Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Czipészek — Postolari (šoštari) 454 (Schuster — Cordonniers) Jakab, Lichtenberg Jakab, Maleskovits János, Miklós Mihály, Minya András, Moranszky Gyula, Moranszki János, Morvay Lajos, Ordít Márton, Palicz Tamás, Pölcz Jakab, Rádi György, Rajtik Miklós, Steinberger Áron, Stern Jakab, Suták Ferencz, Schvarz Adolf, Szatke József, Szatke Lajos, id. Szatke Sándor, Szatke Sándor, Szenfy Zsigmond, Szövődi János, Takács Mihály, Tenikl János, Turcsányi József, ifj. Valent András, Veisz Lipót, Veisz Móricz, Vitek János, Zajuncs- koszky Gyula, Zsiharszky Szaniszló. Nyiresfalva, u. p. Bereg-Kövesd (Bereg vm.): Róth Berka. Nyitra (Nyitra vm.): Állerain Ferencz, Anyistik Imre, Bartaki Mihály, Bartaček Ferencz, Berecz József, Borsiczky R.ezső, Brandtner Ferencz, Bnchta Ármin, Gsády Ferencz, Gsmar Gáspár, Dávid János, Felise Ferencz, Fleischmann Sim., Fősz József, özv. Frischer Regina, Gabula Ján., Grünhut Adolf, Halama János, Hamel Pál, Iva- novszky Lipót, Jakubicsek Ferencz, Kettner János, Klein Jakab, Kohn Adolf, Komzsik Ján., Krausz József, Krausz Mór, Krsák Antal, Ku- csera Ferencz, Kulhavi István, Kung Antal, Lehóczky János, Lojkó György, Mácsik János, Megó Mihály, Marischer Lőrincz, Melicher Ján., Merényi Antal, Miskey József, Motola István, Nagy Ferencz, Novoczky József, Oliányok Mih., Palkovits József, Pattrik József, Petrovits Fér., Pick József, Pick Lipót, Piroska István, Pleka- nyecz Mihály, Pól István, Pribis Mihály, Pro- haszka János, Racskovics Károly, Ráfay János, Rakován József, Rendek János, Richter András, Rotter Adolf, Rutkovszky Mihály, Sandrik Alajos, Simoncsics József, Smatana Ándrás, Sonnen­schein Ábrahám, Stevula Rezső, Sulgan Endre Szabó István, Szatler Venczel, Sztankovics Zsig­mond, Szuchop Antal, Tyepliczky Lajos, Tyep- liczky József, Vavricza András, Viczena János, Vnucsko Alajos, Weisz József Adolf, Weisz Manó, Weisz Rezső, Zelicher József, Zuck Nánd. Nyitra-Bajna (Nyitra vm.): Szősz Dávid. Nyitra-Divék, u. p. Rudnó (Nyitra vm.): Hrbacsek János, Obert István. Nyitra-Egerszeg, u. p. Szomorfalu (Nyitra vm.): Paulen Vincze, Szélési János. Nyitra-lvánka (Nyitra vm.): Dankó József, Finta József, Karány János, Kies Ferencz. Nyitra-Ludány (Nyitra vm.): Bartonek Mihály, Gábris István. Nyitra-Novák (Nyitra vm.): Butta István, Fried Lipót, Mecsán Antal, Szányi János. Nyitra-Pereszlény (Nyitra vm.): Dóczi Károly, Krommer Flóris. Nyitra-Sárfö, u. p. Radosna (Nyitravm.): Csevela István, Gsevela Károly, Dusril Antal, Málik Jó­zsef, Málló István, Navratil András, Zdenek Tarn. Nyitra-Ujlak (Nyitra vm.): Blázsó István, Kollárik József, Malyk István, Szolner Antal, Vani- csek Ferencz. Nyitra-Zerdahely (Nyitra vm.): Baczik József, Pala Alajos, Petrovics Alajos. Nyitra-Zsámbokrét (Nyitra vm.): Kubicsek Alajos, Magát János, Rafay András, Sanczer Ignácz, Saray