Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kádárok — Bačvari 707 (Binder — Tonneliers) Heir Ferencz, Banka-u. 16, özv. Mihályk Zsu- zsánna, Hodrusbánya-u. 231. Sempte (Nyitra vm.) : Cserven János, Schaiben- raif Ferenez, Scheibenraif Károly, Takáts Józs. Sepse, u. p. Csuza (Baranya vm.) : Enzminger Ja­kab, Osváth Pál. Sepsi-Szent-György (Háromszék vm.) : Hunyadi Elemér, Kurnesz Mihály. Seregélyes (Fejér vm.) : Német István. Seultourn, u. p. Szent-Hubert (Torontál vm.) : Stein József. Siklós ^Baranya vm.) : Csermák Győző, Fux Jó­zsef, Hamburger Sándor, Mautska Ferencz, Móró István, Weininger Miksa. Siklós, u. p. Nagy-Marton (Sopron vm.) : Mans- berger Nándor. Simánd (Arad vm.) : Fackelmann János, Novotny Jakab. Simontornya (Tolna vm.) : Brezóczki Ferencz, Holik György, Szajki Pál. Simonyi (Vas vm.) : Farkas Dénes. Siófok (Veszprém vm.) : Nagy János. Sirovnicza, u. p. Szent-Elek (Vas vm.) : Tuider Rafáel. Solt (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Halbrohr Jakab, D. Kiss József, Szabó Zoltán, Takács Mátyás. Solymár (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Encman János, Szeidler István, Szeidler János, Szeidler Mihály. Sólymos, u. p. Mária-Radna (Arad vm.) : Dutka Sándor. Somberek (Baranya vm.) : Pendenritter Ferencz, Then Ferencz, Weber Alajos. Somlyó-Vásárhely (Veszprém vm.) : Hartmann An­tal, Takáts Ferencz. Somodi (Abauj-Ti-rna vm.) : Petrovits István. Somodor, u. p. Magyar-Atád (Somogy vm.) : Ko­vács Pál. Somogy (Baranya vm.) : Kindl Mihály. Somorja (Pozsony vm.) : Fegyveres Mihály, Pola- csek János. Somos-Újfalu (Nógrád vm.) : Telek Imre, Telek Mih. Sopornya (Nyitra vm.) : Pathi Sándor. Sopron (sz. k. v.): Gergely József, vadász-u. 1, Holzhauer Ferencz, balfi-u. 29, Höllisch János, Matusidesz Károly, Domonkos-utcza 5, özv. Polster Paulina, Széchenyi-tér 8, Pöttschacher Henrik, temető-út 12, Schmidt János, szélmalom- utcza 11, Schrödl Pál, külső-u. 26, id. Steiner György, rózsa-utcza 11, özv. Zapf Zsuzsánna, hosszusor-u. 45. Soroksár (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Babiczky Ven- czel, Britner Ferencz, Fasching János György, Fazekat Károly, Fekete Mihály, Hirn Ferencz, Hoffmann Lőrincz, Mayer Samu, Marek András, Pillbauer István, Stritz Ferencz, Szuper Kornél, Vanyek Ferencz, Votapek Antal. id. Zoik Antal és fia. Sóskút (Fejér vm ) : Kardinál Ignácz, Vladár Kár. Sósmezö (Háromszék vm.) : Szőke János. Söjtör (Zala vm.) : Szautter József, Popolits Istv. Sövényház (Győr vm.) : Faith Antal. Spácza (Pozsony vm.) : Hrehus János. Starcsova (Torontál vm.) : Hűi Lukács. Stoczing, u. p. Lajta-Pordány (Sopron vm.) : Graf Márton. Stodra, u. p. Zemenye (Sopron vm.) : Prantl Sebestyén. Stomfa (Pozsony vm.) : Müllner János, özv. Va- lach Teréz. Stósz (Abauj-Torna vm.): Lojár András. Streza-Kerczisóra (Fogaras vm.) : Giurgiu György. Stridó (Zala vm.) : Pleh Márton. Súr (Veszprém vm.) : Stuber György. Surd, u. p. Zákány (Somogy vm.) : Szeidenschmid József. Susanovecz, u. p. Kiszetó (Ternes vm.) : Heinrich Jakab. Sükösd (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Serfőző Márton. Sümeg (Zala vm.) : Gruber Antal, Hampl János, Huppány Lajos, Németh Sándor, Panczer Guszt., Scharf Gusztáv, Scharf János. Süttö (Esztergom vm.) : Lintscheidt József. Svedlér (Szepes vm ): Klein János, Mastschuk Andr. Szabadka (sz. k. v.): Bammer István, Bercsényi- utcza 707, Ehrlich Jakab, Kölcsey-u. 249, Emich János, Berkes-u. 887, Hamerlan Károly, Ber- csényi-u. 635, Kolter At tál, bimbó-u. 674, Hor­váth Kálmán, Lonovich-u. 48. Kriksz István, zászló-u. 784, Majland György, lakatos-u. 319, Nagy Lukáts, Hunyady-u. 126, Sörös Danis Mihály, prágai - hid-utcza 667, Vinczér Antal, ikra-u. 139. Szabadszállás (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Vida Gáb. Szabar, u. p. Himesháza (Baranya vm.) : Belovin János, Szórát Imre. Szabar (Zala vm.) : Pint Imre, Schedl József. Szád a (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Kohanczi László, László Kálmán. Szajk, u. p. Versend (Baranya vm.) : Wolcsoncsek János. Szák, u. p. Szend (Komárom vm.) : Glazer József, Molnár Venczel. Szakái (Nógrád vm.) : Klaudinyi Pál. Szaknyér, u. p. Viszák (Vas vm.) : Krutzler György. Szákul (Krassó-Szörény vm.) : Biki János. Szalacs (Bihar vm.) : Albert János. Szalárd (Bihar vm.) : Tóth János. Szalatnak (Baranya vm.) : Schmidt József. Szalk-Szent-Márton (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Tistler József, Szabó Mihály. Szalonak-Üveghuta, (Vas vm.) : Kappel János, Stifter György. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.) : Arnold Fe­rencz, özv. Kis Miklósné, özv. Morvái Anna. Szanád (Torontál vm.) : Rottenheber Ferencz. Szaniszló (Szatmár vm.) : Baumgartner Sándor. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.) : Kovács Antal. Szár (Fejér vm.) : Haas Mihály, Májer György. Szárazpatak (Pozsony vm.) : Kicsinya József. Szárcsa (Torontál vm.) : Kortje József. Szarvas (Békés vm.) : Brandt Károly, Cserhényi János, Csiszár János. Szász-Buda, u. p. Szász-Keresztur (Nagy-Küküllő vm.) : Böhm Antal, Radel György. Szász-Dálya, u. p. Szász-Kézd (Nagy-Küküllő vm.) : Schenker János. Szász-Keresztur (Nagy-Küküllő vm.) : Dengel Józs. Szász-Kézd (Nagy-Küküllő vm.) : Béér Mihály. Szász-Magyaros (Brassó vm.) : Hubbes Márton. Szász-Orbó, u. p. Szerdahely (Szeben vm.) : Flu- bacher Mihály. 89’

Next

/
Oldalképek
Tartalom