Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - J

min (17) — Fajti Gáborné (21) — Fajti T. Jánosné (20) — Fajti A József (l(i) — Fajti F. Lajos örök. (21) — Fajti Lőrincz (22) — Far­kas b. Gábor (37) — Farkas Imre 109) — 1-arkas c. József (146) — Farkas István (87) — Farkas S. Mihály (106) — Farkas C. Miklós (36) — F'üzér Istvánná (26) — Gaj­dos István (19) — Gál Károly (26) — Gojsza Balázsné (52) — Dr. fiúiyás Balázs (53) — Gulyás Ist­ván (44) — Guíyás László (34) -- Holló Józsefné (17) — Holló Kál­mán (31) — Horváth Béla (61) — Horváth Gábor (177) — Horváth -János (75) — Horváth János (16) Horváth K. István (38) — Horváth Istvánná (56) — Horváth József (31) — Horváth László (46) — Horváth V. Lajos (58) — Horváth Miklós (28) — Horváth Pál (81) — Horváth Pálné (21) — Hubai Kálmán (17) — Hubai Péterné (74) — Járvás Ferenc (18) — Jár- vás István (24) — Járvás M. Jó­nás (16) — Járvás Sándor (18) — Jász János (16) — özv. Jász La- .josné (16) — Jusztár Vince (24) — Kiss Sz. András (42) — Kiss M. Bertalan (61) — Kiss M. István (58) — Kiss János (21) — Kiss M. János örök. (48) — Kiss I. Já­nosné (49) — Kiss Mihályi István (22) — Kiss Mihályi László (17) .Kiss Sándor (128) — Kiss M. Vince (26) — Káli Balázsné (47) Káli Pál (39) — Kálmán 1). Ferenc (17) — Kálmán Cs. Gábor (2(J) — Kálmán István (26) — Kál­mán Joácliini (31) — Kálmán :\iá- .ria (21) — Kalmár Lajosné (26) — Kalmár Sándor örök. (22) — Karkics Mihály (19) — Dr. Kecs­keméti Pethes László (217) — Kocka István (144) — Koczka Kálmán (63) — Kökény János (43) Eadas Gergelyné (22) — Ladas Miklós (34) — .Lóczi Bertalan (55) — Lóczi Elek (121) — Lóczi István (87) — Lóczi Istvánná (31) — Lóczy Mihályné (26) — Lóczj Pálné (36) — lir. Markovics Pai (173) — Menyhárt Ferenc (21) — Menyhárt Józsefné (20) — Meny­hárt Máténé (16) — Menyhárt Péter (48) — Menyhárt Zsigmond •(16) — Miklós Bálintné (39) — Miklós Esván (36) — Mihályi Ba­lázs (16) — Mihályi V. Ferenc (17) — Mihályi K. Gábor (41) — .Mihályi B. István (33) — Mihályi K. István (16) — Mihályi W. Ist­ván (46) — Mihályi K. János (45) — Mihályi K. Jánosné (24) — Mi­hályi Joachim (34) — Mihályi Kálmán (46) — Mihályi V. Kál­mán (18) — Mihályi Péter (23) — Mlinkó Béláné (34) — Molnár Emanuelné (16) — Nagy C. Ágos- lonné (22) — Nagy G. András (16) — Nagy Gy. Balázs (26) — Nagy G. János (36) — Nagy C. István (60) —Nagy Gs. István (35) — Nagy G. István (18) — Nagy G. István (39) — Nagy G. Istvánná (20) — Nagy Sz. István (20) - Nagy G. Lajos (38) — Nagy G. Menyhért örök. (10) — Nagy G. Zsigmond (37) — Nagy István Gá­bor (38) — Nagy István Istvánná 4,52) — Nagypál Bertalan (38) — Nagv Péter Bertalan (22) — Nyil- rai Gábor (23) — Nyitrai Mihály (21) — Pataki Antal (51) — Pa­taki Demeter (16) — Pataki Ist­vánná (45) — Pataki Vincéné (50) — Pásztor Barna (103) — Pász­tor István (20) — Pongo Péter (17) — Ragó Ferenc (16) — Rákosi Dezső (31) — Rapi Márk (21) — Rusvai Antal (70) — Rusvai Ba­lázsné (18) — Rusvai Bertalan (42) — Rusvai Ferencné (34) — Rus­vai Gáborné (32) — Rusvai István (10) — Rusvai János (72) — Rus­vai Joachim (26) — Rusvai Jó­zsef (21) — Rusvai P. József (16) Piusvai Károly (17) — Rusvai La­jos (17) — Rusvai Lászlóné (36) — Rusvai Miklós (56) — Rusvai Mór (17) — ifj. Rusvai Pál (110)- Rusvai Péter (29) — Safári Kálmán (35) — Sedan Pál (136) — Sós Anrásné (18) — Szabari Já­nos (35) — Szabari József (23) Szabari Károlyné (27) — Sza­bad Péter (61) — Szabó Berta­lan (25) — Szabó Pálné (16) Szigelhy Béla (48) — Szikszai Andrásné (18) — Szikszai Ferenc (S7) — Szikszai Joachim (16) — Szikszai Kálmán (32) — Szikszay Jánosné (27) — Szlavik Ferenc ! 10) — Szőke Bertalan (29) — Szőke Imre (26) — Szőke Miklós (32) - Tafti V. Mihály (28) — Tajta A. János (36) — Tajti De- meterné (19) — Tajti Károly (48) Tajti A. Miklósné (31) — Tajti Cs. János (23) — Tasi István (22) Tóth K. Miklós (18) — Túri Be­lőné (18) — Urbán András (52) — Urbán Gábor (20) — Urbán Ger­gely (27) — Urbán ig. István (19) Urbán István (26) — Urbán Jó­zsef (35) — Urbán Kálmán (40) Urbán Lászlóné (22) — Urbán Matuzálemné (17) — Urbán A. Mihály (20) — Urbán Miklós (17) Urbán Péter (51) — Utasi András (25) — Utasy Bertalan (29) — Utasy Imréné (118) — Utasy István (44) — Utasy Miklós (61) Utasy P. Miklós (42) — Utasy Sándor (30) — if j. Utasy Zsig- mond (31) — Utasy Zsigmondné (107) — Vágó Elek (50) — Vágó Ferenc (17) — ifj. Vágó Ferencné (36) — Vágó Ferenc és Társai (l9) — Vágó A. István (27) — ifj. Vágó István (27) — Vágó József (16) — Vágó Péter (16) - Vigh Demeter örök. (23) — Vincze Dávid (38) — Virág János (20). Virág Mihály (23). Ácsok (Zimmermeister): Bagi La­jos — Berdó Kálmán — Béres D. István — Béres István — Béres János — Borbás János — Bözsén Kálmán — Bugyi Péter — Bugyi Vince — Gulyás Ferenc — Jár- vás Mihály — Mezei János — Mihályi B. Miklós — Mike Ist­ván — Mike Mihály — Nagy Ist­ván Pál — Pásztor István — Tajti István — Urbán Miklós — Utasi János — Vágó István — Vágó József — Zagyi István — Zsemberi István. Asztalosok (Tischler): Bagi Lajos — Fehér és Mihályi — Fehér Fe­renc — Forgó László — Hu­nyadi János — Jász Sándor — Muzamel Gábor — Muzamcl Ist­ván — Muzamel János — Muza­mel József — Muzamel Lajos — Muzamel Péter — Nagy I. István — Serfőző Lajos — Sipos József — Szalkári Anntal — Tajti Győző — Tajti Miklós — Tengely Lajos Varga András — Zsidró Béla — Farkas Mihály. Bádogosok (Spengler) : Franki A. — Kaufmann Sándor — Zsidró K. Bankok (Banken): xGazdasági és iparbank rt. — xJász-Apáti köl­csönpénztár — xIpar- és keres­kedelmi bank szövetkezet — xJászvidéki takarékpénztár fiókja. Baromfikereskedők (Geflügelhänd­ler) : Ádám János — Adám Pálné — Almási Istvánná — Andrási Al- bertné — Andrási Gáborné — Andrási István — Andrási Ist­vánná — Andrási Mihályné — Antal Józsefné — Bagi Balázs — Bagi Istvánná — Bagi Mihályné — Balajti Elekné — Balajti Kál­mán — Bakos Károly — Berdó S. Istvánná — Berente Balázsné — Berente Bertalanná — Béres Ist­vánná — Berki Istvánná — Berki Péterné — özv. Birkás Józsefné Birkás László — Bolya Györgyné Bolyos Jánosné — Bolyos Kál­mánná — Borbás István — Bu­dai János — Bugyi Ferencné — Bugyi Miklós — Deli Jánosné — Deli Lászlóné — Deli Pálné — Deményi Istvánná — Derec Pálné — Derese Erzsébet — özv. Dósa Istvánná — Farkas Antal — Tu- rah Andrásné — Gercse Istvánné — Gömöri József — Gömöri Péter — Groszmann Aladár — Gulyás Alajos — özv. Gulyás Ferencné — Gulyás János — Gulyás Mi­hály — Helle Istvánné — Illés Sándorné — Illés Urbán — Iva- nics Istvánné — Ivánics Jánosné — Járvás Miklós — Juhász Zsig- mondné — Kálmán Gáborné — Karancs Ferenc — Kiss A. Berta­lanná — Kiss Ágostonná — Kiss Balázsné — Kiss Kálmán — Kiss Miklósné — Kiss P. Miklósné — Kiss M. Jánosné — Kökény Ist­vánné — Kontrek Erzsébet —■ özv. ’Kovács Györgyné — Kurun- czi Józsefné — özv. Léhr Ist­vánné — Lipták Imre — Lipták Imréné — Lóti Balázsné — Lub- hajda Ferencné — özv. Márton Istvánné -- Magyar István — Mí- hálv Mihály — Mihályi István — Mihályi Pál — Mihályi Péterné Miklós Jánosné — Molnár Ist­vánná — Molnár Jánosné — özv. Muzainel Károlyné — Nagy F. István — Nagy Jánosné — Nagy J. Jánosné — Nagy Kálmánné — Nagypál Béláné — Nagypál Gá­borné — Nagypál Istvánné — Nagyváli Vendelné — Nyitrai Ber­talan — Nyitrai József — Nyitrai Péter — Pokorni Györgyné —■ Pangó Balázsné — Pangó Ferenc Pangó Istvánné — Pangó Sán­dor — Jfthingó Veronika — özv. Pataki Lajosné — Samu Kálmánné — Szecskái istvánné - Sehi Gá­bor — Séhi Pál — Semeter Pe­temé — Spitzer Jakab — Szabari István — Szabari László — Sza­bari Vincéné — Szentesi Zsig- mond — Szikszai Jánosné — Sző­ke Balázs — Szőke Bálint — Szőke Bertalan — Szőke János — Tajti Istvánné — Tajti Istvánné — Tajti Miklósné — Tajti Péter — Tajti Szilveszterné — Tóth Anna — Tóth D. Miklósné — Tóth Ferenc — Tóth G. Gábor — Tóth Istvánné — özv. Tóth Rigó Sohn — Török Gáborné — Török I. István — Turóczi Istvánné — Urbán András — Urbán Sándor Urbán Zsigmond — Utasi Istvánné — özv. Utasi P. Istvánné — Vágó István — Vajdaj Kálmánné — Varga Miklósné — Verbóczi Gá­borné — Zámbó Istvánné. Bognárok (Wagner): Kiss Miklós — Muzamel Bertalan — Orosz G. Borbélyok (Barbiere): Andrási