József, Zsák József. Nyomja, u. p. Szederkény (Baranya vm.): Brei­tung József, Hergenrőder Bálint, Hoffmann Péter, Schmidt Lajos. Nyögé" (Vas vm.): Blocher József. Nyujtál u. p. Sopron-Szent-Márton (Sopron vm.): Prandl Ign., Reitteritsch János, Schosiuss János. Nyuitód (Háromszék vm.): Kupfer Jakab, Lőrincz Róbert. Nyúlás (Moson vm.): Auer Jakab, Grill Mátyás, Janisch János, Prokob János, id. Wagner Mih. Nyulfalu (Győr vm.): Józsa Pál, Karsai Venczel. Nyulfalu, u. p. Német-Újvár (Vas vm.): Csekits Ján. Nyustya (Gömör vm.): Koleszár István, Koleszár János, Kovács János, Kurucz János, Moczni Pál, Palánszky János, Zatykó János. Nyüved, u. p. Kis-Marja (Bihar vm.): Magyari Mi­hály, Vizaris Sándor. Ó-Béba (Torontál vm.): Héja József, Koller Mihály, Kunst Károly, Lang Károly, Roth József. Ó-Becse (Bács-Bodrog vm.) : Áltman János, Antal András, Antal János Apfel Ignácz, Barna. István, Bruder Mátyás, Buella Ferencz, Buzasi Péter, Drazsits Ádám, Folkman József, Gold­stein Adolf, Goldstein Fáni, Kéri Ferencz, Knecht Gyula, Koszanov Milán, Kovacsik Szil­veszter, Laczkovics József, Mragodán Lázár, Mozer Ignácz, Pilb Antal, Táborosi Ferencz, Ungerbauer Nándor, Varga János, Vella Gábor, Verbay Lajos, Zelenák István. Ó-Bessenyö (Torontál vm.): Budur Piókus, Hein­rich József. Ó-Besztercze (Trenesén vm.): Bielek Ignácz, Kohn Sándor, Riess Manó. Ó-Budavár, u. p. Szent-Antalfa (Zala vm.) : Su- mácher János. Ó-Dombovár (Tolna vm.): Dániel Sámuel, Getlin- ger Antal, Kner Ferencz, Komáromi József, Kovács István, Molnár György, Pintér János, Shóra József, Szíjgyártó István, Tóth Antal. Ó-Fehértó (Szabolcs vm.): Katz Salam., Márton Józs. Ó-Futtak, u. p. Futták (Bács-Bodrog vm.): Girits Milos, Gserevicski János, Englert Bogolyub, Hepp Gergely, Iszkalov József, Jovanovits Milán, Kapta János, Lazarevits Milán, Link Kourad, Lussák István, Matija Balazs, Moyer Mátyás, Pavlov István, Quiring Boldizsár, Weber Mátyás, Wortner Ferencz. Ó-Gyalla (Komárom vm.) : Leichner Fülöp, Varga Ferencz, Weisz Ignácz. Ó-Hodász, u.p. Város-Hodász (Vas vm.): Radits Józs. Ó-Kanizsa (Bács-Bodrog vm.) : Agrisovity Mihály, Basa Gergely, Boros Péter, Gsávity Arzén, Da- nics János, Ficsór Ferencz, Grünvald Farkas, Hegedűs Márton, Koncz József. Muhi Ferencz, Pomázi István, Prohászka Antal, Sándorov György, Schaller György, Sóti Alajos, Szremácz Wládo, Vágó Elek, ifj. Vörös Mózes. Ó-Kécske (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Bánszky János, Molnár István, Takács Gábor, Tóth László. Ó-Kemencze, u.p.Perecsény (Ung vm.): Gsobály Miki. Ó-Kér (Bács-Bodrog vm.) : Ganter Henrik, Ganter István, Hittenberger Frigyes, Käfer Vilmos, Paul Ádám, Strasser János. Ó-Körmöcske, u. p. Gararn-Szent-Kei^eszt (Bars vm.): Walens Mihály. Ó-Lubló (Szepes vm.): Borusovits János, Csepiga Ján., Dlugolinszky Istv., Drussbeczky Ján.,Francz

Next

/
Oldalképek
Tartalom