Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Vegyeskereskedők - Trgovci mješovite robe 1838 {Gemischt-Waaren-^ Hirschi Géza. özv. Perlgrund Róza, Picker Jak., Weisz Adolf. Sósdia.u. p. Móriczföld (Ternes vm.): Goldschmidt F.-Sóskút (Fejér vm.) : Taub Lajos, Urbach Bernât. Sós mező (Háromszék vm.) : Máthé Miklós, ifj. Miku György, Vertán János, Zakariás Árpád. Sósmezö, u. p. Nagy-Ilonda (Szolnok-Dohoka vm.): Grünfeld Jakab. Sótony, u. p. Nyögér (Vas vm.) : Grünvald Lipót. Söjtör (Zala vm.) : Mattersdorfer Ignácz, Rubicsek Lajos, Ungár Lipot, Weis Lőrincz. Sövényfalva, u. p. Dicső-Szent-Márton (Kis-Küküllő vm.): Ábrahám Adolf. Stelbach, u. p. Berzevicze (Sáros vm.) : Reich J. Stejerlak-Anina (Krassó-Szörény vm.): Denz Kár., Engelmann Gáspár. Engelmann Gyula, Franz Antal, Franz Károly, Florianschitz Gergely, Mayer Antal, Mayer Lajos, ifj. Parutsch Fe- rencz, Rahner Ferencz, őzv. Rumann Mária, Száray János, Szenderski Ferencz, Szenderski Gyula, Vesely János, Zika József. Stinácz (Vas vm.): Gáspár Éliás. Stodra, u. p. Zemenye (Sopron vm.) : Bauer Manó, Puntigam András, Ritzmayer V., Zöllner Lajos. Stomfa (Pozsony vm.) : Biss Salamon, Hindls Si­mon, Lobi Dávid, Pollák Adolf, Quitt Jakab, Reich Jakab, Varga Lajos. Stósz (Abauj-Torna vm.) : Fábry József, Kompor- day Róbert, Sztrama Henrik. Sugág. u. p. Szász-Csór (Szeben vm.) : Barb Torna. Sukoró, u. p. Velencze (Fejér vm.): Csóka Éva, Guttenberg Jakab, Vinterstein József. Sumjácz, u. p. Vereskő (Gömör vm.) : Grünmann Mór, Suhn Bertalan. Sustra, u. p. Nagy-Topolovecz (Ternes vm.) : Ro­senfeld Lipót. Sükösd (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Heller Jakab. Sülelmed (Szilágy vm.): Bérzémy Antal, Bárány Bálint, Donogán Tódor, Salamon Lajos. Sümeg (Zala vm.) : Bereczky Gyula, Koréin Samu, Neufeld Vilmos, Rechnitzer József, Scheiber Miksa, Würzburger Jakab. Svedlér (Szepes vm.) : Plenczer Amália, Szlárdi Alfréd, Szilardy Vilmos, özv. Szlovik Luiza. Szabad-Battyán (Fejér vm.) : Weisz László. Szabad-Szent-Tornya, u. p. Orosháza (Békés vm.) : Lövei Antal, Lövy Miksa. Szabadka (sz. k. v.) : Bek Sándor, Bozó József, Lenkey-u. 156, Eisler Manó, Bethlen-u. 853, Gerber Adolf, halasi-út 69, Gugánovits János, zombori-u. 421, Kaufmann Jakab, Kauffmann Mór, Fes Simon, Nájman Hugó, Pollák Miksa, zombori-u. 422, Schlesinger József, Szkendero- vics Pál, Szkenderbeg-u. 10, Schönstein Mór, I. kör 263, Váli József, Petőfi-u. 66, Vetró Já­nos, íüzfás-u. 27. Szabadszállás (Pest-Pilis-S.-K.