Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Röfös-és kézmüárú-kereskedök —Trgovci lak- , (Schnitt- und Manufaktur-Waaren-Hándler — tovine i rukotvorine Commercants de produits textiles) József, Tuba-u. 857, S. Farkas József, sas- u. 399, Fehér Ernő, Péter-u. 63, Heilbrunn József, Szent-István-tér 13, Illés Antal, zombori- u. 22, Kiss Ferencz, raktár-u. 333, Klein Lipót. Lajos-u. 510, Klein Mór, Petőfi-u. 61, Klein Samu, magyar-u. 578. Kunetz testvérek, VII. kör 1, Kunetz Izidor, Ánvos-u. 98, Pick Adolf, magyar-u. 99, Pollák József, erdő-u. 41, Pricza Sándor, homoki-u. 92, Ripp Bernát, IV. kör 23, Schalhoff Ármin, Kazinczy-u.88, Schulhofflgnácz, magyar-u. 96, Singer Fülöp, magyar-u. 106, Spitzer Sámuel, Herczeg-u. 77, Steinitz Kálmán, Vachot-u. 265, Szilassy Károly, Damjanich-u. 300, Taussig Vilmos, Wesselényi-u. 197, Tumbász Ferencz, Mailáth-u. 116, Vagner Ferencz, zombori- út 1, Vojnits H. Gergely, Wesselényi-u. 42, Weiss Mihály, Petőfi-u. 55, Ziffer D. A., Teleki-tér 5. Szabadszállás (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Stern Mór, Stern Sámuel. Szakcs (Tolna vm.): Fischer József. Szakolcza (Nyitra vm.): özv. Beer Mária, Simföld K. Szalk-Szent-Márton (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Fischer Lázár, Reis Mózes. Szamos-Ujvár (Szolnoir-Doboka vm.): Bogdán Elek, Aletta István, id. Gzecz Manó, Czetz Lukács, Gzetz Zachariás, Haragai Antal, ifj. Jagamos Gábor, Kasza Gerő, Merra Joáchim, Merra Már­ton, id. Nuridsány Antal, Sáhin Kristóf, Székely György, Zachariás József. Szamosszeg,u.p.Nagy-Dobos (Szatmár vm.):Veiler Á. Szaniszló (Szatmár vm.): Krémer Sámuel. Szántóvá (Bács-Bodrog vm.): Gzilczer Simon. Szarvas (Békés vm.): özv. Fináli Katalin, Fisch - bein Ignácz, özv. Glázner Hermin, Goldberger Ignácz, Hageter Gusztáv, Készt Sándor, özv. Konyecsni Judit, Menczer Mór, Volfmann Jakab. Szász-Régen (Maros-Torda vm.): Bélteky Lajos, Fábián János, Heimann és Deutsch, Jakubek Lajos, Marinovits Miklós, Mischinger Károly, Mischinger Lipót Adolf, özv. Elek Róza, Simay Gusztáv, Wagner Ede és Oszkár. Szász-Sebes (Szeben vm.): Baumann Fr. Heitz Frigyes és Henr., Kretioescu Konst, W’eiss Árm. Szászváros (Hunyad vm.) : Chroínek János, Dras- kovits István, Hárth János, Kazarsin János. Szatmár-Németi (sz. k. v.): Kristóf Antal, Deák­tér 10, Antal Dániel es társa, Kazinczy-u. 1, Becker Beris, Báthory-u. 48, Deutsch Mór, Ka- zinczy-u. 3, Fischer Ignácz, Tompa-u. 3, Fleisch- man József, Zrinyi-u. 13, Gillyén József, Haller Ottó, Klein Sámuel, Gsokonai-u. 16, Lengyel Imre, Mandel János, Deák-tér 15, Meinaelstein József, Tompa-u. 3, Páskuj Imre, Tompa-u. 8, Rosenfeld Miksa, Petőfi-u. 6, Rosenfeld Mór, Eőtvös-u. 17, özv. Schield Karolin, Deáktér 16, Schreiber Ferencz, Veisz Móricz, Bátori-u. 12, Wertán János, Deáktér 3. Szécsény (Nógrád vm.): Deutsch Sándor, özv. Glaser Janka, Roth Adolf, özv. Schück Betti. Szeged (sz. k. v.): Blau J. Adolf, feketesas-u. 15, Déry Ede, Kölcsey-u. 12, Deutsch testvérek, Szé­chényi-tér 4,' Eisenstädter S. és