Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Ácsmesterek — Tesari 20 (Zimmerleute — Charpentiers) Isaszegh (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Krenkó József, Sinikal Alajos. Ispánmező, u. p. Ratkó (Gömör vm.): Nagy Ferencz. Istenmezeje, u. p. Pétervúsára (Heves vm.): Snirer Anl. Istvánvölijy (Torontál vm.) : Hnyupa Pál, Lett Ist­ván, Oppert Ignácz. Iszka-Sz' .-György, u. p. Moha (Fejér vm.) : Mon­de! Ferencz. Isztebnik, u.p.Trencsén (Trencsénvm.) : Szvatik Józs. Iván-Dárda, u. p. Baranyavár (Baranya vm.) : Ga- bert Ferencz. Iváncsa (Fejér vm.) : Kleiber Ferencz. Ivanócz, u. p. Melcsicz (Trencsén vm.) : Gyuriko- vics János, Hásák János. Izbistye, u. p. Ulma (Ternes vm.) : Jankov Tódor, Krischutz Mátyás. Izbugya, u.p.N.-Mihály(Zempl.vm.) : Donics György. izgar, u. p. Jerszeg (Krassó-Szörény vm.) : idősb Tállyai Lnre. Izmény, u. p. Nagy-Mányok (Tolna vm.) : Moll Já­nos, Müller György. Izsa (Komárom vm.) : Kurucz László. Izsák (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Farkas György, Göbölös György, Gy. Kovács András, Gy. Kovács György, Szalai József, Szabó Károly, Szabó Sán­dor, Tancsa László. Izsnyéte, u. p. Sztrabicsó (Bereg vm.) : Orosz János. Jabloncza, u. p. Almás (Abauj-Torna vm.) : An­gyal Pál. Tiroly István. Jablonicz (Nyitra vm.) : Horváth János, Janusek József, Purcel János, Steffik János, Tichy Károly. Ják (Vas vm1) : Suborits Ferencz, Wagner Gusztáv. JakabfaIu,u.|.Benedekfalu(Liptóvm.): Hricz János. Jákó (Somogy vm.) : Máté János. Jákó, u. p.f Nyir-Bakta (Szabolcs vm.) : Angyal Sándor, Demeter Péter, Molnár András. jallna (Baip vm.): Hanuska János. Jántl, u. p Vásáros-Namény (Bereg vm.) : Demjén Pál, L. Toldi Feren ez. Jánk (Szgímár vm.) : Markus Gábor. JankováCi (Bács-Bodrog vm.) : Dági Pál, Dobro- czki GÍula, Eötvös János, Faddu Péter, Genizse József/Horváth Vincze, Szórádi János, Tót Ist­ván, Tót János, Tóth József. Jánocska Sáros vm.) : Koleszár György. Jánosfalu.u. p.Csáktornya(Zalavm.): Zebecz István. Jánosház (Vas vm.) : Farkas József, Puller Fe­rencz, Szűcs Sándor, Németh Sándor. Jánoshidr (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Papp Kázmér. Jánosi, í. p. Magyar-Szék (Baranya vm.) : ifj. Ludat Jakab. Jánosi Gömör vm.) : Molnár András. Jánosnt, u. p. Körmöczbányá (Bars vm.) : Stroh- ner József. Járdáiháza, u. p. Arló (Borsod vm.) : Érsek József. Jarek u. p. Temerin (Bács-Bodrog vm.) : Fix Jiuab, Siffermann Ján., Volf Frigyes, Wolf Dani. Jarkovácz (Torontál vm.) : Gergeny János. Jás u. p. Fogaras (Fogaras vm.) : Boga András. Járz-Aisó-Szent-György (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Adány Mihály, Bató József, Berényi István, Gaj­dos István, Németh István, Pethő József, Ser- főző István, Sipos Ambrus, Sipos M. Pál, ifj. Sipos M. Pál, Tóth István. ,ász-Apáti (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Bagi Gábor, Bordó Mihály. Beres István. Berki János, Rir­kás Bertalan, Dósa András, Gulyás Ferencz, Marton Gábor, Mihályi B. István, Nagy (István) Pál, Sóti István, Szaniszló Albert, Szaniszlo István, Tajti Lajos, Varga Károly. Jász-Árokszállás (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Ariéi t Antal. Aladi Ferencz, Aladi István, Antal Jó­zsef, Asztalos Emánuel, ifj. Asztalos János, Ba­logh Ignácz, Balog József, Bereczki Ferencz, Bodor János, Bognár Gábor, Czakó Balázs, Fa­ragó Ignácz, Farkas József, Goda Ignácz, Goda Imre, Guba Antal, Hegyi Ferencz, Kiss József, Kovács E. Ignácz, Kozma Alajos, Móczár Ist­ván, Móczár István, Mogyoró István, Molnár József, Mongyi János, Mudvis Alajos, Nagy D. József, Nagy P. Emánuel, Ördög Sándor, Both János, Sipos András, Sipos Venczel, Sohajda János, Szabó János, Szalai Imre, Tóth Emánuel, Tóth János, Tóth M. János, Tösér István, Utaki Ignácz, Vig Antal. Jász Berény (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Béres Mi­hály, Beszteri László, Buga Pál, Dohándi Balázs, Fekete Szabó János, Fülöp József, Honti László, Kalocsa Antal, Kis László, Kohári Mihály, Ku- ezora András, Kuczora Ferencz, Magyar József, Péli János, Péli István, Pernyér Mihály, Pete János, Rigó Mihály, Sárközi János, Sinka József, Sinka Mihály, Szabó István, Szalma Nagy István, Sápi János, Szappanos József, Szatmári László, Telek András, Teréki rigó Antal, Völgyi Ferencz. Jász-Dózsa (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Bugyi István, Vajda Vendel. Jász-Felsö-Szent-György (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Lóczi Imre, Magyar Mihály, Szabó János. Jász-Fényszaru (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Pintér István. Jász-Jákóhalma (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Csohány Sándor, Fazekas András, Fazekas Pál, Fazekas Sándor, Fejes János, Fejes Pál, Gál Islván, Kiss András, Kovács Antal, Labáth Márton, Molnár László, Urbán Antal. Jász-Karajenö (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Haiti Menyhért, Kecskés R. János, Müllerkampf József. Jász-Kerekegyház (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Da­rányi István, Krell János, Laczi József, Sápi Imre, Sturcz István, Szenyám Pál. Jász-Kis-Ér (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Barát Ká­roly, Csapó Lajos, Jelen István, Kristóf István. Somodi Benjamin, Somodi Gábor, ifj. Szabó István, Szalina István. Jász-Ladány (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Dankó M. Menyhért, Homonnai János, Kállai István, Lá­zár Ignácz, Lázár M. Mihály, Litkei Márton, Nagy Menyhért, Szűcs lg. Pál, Vincze J. Károly, Jaszenicza, u. p. Namesztó (Árva vm.) : Juricsek Tamás, id. Lastyik János. Jaszenova (Ternes vm.) : Csosztes Vazul. Jászó (Abauj-Torna vm.) : Meleza István. Jeczenye, u. p. Péteri (Zólyom vm.) : Dik József Tistian György, Tistjan János. Jéke, u. p. Kis-Várda (Szabolcs vm.) : Juhász Bertái. Jekelfalu, u. p.Margitfalu (Szepes vm.): Ondko Andr. Jene, u. p. Rimaszécs (Gömör vm.) : Köböl Antal, Köböl János, Köböl József. Jenke (Bihar vm.) : Boros Mihály, Bükőnyi Ká­roly, b. Orbán Bálint, Mocs Orbán János. Jenő (Baranya vm.) : Stier József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom