Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Tímárok, közelebbi meghatározás nélkül — . __0 (Gerber, ohne nähere Angabe — Tanneurs, Kozari, bez pobliže oznake lilo sans autre désignation) Szomolnok (Szepes vm.): Linkes Adolf, Linkes János, Öblschleger Jakab. Sztrajnyán, u. p. Nagy-Mihály (Ung vm.) : Babják Mihály. Dzupa Mihály, Gerba János, Glanatir Mihály, Grünwald Lipót, Grünvald Péter, Hosz- podár József, Hoszpodár Mih., Margitán György, Mika János, Moskovits Ignácz. Sztropkó (Zemplén vm.) : Cseh Károly. Szucsány (Turócz vm.) : Koren Pál. Szvinicza (Krassó-Szörény vm.) : Kriszanics Fér. Tab (Somogy vm.) : Tóth József. Tálya (Zemplén vm.) : Jancsó Mihály, Hlavács Andor, Raab János. Tamási, u. p. Losoncz (Nógrád vm.) : Hornyák Sámuel, Jeszenszky Sándor, Szloszjár János. Tárcza, u. p. Darócz (Sáros vm.) : Veisz Henrik. Tasnád (Szilágy vm.) : Bikfalvy János, Délczeg Elek, Kulcsár Elek, Kulcsár János, Mogyorósi Albert, Mogyorósi Rezső, Nagy Lajos, Oláh Jó­zsef, Petrikas Gábor, Sajgi Sámuel, Szabó Jó­zsef, Szabó Károly. Táucz (Arad vm.) : Reimüller Márton. Técsö (Máramaros vm.) : Maicz Imre. Telgárt, u. p. Vereskő (Gömör vm.) : Stickmann S. Temerin (Bács-Bodrog vm ) : Lepár Sándor. Temes-Kubin (Ternes vm.) : Ranaj Vazul, Szposze- jev Száva. Temes-Rékas (Temes vm.) : Hener János, Striker Ferencz, Zdiarski Pál. Temesvár (sz. k. v.) : Balog Sándor, hajó-u. 16, Banner Ferencz, malomárok-sor 2, Banner Nán­dor, malom-tér 14, Dudin Lázár, hajó-u. 6, Eh- lich Henrik, malom-tér 12, Jovitza Simon, jobb Béga-sor 20, Kokella Vazul, vad ember-u. 16, Kornya György, ív-u. 4, Lang Tamás, malom­tér 10. Liszka János, iv-u. 6, Lobmayer Nán­dor, árok-u. 49, Murgu András, hajó-u. 26, Ra- boski Imre, jobb Béga-sor 16, Rosenthal Márk, Spitzer J., hajó-u. 23, Spitzer J., diófa-levél-u. 91. Tenke (Bihar vm.) : Adler József, Lengyel László, Péter Ferencz. Tevel (Tolna vm.) : Streicher Vilmos. Tisza-Földvár (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : T. Kovács Ferencz, Tímár Farkas János. Tisza-Ujlak (Ugocsa vm.) : Bosnyák József, Gyurkó György, Gyurkó József, Hajdú József, Hajdú La­jos, özv. Jancsik Julia, Major János, Nagy Fe­rencz, id. Nagy Károly, Nagy Lajos, Varga La­jos, id. Vékony József. Tisza-Vezseny (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Tóth A. Tiszolcz (Gömör vm.): Bruoth Sámuel. Tolna (Tolna vm.) : Kramer Vilmos. Torda (Torda-Aranyos vm.) : Ábrahám Lajos, özv Ábrahám Mária, Ábrahám Samu; Bakucs Lajos, Bárdusz Ferencz, Biró János, ifj. Biró János, Bone András, Bone József, Bone Sámuel, Böjti Lajos, Csetni Sámuel, Debreczeni Fe­rencz. Debreczeni István és Sándor, Debreczeni Miklós,(Deizsi L. József, Finta János, Fodor Fér., Galambosi Gábor, Galambost Lajos, Galambosi Miklós, Gegesi József, Gegesi Sámuel, Kimpel Flórián, Kis Samu, Kováts Tamás, Lovas Mih., Magyarosi Samu, Nagy Ján., Orosz Józs.. Sáska András, Sáska Ferencz, Sáska