társa, Széchényi- tér 15, Engel Jakab, Klauzál-tér 2, Eppinger Sándor, Széchenyi-tér 4, özv. Fürtös Jakabné, br. Jósika-u. 8, Grósz testvérek, Széchényi-tér 17, Kis Arnold, Széchényi-tér 15, Kiss D. és társa, Kárász-u. 6, Kiss Mihály, Attila-u. 3, Kohn Zsig- mond, kigyó-u. 7, Krausz Dávid, szabadkai sugárút 14, Löwy Dávid, Somogyi-u. 12, Ormódi Béla, Széchényi-tér 15, Prosznitz Simon és Vil­mos, Csekonics-u. 1, Reichmann Mór, Somogyi- u. 22, Schiller Lipót, korona-n. 26, Schlesinger Mór, bástya-u. 17, Szűcs Lipót, Szilágyi-u. 3, Szécsi Zsigmond, Széchényi-tér 15, Thullmann Jakab, Széchényi-tér 15, Tedeskó Manó, Szé­chényi-tér 11, Wagner Gusztáv F. A. és fia, Klauzál-tér 7, özv. Weisz Anna, Somogyi-u. 12, Winkler Sándor, hid-u. 6. Szegzárd (Tolna vm.): Kron Salamon és fia, Pir- nitzer József és fia. Szekás-Preszáka, u. p. Pókafalva (Alsó-Fehér vm.) : Prokopiu Iván. Székely-Keresztur (Udvarhely vm.): Kabdelo Ottó, Papp Ödön. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.): Ajvász Krist., Flórián Bogdán, Szász Ferencz, Szenkovics Ján. Székelyhid (Bihar vm.): Grosz József, Kohn Ign., Veinberger Salamon. Székes-Fej érvár (sz. k. v.): Deutsch Manó és fia, Engel János, kigyó-u. 2, Feldman Henrik, régi megyeház-u. 8, Feldmann Henrik, kigyó-u. 15, Flesch Salamon, palotai-kapu 2, Freud Lajos, nádor-u. 4, Fridman Ignácz, basa-u. 1, Fodor Sámuel, uri-u. 2, Glük Izidor, basa-u. 1, özv. Heinrich Julia, lakatos-u. 7, Herer Rezső, vár- kapu-u. 3, özv. Kohn Mórné, lépcső-u. 1, Kreuzler Sámuel és fia, régi megyeház-u. 1, Novák Soma, lépcső-u. 1, Rosenberg Bertalan, kigyó-u. 2, Rozenberg Sámuel, lépcső-u. 2, Schvanner Dé­nes, uri-u. 11, Simálcsik Károly, palotai-u. 72, Steininger Sándor, uri-u. 16, Vébermann Jakab, uri-u. 5, Weisz Ignácz, fa-piacz 7. Szemlak (Arad vm.): Sandrik István. Szempcz (Pozsony vm.): Braun Mózes, Gandl Fü­löp, Lusztig Lipót, Willner Ármin. Szenicz (Nyitra vm.): Berger Lipót, Neuhausz Li­pót, Spitczer Salamon. Szent-Ágota (Nagy-Kükü[lő vm.): Breckner Fri­gyes, Hager Adolf, özv. Hager Katalin, Lutsch Mihály, Maurer Vilmos. Szent-Benedek, u. p. Úszód (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Brick József. Szent-Endre (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Tyró Miki. Szent-Gál (Veszprém vm.): Svarcz Ede. Szent-Gotthárd (Vas vm.): Fellner Ede, Herz S., Pollák Lipót. Szent-Grdt (Zálavm.): Fleischmann Ignácz, Hercz Fülöp, Neumann Lajos, Neumann Mór, Politzer Mór, Steiner Farkas. Szent-Lörincz (Baranya vm.): Engel Róza Szent-Márton (Arad vrn.): Szvidrán Mátyás. Szent-Mihályfa (Pozsony vm.): Fleisman Manus. Szent-Sebestyén, u. p. Battyánd (Vas vm.): Hirschl Mór. Szent-Tamás (Bács-Bodrog vm.): Aza János, Jan- kovics Sándor, Jax-kohut Manja, Nikolics Izidor, Prodanovics M., Prodanovits Sánd., Zernies 8. Szent-Tamás, u. p. Esztergom (Esztergom vm.): Frisch Adolf. Szentes (Gsongrád vm.): Bányai József, Bleuher Sámuel, Brüll Ferencz, Czukkermann Károly, Halász^Szabó Lajos, Szabó János, Kulcsár Sámuel,

Next

/
Oldalképek
Tartalom