Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Vizi-, száraz- és szélmalmok — Vadenice, suhača i vjetrenjača mlinovi 1298 (Wasser-, Ross- und Windmühlen — Moulins á eau, á chevaux et ä vent) Mehádia (Krassó-Szörény vm.): Hirschmann János, Rohacsek Ferencz. Méhész, u. p. Torna (Abauj-Torna vm.): Oravecz A. Méhi, u. p. Tornaija (Gömör vm.): Zsigmond Józs. Mekényes, u. p. Lengyel (Baranya vm.): Anker- mann Ferencz. Melcsicz (Trencsén vm.): Jurkovics József. Meleghegy, u. p. Felső-Balog (Gömör vm.): Hrvoll A. Melencze (Torontál vm.): Lancsáref Miklós, Mar­kov Arsza, Mezey István, Otlinger Mihály, özv. Saum Mária, Vojnov Despot örökösei. Mellété, u. p. Pelsücz (Gömör vm.): Koholovszki J. Mellincz, u. p. Bellatincz (Zala vm.): Anderlics Mátyás, Bagári Miklós, Korosecz Jakab. Mélykút (Bács-Bodrog vm.): Drégelyi Ferencz, Gyetvay Gergely, Gyetvay Márton, Hajdukovics János, Hajdukovics József, Hodoniczki György, Horváth János, Molnár Pál, Odor János, Raj­mond Gyula, Rajmond József, Szvetnik Antal, Tóth György. Mencsér, u. p. Borostyánkő (Vas vm.): Kappel János, Wallner József, Wallner Tódor. Menguszfalu, u. p. Batiszfalu (Szepes vm.): Kecska A. Ménhárd (Szepes vm.): Pisarcsik János. Menyő, u. p. Szilágy-Szent-Királv (Szilágy vm.): Balogh Lajos, Gergely László, Kiss Zsigmond örökösei, Nagy Ferencz gyermekei. Méra, u. p. Magyar-Nádas (Kolozs vm.): Grün K. Merasicz, u. p. Nagy-Rippény (Nyitra vm.): Budias J. Mercse, u. p. Putnok (Borsod vm.): Bóna Pál. Merczifalva (Temes vm.) : Gangler János, Marker János, Pfeifer János, Schwarcz Péter. Mérem, u. p. Német-Szt.-Mihály (Vas vm.): Vukits I. Merény (Szepes vm.): Fassinger Márton, Hóza András, Krajnyák János, Roth Samu. Merenye, u. p. Gőrösgál (Somogy vm.): Csere Imre, Károly József, Kovács Gáspár, Tusnovics György. Mérk, u. p. Vállaj (Szatmár vm.): Smidt Vendel. Merse-Belsö-Vát, u. p. Külső-Vát (Vas vm.): Nagy K. Meszes-Györök, u. p. Gvenesdiás (Zala vm.): özv. Horváth Károlyné. Meszes-Szent-György, u. p. Vármező (Szilágy vm.): Puje Nyekita és társa. Mészkő, u. p. Torda (Torda-Aranvos vm.): Gálfi János, Gálfi Józs., Koppengyán Tód., Molnár Sán. Mesztecskó, u. p. Luki (Trencsén vm.): PavladszkyK. Mesztegnyő (Somogy vm.): Tálas Ferencz. Meziád, u. p. Belényes (Bihar vm.): Popa Tódor Méznevelö, u. p. Alsó-Rakoncza (Hont vm.): Ko- perniczky Sándor. Mezö-Berény (Békés vm.): Filipinyi Márton, Grosz- haupth Márton. Mezö-Csát (Borsod vm.): Bogyó János, Sármán Márton, Sztifka J. Mező-Keresztes (Borsod vm.): Eichinger József. Mezö-Komárom (Veszprém vm.): Pál István. Mezö-Kövesd (Borsod vm.): Demeter Mórné. Mezö-Laborcz (Zemplén vm.): Jamrovics Sztaniszló, Skorpil Manó. Mező-Lak (Veszprém vm): Aschenbrenner János, Horváth Pál. Mező-Madaras, u. p. Mező-Bánd (Maros-Torda vm.): Puskás András. Mező-Méhes (Torda-Aranyos vm.): Gagyi István. Mezö-Örs (Győr vm.): Padlovits Ignácz. Mezö-Panit, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm): Hatbafnik András. Mezö-Peterd (Bihar vm.) : Vajda Gábor. Mezö-Petri, u. p. Szaniszló (Szatmár vm.): Bárt J. Mezö-Sályi, u. p. Mező-Méhes (Torda-Aranyos vm.): Szilágyi Miklós. Mező-Sas, u. p. Fúrta (Bihar vm.): Forrai István, Zilaji József. Mezö-Tárkány (Heves vm.): Katona Sándor. Lég- rády István. Mező-Telegd (Bihar vm.): Kopányi István, Magyar Mih., Radrovics József, Simon Fér.,Varga György. Mező-Telki, u. p. Élesd (Bihar vm.): Berecz Gás­pár, Szabó József. Mező-Túr (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Antalicz An­tal, Bolyáki András, Gzeglédi Ferencz, Debre- czeni Lajos, Fekete Mihály, Grácziás Sándor, Herczegímre, Illés Imre, Mag Gábor, Makai Laj., K. Szűcs István, Vig Péter. Meződ, u. p. Sásd (Baranya vm.): Bálint Ignácz, Kutnyánszky György, Pállfy Károly. Mezököz, u. p. Szt.-András (Zólyom vm.): Petyka Ferencz és József. Mezövár, u. p. Mártonhely (Vas vm.): Sávéi János. Miava (Nyitra vm.): Bjeszik Mihály, Duga István, Foltini Dániel, Foltin János, Glaser Károly, Glaser Mátyás, Hanák János, Hatala Dániel, Jekkel Károly, Kovács György, Kovács János György, Kovács János Pál, Krman János. Miava (Nyitra vm.): özv. Majtan Erzsébet, Mala- sik János, Mateják János, Marcsek Dániel, Pagács Pál, Paulusz István, Raska Pál, Skrinár Istv., Stefula Mihály, Suin István, Szovis István, Vicsik Mihály, Vidurek Samu, Zeman István. Micske, u. p. Locsmánd (Sopron vm.): Böhm Fló­rián, Hackstock János, Matositz Antal. Miháld (Somogy vm.): Ihász József. Mihályfa (Zala vm.): Kovacsics Ferencz. Mihályfalva, u. p. Nagy-Selyk (Nagy-Küküllő vm.): Tolcz Demeter. Mihályháza, u. p. Mezőlak (Veszprém vm.) : Kő­szegi Gábor, Szabó Imre. Mihályi (Sopron vm.): Nothnagel Károly. Mike (Somogy vm.): Sándor József. Míke-Pércs (Hajdú vm.): Szarvashegyi István. Mikefa, u. p. Nova (Zala vm.): Banga János. Czi- gány György, Linfer János. Mikefalva, u. p. Dicső-Szent-Márton (Kis-Küküllő vm.): Gál Domokos. Mikes, u. p. Torda (Torda-Aranyos vm.): Gyeran János, Kache Illés, Krison Vazul. Mikeszásza (Kis-Küküllő vm.): Both Márton. Mikháza, u. p. Deményháza (Maros-Torda vm. 1: Fancsal Imre. Miklósfalva (Zólyom vm.): Juhanják Tamás. Miklósi, u. p. Mágocs (Somogy vm.): Geigen Gy. Mikófalva, u. p. Apátfalva (Heves vm,): Fabian Gyula, Jakab József. Mikóháza (Zemplén vm.): Dankó József, Ribó Gy. Mikolapatak, u. p. Sugatag (Máramaros vm.): Ne­mes Indries, Nemes Vazul. Miksavár, u. p. Dráva-Vásárhely (Zala vm.) : Már­csen János. Miksi, u. p. Losoncz (Nógrád vm.): Csaba János, Peti Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom