Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 1021 (Schmiede — Forgerons) Szada (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.1: Kamenczky József. Szádecsne, u. p. Domanizs (Trencsén vm.): Sza- deczky István. Szágy, u. p. Bakócza (Baranya vm.): Palmer Fül. Száján (Torontál vm.): Dudás Gábor, Dubetz Já­nos, Fendler József, Hegedűs Sándor, Mássá Ant. Szajk, u. p. Versend (Baranya vm.): Poppl Fe- rencz, Würcz István, Zener János. Szajla, u. p. Pétervásár (Heves vm.): Csáki József. Szák, u. p. Szend (Komárom vm.): Szarka József, Veréb Pál. Szakács, u. p. Gurahoncz (Arad vm.): Frentiu Gligor. Szakácsi (Somogy vm.): Bergovecz József, Fábián János, Lovrencsics János, Pikoli János, Pikoli József, Vida Vendel. Szakácsi (Szilágy vm.): Jakab Lajos, Kajtár Pál, Losonczi Károly, Móricz Mihály, Tóth Károly. Szakadat, u. p. Mező-Telegd (Bihar vm.): Vida Gáb. Szakadát, u. p. Gyönk (Tolna vm.): Beclitl János, Weisz Jakab. Szakái (Bihar vm.): Knap András, Tógyi János. Szakái, u. p. Abaliget (Baranya :vm.) : Bál János. Szakái (Nógrád vm.): Huszanyicza Mátyás, Rozs- nyai József. Szakáid, u. p. Nyék (Borsod vm.): Ökrös Sándor, Repk András. Szakálháza (Temes vm.): Bergauer Frigyes, Ber- gauer Jakab, Bergauer János, Bergauer József, Bergauer Mihály, Fernbach .József, Koppi Jakab, Müller János, Ortinan Péter, Plesz Jakab, Stock János. Szakállosfalu (Szatmár vm.): Lakner Gábor, Pinka János. Szakaly, u. p. Enyiczke (Abauj-Torna vm.): Tur- csányi András. Szakály (Tolna vm.): Horváth Pál, Karsai Márton, Szemes Mihály. Szakasz, u. p. Erdőd (Szatmár vm.): Lini Antal, Varga Ferencz. Szakcs (Tolna vm.): Koller József, Kosztolányi József, Mányok Miklós, Molnár János, Schneidler Antal, Schneidler Ferencz, Szili Ferencz. Szaknyér, u. p. Viszák (Vas vm.): Box’s József. Szakolcza (Nyitra vm.): Csambala János, Juriczky János, Kuharics Pál, Rehák Pál, Szaitl Károly, Szolnicska Ferencz. Szakoly, u. p. Balkány (Szabolcs vm.): Angyal János, Menyhért Sándor. Szákul (Krassó-Szörény vm.): Adameszku Antal, Pál Rezső. Szalacs (Bihar vm.): Bikfalvi Lajos, Csordás Já­nos, Kondor József, Nagy István. Szalafö, u. p. Őri-Szent-Péter (Vas vm.): Fórján Károly, Szabó Lajos, Tomaskó Dániel. Szalakusz (Nyitra vm.): Filó Im^e, Merrel Gusztáv. Szalánta (Baranya vm.): Hirth Bálint, Schitl Imre, Tóth József. Szalárd (Bihar vm.): Bugnes Lajos, Pap Sándor, Szabad Imre. Szalatnak (Baranya vm.): Keller Ádám, Luddán J. Szalatnya, u. p. Felsö-Szemeréd (Hont vm.): Liesz- kovszki Sámuel. Száldobos (Máramaros vm.): Munkácsy József. Száldobos, u. p. Baróth (Udvarhely vm.): Karácson István. SzalkSzent-Márton (Pest-P.-S.-K.-Kun /m.): Ágos­ton László, Anton, Józs. Béres Józs., Horváth Pál, Kólya János, Kovács L. Bálint, Mónoki József, Rabnecz István, Túri Károly, Weisenbacher Ben. Szalka, u. p. Letkés (Hont vm.): Kollár Károly, Kollár Lajos, Kornsee György, Kovács István. Szálka, u. p. Mórágy (Tolna vm.): Kresztics De­meter, Májer György, Zopf Antal. Szalmatercs, u. p. Karancsság (Nógrád vm.): Králik András, Skrabák István. Szalók, u. p. Butka (Zemplén vm.) : Szabolcsik Ján. Szalonna (Borsod vm.): Tellerkauf Ignácz. Szálva, u. p. Naszód (Besztercze-Naszód vm.) : Urite János. Szamos (Torontál vm.): Haan Mihály, Martino v Zsiva, Panin Tódor, Sknepnek Ádám, Sknepnek András, Topalov Miklós, Zsivanovics Péter. Szamos-Dob, u. p. Nagy-Majtény (Szatmár vm.): Földi János, Jakab György és Mihály. Szamos-Udvarhely, u. p. Zsibó (Szilágy vm.): Jenei János, Molnár György. Szamos-Ujlak, u. p. Zsarolyán (Szatmár vm.): Szalai József. Szamos-Ujvár r(Szolnok-Doboka vm.) : Begidsán Bogdán, Begidsán Gergely, Gris János, Kerekes Dénes, Kiss Károly. Szamosfalva, u. p. Kolozsvár (Kolozs vm.): Bencs Pál, Papp Miklós. Szamosszeg, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vm.): Kiza László, Szász Gyula. Szanád (Torontál vm.): Kolárov Szvetozár, Laza- rov Rada, Nadolyanszki Illés, Paulovits Antal. Szancsal, u. p. Balázsfalva (Kis-Küküllő vm.): Lövi Ignácz. Szanda, u. p. Terény (Nógrád vm.): Tihanyi Ká­roly, Vendel András. Szaniszló (Szatmár vm.): Fekete Lajos, Gindili Ferencz, Gyermán Gergely, Müller István, Nagy Miklós, Silimon László. Szánk, u. p. Majsa (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Kuczka Ferencz, László Károly, Muhel László Ferencz, Musa Imre. Szántó (Hont vm.) : Dubovszky János. Szántó (Tolna vm.): Orbán Fér., Tárnik György. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.): Gyenis Antal, Lu- kácsev Baritov, Mathaisz János, Mataijz Vincze. Szany (Sopron vm.): Cseh Ferencz, Mészáros Jó­zsef, Monál János, Sipőcz Ferencz, Tétri István. Szap, u. p. Medve (Győr vm.): Matusek János. Szapáriliget, u. p. Kis-Jenő (Aarad vm.): Gönyü István, Husztik András, Juszt Mátyás, Krsnyák Dániel, Schandeneker Mátyás. Szapáryfalva (Krassó-Szörény vm.): Budai Péter, Kurutz Sándor, Nagy Gábor, Varga Ferencz. Szaploncza (Máramaros vm.): Katz Jakab. Szaporcza, u. p. Kémes (Baranya vm.): Biró Kár. Szár (Fejér vm.): Csűri Lajos, Freiler Gáspár, Nerhaft András, Vénusz Mihály. Szárász, u. p. Lengyel (Baranya vm.): Arnel Ádám, Mercz Antal. Száraz-Ajta, u. p. Baróth (Háromszék vm.): Egyed Gergely, Nagy László Gergely, ötves András, Szép Lajos, Várhegyi Mózes. Száraz Berek, u. p. Mikola (Szatmár vm.: Simon A. Száraz-Brézó, u. p. Nógrád-Szenna (Nógrád vm.) : Demeter István. y

Next

/
Oldalképek
Tartalom