy-Tószeg (Torontál vm.): Dekrel Miklós, Graf Mihály, Lung Pál, Weiner Mátyás. Nagy-Tótfalu, u. p. Siklós (Baranya vm.): Imre Ant. Nagy-Tótfalu, u. p. Száláról IBihar vm.): Szabó Istv. Nagy-Ugrócz (Bars vm.) : Brezoszky András, Hulay György, Schándrik Mihály. Nagy-Ugyics. u. p. Vág-Besztercze (Trencsén vm.): Matusik Chrene Pál. Nagy-Unyom, u. p. Kís-Unyom (Vas vm.): Győri Józs. Nagy-Ülés. u. p. Uj-Bánya (Bars vm.): Pongyela F Nagy-Ürögd, u. p. Less (Bihar \m.): Kulics Lajos. Nagy-Valkház. u. p. Nagy-Mánya (Bars vm.): Balázsovics Győző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom