Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Csizmadiák — Čizmari 366 (Csiziuenmacher — Bottiers [bottes hongroises] Szepes-Váralja (Szepes vm.) : Antossy István, An- tossy János, Bacsa József, Biaczovszky Jakab, Biaczovszky János, Blahovszky Márton, Borodacs Mátyás, Gsolsch Mihály, Hannák Mihály, Hrab- nsák János, Hrabkovszky András, Hrabkovszky Antal, Jurik János, Knota Mihály, Konrád János, Koterba János, Kahler György, Krupa Mihály, özv. Lach Anna, Laczkó Károly, Lechnitzky János, Lipinszky Lajos, Lipovszky János, özv. Lippovszky Mária, özv. Maurer Emilia, Miha- lidesz Samu, Mikler Gusztáv, Mikler János, Mikler Pál János, Mikler Vilmos, Mikula István, Mikula Budolf, Mindjás Mihály, Neuszer Kon­stantin, Nyemcsik György, Ondreicsak János, Ondreicsak Román, Pataky Ferencz, Pataky Károly, Perger János, Podolinszky János, Progner Dániel, Progner János, Ramerdorfer Károly, Rossik János, ifj. Rukoly János, Ruzsinyák Andr., Samuhelv János, Skovira Mihály, Soltész Ján., Soltész Mihály, Spanner Gusztáv, Spanner János, Spanner Lajos, Spanner Pál, Spitsák János, Stefko Ede, Stefko Viktor, Sutor Gusztáv, Sutor József, Szemcsik Mihály, Varga István, Verespev Tamás, Zeymann János. Szepes-Véghely (Szepes vm.) : Dotrencik Mátyás, Hazdrik András, Liptay Pál. 'Szepetnek (Zala vm.) : Grabant György, Molnár Ferencz, Pozsgád Ferencz, Sostorits János, Zsolti János. Szépiák (Bihar vm.) : Sallai Imre. Széplak, u. p. Baltavár (Vas vm.) : Bellavits Ján., Bognár Gergely, Bognár György, Érsek Bálint, Zombik Antal. Szepsi (Abauj-Torna vm.) : Árvay József, Barta Kálmán, Bartko János, Bene József, Bereczky Károly, Büdös András, Büdös József, Csuprik László, Danyi József, Dienes István, Draskóczy József, Fancsalszky István, Farkas András,Farkas József, Gaál Sámuel, Gassi György, Géczy Lajos, Géha János, Gergely János, Grün István, Hager István, Hardonyi László, Horváth György, Jancsi Sándor, Jenyo János, Karabinusz Károly, Ke­rekes Károly, Kiss Béla, Kiss János, Kiss József, Kiss Lajos, Kovács Dániel, Kovács János, Ko­vács János Endre, Kovács József, Kovács László, Kőváry Sámuel, Kupniczay János, Lacza István. Major István, Makó György, Makvóczi Tóbiás, Molnár Sámuel, Nagy András, Nagy József, Ná- nássy József, Nemes István, Német András, Né­met József, Nikházi Sámuel, Olasz János, Pasz- ter József, Pecze János, Pergely József, Per- senszky Gyula, ifj. Péter József, id. Péter József, Pázmán József, Renker József, Rontó József, Rontó Pál, Rozsnyai István, Schönleben János, Simon István, Sipos András, Szabó Lajos, Sza­káll János, Szaniszló András, Szűcs Károly, Timko András, Tomko József, ifj. Tóth Gusztáv, id. Tóth Gusztáv, Tóth Kálmán, Tóth László, Tóth Márton, Vajda Imre, Valko József, ifj. Varga József, id. Varga József, Vay János. Szerb-Bóka (Torontál vm.) : Erdődy József, Zoel- koril Zsigmond. Szerb-Csanád, u. p. Nérnet-Csanád (Torontál vm.) : Ambroszi Miklós, Schmelzer Antal, Vujcsin Gy. Szerb-Csene, u. p. Horvát-Gsene (Torontál vm.) : Jowanovits Pál, Vecserkovits Gácsa. Szerb-lttebe (Torontál vm.): Beserkovics Szvetozár. Kontos József. Szerb-Keresztúr, u. p. Gyála (Torontál vm.) : Blar- sity Luka, Luncz János, Popov Vásza. Szerb-Klári, u. p. Zsombolya (Torontál vm.) : Haas/. János, Kléfasz Miklós, Popovits Mata. Szerb-Módos (Torontál vm.): Eck János, Gam Gyula, Gigics Sándor, Suplyánszky Proka. Szerb-Nagy-Szent-Miklós (Torontál vm.): Anabrin- ger Lajos, Andron Vazul, Antal János, Anto- novitz Oresztia, Babinskov Ernő, Barta Pál, Bibolár Tódor, Boros György, Boros Márton, Bozsin Radivoi, Bozsin Szvetozár, Bői­men János, Bucsanik Sándor, Bunyej Miklós, Dezemirovits Száva, Dojkicza Miklós, Dubsitz Mita, Eifel János, Elidesz István, Eliovics Maxa Funár Riszta, ifj. Füle József, id. Füle József, Gavrilovits Pera, Gyorgyevits György, Hodály Ferencz, Illevits Jáso, Illijevits Sándor, Illijevits Tódor, Jankovits Arkadia, Jankovi's János, Jovanovits Dobrivo, Jovanovics János, Jovano- vics Kristóf, Kis Géza, ifj. Kis Mátyás, Kis Sámuel, Kiss József, id. Kiss Mátyás, Kiss Pál, Kovacsik János, Kovacsik József, Krizsanits Flórián, Krizsanits József, Kurth Jakab, Kutyán Ján., Kyri János, Leben Antal, Lukitz Péter, ifj. Marina András, Marinki Száva, id. Marinov András, Mathisz Henrik, Mausz Ferencz, Mezei Szavo, Mijatov Pál, Müller Jakab, Orbád Bu- gárin, Ortmann János, Pappovits Pajo, Pajtity Szava, Pollinger Vilmos, Putits Jócza, Putíts Sándor, Schroth János, Schüszler Miklós, Ska- novszki Nika, Sork Fülöp, Stankov Svetozár, Strekáf Pál, Stroi Száva, Szabolovits Ignácz, Szarafolyan György, Stankov Pera, Sztanovszky János, Trankolov Rókus, Trausch Henrik, Ursu András, Urszu Gábor, Vaszilievits Sándor, Voj- kicza Pál, Waltrich János, Wind Márton. Szerb-Neuzina (Torontál vm.) : Bain Gyorgyev, • Kokron Antal, Krippelsz János. Szerb-Szent-Márton, u. p. Uj-Pécs (Torontál vm.) : Knezsev Zsiva. Szerecseny, u. p. Gyömörő (Győr vm.) : Marold Sándor, Sumacher Gellért, Takács János. Szered (Pozsony vm.) : Bajza Ferencz, Bajza Ká­roly, Bilik István, Bilka Mihály, Bozsik János, Bukovszky István, Csiszár Károly, Gsup Fülöp, Puncsics József, Fabi Ferencz, Fagala Mihály, Fogeltohn József, Frits József, Ganyik József, Griflik István, Gyurácsek János, Hanzel György, Hering Mihály, Hlavács János, Hlavács Termus, Jesko József, Kollár Pál,Komár András, Kralovics Márt., Laczko Gáspár, Lovaczky János, Máriko vies Ferencz, Marikovics Gusztáv, Marikovics József, Martinak Ferencz, Mello Mihály,- Mirera Lajos, Paldán Mihály, Pálenik Péter, ifj. Paska János, id. Paska János, Pafféra István, ifj. Paf­féra József, Passeka József, Passeka Lajos, Pe- czár István, Pilath István, Ricsovszky Tamás, Scheibenreif István, Scherhaufer András, Siska Péter, Stefanik Pál, Szedlák János, Szlezák György, Sztaricsek György, Ulchla Antal, Ulrich József, Zachar Mihály. Szeremle (Pest-S.-K. Kun vm.) : Jagicza József. Szerencs (Zemplén vm.) : Kis József, Ránovits Mihály, Szabó Mihály, Zuti István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom