Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

Cipészek 295 Szedlácsek Emil, IV., Molnár u. 22 -24. Szedlácsek József, VIII., Dugonits u. 16. Szedlácsek Pál, VII., Wesselényi u. 46. Szedlacskó Lajos, IV., Belvárosi templombazár. Szedlár Ede, IV., Ferenc József rakpart 5. Szegedy Lajos, VII, Nefelejts u. 10. Szegfű Károly, L, Mészáros u. 15. Szegi Pál, VI.. Eötvös u. 42. Szegő Jakab, VI., Szerecsen u. I. Szeiff Zakariás, VI., Király u. 16. Székéi Aladár, VI., Rózsa u. 99. Székely János, IV., Veress Pálné u. 20. ^Székely Miksa, IV., Kecskeméti u. 8. Székely Samu, VII., István ut 53. Szekeres Imre, 111, Kiskorona u. 31 Szeleczky Antal, VIII.. Baross u. 42 Széles Antal, VII.. Gizella ut 46. Széles Imre, X., Csernyus u. 105. Szeles Imre, VIII., Gyulai'Pál u. 11 Szeless János, VIII., FecsTce u. 39. Széli Imre. I, Horthy Miklós ut 54 Széman Péter, VIII., Futó u. 42. Szemes István, II., Batthyány u. 3. Szentmiklóssy Lajos, VII. Ilka u. 22 Szép Sándor, VII., Aréna ut 5. Szép Sándor, VII., Thököly ut 44. Szepes Henrik, V., Mérleg u. 12. Szerensés János, VIII., Lujza u. 16 Szigethy Ferenc, VIII, Szigony u. 20 Szigety József, VIII., Tavaszmező u. 1. Szigli Antal, X., Külső Jászbe­rényi ut 7733. Szíjártó János, VIII. Losonczi u. 17. Szíjgyártó Sándor. II., Széna tér 1 Szijj Mihály. L, Attila u. 10. Özv. Szilágyi Józsefné, VIII., Nép­színház u. 45. Szilágyi Lajos, L. Országház u. 6. Szilberhorn József, V., Pozsonyi u. 5-7. Szilberkorn József, V., Visegrádi u. 39. Szilly Ferenc, VIII., Békés u. 5. Szilvási Sándor, VI., Király u. 42. Szimon Gergely, VIII., Szerda­helyi u. 13. Szirti Károly. Vili., Baross u. 78. Sziszcsevics Mihály, X., Orczy ut 47. Szivacski Simon, VIII., Aggteleki u. 17. Szivássy Sándor, VIII, Reviczky u. 9 Szlamka István, VI.. Szent László ut 76. Szlatkav Ferenc, III.. Vörösvári u. 63. Szlávi esek Mihály, VIII., Víg u. 2., Vili., Baross u. 118. Szmedó János, IX., Tompa u. 32. Szobota Ágoston, VII., Dembinszky u. 22. Szodornka György. Vili, Futó u. 49 Szokolay János, V., Árpád u. 12. Szolarik József, II.. Lövőház u. 13. Szondy Zsigmond, VI., Izabella u. 66. Szontag Ferenc, I., Várfok u. 8. Szontágh Mihály, IV., Ferenciek tere 7, Szorády Mihály, VII. Muránvi u. 42 Szostvák János, III, Szépvölgyi u.58 Szoták Lajos, VL, Kirá'y u. 29. Szőke Józef. VIII.. Csokonay u. 4. Szőke Sándor, VII., Garay u. 26. Szőllősy Sándor, II. .Szalag u. 9. Sztancsoh Rezső, VIII., Luiza u. S. Sztankó András, VIII., Mária u. 3—5. Sztáron Mátyás. VII Kertész u. 39 Sztokleisz József, VIII., Illés u. 34. Sztrinkó Lukács, L, Maros u. 22. Szucsik