Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Ácsmesterek — Tesari 14 (Zimmerleute — Chárpentier-) Felső Néna,u.p.Domoszló(Hév. vm.): Juricska Lászl. Felsö-Nána, u. p. Kéty (Tolna vm.): Engemajer Ádám, Gróh János, Stettler Henrik. Felsö-Ne.nes-Keresztur, u. p. Jánosháza (Vas vm.): Gsik István. Felsö-Nyárád (Borsod vm.): Paksi Benjámin. Felsö-Pel, u. p. Garamlök (Bars vm.): Gál Dávid. Felsö-Petény, u. p. Rétság (Nógrád vm.): Mrázik Ján. Felsö-Péterfa, u. p. Rabold (Sopron vm.) : Lan- gecker József, Schadlbauer Mihály, Scbőll Má­tyás, Schőll Mihály,Wilfinger Endre, Wilfinger Pál. Felső Pokorágy u. p. Rimaszombat (Gömör vm.): Zsii-os Pál. Felsö-Puszta-Péteri, u. p. Kis-Kun-Félegyliáza (Pest- Pilis-Solt-Kiskun vm.): Keresztesi György. Felsö-Rámócz, u. p. Alsó-Rámócz (Sopron vm.): Pfneisl Jakab, Pfneisl József. Felsö-Récsény, u. p. Alsó-Récsény (Nyitra vm.): Simora István. Felsö-Regmecz, u. p. Mikóháza (Zemplén vm.): Kocák János. Felső-Róna u. p. Rónaszék (Máramaros vm.): Ba- bota János, Lávocza Miklós. Felsö-Sajó (Gömör vm.): Emericzi János, Gáli János, Majba János. Felsö-Stubnya, u. p. Stubnyafürdő (Turőcz vm.) : Bludovszky Antal, Blodovszky János, Csermák János, Dibák János, Weisz János. Feisö-Szalók, u. p. Alsó-Szalók (Szepes vm.): To- mics Jakab. Felső-Szátok, u. p. Tereske (Nógrád vm.): Seha- csek Ferencz, Till József. Felsö-Szelistye, u. p. Dragomérfalu (Máramaros vm.): Pop Demeter. Felsö-Szemeréd (Hont vm.): Rocskay Lajos, Vin- czur János. Felsö-Szent-lván (Bács-Bodrog vm.): Agács Már­ton, Petz Mihály, Szabó István, Szélszabó Antal. Felsö-Szent-IVIihályfalva, u. p. Torda (Torda-Ara- nyos vm.): Farkas Balázs, Tövössi Boldizsár. Felsö-Szivágy (Szilágy vm.): Sándor Miklós. Felső-Szlovinka, u. p. Alsó-Szlovinka (Szepes vm.): Antraba József, Dudždk József, Karsmir Dra­gon, Lesznyak Márton, Novák Márton, Uzsig Szaniszló. Felsö-Szölnök (Vas vm.): Düh István. Felsö-Told, u. p.Szt.-Iván(Nógrádvm.): Német István. Felsö-Turcsek, u. p. József gőzfűrész (Turócz vm.): Kohut János, Namer Mátyás, Oravetz Ferencz, Ruszko Antal, Schwartz Ferencz, Ulbricht Ignác-z. Felső-Vadász (Ábauj-Torna vm.): Kukuritsar Mih. Felsö'-Vály-Bikszög (Gömör vm.): Borbély Zsig- mond, Herényi Károly. Felsö-Vásárd, u. p. Felső-Attrak (Nyitra vm.): Csernák János. Felsö-Vasgyár-Remete, u. p. Felső-Ribnyicze (Ung vm.) : Here András. Felsö-Vereczke, u. p. Alsó-Vereczke (Bereg vm.): Demján Simon, Lakatos István. Felsö-Vissó (Máramaros vm.): Brengya János, Hűbbel Ádám, Lajos János, Leitner Imre, Svéd Péter, Hubel Viktor, Szedlák József, Vallner Antal. Felsö-Zsuk, u. p. Apahida (Kolozs vm.): Pap Partenia. Félszerfalu (Sopron vm.): Fischer Mátyás, Wall- ner Ferencz. Féltorony (Moson vm.): Fischer Jakab, Fischer József, Palkovitsch Lajos. Felvincz (Torda-Aranyos vm.): Bnjáki Antal, Bu- jáki Ferencz, Bujáki Pál, Bujáki Sándor, Domó József, id. Nagy Pál István. Fenes, u. p. Belényes (Bihar vm.): Tábor János. Fény, u. p. Nagv-Károly (Szatmár vm.): Fecscn Mihály, Gnánt János. Fényes-Litke (Szabolcs vm.) : Erdei András, Papik György. Fenyö-Kosztolány, u. p. Aranyos-Maróth (Bars vm.): Novotni János. Fenyőfáivá (Szeben vm.): Klein András. Ferenczvölgy, u. p. Tecső (Máramaros vm.): Szura László. jFertö-Szent-Miklós-Szerdahely (Sopron vm.): Far­I kas József. Fibis, u. p. Máslak (Temes vm): Hafner András, Novak János. Filipova (Bács-Bodrog vm.): Armbruster József, Horn Antal, Schroft József, Wölfly Márton. Fülér, u. p. Ratkó (Gömör vm.): Mojzsis András. Fogaras (Fogaras vm.): Borsos Ádám, Czinege György, Czinege Imre, Graeser Adolf, Komonár György, Komonár János, Lőrincz Pál. Fok-Szabadi (Veszprém vm.): Ekecs Károly. Foktő' (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): DamasdUPál, Jakab István, Sipos Imre, Tóth József. Forbasz, u. p.Gnézda (Szepes vm,): Mittnisz István. Forgácsfalva (Gömör vm.): Hinka Ján., Hinka .Józs. Fóth (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): B. Elek István, Kodó Sámuel, Kovács György, Kovács István, Kovács Sándor, Lórik János, Pesnik János, Széki Ferencz,Sziráki János, Vargha János. Földeák (Gsanád vm.): Antal Mihály, Berényi Antal, Bodor Tóth István, Burger Antal, B. Molnár János, Selmeczi Nándor. Földes (Hajdú vm.): Boldog József, Boros János, Jenei Lajos, Kiss Elek, Kovács Gábor, Kovács Imre, Körtvélyesi Lajos, Mocsári Imre, Orbán Gábor, Pásztor Lajos. Földvár (Brassó vm.): Jancsek Mihály, Kootz Mih. Frankó, u. p. Locsmánd (Sopron vm.): Kancz János. Franzfeld (Torontál vm.): Baumann Jakab, Brunn Kristóf, Frey Jakab, Körnek János, Merkle András, Wagner József. Freidorf, u. p. Temesvár (Temes vm.): Zimmer­mann Antal. Fries, u. p. Hedri (Sáros vm.): Sztrak Mátyás. Fúrta (Bihar vm.): Sólyom Benedek. Füge (Gömör vm.): Hegyi József. Füle, u. p. Lepsény (Fejér vm.): Bódai István, Bencsik József. Fülek (Nógrád vm.): Csaba Ferencz, Földi István. Fülek Kovácsi, u. p. Fülek (Nógrád vm.): Molnár Laj. Fülek-Püspöki, u.p. Fülek (Nógrád vm.): Kasza Antal. Fülöpszállás (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.): Beke Sándor, Benedek Imre, Csősz János, Dani Gá­bor, Gubani Mihály, Gudmon István, Győrfi Imre, Halasi Lajos, Halász Lajos, Kosári Gá­bor, Kis Ambrus, Kristóf Sándor, Lángos La­jos, Molnár Lajos, Nagy Lajos, Papp István F., ifj. Pintér János, Szabó Imre, Szeder Sándor, Tóth János, Vizeli János, Virág Ferencz. Füss (Bars vm.): Kender József. Füss (Komárom vm.): Mastalér János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom