Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - B

Balassagyarmat Szutórisz Zoltán. Tományi István, Bercsényi u. 11. Tímár István, Ó u. 4. Vajgel Géza. Varga András, Nagyhid u. 18. Zana Lajos, Rákóczi fejedelem ut 23. Bádogosok Spengler und Klempner Havas József, Thököly u. 15. Lostaridesz János, Óvásár tér 1. Müller Jenő, Rákóczi fejedelem ut 38. Schneller Gyula. Steiner Ignác, Thököly u. 5. Steiner Miksáné, Hunyadi u. 13. Ujcsek Pál, Óvásár tér 10. Bankok Banken ^Balassagyarmati közgazd. bank részvénytársaság. ’‘Balassagyarmati népbank rész­vénytársaság. xBalassagyarmati takarékpénztár. xBalassagyarmati takarék- és hi­telintézet részvénytársaság. xNemzeti hitelintézet fiókja. Baromfikereskedő Geflügelhändler Kohlmann Márk, Ipoly u. 2. Bérkocsitulajdonos Mietwagenbesitzer P.einfeld János, Hunyadi u. 19. Bizományosok Kommissionäre xHolló Samu. x Weisz Miklós. Borbélyok Basierstuben Berkó Gyula, Rákóczi fejedelem ut 2ti. Engländer Sándor, Rákóczi feje­delem ut 71. Ilázy Ferenc, Rákóczi fejedelem ut 99. Iczkovics Farkas. Jefkovics Vilmos, Nagytábor u. 22. Kalina Gyula. Nemecskay Sándor. Sultka Dezső. Tornay Sándor. Templom u. 5. Vigner József, Szügyi u. 1. Zsíros Zsigmond, Curia u. 5. Bor jukereskedök Kalbhändler Engel Adolf. Engel Gábor, Thököly u. 17. Borkereskedők Weinhändler Berczeller Ottó, Thököly u. 1. xFelsemburg Tivadar fiai bornagy­kereskedés. ’Haksch Vilmos. xKohn Miklós. xNógrádmegyei vendéglősök bevá­sárló részvénytársaság. xSusitzki Mór. Bőrgyár Lederfabrik ’'Balassagyarmati bőrgyár rész­vénytársaság. Bőrkereskedők Lederhändler xApíelbaum Ignác, Rákóczi fejede­lem u. 44. Bárány István, Tó u. 11. xBerczeller József, Thököly u. 1. Grossmann és Stein, Rákóczi feje­delem ut. Kostulyák Gyula, Teleky u. 22. >:Lőwy, Bernát. Lőwy Lipót, Kossuth u. 10. Rubinstein Károly, Thököly u. 1. Streisinger Sándor, Thököly u. 3. Weisz Kálmán, Rákóczi fejedelem ut 41. xWeisz Simon Burgonyakereskedő Kartoffelhändler Engel Ferenc, Rákóczi ut 48. Bútorkereskedő Möbelhändler Schultz Mór, Kossuth u. 1. 564 Cipészek Schuhmacher Albert Mihály, Nagy tábor u. 9. fc'abka József. Balázs János, Hunyadi u. 8. Becsák Lajos, Nagytábor u. 25. Borda Dezső. Brüll Jakab. Engel Miksa, Thököly u. 13. lieksch Gizella, Bástya u. 10. Heksch Samu, Zichy u. 6. Klein Frigyes, Balassa u. 6. Löíl'ler Gábor, Hunyadi u. 18. Cipőkereskedő Schuhhändler xKlein József. Cipőí'elsőrészkészitő •S chuho b ért eil z uschnei der Sipos Lajos, Kossuth u. 3. Csemegekereskedések Delikatessenhandlungen Barth Ignác, Rákóczi fejedelem ut 27. Fischer János, Zichy u. 13. Hegyi Béla, Scitovszky u. 16. Cséplőgéptulajdonosok Dreschmaschineneigentümer Balogh József, Klapka u. 29. Dr. Grósz Jenő, Kossuth u. Schuch István, Bem u. u. 2. Cserépedénykereskedő T ongeschirrhándler Meisner Dávid, Óvásár tér 42. Cserépfedők Dachdecker Bélák András, Óvásár tér 36. Grün Dávid. Hecht Ábrahám, Nagyhid u. 39. lvicz Géza. Korcsog Antal, Patvarosi u. 20. Kotucz Emil. Kovács Istvánné. Krivánszky Lajos. Kukla János, Nagyhid u. 9. Lebovics Mór, Szügyi u. 8. Lukács Dániel, Patvarosi u. 8. Markovics Mózes. Moskovics Dávid. Motyovszky Pál, Nádor u. 7. Naszály György, Curia u. 4. Nográd Dániel. Nógrád Dezső, Nagyhid u. 18. Ocsenás András, Rákóczi fejede­lem ut 12. Orosházy Péter, Hunyadi u. 25. l-'aczolay Lajos, Bástya u. 11. P-éterik József, Nagyhid u. 9. Platzner Miksa, Hunyadi u. 32 a. Schichtancz Gábor, Hunyadi u. 20. Selepecz Jenő, Kistábor u. 29. Skvarka Kálmán, Rákóczi fejede­lem u. 86. Stolcz Gábor, Kertész u. 4. Stolcz István, Curia u. 4. Szabó Gyula, Ipolypart 15. Szabó István, Bercsényi u. 1. Szalay István, Zichy u. 8. Szebellay Sándorné, Teleky u. 27. Szmorád János, Nádor u. 6/a. Szohor József, István ut 15. Tóth Gusztáv, Zichy u. 14. Tréfa József, Zrínyi u. 6. Vadász János, Zrínyi u. 10. Valek József. Valent József, Nagyhid u. 3. Varga József, Nagyhid u. 27. Varga Mihály, Bástya u. 3. Verbói Mihály, Scitovszky u. 5. Veszelovszky Ferenc, Nádor u. 5. Vigner István. Kossuth u. 21. Voborit Vencel, Nagytábor u. 16. Csizmadiák Tschismenmacher Antolik István, Nagyhid u. 37/a. Atlasz Mihály, István ü. 3. Balga György. Balga János, Patvarosi u. 5. Bárány István. Béres Vilmos, Hunyadi u. 27. Boldog József. Bojtos Sándor. Chikán János, Rákóczi fejedelem ut 9. Csesznák István, Árpád u. 11. Csikán Tamás Döbsei Sándor, Tó u. 4. Fábián István, István u. 4. Fábián Sándor. Galgóczi János, Thököly u. 10. Ifj. Galgóczi János. Gubányi Ferenc. , Ilajzser Lajos. Hergely Ferenc, Nagytábor u. 1 a. Heszterják József, Thököly u. 27. Hives József, Patvarosi u. 1. Holecz Ferenc, István u. 12. Holecz Mihály. Horváth Ferenc, István u. 4 a. Hutnyik Károly, Szügyi u. 7. Jankovics János, Patvarosi u. 13. Kazy István, Hunyadi u. 8. Korének Ignác, Patvarosi u. 13. Kostulyák Mihály, Teleky u. 22. Kovács János, Patvarosi u. 6. Krussics János, Madách F. u. 15,a. Kurcz Ferenc, Nagytábor u. 25. Laczkó Ferenc, Tó u. 17. Laczkó István, Patvarosi u. 5. Ifj. Laczkó István. Laczkó Jenő, Teleky u. 15. Laczkó József, Homok u. 8. Laczkó Sándor, Teleky u. 15. Lehóczki Sándor, Patvarosi u. 1. Ligeti János, Tó u. 3. L. ipták András, Hunyadi u. 20. Luxics Dezső, István u. 3. Marik Pál, István u. 10. Markovics Samu, István u. 1. Miskolczi István. Nagy János, Thököly u. 31. Páidi Sándor, Thököly u. 22. Pap Pál, Thököly u. 28. Pápai Mihály. Pethős János, Thököly u. 30. Pincze Lajos, István u. 6. Polányi Pál, Patvarosi u. 8. Prasma István, Nagytábor u. 25. Rádi István. Saűárik András. Sinka László. Sofcsik József, Hunyadi u. 23. Strézs András, Bercsényi u. 17. Styevák Pál, Nagytábor u. 23. Szabó Béla. Szaniszló Gergely. Szokol István, Hunyadi u. 30. Szutonisz, Marán, Nagyhid u. 33.* Szűcs Imre, Szügyi u. 28. Tamányi Pál, Bercsényi u. 11. Tóth Gyula, Tó u. 15. Jörök György, István u. 13. Urbán István, István u. 13/c. Varga Antal. Varga Anzelm. Cukorkaárukereskedés Kanditenhandlung Kikos József, Rákóczi fejedelem ut 45. Cukrászok Zuckerbäcker Kozma Jenő, Scitovszky u. 5. Selmeczi Árpád, Rákóczi fejede­lem ut 21. Díszműáruk ereskedők Galanteriewarenhändler Endrei Béla, Óvásár tér 30. xKohn Ignác utóda, Endrer Béla. Divatárukereskedők Modewarenhändler xGansel József és testvére, Rákóczi fejedelem ut 31. Holler Árpád, Rákóczi fejedelem ut 36. Klein Béla, Rákóczi fejedelem ut 41. Klein József, Zichy u. 5. Ungár Salamon, Rákóczi fejedelem ut 52. xLévai Béla. Weinberger Sándor, Zichy u. 9. Weisz Ferenc, Ipoly u. 4. xWeisz Oszkár, Rákóczi fejedelem u. 31. Dohánytőzsdék Tabakverschieisse özv. Havas Agostonné, Deák F. u. 2 Özv. Kecskés Gyuláné, István u. 7. Müller Lajos, Szerb u. 1. Réti Jakab, Óvásál’ tér 7. Özv. Szigethy Györgyné, Tompa M. u. 1. Drogéria Drogerie xSirius laboratórium (Kutassy Dá­niel), Scitovszky u. 19. Edénykereskedők Geschirrhändler Hinder Mór, Thököly u. 12. Kálmán Joel, Thököly, u. 9. Rübner Manó, Óvásár tér 36. Élelmiszerkereskedések Lebensmittelhandlungen Elfer Éliás, Thököly u. 6. xLőwi Jenő. Szabó Aladár, Rákóczi u. 88. ’Torma Károly, Szügyi u. 16. Tusák Vilmos, Templom u. 16. Épitési vállalkozók Bauunternehmer Farkas Mihály, Templom u. 22. Fodor Sándor, Laktanya u. 1. Gazdik Gyula, Tihanyi u. 10. Illés Mihály, István u. 15. Műnk Dezső, Szügyi u. 13. Murár Lajos, István u. 9. Papp József. Pethő Gyula, Hunyadi u. 25. Sebestyén Imre, Rákóczi fejedelem • ut 9. Szegő Lajos, Kertész u. 8. Sztankovics Béla, István u. 14. Ernyőgyártás Schirmfabrikation Schulcz Gábor, Ipoly u. 7. Értékpapirkereskedők Effektenhändler xErényi Ervin, értékpapirforgalmi iroda. xKereskedelmi és értékpapirfor­galmi részvénytársaság. Fakereskedők Holzhändler Ehrenfeld és Schuziczky, Hu­nyadi u. 2. Grünbaum Samu, Tó u. 21. xKapos Károly. Kohn Ede és Izidor, Scitovszky u. 12. xKohn Mór és Fia. Rosenzweig Lipót, Szügyi u. 15» xSchmiedl Samu, építési anyag­üzlet. Szerb u. 3. Schusiczky Jakab, Hunyadi u. 2. Schuziczky József, Nagyhid u. 15. xSchwarcz Ignác, Hunyadi u. 14. Faterul elő Holzproduzent xFriedmann Sándor. Fényképészek Photographen Beretvás Samu, Rákóczi fejede­lem ut 9. Diamant Hugó, Curia u. 9. Vámos Aladár, Rákóczi fejede­lem ut 37. Fodrászok Friseure Hornischer János, Óvásártér 6» Skribák István, István u. 2. Fogtechnikusok Zahntechniker Fischer Dezső. Molnár János, Rákóczi fejedelem ut 31. Fogyasztási szövetkezet Konsumgenossenschaft xMagyar köztisztviselők fogyasz­tási, termelő és értékesítő szö­vetkezete. Folyóirat Zeitschrift Nógrádi Földmives (Nógrádmegye hivatalos lapja). Fuvarosok Fuhrwerker Goldberger Ignác, Rákóczi fejede­lem ut 99. Gyuris Mihály, Tompa M. u. 9. Lucsati József, Patvarosi u. 20. Füszerkereskedők Spezerei warenhändler lásd szcMcsok ás veaueskereskc- dásek alatt is. Adámovics és Berczeller, Szügyi u. 26. Albert Adolf, Ipoly u. 2. xBenkő József, Zichy u. 9. xEbenführer Lajos, Balassa u. 7. Friedman József, Hunyadi u. 15. Gerő József, Rákóczi fejelj. ut 34. xGerő Testvérek. xHummel Mihály, Tó u. 2. xKovács József, Rákóczi fejedelem ut 69. Rózsa Adolf. Templom u. 12. xSchummer Kabos, Deák F. u. 1. Schwarcz Károly, Zichy u. 16. Szekeres Béla, Templom u. 19. xVarga Sándor, Külsőszügyi u. 13. Wohlberg Jenő, Thököly u. 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom