Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Ácsmesterek — Tesari 45 (Zimmerleute — Charpentiers) Stobra, u. p. Zemenye (Sopron vm.) : Kotier; András, Rimpfl István, RimpÜ Márton. Stomfa (Pozsony vm.) : Lokajicsek György, Pecho Mihály, Skrován András, Svábsky -Ján., Svarz Ján. ' Stósz (Abauj-Torna vm.) : Bőtkai Mátyás, Butkai j Sándor, Haida János. Stoczing, u. p. Lajta-Pordánv (Sopron vm.) : Grü­ner János. Suja, u. p. Rajeez (Trencsén vm.) : Baranovicz Pál. Sumony, u. p. Magyar-Mecske (Baranya vm.) : Rot- vájler Ferencz. Súr (Veszprém vm.) : Rédl József. Surány (Nógrád vm.) : Hamaridesz Karoly. Susa, u. p. Rimaszécs (Gömör vm.) : Tóth János, j Sükösd (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Szabó György, Sulacz János. Sümeg (Zala vm.) : Bazsó Károly, Fekete Gyula, Fekete József, Lisztli János, Lukonics Antal, Németh János, Somogyi József, Takács Lajos, Vid Lajos. SüttÖ (Eszterg. vm.) : Holdampf Ignácz, Ihring Kár. Süttör, u. p. Eszterháza (Sopron vm.) : Dóri Hor­váth Sándor, Pakróczi Lajos, Pakróczi Mihály. Svedlér (Szepes vm.) : Grot Gáspár, Jonas Ferencz, Knobloch Benjamin, Mészáros János, Schriffel Ant. Szabad-Battyán (Fejér vm.) : Kiima István. Szabad-Szent-Tornya. u. p. Orosháza (Békés vm.) : Csók János, Pápai János. Szabadhegy, u. p. Város-Hidvég (Somogy vm.) : Fritz Rudolf. Szabadi, u. p. Csorna (Somogy vm.) : Fetzer János, Heppenheimer Jakab, Oppermann Adam, Walks- höfer Mihály. Szabadka (sz. k. v.) : Apfel Gáspár, III. kör 16., Augusztinacz Kozma, sziget-utcza 508., Augusz- tinovits Márk, hold-utcza 408., Augusztinovits Pál, biró-út 247., Balogh Ignácz, Gyula-u. 332, Biró Dániel, zentai-utcza 487., Bulyovcsits Dusán, Dezső-u. 643., Csillag József, 5. kör 560, Dózsái Simon, VI. kör, Gyula-utcza 430., Engelbrecht József, I. kör. Kölcsey-utcza 228, Hári István, VI. kör, Kálmán-utcza 465., Herczeg Mihály, V. kör 705., Horváth Ferencz, II. kör, forrás-utcza, Huszta Albert, II. kör, ta- nitó-utcza 241., Kálmán Albert, III. kör, Csanta- vér-u. 543., Kovács Birkás Antal, VI. kör 356, Krmpotics Márk, III. kör, dárda-utcza 130., Kucsura István, II. kör, Salamon-utcza 302., Maszcsuk István, III. kör, Balog-utcza 726., Mol­nár Antal, I. kör, Katona-utcza 386., Molnár Antal, I. kör, Katona-utcza 39 r., Molnár Antal, I.-kör, lengyel-utcza 235., Molnár Ignácz, I. kör. lengvel-utcza 235., Németh Ferencz, VI., kör, Lajos-u. 623., Paróczi Miklós, Halasi szőllő 28, Sánta Pál, I. ^ ör 455., Sefcsits Márton. III. kör, Béla-utcza 740., Szamvald Ferencz, 1. kör, Kölcsey-utcza 244., Szloboda Albert, VI. kör, Prágaihid-utcza 704/a, Sztipics József, II. kör, Wesselényi-utcza 298 , Sztipics Pál, III. kör. János-utcza 12., Volarov István, VIII. kör, homoki-utcza 95. Szabadszállás (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Baki Sándor, Baracsi István, Baracskai Pál, Biró Ferencz, ifj. Csaba Imre, Csősz József, Deli Imre Elek Sándor, Fehér László, Fehér János, Kis István, Kis Pál M., Kocsi Imre, Kovács András B. Kovács Imre, V. Kovács János, Lehóezki András, Miss Pál, Nyolczas János, Oláh Lajos, Pellikán Imre, ifj. Pöcze János, id. Pöcze János, Pöcze László, Pöcze Sándor, Puskás János, Salla.ri József, ifj. Sallaji József, Sas Antal, Sass Sán­dor, Seregély Sándor, Simon József, ifj. P. Szalai Gábor, P. Szalai Gábor, Szalontai Lajos, 2 Szukóczki István, Tallér Mátyás, Túri Gábor,Varga Pál, K. Varga János, ifj. Varga János, Varga János. Szabar, u. p. Himesháza (Baranya vm.) : Jauernik Miklós, Kropp Ádám, Marksz János, Salamon Ján. Szabar, u. p. Bándoly (Vas vm.): Fritz József. Szabéd, u. p. Mező-Rücs (Maros-Tórda vm.) : Hor­váth István. Szabolcs (Szabolcs vm.) : Bumbera György, ifj. Csegei János, Forgon János, Konyár János, Kovács István. Szacsur (Zemplén vm.) : Majernyik József. Száján (Torontál vm.): Bisok Pál, Mandáts István. Massa Lázár. Szakadát, u. p. Gyönk (Tolna vm.) : Schöfer Péter, id. Schlitt Adám, Schlitt Vilmos, Schmidt János, Werthesohn Péter. Szakái (Bihar vm.) : Halász Imre, Marozsán László. Szakáid, u. p. Nyék (Borsod vm.) : Lénárt Mihály. Szakály, u. p. Enyiczke (Abauj-Torna vm.) : Drozday András. [Szakasz, u. p. Erdőd (Szatmár vm.) : Uhl István, Vilánd Ferencz. Szakbény, u. p. Beszterczebánya (Zólyom vm.) : Rohács András, Majerszky András. Szakos (Tolna vm.) : Misztang Vilmos. ISzakoleza (Nyitra vm.) : Dermisek Vilmos, Meluzin József, Novak Pál, Szabolcsik József. {Szakoly, u. p. Balkány (Szabolcs vm.) : Stock László, Vanicsku András, Vasas György. Szákul (Krassó-Szörény vm.) : Szántai Gábor. Szalárd (Bihar vm.i: Rácz István. Szalatnak (Baranya vm.) : Rausch Boldizsár, Tungl Mátyás. ; Szalk-Szent-Márton (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Csikós Sándor, Édes István. jSzalka, u. p. Letkés (Hont vm.) : Juhász János. Szálka, u. p. Mórágy (Tolna vm.) : Lencz Antal, Heid Ferencz, Hengi József. Szalócz, u. p. Gombaszög (Gömör vm.) : Koren András, Ruman Pál. Szalonna (Borsod vm.) : Gregor András. j Számos (Torontál vm.j : Adamovics Acza, Topalov Sándor. Szamo$-Bec$, u. p. Csenger (Szatmár vm.) : Bö­szörményi József. Szamosfalva, u. p. Kolozsvár (Kolozs vm.) : Grüner János. Szamosujvár (Szolnok-Doboka vm.) : Bajka József, Flujerás Illés, Gellért Zsigmond, Kiss Péter, Marosán János, Mikas Tódor, Moizes József, Nagy György, Naphegyi György, Nyisztor János, Papattyi Lajos, Rivóczki József, Stancz Jakab. Szilassy Sándor, Tamás Márton. Szarád (Torontál vm.) : Spang Jakab. Szaniszló (Szatmár vm.) : Fülöp Antal, GnánP István, Gnámt Ján., Kincsei Márt., Karács Kár. Szany (Sopron vm.) : Gosztonyi Vendel, Kováts Antal, Kovács György, Kováts Imre, Mészáros, József. Szabó József, Szentes János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom