Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kőmívesek — Zidari 1102 (Maurer — Macons) Szakái (Nógrád vm.): Bali Ferenez, Imre János, Kőmives László. Szakálháza (Temes vm.): Bergauer Henrik, Berg- auer János, Égler Fülöp, Hunéi János, Plesz Mihály, Schneider Mátyás, Wiener János. Szakály (Tolna vm.): Bérdi János. Szakbény, u. p. Beszterczehánya (Zólyom vm): Dobrik János, Majerszky János. Szakcs (Tolna vm.): Storom Antal. Szakolcža (Nyitra vm.): Antos Ferenez, Belante Bálint, Brigadoly Bálint, Degregóri Antal, Gisz- ter Sebestyén, Gyakomelly Ferenez, Hrabcsik Márton, Jakomüszi Jakab, Karenovics János, Kopecsek János, Kopecsek Pál, Kovárik János, Krusina Pál, Murandy Ferenez, Pecha Antal, Wessely Pál. Szala, u. p. Felső-Méra (Abauj-Torna vm.): Bor­bély István. Szalárd (Bihar vm.): Pór Sándor. Szalatnak (Baranya vm.): Bien Miklós, Leibold Péter, Winker Márton. Szalk-Szent-Márton (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vrn.) : Búres Gziril, Csikós Sándor. Szalka, u. p. Letkés (Hont vm.): Romanih Márt., Rományik Mihály, Rományik Frigyes. Szálka, u. p. Mórágy (Tolna vm.): Mayer József. Szalonak-Üveghuta, u. p. Szalónak (Vas vm.): Art József, Art Pál, Artner József, Ernszt Ferenez, Flek János, Flek Mihály, Frager József, Gablick István, Gangl János, Gruber Károly, Ernszt János, Kalkbrener György, Koller Ferenez, Kol­ler János, Koller József, Koller Mihály, Melchart Ferenez, Moser József, Noth Károly, Polster Fe­renez, Polster József, Rosner József, Schermann János, Schermann József, Schneemann József, Sthul Pál, Stifter János, Stifter József, Stifter Mátyás, Stul Antal, Thurner Antal, Thurner József, Utoluts József, Voith János, Wendl Jó­zsef, Wendl Mátyás, Wendl Mihály, Wendl Pál. Szalonna (Borsod vm.): Beregszászi Sándor. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.) : Fogarasi József, Kocsis Mihály, Lemon Sándor, Moldován Ábrahám, Moldován János, Moldován József, Moldován László, Moldován Miklós, Tordai Gy. Szanád (Torontál vm.): Balogh Lajos, Pavlovics F. Szancsal, u. p. Balázsfalva (Kis-Küküllő vm.): Majláth György. Szaniszló (Szatmár vm.): Baumgártner György, Háger András, Gnámt János, Juszli Vendel. Szántó (Tolna vm.): Müller Mihály, Pillarik György. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.): Győrfy Tódor, Je- lity Vincze. Szany (Sopron vm.): Bögöl István, Dani János, Zsebeházy Sándor, Katona József, Mészáros Antal. Németh József, Németh Péter, Szabó Ig- nácz és Imre, Szabó Gábor, Vései Mihály. Szapáryfalva (Krassó-Szörény vm.): Búza Péter, Oláh Lajos. Szár (Fejér vm.): Bernát Ignácz, Schaar Sebes­tyén, Zsombok István. Szárász, u. p. Lengyel (Baranya vm.): Erb Ádám. Száraz-Berek, u. p. Mikola (Szatmár vm.): Barat János, Rácz Zsigmond. Szárazd, u. p. Gyönk (Tolna vm.): Ruppert Miki., Schaf Ádám. Szárazpatak (Pozsony vm.): Hnatd János, Mucska Mátyás. Szárazvám (Sopron vm.): Gassner János, Schrei­ner Mihály. Szárcsa (Torontál vm.): Buschbach Ferenez, Guit- ter Mihály, Schlisser Lajos, Schlisser Mátyás. Szárföld (Sopron vm.): Pintér Ferenez. Szarvas (Békés vm.): Abszolon József, Bednár Ferenez, Bolka Márton, Dosel Mátyás, Halátv József, Haluska János, Slovák Márton, Töröcsik János, Poljóka György, Vilicska Miklós. Szarvasiak (Vas vm.): Szampel Ferenez. Szarvkő (Sopron vm.): Jaicz Vida, Jasits István, Jusik Mátyás, Jech Domonkos, Karlits Éliás, Kralits István, Lang János, Matkovits András, Ostermeyer Gergely, Pirszolits János, Pollák János, Schulits Lőrincz, Szimovácz Flóris. Szász-Almád, u. p. MuzsDa (Nagy-Küküllő vm.): Krausz Mihály. Szász-Csőr (Szeben vm.): Dcígar János. Szász-lvánfalva, u. p. Medgyes (Nagy-Küküllő vm.): Pelzer Márton. Szász-Kézd (Nagy-Küküllő vm.): Gábor Mihály. Szász-Lóna, u. p. Gyalu (Kolozs vm.): Albert Ferenez, Horváth Ferenez. Szász-Magyaros (Brassó vm.): Secelean Miklós. Szász-Orbó, u. p. Szerdahely (Szeben vm.): Her- berth András, Schelingloff Frigyes és Péter, Zwischa Fábián. Szász-Örményes, u. p. Bonyha (Kis-Küküllő vm.): Gotschling Péter. Szász-Régen (Maros-Torda vm.) : Benesch Ferenez, Csinadi Sándor, Csilliotta Antal, Fekete Lajos, Gorbai József, Páskuly Fiion, Páskuly Péter, Soptérán János, Székely György. Szász-Sáros, u. p. Erzsébetváros (Nag\-Küküllő vm.): Linzing Mihály, Schässburger János, Schomody Mihály. Szász-Sebes (Szeben vm.): Frank Mihály, Gerber Ágost és Christor, Gerber Frigyes, Läydl Henrik, Linobé Vazul, Mauthni János, Romosán Miklós, Seile Frigyes, Trifu György. Szászfalu, u. p. Beszterczehánya (Zólyom vm.): Kmety György, Koreny János, Lichy Mátyás. Muránszky András, Rísz András, Rísz János, Rísz Mihály, Rohács György, Rohács Mátyás, Rusznyák János. Szászkabánya (Krassó-Szörény vm.) : Fleck Lipót, Köttlicher András, Kupi-ián József, Partellv Fe­renez, Seitz Ferenez. Szászvár (Baranya vm.): Hepp István, Kollár István, Kukkenberger János, Pleiszler János, Reisz Péter, Schmid József, Sparer Antal, Sprin­ger Gáspár. Szászváros (Hunyad vm.): Csernahorski Venczel, Dána Miklós, Hassatschek János, Lössel Ferenez, Popovits Bazil, Redlich József, Tefel András, Dworsak Vincze. Szatmár-Németi (sz. k. v.): Angyalosi József, Pe- tőfi-u. 3, Barazsu Lajos, Mátyás király-u. 89. Berecz Mihály, Attila-u. 1, Bottyán Lajos, Ár- pád-u. 46, Bottyán Antal, Hunyadi-u. 43, Bródi Imre, Mátyás király-u. 5, Ducskó István, Te- leki-u. 19, Gábriel András, Kinizsi-u. 67, Kiss József, népkert-u. 10, Lemák András, honvéd- iá. 77, Plaveczky József, pázsit-u. 19, Rauf Já­

Next

/
Oldalképek
Tartalom