Józsefné, IX., Lónyay u. 46 Szundhelmer József, VII., Thököly ut 22. Szűcs Ferenc, IV.. Királyi Pál u. 7 Szűcs József, VI., Bajnok u. 26. Szűcs József, VIII. Magdolna u. 20. Szűcs Kálmán. III., Lajos u. 179. Szűcs Lajos. VII., Kazinczy u. 5. Szűcs Pál, IX., Üllői ut Ű. Szűcs Sándor. VIII.. Kőfaragó u. 5 Szüsz Adolf, VII, Wesselényi u. 19 Szüsz Hermann, VII., Izabella u. 12 Szvetkó Lajos, VI., Bajnok u. 6. Szvoboda Józsefné, L, Csóka u. 7. Takács Ferenc, VIII., Baross u. 82 Takács György, VIII., József u. 4. Takács Gyula, IV., Duna u. 6. Takács Ignác, IV., Városház u. 20 Takács János, VII, Dembinszky u. 6 Takó Imre, VIII., Hunyadi u. 50. Takó József, VI., Rózsa u. 74. Pallér Jakab, VIII., Koszorú u. 24 Tallér Lajos, X., Bánya u. 2. Tallér Sándor, VII., Rózsa u. 10. Tamás Antal, V., Dráva u. 10. Tamás János, VII., Csányi u. 4. Tamás Pá1, II., Lövőhöz u. 3. Tamási József, IV., Sütő u. 1. Tamaska János, VII., Wesselényi u. 69. Tamaskovits Antal, II., Zsigmond u. 20. Tambur Hermann, VIII., Madách u. 4. Tambur Jani, VIII., Kender u. 16. Tänczer D. Dezső, VII., Csengery u. 26. Tapolcsányi József, VIII., Kálvária u. 21. Tapolcsányi József, Vili, Lujza u 1 Tar Ferenc, VI., Felsőerdősor 34. Tasak Károly, VIII., Magdolna u. u. 16. Taschler Pál, VII., Király u. 21. Tatay Kálmán, I., Budafoki ut 53. Tausz Pál, VII., Bíbor u. 7. Tausz Pál, VII., Őrnagy u. 8. Tavasz Gábor, VII, Nefelejts u. 32 Tebunek Kálmán, Vili., Futó u. 49 Techt Pál, X., Maglódi ut 5. xTegez Rezső és társa, VII., Ga­ray tér 14. Teichner Manó, L, Apród u. 6. őzv. Tencrlicht Béláné, VI., Ha­jós u. 25. Terék István, X,, Százados ut 4. Ternóczky János, VIII., Festetich u. 4. Thoma Adám, III., Miklós u. 1. Thury Elek, VIII., Madách u. 32. Tiber Gyula, VII., Grassalkovich u. 20. Tieger Fülöp. VII., Holló u. 1. Tila Károly, VIII., József u. 58. Till János, II., Fény u. 2/d. Timkó János, VIII., Német u. 16. Timkó Kálmán, X., Gyömrői ut 49 Tíroli István, VI., Podmaniczky u. 71. Tisauer István, I., Csóka u. 7. özv. Tischer Dávidné, VL, Hu­nyadi tér 4. Todorov Dusán, II., Zárda, u, 18. Tokody Lajos, VIII., Rökk Szi­lárd u. .25. Tolnai Joachim, VI., Király u. 112, Torna József, VI, Angyalföldi u. 52 Tomcsa István, IV., Aranykéz u. 3. Tomsó József, II., Krisztina kör­út 31. Torday Béla, X., Liget u. 26. Tordai István, III., Lajos u. 103. Torma József, VII., Dembinszky u. 46. Torma Sándor, VII., Klauzál u. 26—28. Tosoki Károly, VI., Mozsár u. 6. Tóth Albert, IX., Mester u. 20. K. Tóth András, VII, Egressy u. 12 Tóth András, VI, Szent László ut 86 Tóth Antal, X., Kápo'na u, 9. Tóth Antal, X., Noszlopy u. 8239. Tóth Farkas, VII., Thököly ut 40. Tóth Ferenc, VII., Kerepesi ut 34. Tóth Ferenc, VII., Kerepesi ut 50. Tóth Ferenc, V, Vilmos császár ut 1 Tóth Gábor, VIII., Lujza u. 25. Tóth Gyula, VI., Horn Ede u. 14. Tóth Imre, Vili, József körút 31a Tóth Imre, VIII., Mária u. 34. Tóth Imre, VII, Rottenbiller u. 5b Tóth István, VII, Alsóerdősor 18/20. Tóh János, IV.. Muzeum körút 43. Tóth János, VIII., Visy Imre u. 10 Tóth József, VII., Csengery u. 7. Tóth József, VIII., Teleki tér 20. Tóth Károly, X., Auguszta telep. Tóth Károly. I., Diósárok u. 55. Tóth Lajos, II., Korvin tér 3. Tóth Lajos, IX., Tűzoltó u. 72. Tóth-Mérey János, VIII., Szigony u. 27. Tóth Mihály, VI., Gyár u. 1. Tóth Mihály. VI., Lovag u. 17. Tóth Pál, II., Kacsa u. 12. Tóth Pál. II., Szegényház u. 30. xTóth Péter és Társa, VII., István ut 9. Tóth Sándor, I., Horthy Miklós ut 45. Tóth Sándor, .X., Füzér u. 5. Tőkési Ferenc, VII., Hajtsál- ut 22. Török Dezső, VII., Dohány u. 68. Török József, L, Attila u. 27. Török Lajos, VIII., József körút 42. Török Sándor, VII., Erzsébet ki­rályné ut 49. Trebse Antal, VIII,, Baross u. 126. Trenka György, VIII., Práter u. 39. Triznya József, IV., Veress Pálné u. 7. xTrock Cili, VI., Teréz körút 6. Trolts Ferenc, X., Bánya u. 10. Tuba János, VIII., Conti u. 21. Túli István, VIII., Futó u. 3S. Tully Antal, Vili., Rökk Szilárd u. 22. Tumay József, L, Hunvadorom 8399. hrsz. Turza János, III. Szentendrei ut 37 Ugrai Gerő, Vili., Vay Ádám u. 8 Újvári István, X., Kolozsvári ut 51 Újvári János, IX., Szvetenay u. 12. Umathum János, X.. Ceglédi ut 14. Ungár Ábrahám, I., Lágymányosi u. 5. Ungár Arnold, VI., Hungária kör­út 4. Ungár Vilmos, VII.. István ut 65. Ungéher Sándor, IX., Ernő u. 4. Unterbergcr József, VI f, Nagydiófa u. 34. Urai Sándor, VIIL, Mária Terézia tér 6. Urban Ágoston, VII, Nefelejts u. 51 x(Magyar cipőipar), Urbán Bar­nabás, VII., Tisza Kálmán tér 26, Urbán István, X., Kápolna u. 31. Urbán Péter, VII.. Rózsa u. 36. Urbanek Ede, VI., Hajdú u. 26. Úri Pál, VII., István ut 19. Urszinyi József, VIII, Alföldi u. 16 Uszkay Károly, V., Hajnal u. 5. Uszkay Miklós, VII., Nagydiófa u. 30. Utli István, Vili., Mária Terézia tér 6. Uzsák János, X., Simor u. 7. Ürögdi Lajos, X., Füzér u. 10. Ürögi Mihály, VII. Wesselényi u. 22 Vajda Ármin, VJL. Klauzál u. 13. Valent Sándor, VII., Dob u. 106. Vámos Imre, VIII., József kör­út 14. Vámos Zsigmond, VII. Elemér u. 40 Vanyo Péter, VIII., Orczy ut 10a. Várady Donát. VII., Csengeri u. 3. özv. Váradi Jánosné, IV., Havas u. 2. Váradi József, IÁ7., Magyar u. 13. Varga Barta Ferenc, VIIL, Lujza u. 27—29. Varga Béla, VII,, Romád u. 32. Varga Bertalan, VIIL, Mária Te­rézia tér 6. X’arga Ferenc, VII., Dob u. 81. Varga Ferenc, IÁ7., Cukor u. 4. X'arga Ferenc, IÁ7., Kecskeméti u. 14, X'arga Ferenc, I.. Költő u. 15. Varga György, VIIL, Tisza Kál­mán tér 26. \7arga Gyula, VIII., Tisza Kál­mán tér 26. Varga Gyula, V.. Á’isegrádi u. Ili Á7arga István, Á7II., Szövetség u. 8 Varga János, X.. Szállás u. 7. Varga János. VII. Wesselényi u. 76 Varga József, III.. Bécsi ut 120. Varga József, X., Gergely u. 68. X’arga Károly, VIII, Magdolna u. 12 \rarga Lajos, VI , Szent László ut 124. X’arga Mihály, II., Margit kórul 48. Á7arga Mihály, X., Nyitra u. 7. Varga Mihály, VI., Szondy u. 44. X'arga Sándor, III.. Lajos u. 158. Vargadi Hermann, I.. Budafokiul 19 X’argadi Lipót, I., Horthy Miklós ut 76. Varsó Mihály, X7III., Mária u. 20. Vas Ferenc. X7., Lipót körút 23. Vas Miklós. XT., Rottenbiller u. 20. Vas Zsigmond. VII., Nagydiófa u. 12. Vasicsek János. VIII.. Magdolna u. 12. Vaskó József, I., Átlós ut 22. Vass János, IV.. Irányi u. 4. X7ass Mihály, VIII.. Baross u. 84. Vázsony Rudolf, VIIL, Xrig u. 16. X'ecsy Bertalan. IXr., Ferenc Jó­zsef rakpart 18. X7égh Ernő Elek, VIIL, Mária Te­rézia tér 2. Özv. X’égh La josné, II, Ostrom u. 14 Id. Véghely Dénes, XTII., József körút 23. Xréghelyi Mihály, XTII., Kálvária tér 20. Veirich Péter, XT., Szondy u. 58. X7én Lajos, IX., Tompa u. 12. Veres György, IX., Tompa u. 22. Verner Sándor, VIII., Rökk Szi­lárd u. 39. Versitz Jenő, X’L, Á’áci u. 53. XTértes Pál, VII., Cserhát u. 21. özv. XTdák Ferencné, XTII., Du­gonics u. 4. Viduhovszky Márton, III., Szent­lélek tér 9. Vig János, VII., Kövér Lajos u. 4 özv. \7iga Péterné, X., Héderváry u. 32. XTgasz Ferenc, XTII., Lujza u. 32. XTíkó András, VI., Szent László ut 13. Á’incs Szaniszló, VIIL, Óriás u. 37 Á’irág József, XTL. Miksa u. 11. X7irágh József, XTL, Alsóerdősor 36 Vitéz Róbert, XTII., Baross u. 1. X7izel Mózes, X7., Hajnal u. 1. XTzmeto István, XTII, Dobozi u. 43 Vlasek Lajos, Vili., Illés u. 4. Vlesek Alajos, XTII., Illés u. I. X’leskó Pál, VIII, Népszínház u. 28. XTodni János, VIII., Békés u. 3. Volmecky Mihály, III., Lajos u. 193. X7örös Domonkos, XTL, Dob u. 98. X7rba Alajos, X7., Vilmos császár ut 6. X'ukovits Márk, XTL, Elemér u. 35 Wagner László, I., Árboc u. 4. Wagner Miklós, III., Zsigmond u. 46. Waldfogel Géza, IV., Belvárosi •templombazár. Warga József, XTL, Cserhát u. 5-7 özv. Wasserblatt Aronné, XTL, Dembinszky u. 39. Wassermann Jakab, VII., Nefe­lejts u. 25. Weber Antal, XT., Petneházy u. 50. Wéber Mór, VIII., Dobozi u. 27. Wéber Sámuel, X'., Váci ut 112, Weiber Lőrinc, XT., Hungária kör­út 57. xXVeiler Albertné és Társa, XTL, Király ü, 59. Weiner Lipót, XTII, Magdolna u. 20 Weiner Márton, XT, Kazinczy u. 13 XX7einer Márton, XTII., Népszín­ház u. 16. Weisner Károly, L, Holdvilág u. 2. XXreisz Ábrahám, Xr., X’isegrádi u. 43—45. XVeisz Ádám, XTII, X’ay Ádám u. I XVeisz Adolf, VII, Dembinszky u. 37 XVeisz Adolf. IV., Gerlóczy u. 13. XVeisz Adolf, VII., Elemér u. 21. XVeisz Adolf, VIII., Rákóczi ut 23. Weisz Armin, XTI, Damjanich u. 36 XVeisz Aron, VII., Klauzál u. 35. XVeisz Béla, VII., Thököly ut 5. X\7eisz Bernát, VII., Király u. 85. XVeisz Dávid, XTII., Kun u. 12. xWeisz és Krizsán, XTII., Mag­dolna u. 20. Weisz Ferenc, VII, Szövetség u. 17 XVeisz F. X’iimos. VII, Hársfa u. 7 Weiss Gyula, VII., Peterdy u. 39. XVeisz Gyula, VIII, Szentkirályi u. 4 Weisz Hermann. XTI. Murányi u. 11 Weisz Izidor. XTII. Magdolna u. 20 Weisz Izráel, XTL, Hársfa u. 53. X\reisz Jakab, XTL, Bethlen u. 45. Weisz József, II., Mecset u. 17. xWcisz K., IV., Muzeum körút 39. Weisz Kálmán, VI., Izabella u. 62. XVeisz Károly, VIII. Dugonics u. 23 Weisz Lajos, V., Báthory u. 22. Weisz Lajos, VI., Lovag u. 19. XX7eisz Lázár, VI., Nagymező u. 28 x(Modern cipőszalon), Weisz M., IV., Váci u. 27. Weisz Manó, VII., Garay u. 20. Weisz Márkus és Czitrom Izidor. IX., Ernő u. 17. XVeisz Márton, VI, Felsőerdősor 52 Weisz Miklós, XTI, Szövetség u. 29 XVeisz Miksa, XTI., Angol u. 31. XVeisz Mór, XT., Szerecsen u. 10. Weisz Mózes, VIII,,. Kun u. 12. XVeisz Sámuel, XTII., József kór­ul 42. Weisz Tivadar, XTI., Elemér u. 13 XX7eiszberger Bernát, X’., Sas u. 12. XVeiszbrunn Sámuel, IX., Lónyay u. 9. XVeiszenstcin Soma, IX., Gát u. 36. xWeiszfeid és Társa, XT., Teréz körút 26. XVeiszfeld X’iimos, XT., Teréz kör­út 26. XX7ejszel Ferenc XTII., Balassa u. 5. Welhammer János. I, Kereszt tér 20 XVerner József, \7I., Izabella u. 49. Wertheimer Zsigmond, XT., Szív u. 38. Weszter Jakab, XTL, Elemér u. 1. Wiener Lipót, XTII., Baross u. 99. XXTesenhardt József, IX., Haller u. 88. XVieser János, III., Lajos u. 143. Wilbraum Lajos, XTII., Karpfen- stein u. 10. xWinkelhofer M., VL, Király u. II XXTnkler Ferenc, VL, Hajós u. 11. Winkovich Károly, III., Kórház u. 24. Wiszmár Sámuel, XT., Bajnok u. 21 XX7itzig András, VIII, Rákóczi tér 3 XVlassits Vazul, III., Kórház u. 22. Wohlstein Lipót, IX., Ráday u. 63. Wrbicza József. VII., Síp u. 5. XVuics Szaniszló, VIII., StaiTenbei- ger u. 8. Wunder János, X7., Báthory u. 10. Wurst Ferenc, X., Cserkesz u. 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom