Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Korcsmárosok — Krčmari 804 (Wirthe — Cabaretiers) Felsö-Zubricza (Árva vm.) : Hercz Antal, Kome Ábrahám, Messinger Ábris, Pollák Manó, Sil- binger Bernât. Felsö-Zsember, u. p. Bát (Hont vm.) : Lővy Li- pót, Sulcz Ábrahám. Felsö-Zsolcza (Borsod vm.) : Deuts Károly, Gott­fried Márton, Herrmann Jónás, Landsman Ig- nácz, Lusztig Miksa. Felsö-Zsuk, u. p. Apahida (Kolozs vm.) : Mózes Jak. Féiszerfalu (Sopron vm.) : Gressenbrunner Márt. Féltorony (Moson vm.) : Hitz Ferencz, Kiss Pál, Ziniel György. Felvincz (Torda-Aranyos vm.) : Mendel József, Szegedi Ferencz, özv. Takács Sándorné. Fenes, u. p. Belényes (Bihar vm.) : Kacsovszki Kár. Fény, u. p. Nagy-Károly (Szatmár vm.) : Kere­kes János. Fény (Torontál vm.) : Lecsko Ferencz. Fényes-Litke (Szabolcs vm.) : Grüner Ignácz, Reich Márton, Schvarcz Ignácz, Veisz Jakab. Fenyö-Kosztolány, u, p. Áranyos-Maróth (Bars vm.) : Diamant Izsák, Fridi Károly. Fenyőfáivá (Szeben vm.) : Huberth Mihály. Fenyőfő, u. p. Csőt (Veszprém vm.) : Bauer Ign. Fenyves, u. p. Rózsavölgy (Pozsony vm.) : Cse­les András. Ferdinándfalva, u. p. Dobricza (Torontál vm.) : Dumitrov János, Preczlik Ferencz. Feredö-Gyógy, u. p. Algyógy (Hunyad vm.) : Ro­sengarten Móricz. Ferenczfalva (Vas vm.) : Spitzer Ödön, Vugrinecz Alajos. Fericse, u. p. Nagv-Somkut (Szatmár vm.) : Hers- kovics Béni, Karpelesz Mihály. Fertö-Szent-Miklós-Szerdahely (Sopron vm.): Bősze Ferencz, Karsay Bálint, Kőmives József. Fiacsicz,u.p.Király-Lubella(Liptó vm.) : Hercz Sam. Fiad, u. p. Kis-Bár-Apáti (Somogy vm.) : Reidin- ger Péter. Fias, u. p. Girált (Sáros vm.): Szonet Farkas. Fiátfalva, u. p. Székely-Keresztur (Udvarhely vm.): Mester Lajos. Fibis, u. p. Máslak (Temes vm.) : Bogos György. File-Havas, u. p. Gánóez fürdő (Szepes vm.) : Fabry András. Filipova (Bács-Bodrog vm.) : Gratz Antal, Horn Pál, Welsch József, Wildman József. Filkeháza (Abauj-Torna vm.) : Hercz Bernât. Fillér, u. p. Ratkó (Gömör vm.) : Naiman Fülöp. Filócz, u. p. Dobronak (Zala vm.) : Horváth Mih Finke, u. p. Edelény (Borsod vm.) : Krämer Gyula. Reinitz Jónás. Fintaháza, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.) : Spiner Márton. Fityeház, u. p. Mura-Keresztúr (Zala vm.) : Ro- zenthal Miksa. Fodorház, u. p. Gaád (Torontál vm.) : Simon Ád Fófeld, u. p. Ujegyház (Szeben vm.) : Macku Sim Fogaras, u. p. Kis-Almás (Bereg vm.): Schwim­mer Sámuel. Fogaras (Fogaras vm.) : Boros Ádám, Esszigman Károly, Fogéi János, özv. Gelb Karolin, Kovács János, Krausz Sámuel. Manisor Luka, Moldo- ván György. Popp György, Schniedetzki József. Szávu Péter, Várady János. Fok-Szabadi (Veszprém vm.) : Ungár József. Foktő (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Borka János. Horvát János, Leicht Gábor, Ónodi Pál, Simon József, Sipos Sándor, Szabó János. Folkusfalu, u. p. Neczpál (Turócz vm.): Yix Emil és Jakab. Folya (Temes vm.) : Flakinger János, Hirschi Kál­mán, Schwartz Adolf. Foly falva, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.) : Gottlieb Mihály. Folyvark, u. p. Nagy-Lipnik (Szepes vm.) : Mes­singer Manó. Fonácz, u. p. Kápolnok-Monostor (Szolnok-Doboka vm.) : Preiszler Niszella. Fonácza, u. p. Rézbánya (Bihar vm.) : Svarcz Mór. Fonó, u. p. Baté (Somogy vm.): Német Ferencz. Fony, u. p. Vizsoly (Abauj-Torna vm.) : Frank­furter Mózes, özv. Fried Rozália. Forasest, u. p. Kossova (Krassó-Szörény vm.) : Beker Márton. Forbasz, u. p. Gnézda (Szepes vm.) : Hartstein Mór. Forberg, u. p. Késmárk (Szepes vm.) : Pollak Ign. Forgácsfalva (Gömör vm.) : Braun Sándor, Led- nitzki Mihály. Fornos, u. p, Munkács (Bereg vm.) : Zilberman Árm. Fornószeg, u. p. Galgócz (Nyitra vm.) : Schulsz Ign. Forró (Abauj-Torna vm.): Sejmes Sámuel. Forrószeg.u.p.Hollód (Bihar vm.): Rosenberg Bern. Fót (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Botos József, Me­zei Dávid. Földeák (Csanád vm.) : Gazdi István, Ignácz Pál. Nagy Ánna, Sándor József, Szaniszló István, Vajda András, Vékony Sándor, Vetro László. Földes (Hajdú vm.) : özv. Fohn Anna, Fülöp Dáv. Földra, u. p. Naszód (Besztercze-Naszód vm.) : Deitel Benjámin, Walzer Juda. Földvár, u. p. Alsó-Ucsa (Fogaras vm.) : Cocán Illés. Fönyed, u. p. Vörs (Somogy vm.) : Pat József. Főrév (Pozsony vm.) : Sadava János, Schwänzer Pál, özv. Zbitak Katalin. Frankó, u. p. Locsmánd (Sopron vm.) : Barenich István, Blazovics György, Mersits Béla, Mer- sits Pál. Franczfeld (Torontál vm.) : Müller József, Rath Rup. Freidorf, u. p. Temesvár (Temes vm.) : Hetzer Konrád, Lorenz Ignácz, Zerbesz Ferenez és Márton. Frics, u. p. Hedri (Sáros vm.) : Fián Jakab, Frei­reich Manó, Grosz Manó. Fricske, u. p. Hertnek (Sáros vm.) : Fränkl Nátán, Szóbél Mózes. Fridman (Szepes vm.) : Baldinger Samu. Frigyesfalva, (Bereg vm.) : Weinberger Dávid. Frinkfalva, u. p.Nagy-Ilonda (Szolnok-Doboka vm.): Friedmann Miksa. Frivald, u. p. Rajecz (Trencsén vm.) : Feuermann Adolf, Flesch Gábor, Mausz Ármin. Fugád, u.p. Magyar-Lapád (Alsó-Fehér vm.) : Mol- dován Miklós, Milgram Antal. Fuló-Kércs, u. p. Abauj-Szemere (Abauj-Torna vm.): Grünwald Dávid. Fulyán, u.p. Kapi (Sáros vm.) : Guttmann Mór. Furksora, u. p. Maros-Illye (Hunyad vm.) : Lővy Jak. Fur'ug (Krassó-Szörény vm.) : özv. Pujki Teréz. Futásfalva, u. p. Kézdi-Vásárhely (Háromszék vm.): Páll Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom