Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

356 (Csizmenmacher — Bottiers [bottes hongroises]) Csizmadiák — Čizmari Sándor, Hufnogel Antal, Hufnogel György, Palló József, Pandics István, Rokken Mihály. Seregháza, u. p. Szarvasiak (Vas vm.): Burger Ferencz, Gabes Márton, Knapp János, Kürety József, Lancsay Ferencz, Meitz Ferencz, Meitz Pál, Mohapp Ferencz. Serges, u. p. Mező-Telegd (Bihar vm.): Zsurka Tiv. Serke, u. p. Feled (Gömör vm.): Steinhübel Dániel, Varga István. Seultourn, u. p. Szent-Hubert (Torontál vm.): Hesz József, Hollinger Henrik, Knab Egyed, Laub Antal. Si J, u. p. Fülek (Gömör vm.): Atlasz Sándor. Sikátor, u. p. Zabar (Borsod vm.): Csuhaj János, Mede István. Sikátor, u. p. Veszprém-Varsány (Veszprém vm.): Iváncza Benjamin, Valint Albert. Sikló (Arad vm.): Hancza György, Kocsis József. Mornaila Flor., Popa János, Stana Pavel, Ze- lenák Sándor. Siklód, u. p. Etéd (Udvarhely vm.): Gáspár Sánd. Siklós (Baranya vm.): Babarczy Sándor, Cvénics Mátyás, Domjá Ferencz, Fölkér Antal, Gácsár Mátyás, Gerdesits Pál, Gombár Ferencz, Gom­bár József, ifj. Gombárovits Antal, Gombáro- vits Márton, Gumbarszt Antal, Haraszti Ferencz, Hitre András, Horváth Lajos, Horváth Péter, Illés Istv., id. Kiss Ján., ifj. Kiss János, Kisbári Lajos, Lovas Lajos, Máté D, Ferencz, Miklós József, Milkovits Mihály, Nemes Sándor, Novo- szello Antal, Oszusko Lajos, Petrovits János, Pócz István, Stigmond József, Szávai Venczel, Szügyi István, Várvizy Lajos, Vinkovits János, Zsigits János. Siklós, u. p. Nagy-Marton (Sopron vm.): Stockin- ger Frigyes. Sima, u. p. Erdő-Bénye (Abauj-Torna vm.): Lip­tai János. Simánd (Arad vm.): Ámont János, Kelemen Imre, Kovács István, Panyik János, Rácz István, Siller Pál, Tóth György. Simoritornya (Tolna vm.): Béres János, Filotás János, Gróf Mihály, Kő József, Kő István, Róz- ner Mihály, Sallai János, Séta Vincze, Vörös Fér. Simonyi (Gömör vm.): Bőd Pál János. Simonyi (Vas vm.): Bak János, Fűzfa Károly, Né­meth László, Tóth Sándor, Vas Mihály, Visz- keleti Ferencz, Viszkeleti József. Simonyifalva, u. p. Vadász (Arad vm.): Prigl Henrik. Sinfalva, u. p. Torda (Torda-Aranyos vm.): Bé­res Sándor, Fülep András. Siófok (Veszprém vm.): Ágyik Antal, Klaszikner Ferencz, Trivolszki János. Siómaros, u. p. Fok-Szabadi (Veszprém vm.) : Biró István. Sipos-Amadé-Karcsa, u. p. Kiralyfia-Karcsa (Po­zsony rrm.): Földes Lajos, Pap Sándor. Široka (Sáros vm): Kreszczanko Bertalan. Sissó (Nyitra vm.): Sáray Alajos. Siter, u. p. Szalárd (Bihar vm.): Bulyovszki Jó­zsef, Dudrás Sándor, Kis József, Kriszta György, Szabó János. Sobor, u. p. Egyed (Sopron vm.): Nagy Sándor. Sófalva, u. p. Besztercze (Besztercze-Naszód vm.): Schlesinger Jakab. Solt (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Kis Antal, Kerti Pál, Molnár Bálint Molnár József, Nagy István, Német Ádám, Szűcs Sándor. Sólymos, u. p. Garam-Űjfalu (Bars vm.): Jam- viczki János. Sólymos, u. p. Gyöngyös (Heves vm.): Korpics Pál, Potyoró István. Sólyomkö, u. p. Magyar-Újfalu (Kolozs vm.): As- tyilán János, Tarcsa György. Som (Bereg vm.): Vaszilovics Gyula. Som, u. p. Kis-Szeben (Sáros vm.): Kordeczki Szaniszló. Som (Somogy vm.): Iregi János, Juhász János. Somfalva, u. p. Sopron (Sopron vm.): Bierbaum Gergely, Bierbaum János, Jankoschek Ferencz, Moser András, Schaber Lip., Schattovits György. Somlyó-Ujlak, u. p. Szilágy-Somlyó (Szilágy vm.): Muszta Péter. Somlyó-Vásárhely (Veszprém vm.): Baranits Ká­roly, Böröcz Pál, Héring Pál, Leijner József, Zabó János. Somodi (Abauj-Torna \Tm.): Fábián Néti, Somogyvár (Somogy vm.): Gyurókovics József, Miklositcz Antal, Schveiger Márton, Tánczos István, Turkovics János. Somorja (Pozsony vm.) : Bánóczy András, Barát Béni, Berecz István, Blázer Pál, Bokor Antal, Csiba András, Csányi Károly, Csányi István, Csejtei István, Dénes Ferencz, Dénes Janos, Dobóczky István, özv. Domsitz Gálló Eszter, Domsitz Márton, Erdélyi József, Hakl Antal, Hakl Ferencz, Hakl Károly, id. Hakl Mihály, ifj. Hakl Mihály, Hornyatsek István, Horváth Lajos, Ivány Lajos, Jilich Mátyás, Kari János, özv. Károly Csáder Magdolna, Kausicz Sándor, Kegl János, Kosnár István, Krcsmár Károly, Leinvetter Mihály, Losonczi János, Majtényi Mihály, Metal András, Metal Nándor, id. Nagy Ferencz, id. Nagy István, ifj. Nagy István, Nagy Alajos, id. Nagy József, ifj. Nagy József, Patócs Gábor, Petényi János, Preiszler Mátyás, Pukkai István, Rotb József, Sáfrány János, Seres János, Strausz János, id. Szabó Mihály, Szmicsek Dávid, Szmitsek Sándor, Theissl Mihály, Tóth András, Ürge András, Varga János, Vimmer Károly, Vimmer József, Vizy Nándor. Somos, u. p. Lemes (Sárosvm.): Gromos András, Szepessy János. Somos-Újfalu (Nógrád vm.): Czibula János, Ro- szik Sámuel. Somosd, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.): Ádám Sándor. Somoskesz, u. p. Csermő (Arad vm.): Tóth Fér. Soponya, u. p. Nagy-Láng (Fejér vm.): Varga Laj. Sopornya (Nyitra vm.): Hulák Félix, Kapuszta György, Kosicsár István, Pecsner István, To- masko János. Sopron (t. j. v.): Bedi János, balfi-u. 13, Bedi Károly, rózsa-u. 19, Bognár József, balfi-u. 20, Both Lajos, rózsa-u. 13, Czeglédy József, ha- lász-u. 16, Czugh Sándor, rózsa-u. 17, Eszti János, várkerület 28, Freismuth Ede, balfi-u. 27, Freismuth Samu, balfi-u. 27, özv. Gösz Henrietta, hegy-u. 2, Götz Ignácz, kis-u. 5, Götz József, Szt.-Mihály-u. 8, Grabner János, szélmalom-u. 5, özv. Györváry Mária, bécsi-u. 8, Horváth János, rózsa-u. 4, Kercsmár József, várkerület-u. 74,

Next

/
Oldalképek
Tartalom