-Kun vm.) : Ada- movics Miklós, Böhm Ignácz, Kovács Lajos, Kovács László, Krausz Dávid, özv. Krausz Zsófia, Lévinger Adolf, Lévinger József, Lutzer Ignácz, Schwarcz Sándor, Spitzer Ignácz, Stein József, Werner József. Szabar, u.p. Himesháza (Baranya vm.) : Gutmann J. Szabás (Somogy vm.) : Stein Jakab. Szabéd, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.) : Nu- ridzsán Gábor. Szabolcs (Baranya vm.) : Grünwald Dávid. Száján (Torontál vm.) : Bummer Ármin. Dilber Miklós, Langsfelder Márk, Rappaport Bernât. Szajkófalva u.p. Bilke (Bereg vm.) : Drumer Jak. Szakácsi (Somogy vm.) : Svarcz Mór, Lichtenstern Béla, Nagy Samu. Szakái (Nógrád vm.) : Barok Sándor, Svarcz Sam. Szakálháza (Ternes vm.) : Rusz Gyula. Szakály (Tolna vm.) : Schwarz Soma. Szakos (Tolna vm.) : Grossmann Lipót, Gross Dávid, Gross Jakab, Kaiser Ignácz, Müller Far­kas, Weisz Jakab. Szakolcza (Nyitra vm.): Braun Salamon, Böhmer Miksa, Ehrenstein Fülőp, Kadet Károly, Kattos Lajos, Náczler Dávid, Oberländer Miksa, Schef- ranek Henrik, Tolnai Samu, özv. Vortmann- Elsner Róza, özv. Klein Zsófia. Szákul (Krassó-Szörény vm.): Spitzer Márk és fia. Szalacs (Bihar vm.) : Blau Áron, Szaniszlai János. Szalánta (Baranya vm.) : Fischer Sándor, Sterz- finger Samu. Szalárd (Bihar vm.): Berger Gedeon, Deutsch Mór, Lindenfeld József, Weisz Ábrahám. Szalk-Szent-Márton (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Flá- lyser Borbála, Führer László, Gudman Lajos, özv. Gyenes Zsófia, Reis Mózes, Sülytő Lajos, Fiser Sámuel, Yigh László. Szalka, u. p. Letkés (Hont vm.) : Pummerschein Gv. Szálva, u. p. Naszód (Besztercze-Naszód vm.) : Zahárovics Lázár. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.) : Bárány Ist­ván, Eisikovits Jakab, Lodik Farkas, Fügedy Bálint, Pakulár Mózes, Harsányi Juliánná, László Kristóf, Merka Izsák, Osztián Antal, Osztián Márton, ifj. Pál Gergely, Pál Márt. Szamosfalva, u. p. Kolozsvár (Kolozs vm.) : Nagy Nándor, Schächter Márton. Szamosszeg, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vm.) : Deutsch Jakab, Ungár Jakab. Szanád (Torontál vm.) : Kalmár Gyula. Szaniszló (Szatmár vm.) : Böhm Dávid, Guttman Izsák, Serli Mihály. Szany (Sopron vm.) : Gestettner Lipót, Kluger Gyula, Krausz Mór, Singer Ignácz. Szap, u. p. Medve (Győr vm.) : Lusztig Ábrahám, Berger Ármin. Szápár, u. p. Csernye (Veszprém vm.) : Kohn J. Szapáriliget, u. p. Kis-Jenő (Arad vm.) : Pichl Miksa, Plesch Mór, Steiner Miksa. Szaporcza, u. p. Kémes (Baranya vm.) : Hülf- reich Adolf. Szárazpatak (Pozsony vm.) : Laustein Miksa. Szárcsa (Torontál vm.) : Belgrau János, Wunsch I, Szarvas (Békés vm.) : Engl Dávid, Steiner József, Frisch Ignácz, Jeszenszky János, Mikolay Pál, Austein és Kohn, Grünwald Róza, Réthy Sán­dor, Teuber Gusztáv, Pohl Gábor, Scheiner Jak. Szarvkö (Sopron vm.) : Fieber Karolina, Wind- holz Sámuel, Windholz Zsigmond. Szarvasiak (Vas vm.) : Koblenczer Adolf. Szarvaszó, u. p. Máramaros-Sziget (Máramaros vm.) : Volf József. Szász-Bonyha (Kis-Küküllő vm.) : Filep József, Hirsch Jakab. iSzász-Fenes (Kolozs vm.) : Turtsa János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom