Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

(Gerber, ohne nähere Angabe — Tanneurs, sans autre désignation) Audrásovszky Dániel, csertörő-u. 15/a, Buczi Mihály, Bethlen-kert 9, Bagaméri István, nagy- Szamos-u. 13, Bagaméri Károly, külső szappan- u. 6, id. Gaál József, dézsma-u. 5, Gergely Már­ton, király-u. 17, Jórend Márton, külső szappan- n. 13, id. Lévi Samu, külső szappan-u. 12, Mucsi Lajos, külső szappan-u. 14, ifj. Warga Dániel, Széehénvi-tér 42, id. Varga Dániel, nagyszamos- utcza 1. Komárom (sz. k. v.) : Fleischman Izráel, hosszu- utcza 1501. Korpona (Hont vm.) : Benko János, Benko Pál, Grnacs János. Kovászna (Háromszék vm.) : Bene Mihály, Imre György, Tót György, Venez Lajos. Kőhalom (Nagy-Küküllő vm.) : id. Albrich Ferencz, Artz Frigyes, Gross János, Herman Dániel, Her­mann György, Hermann József, Markus Dániel, Markus Frigyes. Kóhida, u. p. Ferenczfalva (Vas vm.) : Vucsina F. Körmend (Vas vm.) : özv. Aglár Róza, Steinhart S. Körmöczbánya (Bars vm.) : Frime József, Malik Márton, Nikolay Alajos, özv. Schenpeck Karola, Schnabel Emil, Schnabel György. Kőrös-Ladány (Békés vm.) : Buga István Lovaši Imre, Vakarcs Imre. Kőszeg (Vasvm.): Freyberger Antal, Kluge János. Közép-Ajta, u. p. Nagy-Aj ta (Háromszék vm.) : Kis Lukács. Krajna (Nyitra vm.) : Kravarik Márton. Kraszna (Szilágy vm.) : Csákány Ferencz, Farkas János, Kaszó Lajos, Kozma András, Kozma Ká­roly, Luda Lukács és Márton, Major József, Major Mihály, Nagy Sándor, Páskuj Lukács, Tyukodi Áron és Károly. Kraszna-Horvát, u. p. Kraszna (Szilágy várm.) : Piros János. Krasznahorka, u. p. Turdossin (Árva várm.) : Zsuffa János. Krompach (Szepes vm.) r Lutter István. Kudricz (Temes vm.) : Reppa Jakab. Kula (Bács-Bodrog vm.) : Vighárdt Ede. Kumán (Torontál vm.): Pukli József. Kun-Szent-Márton (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.) : Ferenczi János, Varajti István. Kurtics (Arad vm.) : Szeberényi Gábor. Lapusnik, u. p. Dalbosecz (Krassó-Szörény vm.) : Baucsila József. Légrád (Zalavm.): Kaszun József, Markulin Balázs, Slarkulin Mátyás. Leibicz (Szepes vm.) : Benne János, Lipter Vilmos. Lekencze (Besztercze-Naszód vm.) : Adleff József, Maroscher Mihály, Maroscher Traugott. Léva (Barsvm.): Chlebovics János, Doleg Mihály, Kákody Alajos, Lövenstein Gyula, Zahorák Jó­zsef és Sándor. Libetbánya (Zólyom vm.) : Filadeifi András, Jam- riska Pál. Liebling (Temes vm.) : Stengi Ádám. Lippa (Temes vm.) : Bee Miklós, Tamsa Gergely, Hepp Miklós, Hodogin István, Viczia Isaia, Faur Iván, Nichi Illés, Joanoviciu Péter, Kongya Péter, Klipics Constantin, Keszta István, Kriván György, Mikula Atanáz, Muntyán György, Paulcseszku György, Popeszku János, Putrin J., Rista Szaniszló Szavits Caranfil, Muntean Vazul. Liptó-Szent-Nliklós (Liptó vm.) : Dzur Pál, Lang György, Lichardusz János, Lichardusz Péter, Senft Henrik, Zsuffa Máté. Ljubkova-Dolnja, u. p. Berzászka (Krassó-Szörény vm.) : Stroja János. Popovics V. Lokeza (Árva vm.) : Zsuffa Tamás. Lónyabánya (Nógrád vm.) : Krchmann Mihály. Szloszjár György. Losoncz (Nógrád vm.): Dávid János, Micsényi Jó­zsef, id. Pupp Lajos. Losoncz-Apátfalva, u. p. Losoncz (Nógrád vm.) : Huszár János, Krokavecz Sámuel. Losoncz-Tugár, u. p. Losoncz (Nógrád vm.): Benyo János, Drottner Mihály, Szabados Mihály, Veisz- berger Henrik, Zurik Gábor. Lovesberény (Fejér vm.) : Schlesinger Sámuel. Lovrin (Torontál vm.): Krausz Péter, Reitter Lajos. Lőcs (Baranya vm.) : Keller Boldizsár, Lövéte (Udvarhely vm.) : András János. Lugos(Krassó-Szörény vm.): AnnauKár., Baja Sánd., Bileth István, Bálint Fér., Blaszki György, Con­stantin Dragomir, Damincsen György, Dra- gomir János, Dragomir Tódor, Dusclmitz Adolf. Espeschit József, Farkas Konstantin, Farkas Ef- timie, Farkas János,. Özv. Ilka Anna, Halász Koszta, Jankovics Sándor, Kicsován Miki., Kon­stantin Bogdán, Kriszturián Antal, Lohinszky János, Major Lajos, Nagy László, Opra György, Pacurariu Gligor, Pantya Uros, Popovics György, Popovics Miklós, Rosiu György, Rovsnovszky Ferencz, Schatelesz József és fia, Sintes Miklós, Spitzer Lipót, Stasics Konstantin, Tuculián Imre, Vaszilie György, Vincze Ferencz, Visian János, Zavoián József, Zsurka Vazul. Luzsna (Liptó vm.) : Szidor Mihály. Madaras (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Andrásy Istv., Magyar-Lápos (Szolnok-Doboka vm.) : Kerekes La­jos, Kövesdi Pál, Lévai Pál, Mark Dávid, Máck Zelig, Simon Lajos, Simon Lipót. Magyar-Pécska (Arad vm.) : Braun Sámuel, Miku- lan Mátyás, Nagy Mihály, Szabó Béla, Szabó J. Magyar-Régen, u. p. Szász-Régen (Maros-Torda vm.) : Görög János, Keiser János, Nádasi Ján. Majdán, u. p. Oravicza (Krassó-Szörény vm.) : Ber- nauer Ignácz. Makfalva (Maros-Torda vm.) : Szabó András. Makó (Csanád vm.) : Csala István, Hankovszki István, Neu Áron, Szalóki István, Szemes La­jos, Szűcs Bálint, Török Lajos. Máramaros-Sziget (Máramaros vm.) : André Ján., Balázs Imre, Balás Lajos, Bállá András, Bran- csik Mihály, Breuner Sándor, Csonka Gá­bor, Csiszár Ferencz, Csiszár György, Csiszár István, Csiszár József, Cziszár Lajos, Csiszár Mi­hály, Csiszár Sándor, Davidovics Sámuel,Torvald Miklós, Junger Sánd., Katona Istv., Katz Izrael, Katzenmacher Alter, Kiss Árpád, Kis Károly, Kö- vesi Ede, Lengyel András és József, Len­gyel Lajos, Guti István, Moldován Lajos, Oláh János, Pénzes Lajos, Perka József, Rózner Dá­vid, Sándor Ignácz, Sándor József, Stein József, Schvarcz Mendel, Szabó János, Szabó Miklós, Szilágyi András, Szilágyi Ferencz, Szilágyi Ján., .Szilágyi József, Szkaszkó Antal, Szmuk Antal, Teivel Károly, Terner Mózes, Tóth Zsigmond, Vajnovszki Fér. és Géza, Váradi Gábor, Váradi Tímárok, közelebbi meghatározás nélkül — Kozati, bez pobliže oznake

Next

/
Oldalképek
Tartalom