Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužići krojači 1501 (Herren-Schneider — Tailleurs pour hommes) Melcsicz (Trencsén fm.) : Macejka István, Spacsek József, Uhnik György. Melencze (Torontál vm.) : Alexity Gyuricza, Alexity Miklós. Bacsikin Milán, Gyukanovity Paja, Kev- resan Péter, Marjanszki Danilo, Nemcsev Luka, Protity Bozsa, Radisity Sztankó,Turzin Szvetozár. Mellek, u. p. Zsitva-Gyarmat (Bars vm.) : JokelV. Mellincz, u. p. Bellatincz (Zala vm.) : Horváth M. Mélykút (Bács-Bodrog vm.): Balog Ferencz, Balog Mihály, Beiger Zsigmond, Csorba János, Deák Márton, Deák Mihály, Fleischman Fülöp, Gyenes Márton, Nagy János, Somogyi János, Stibrik János, Suliák József, Szabó Antal, Szabó János, Szabó Márk, Szabó Mihály, Vörös György, Záhorszki Péter. Mencsér u. p. Borostyánkő (Vas vm.) : Zumpf Ján. Mencshely, u. p. Nagy-Vázsony (Veszprém vm.) : Kohn Sándor, Sándor Moz.es. Mende (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Bartos Pál. Ménhard (Szepes vm.) : Hoering Dávid, Kilz János, Kitz Mátyás, Rusch Károly. Merczifalva (Ternes vm.) : Denk József, Götz Miklós, Gutekunst Péter, Schank József, Schiff Vi túsz. Mérem, u. p. Német-Szent-Mihály (Vas vm.) : Schitter Mihály. Merény (Szepes vm.) : Gallovics János, Gura Károly, Ölschläger Lajos, Scmidt János, Scholtz Márton, Ujak János. Mérk, u. p. Vállaj (Szatmár vm.): Meczner Lipót. Mészkő, u. p. Torda (Torda-Aranyos vm.) : Bereki Gábor. Meszlen (Vas vm.) : Borbély Ferencz, Nagy Samu. Mesztegnyö (Somogy vm.) : Koppányi Mihály, Véber János. Mezö-Bánd (Maros-Torda vm.) : Makay László, Neiman Izsák. Mezö-Berény (Békés vm.) : Bajer József, Balogh Sándor, Bállá Mihály, Bangert Ignácz, Bucsan Pál. Derekas István, Hrivnák Sámuel, Kaiszer Ádám, Kan Mihály, Klein Mihály, Klement Már­ton, Kolossy Péter, Kostyan János, ifj. Kostyan János, Kuczián Dániel, Kuczián György, Kulich János, Kulich Károly, Kulich Lajos Kulich Mih., Kulich Pál, Kulich Sámuel, Maász Ádám, Orosz Mátyás, Pazúr István, Roskó József, Speckt Ádám, Stelczner Mihály, Szabó Imre, Tichy Dániel, Varga Pál, Veres János, Vogel József, Winter József, Zsibrita György. Mezö-Csát (Borsod vm.) : Agyai Ottó, Bartha Ger­gely, Durgui Mihály, Eisler Simon, Frank Lajos. Helmeczi György, Klein Jónás, Schlesinger Sá­muel, Svarz Miksa, Szele Gyula. Mezö-Kászony (Bereg vm.) : Halpert Bernât, Kun Ármin, Orbán Gusztáv, Váczi Alajos. Mező-Keresztes (Bihar vm.) : Kardos P., Ungar M. Mezö-Kis-Salló, u. p. Nagy-Salló (Bars vm.) : Berta József, Rotyik János. Mezö-Komárom (Veszprém vm.) : Kohn Ignácz, Reizinger Ede, Schütz Károly, Stern Ignácz. Mezö-Kovácsháza (Csanád vm.) : Franczek János, Kopsa Ignácz, Lovas István, Rosner Manó. Simay Kajetán. Mezö-Kövesd (Borsod vm.) : Kohn Lajos. Mezö-Laborcz (Zemplén vm.) : Jakubovics Lipót. Mező-Örményes (Kolozs vm.): Hirsch Gábor. Mezö-Örs (Győr vm.) : Nyári Mihály. Mezö-Panit, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.) : Barabasi M. János, Farkas Dániel. Mezö-Petri, u. p. Szaniszló (Szatmár vm.) : Bárt Ignácz, Bóhler János, Fézer Ádám, Fézer Fér:, Heringer István, Zsihli M. Mezö-Sámsond, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.) ' Úr Károly. Mező-Szakái, u. p. Mezö-Szengyel (Torda-Aranyos vm.) : Boár István. Mezö-Szengyel (Torda-Aranyos vm.) : Bauer Adolf. Mezö-Szent-György (Veszprém vm.) : Reichenfeld A. Mezö-Tárkány (Heves vm.) : Nyeste Fauszt. Mezö-Telegd (Bihar vm.) : Ábrahám István, Fried Sámuel, Gotlieb József. Mező-Terem (Szatmár vm.) : Egeli József, Knánt István. Mező-Túr (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Biró István, Csonka András, Daruka Mihály, Dézsi István, Farkas Mihály, Földi Imre. Gaál Ferencz, Garzó Gyula, Gombos Károly, Hirth Károly, Hopfer Kálmán, Klein Nátán, Kovács Pál, Lévay Ádám, Morvay Kálmán, Nobek János, Spányik György, Staufer Károly, Steiner Mór, Teleki János, Tóth Tamás. Mező-Vári (Bereg vm.): Berger Sám., Klein Márt. Meződ, u. p. Sásd (Baranya vm.) : Hergert János Mezőhegyes (Csanád vm.) : Gyarmati János, Miha- licska Lajos. Mezököz, u. p. Szent-András (Zólyom vm.) : Paduch Mihály. Mezövár, u p. Mártonhely (Vasvm.): Gombosy J. Miava (Nyitra vm.) : Adamecz Pál, Adler Simon, Bruska István, Duga Dani, Grecsny János, Hódul János, Hódul József, Hódul Pál, Juhásik Pál, Jurenka Pál, Kadlecsik Pál, Kiscsák Pál, Kohn Fülöp, Máj ercsik János, Parsitszky István, Sin­ger Jakab, Szabó Mihály, Vasicsekny János. Micske (Bihar vm.) : Izrael Farkas. Micske, u. p. Locsmánd (Sopron vm.) : Wieder J. Miglécz, u. p. Abauj-Szinna (Abauj-Torna vm.) : Spiberger Izsák. Mihalkó, u. p. Mogyoróska-(Zemplén vm.) : LernerM. Mihályi (Sopron vm.) : özv. Bálint Terézia, Cseh Rezső, Pap János, Tompos Ferencz. Mihálytelek, u.p. Erdőköz (Zólyom vrn.) : Pasztvaj V. Mike (Somogy vm.) : Pápai Mihály, Pfeffer István, Pfeffer János, Porgor Mihály. Mikeszásza (Kis-Küküllő vm.): Sánta János. Miklósfalu (Moson vm.) : Netusihill Mátyás, Pâlir Mátyás, Pscherden Mátyás. Miklósfalva, u. p. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.): Kovács Lajos. Miklósi, u. p. Mágnes (Somogy vm.) : Schneidler J. Miklósvár, u. p. Nagy-Ajta (Háromszék vm.) : Tüzes György, Vajda György. Mikola (Szatmár vm.) : Noé Márton, Sorbán Ján. Mindszent (Csongrád vm.) : Annus Gábor, Bozó Enok, Elekes Pál, Farkas József, Gurbó István, Könnyű János, Lantos Lajos, Lőrincz János, Marsi József, Pócsai József, Solymosi Károly, Vida Mih., WTeinberger Sánd., Zámbó Istv., és Pál. Mindszent (Szepes vm.): Dvorszky Pál, Busznak I. Misérd (Pozsony vm.) : Fiebiger Ferencz, Fiebiger Vilmos, Liedl Mátyás. Miske (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Balogh József, Joanics Kálmán, Slepier Ignácz, Varga Árpád. ■HHHíbÍíí

Next

/
Oldalképek
Tartalom