Ala­jos — Andrási Károly — Bagi Zsigmond — Rallmann Mátyás — Barhus Gábor — Csizmadia Ká­roly — Gulyás Jenő — Kiss G. Gellért — Kiss I. János — Majzik Zsigmond — Mamies József — Nulcz Antal — Sárkány Kálmán — Szabari József — Szal­kári János — Verbőczi Ferenc. Bőrkereskedők (Lederhdlr.); Jusz Bertalanná — Neumann Herman -- Papp István — Schwartz Emil — Steiner József. Cementgyár (Zementfabrik) : Kal- Kalmár Zsigmond. Cipész (Schuhmacher): Bagi Béla — Bagi László — Balájli Péter — Berente Miklós — Berki Fe­renc —• Borbás Béla — Borbás Busái Antal — Császár Ferenc — János — Bozsánszky András — Busái Antal — Császár Ferenc — Cseh József — Deli József — Fe­hér András — Fehér József — Gulyás István — Horváth Lajos — Illés József - Járvás István — Jónás Zsigmond — Kerekes Lajos — Korpáts Béla — Králl Andor — ifj. Laszlovik Domonkos — id. Laszlovik Domonkos — Lóti Já­nos — Major Gábor — Márton József — Mihály B. István — Mihályi Gábor — Mihályi István — Molnár Menyhért — Nagy La­jos — Nagy Menyhért — Nyiz- nyánszky János — Papp Géza — Pollák Vince — Poros Ferenc — özv. Saczbarik Gyuláné — ifj. Sakházi István — Szalkázi János — Szilák Bálint — Stabari Antal — Stabari János — Tajti A. Bá­lint — Tóth K. Béla — Urbán István — Vágó János — Vincze József. Cséplőgéptulajdonosok (I)resrhma- schineneigentümer): Adám István — Badics Dezső — Bagó István — Bencsik Ignác — Budai Gábor — Budai László — Busvai Miklós — Császár László — Dvaveczky Balázs — Horváth Sándor — lm- rik Gyula — Járvás Pál — Kal­már Zsigmond — Király János — Kiss M. Ferenc — Lóti Gábor — Lóti Vencel — Nagy Györgyné — Pataki Alajos — Pataki Zsigmond — ifj. Pető László — özv. Türö- csik Gáspárné — Turócsi István — Vágó Gábor — Wohlbauer és Brandmayer. Cserepesek (Dachdecker) : Mihály Pál — Schwartz Ferencné. Csizmadiák (Tschisnienmacher): Andrássy József — Bekenci Fe­renc — Bodnár Béla — Bodnár János — Bajmóri Elek — Bolyós Albert — Bovák László — Cseh Ferenc — Dósa Péter — Fénysza- rusi János —■ Gaál József — Gócz György — Gressai János — Ha­mar Antal — Helle János — Hor­váth Gáborné — Illés Béla — Illés Bertalan — Illés Gábor — Illés István — ifj. Imrik Kálmán — Jász Bertalan — Kalmár János — Karrancz István — Kiss I. Fe­renc — Kiss M. József — Kökény László — ifj. Lányi György — Lányi János — Lányi Mihály — Major István — Márton Gábor — Márton László — Medrcczky Ber­talan — Medreczky Károly — Nagv B. István — Nagy Gábor — Németh Mihály — Pajti Károly Sipos Dávid — Szalkari István — Szaniszló Pál — Szelényi Gyula — ifj. Szelényi János — id. Sze­lényi János — Szűcs B. Sámuel — Tajti István — Tolvai Ferenc — Varga József — Vass György — Vilkocsi András. Cukorkakereskedők (Kanditenhänd­ler): Marincz Péter — özv. Nagy Andrásné. Divatárukereskedök (Modewaren- hindler): Budai Lajos — Práger Mór. Edénykereskedő (Geschirrhändler): Békés Róza. Elelmiszerkereskedők (Lebensmit­telhändler) ; Derbó Miklósné (- Róth Sámuel. Fehérnemükcreskedő (Weisswäsche­händler) ; Hoor Mihályné. Fakereskedők (Holzhändler): Boros Pál — xGroszmann Farkas és Fiai — Iklódi András — Molnár Gusz­táv — Simonvárosi Miklós — Tóth Sándor — Urbán Gergely. Fényképészek (Photographen): La­katos Antal — Nagy Zsigmondné. Fuvarosok (Fuhrwerker): Budai Balázs — Czintó Sándor — De­meter János — Dósa Ferenc — Dzemberi Gábor — Horkai István — Szőke Kálmán. Fűszerkereskedők (Spezereiwaren­händler): xFrekány Nándorné -- xKientzl József — xMolnár József. Gabonakereskedők (Getreidehdlr.;) Dósa László — Horváth Sámuel — Jászapáti gőzmalom rt. — Jász­apáti keresk. rt. — Kiss J. László — Kökény János — Las- sanvi Dezső — Lassanyi Jakab — Locsr Miklós — xLöwy Emil — Prager Sándor — Russvári Pál — Tajti Sándor. Géplakatosok (Maschinenschlosser): Ádám és Horváth — özv. Derzs- bach Lászlóné — Horváth József — Koczka Gyula — Mihályi La­jos — Pataki Zsigmond — Sás Lajos. Gyógyszertár (Apotheke) : Minster Imre — Rácz Illés. Hentesek (Selcher): Faragó Sán­dor — Rácz József — Soló Gusz­táv — Szigethy Béla. Hírlap (Zeitung) : Jász-Újság. Kalaposok (Hulmacher): Kiss Ber­talan — Schubert Ödön — Tre- kány György. Kárpitos (Tapezierer): Lnjkó Jó­zsef. Kelmefestő (Stoffärber); Jakkel Sándor. Kéményseprő (Rauchfangkehrer): özv. Jakkel Pálné. Kerékgyártók (Wagner): Balogh János — Birkás Elek — Kiss Mik­lós — Muráméi Gábor — Orosz Gábor — Réz János — Tóth K. Lajos. Korcsmárosok (Wirte): Bagi Béla — Berdó László — Bolyos Já­nos — Budai Gábor -- Csikós Pál — Deák Zsigmond — Glanek Jó­zsefné — Ipartestület — Jászapáti kaszinó — Juhász K. János — Juhász K. József — Juhás. K. roly - Juhász K. Mátyás Ju­hász Mátyás — Király József — Kocsis István — Lábát Péter — Mike Miklós — özv. Muzainei Já­nosné — Nagypál János — Pol­gári és FI.-kör — Stern Dezső — Szabari Sándor — özv. Szüle Ká­rolyné — Utasi László. Kosárfonó (Korbflecht.): Karrancs Gábor. Kovácsok (Schmiede): Balogh Kál­mán — Budai János — Burai Alajos — Burai Antal — Burai László — Csintó István — Dongó László — Fehér Pál — Iskuso- vos.zkv Sámuel — Járvás Zsig­mond — Kiss Miklós — Krupán- szky András — Nagy Pál Imre. Nagy Testvérek — Solti Gábor — Szikszai Gábor — Tóth K. Imre — Tóth K. Pál — Tóth K. Péter Kőfaragó (Steinmetz): Ekker Józs. Kőművesek (Maurer); Marton Ist­ván —- Mezei János. Könyvkereskedő (Buchhändler); xWoczka Andor. Kötélverő (Seiler): Búzái Bertalan. Lisztkereskedők (Mehlhdlr.) : Bu- day Lajos — Szatmári Andrásné 56* 883 Jászapáti

Next

/
Oldalképek
Tartalom