Pál, Sáska Sándor, Sipos András, Stieber Ferencz, Stieber Flórián, Suhucz Lajos, Szabó Tamás, Szaniszló Samu, Szilágyi Lajos, Szentkirályi István, Turbucs Jó­zsef, Veress Ferencz. Toporcz (Szepes vm.) : Kobialka András. Toroczkó (Torda-Aranyos vm.) : Glis Mihály, Vernes István. Tót-Komlós (Békés vm.) : Bernât Elek, Blahó János, Strba János. Tóth István és András. Tót-Pelsöcz (Zólyom vm.) : Boszák György, Boszák János, Boszák Márton, Kralik András, Mlado- niczky György. Tót-Próna (Turócz vm.) : Rosenzveig Mór, Rosen- zveig Pinkász. Tót-Szerdahely (Zala vm.) : Balazsin Márton, Kotnyak Rémos. Tóváros (Komárom vm.) : Frike Frigyes, Hujbert József, Kvárik István, Leopold Adolf, Leopold Ignácz, Mandl Ármin, Mandl Sámuel, Mehl- schmidt Gyula örökösei. Töke-Terebes (Zemplén vm.) : Szopkó János. Török-Becse (Torontál vm.) : Zarancsik István. Törökfalu, u. p. Nagy-Somkút (Szatmár vm.) : Vrcsai József. Trsztena (Árva vm.) : Dlábik János, Hruska József, ifj. Laúrinecz Péter, id. Laurinecz Péter. Turdosin (Árva vm.) : Getay János, Urban János. Turkeve (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Vass Mihály. Turnischa (Zala vm.) : Fehér István, Féhér János, Lopert Iván, Scsap István. Turócz-Szent-Márton (Turóczvm.): LajosKucharik, Rolkó Pál. Türkös, u. p. Hosszufalu (Brassó vm.) : Bazarea Irimie, Pask i Vaszilie, Pasku János Kracsuk. Tyerchova (Trencsén vm.): Deankó József, Schla- deczki József, Unorszka, u. p. Rónya (Nógrád vm.j : MooszSám. Üj-Karánsebes, u. p. Karánsebes (Krassó-Szörény vm.) : Bellu Demeter, Szvetics Ferencz. UjMoídova (Krassó-Szörény vm): Balyás Kon­stantin, Kirits György. Uj-Pest (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Barna János, váczi-út 30, Biedermann Nándor, diófa-u. 2, Breznyánszky Ferencz, váczi-út 64, Damó József, váczi-út 32, Détári Pál, váczi-út 32, Drexler Dávid, váczi-út 6, Dvorszky János, váczi-út 64, Gulis János, váczi-út 32, Kardos Lajos, váczi- út 72, Klein Samu, váczi-út 62, Kohn Dávid, Beniczky-u. 1, Kohn Mihály, váczi-út 30, Leblang Lipót, váczi-út 82, Majer Mór, fő-út 68, Mihelisz Ferencz, Retoszky Ferencz, tél-u. 76, Wagner Sándor, Sándor-u. 12, Weisz Lajos, váczi-út 50, Zsilinszki János, Attila-u. 62. Uj-Szent-Anna (Arad vm.): Bátori István, Demkó István, Demkó Károly, Gyurkovics Ferencz, Panyoczky Pál, özv. Schenk Rózália. Uj-Verbász (Bács-Bodrog vm.) : Ripp Vilmos. Újbánya (Bars vm.) : Czibulka Kálmán. Újvidék (sz. k. v.) : Stubancs János, futtaki-u. 46, Teuchner József, laktanya-u. 12. Ung vár (Ung vm.) : Babják György, Bállá Mihály, Behun István, Bodnár András, Csáthi János, György András, Horváth József, Jaczik András, Kázsmér Sándor, Kuti József, Laszota János, Nagy István, Sztojka Mihály, Veres Koleszár János, Vojtkó János. Uzon (Háromszék vm.) : Kába György. Vácz (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Jakabovics Ferencz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom