Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužki krojači 1496 (Herren-Schneider — Tailleurs pour homines) Fischer Ármin, Fischman Albert, Fleischer Sán­dor, Győri Imre, Kohn József, Mészáros Lajos, Morvái János, Pap Elek, Pap Lajos, Pap Sándor, Skinyár János, Spinczer Jakab, Varga Gábor, Vasváry Vasitsek Kálmán. Kunágota (Csanád vm.) :Gonda Ferencz, Szabó Pál. Kunhegyes (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Bán Károly, Csapó László, Csávás Ferencz, Csávás Pál, Csu- csák Károly, Dávid Mihály, Kis János, Komá­romi Dániel, G. Kovács József, Kováts Sándor, Martisch Dániel, Orosz Venczel, Sclivarz Dávid, Steiner György, Szabó Bálint, Tanka Imre, Zimány Antal. Kunó, u. p. Szenicz (Nyitra vm.): Rehus P. Kunos-Vágása, u. p. Körmöczbánya (Bars vm.): Daubner Ignácz, Weisz Pál. Kunsziget, u. p. Öttevény (Győr vm.): Szarva József. Kúp, u. p. Pápa-Kovácsi (Veszprém vm.): Szilágyi V. Kupfalva, u. p. Pörgölin (Vas vm.) : Grossinger J. Kupuszina (Bács-Bodrog vm.): Fischer Gáspár, Fischer Sándor. Kurd (Tolna vm.): Keller Mátyás, Löffler Ádám, Stockker Ádám. Kurima (Sáros vm.): Friedmann Ármin, Friedmann Lipót, Grünwald Dávid. Kurtakeszi,u.p.Marczalháza(Komárom vm.): Groz J. Kurtics (Arad vm.): Bilkei János, Denhof Pál, Márk János, özv. Nürnberger Katalin, Szemán Ferencz, Tóth Imre, Vertheim Zsigm., Zubek M. Kusnicza, u. p. Kereczke (Máramaros vm.): Fridmán S Kustély, u. p. Jám (Temes vm.): Martinescu Illés. Kutassó, u. p. Szent-Iván (Nógrád vm.): ifj. To- polcsányi János. Kutti (Nyitra vm.): Rehor János, Vasin János. Kuvin, u. p. Gyorok (Arad vm.) : Molnár Ferencz. Kuzmina, u. p. Kálnik (Bereg vm.): Moskovics M. Kübekháza, u. p. Ó-Béba (Torontál vm.): Ernszt József, Loch Ferencz. Kiiküllövár (Kis-Küküllő vm.): Báthori Ferencz. Külsö-Böcs, u.p. Alsó-Zsolcza(Borsodvm.): Juhászl. Külsö-Vat (Veszprém vm.): Makray Kár., Tóth Ján. Kiirpöd, u. p. Ujegyház (Szeben vm.) : Lőw Dániel. Kürt (Komárom vm.): Berta András, Takács Lajos. Kürt, u. p. Vásárát (Pozsony vm.): Katona Ferencz. Klempa János. Láb (Pozsony vm.): Dániel Mátyás, Szloboda Nán­dor és Szaniszló. Lábatlan, u. p. Nyerges-Újfalu (Esztergom vm.): Apa Nándor, Durman Márton, Szórád András. Lábod (Somogy vm.): Svarcz Sámuel. Ladamér, u. p. Zámoly (Győr vm.): Baranyai Gy. Ladmocz (Zemplén vm.): Bujóczki Károly. Ladomér(Sáros vm.): FacherPinkesz,HauszmanM. Lajos-Komárom (Veszprém vm.): Berger Adolf, Kolin Adolf, Kolin Salamon, Reisz Márton. Lajos-Mizse (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Burián Sán­dor, Gulyás Mihály, Kása Balázs, Nagy István., Petrik Pál, Szabó László. Lajosfalva (Torontál vm.): Frohman Pál, Matula Gusztáv, Matula Márton. Lajta-Pordány (Sopron vm.) : Liffert András, Schmidt Jakab. Lajta-Szent-Miklós (Sopron vm.) : Eitzenberger János, Benjámin Melchior. Lajta-Ujfalu (Sopron vm.): Fischer Venczel, Nav- rath József. Lajtafaiu (Moson vm.): Buben Ferencz, Rajetzky ,1. Lak (Komárom vm.): Farkas Lajos, Planter Tani. Lakács, u. p. Assakürth (Nyitra vm.): Gajdos Já­nos, Tattner Adolf. Lakárt, u. p. Ung-Tarnócz (Ung vm.): Stark Józs. Lakócsa (Somogy vm.): Kruppa János, Mlinkó 1st. Lakompak (Sopron vm.): Fligler Vincze, Gersli Frigyes, Hirschl Vilmos, Sailer Károly, Schlögl Adolf, ijf. Schmiedbei ger József, id. Schmied- berger József, Schöffler Henrik, Weiss Sándor. Laksár-Ujfalu (Pozsony vm.) : Sztach Márton. Lality (Bács-Bodrog vm.): Grujics Mladen, Krivo- kutya Misa, Rakity Miklós. Lancsuk (Baranya vm.): Bucher János, Lay Ján., Miltner János, Schaffer Károly, Schaffer Péter, Schenerer Ferencz, Tetz János, Vehring János, Würcz János. Lándzsér, u. p. Sopron-Szent-Márton (Sopron vm.): Schuch András és Gáspár. Lapáncsa (Baranya vm.): Auckner Henrik, Hoh- mann János, Weber János. Lapány, u. p. Mura-Szent-Márton (Zala vm.): Bácsin Mihály, Hirschler Dávid. Lapusnicsel, u. p. Jablonicza (Krassó-Szőrény vm.): Nika Illés. Laszkár, u. p. Pribócz (Turócz vm.): Duchaj M. Lasztócz, u. p. Legenye-Mihályi (Zemplén vm.): Kiszely Pál. Lasztomér, u. p. Nagy-Mihály (Zemplén vm.): Kostso János, Moskovits Jakab. Látrány (Somogy vm.): Jaberek Sándor. Laturka, u. p. Alsó-Vereczke (Bereg vm.): Bjoman F. Láz (Trencsén vm.): Krajcsa József. Lázárföld (Torontál vm.): Duppony J., Massong D. Lázári, u. p. Szalmái- (Szatmár vm.):- Dávid Gy. Lázi (Veszprém vm.): Harangozó János, Krausz F. Lazony, u. p. Bánócz (Zemplén vm.): Hosovi J. Leányvár, u. p. Dorog (Esztergom vm.): Haibauer J. Lébeny (Moson vm.): GerebenicsSándor, Náfradil Venczel, Navratyil Antal, Pauk Mih., Rober Ign. Lédecz, u. p. Ghymes (Bars vm.): Sálek Vincze. Legénd, u. p. Nézsa (Nógrád vm.): Csery Ferencz. Legenye, u. p. Legenye-Mihályi (Zemplén vm.): Magyar László. Légrád (Zala vm.): Balogh Imre, Bánelly Mátyás, Gázsics Emil, Globlek Vincze, Pongracsics Józs., Radmanics Ferencz, Sporni József, Szerpak Ger- vázius, Ujlaky István. Leibicz (Szepes vm.): Bretz Lajos, Fábry Gusztáv, Findura Mihály, Hariny János, Kovalcsik Lajos, Krausz Gusztáv, Krull József, Ludmann Ernő. Mayerhöffer Győző, Polsz Ad., Pruzsinszky Lip., Scharnitzky József és Győző, Tatter Mihály, Wagner Károly. Léka (Vas vm.): Hartter Ferenc/, Kogl János, Rahberger János, Rahberger József. Lekencze (Besztercze-Naszód vm.): Csiszár Károly. Lekenye, u.p. Horka (Gömör vm.): Klein Lajos. Lekér (Bars vm.): Sokola Izidor. Lele, u. p. Hadad (Szilágy vm.): Gál Péter. Leléd,u.p.Garam-Kövesd (Hont vm.): özv. Varga A. Lelesz (Zemplén vm.): Grünvald Mór, Halás/. E. Lelte (Somogy vm.): Deutsch Sámuel. Lemes (Sáros vm.): Czehely János, Mandl Dávid, Fraenk János. Lengyel (Tolna vm.): Böhl János, Jéhn Márton,

Next

/
Oldalképek
Tartalom