Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Asztalosok — Stolari 143 (Tischler — Menuisiers) Szamosszeg, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vin.): Egri József, Kis János, Pap Dániel. Szanád (Torontál vm.): Leszel Jakab, id. Leszel Péter, Leszel Péter, Šchovdie Henrik, Sordje Ján. Szancsal, u. p. Balázsfalva (Kis-Küküllő vm.): Kraus Károly. Szaniszló (Szatmár vm.): Beregszászi Gerzson, Bolinger János, Gzunbel Pál, Kinczli Mihály, Promer Lőrincz. Szántó (Tolna vm.): Enczel József. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.): Grosity Bertalan, Horváth Sándor, Leritz Zakariás, Mácsek József, Zelity Yincze. Szany (Sopron vm.): Ács Ferencz, Dombo Imre, Dombo Lajos, Dombo Mihály, Szentes István, Szijjártó Mihály, Tamásovits Imre, Teke János. Szapáriliget, u. p. Kis-Jenő (Arad vm.): Virág Manó. Szapáryfalva (Krassó-Szörény vm.): Sólyom Lajos, Treger Pál. Szaploncza (Máramaros vm.): Ferenczy István, Herskovics Józs., Katz Simon Áron, Paholik Józs. Szár (Fejér vm.): Feller József, Ruehti János, Ruchti Péter, Werner Jakab,. Szárász, u. p. Lengyel (Baranya vm.): Topp József. Szarata, u. p. Álsó-Porumbák (Fogaras vm.): Grec Tamás, Nicula Dávid. Száraz-Ajta, u. p. Baróth (Háromszék vm.): Fűzi István, Kovács József, Nagy Sám., Szabó László. Szárazd, u. p. Gyönk (Tolna vm.): Ritzel Péter, Stalczenbart János, Vagenbach János. Szárazpatak (Pozsony vm.): Vadovics István. Szárazvám (Sopron vm.): Tinhof János, Wallin- ger Dániel. Szárcsa (Torontál vm.): Lutsch Jakab, Mész Józs. Szárföld (Sopron vm.): Bárkovics János, Bárko- vics Vendel, Hess Mihály, Kőműves József. Szarkó, u. p. Hagymádfalva (Bihar vm.): Mar- gitay Lajos. Szarvas (Békés vm.): Bakator Lajos, Blaskó András, Blimák György, Czira Zsigmond, Fischer Mihály, Haber Ede, Haskó András, Kreisler György, Lelkes Lajos, Liska György, Lukács Imre, Petróczy Károly, Sárkány Ferencz, Schos­ser János, Simonyi János, Sipkovszki János, Sőrés Károly, Szüle Kálmán, Trnovszkv Márton, Vilicska Károly. Szarvaskend (Vas vm.): Pintér György. Szarvkö (Sopron vm.): Mowler Vilmos, Kopmits Miklós, Wolf Tamás, Wolf Mátyás, Wolf Fülőp. Szász, u. p. Nagy-Lég (Pozsony vm.): Schmied Ján. Szász-Bonyha (Kis-Küküllő vm.): Szántó József. Szász-Buda, u. p. Szász-Keresztur (Nagy-Küküllő vm.): Schmidt Mihály, Walesch Mihály. Szász-Csanád (Alsó-Fehér vm.): Simon István. Szász-Csávás, u. p. Bonvha (Kis-Küküllő vm.): Umbrich Simon. Szász-Csor(Szeben vm.): Aleman Jak#, Aleman Mik. Szász-Oálya, u. p. Szász-Kézd (Nagy-Küküllő vm.): Fűik Ferencz, Metterl Márton. Szász-Dányán, u. p. Bonyha (Kis-Küküllő vm.): Jimpián Gedeon. Szasz-Fenes (Kolozs vm.): Mikola Elek. Szász-Hermány (Brassó vm.): Göhring János, Za- charie Márton. Szász-lvánfalva, u. p. Medgves (Nagv-Küküllő vm.): Theil Péter. Szász-Keresztur (Nagy-Küküllő vm.) : Mőkesch Mihály, Pulka György, Wolff József. Szász-Kézd (Nagy-Küküllő vm.): Ewerth János, Fleschar Miklós, Gutkowsky Frigyes, Kövendi Ján. Szász-Lóna, u. p. Gyalu (Kolozs vm.): Albert Gsatt Ferencz, Horváth Ferencz, Kistakács Márton. Szász-Ludvég, u.p.Teke (Kolozs vm.): FrühaufMik. Szász-Magyaros (Brassó vm.) : Göltsch György, Gross Mihály, Schoppel Bertalan. Szász-Magyaros, u. p. Szász-Nádas (Kis-Küküllő vm.): Weber Mihály. Szász-Orbó, u. p. Szerdahely (Szeben vm.): Zay Sámuel, Zay György. Szász-Örményes, u. p. Bonyha (Kis-Küküllő vm.): Müller Simon. Szász-Régen (Maros-Torda vm.): Arz József, Bei­ger János, Biánki Béla, Fali Ferencz, Fali Jó­zsef, Fallin Lajos, Filp János, Gráf Frigyes, Gross József, Hegyesi János, Keintzel Dániel, Kloss János, Kloss József, Kondort József, Lulsch András, Müller György, Naphegyi Mihály, Re­gius Traugott, Reintzel Mihály, Römischer Ist­ván, Selmster István, Skalitzki János, Sztehlik János, Tatler József, Teutsch Gusztáv, Tóth Jó­zsef, Ungar József, Urbán Rudolf, Weber Sá­muel, Weinrich Frigyes,eWeinrich János. Szász-Sáros, u. p. Erzsébetváros (Maros-Torda vm.): Auner Mátyás, Salamon Károly. Szász-Sebes (Szeben vm.): Bartlamens József, Bősze Gyula, Dengel András. Ernst Lemp, Flu- bacher József, Frenk Adolf, Ganger Vilmos, Gestalter Károly, Gresli András, Gruminger Li- pót, Haller Frigyes, Jesttaller Rudolf, Jekli Károly, Jomlai József, Kentsch János, Leibli Károly, Maurer Adolf, Meister Sámuel, Müller Frigyes, Nősek Zoltán, Pakotsch Sándor, Press Frigyes, Teutsch Károly, Walter György. Szász-Szent-László, u. p. Dános (Nagy-Küküllő vm.): Ágoston József, Filippi Frigyes. Szász-Tyukos, u. p. Kőhalom (Nagy-Küküllő vm.): Faff Mihály, Folbert Mihály, Wagner Peter. Szász-Új-Ös, u. p. Szász-Málha (Szolnok-Doboka vm.) : Panták István, Simon Károly, Simon Laj. Szász-Zalatna, u. p. Bürkös (Nagy-Küküllő vm.): ifj. Schenker Mihály. Szászahuz, u. p. Ujegyház (Szeben vm.): Bucsa Józs. Szászfa, u. p. Krasznik-Vajda (Abauj-Torna vm.): Mérai Ferencz. Szászkabánya (Krassó-Szörénv vm.) : George Spo­ren, Jancsek Fridolin, Jancsek György, Jan- schik József, Kuprián Mátyás, Lemián Ernő, Mika Pál, Varga István. Szászvár (Baranya vm.): Adler Kristóf, Szordel János, Tóth József, Vieder Antal. Szászváros (Hunyad vm.): Appl Frigyes, Brassay György, Breinstörfer Albert, Fraenk Róbert, Glatz György, Graef Albert, itj. Gönczy Sándor, Klastein Adolf, Levitzky Adolf, ifj. Lewitzkv János, Leviczky József, Pakker Károly, R.oth János, Weither Adolf. Szatmár-Németi (sz. k. v.): Ablonczi Imre, 'vágóhid-u. 11, Áblonczi Sámuel, vágóhid-u. 10, Ablonczi Sámuel, Diána-u. 42, Almássy Gusztáv, Gsokonay-u. 12, Balázsi György, csatorna-u. 5a, Balázsi Mihály, Diána-u. 8, Bállá Károly, Di­ána-u. 41, Baranvi István, honvéd-u. 4, Bartha Su? ____ tanüi-FaanDii »h tát*«

Next

/
Oldalképek
Tartalom