Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kömivesek — Zidari 1086 (Maurer — Macons) Menhard (Szepes vm.): Klein Ján., Kreutzer Sam., Reif Mihály, Stenczel'Pál, Stephani János. Merczifalva (Temes vm.): Klosz Miklós, Müller János, Müller Kristóf. Merény (Szepes vm.): Brezovszky János, Brezov- szky Károly, Hamrák János, Zsendtko András. Merisor, u. p. Petroseny (Hunyad vm.): Berta- lini Antal, Martina Béni, Szántó Betiol, Czi- menti Ilário, Delaméo Mozé, Delemeá Jakab Márk, Fuccaro Lajos. Mernye (Somogy vm.): Fekete Ferencz, Schmid J. Mesztegnyö (Somogy vm.): Korona István, Mei­ner János, Morovecz Antal, Morovecz József, Volásek János. Metkovics-Kerekity. u. p. Gajdobra (Bács-Bodrog vm.): Babotka Mihály. Méznevelö, u. p. Alsó-Rakoncza (Hont vm.):Dráb Mihály, Dráb György. Mezö-Berény (Békés vm.): Blaschki József, Chriszt Mihály, Fray Márton, Frei Mihály, Heneberger Ádám, Hei József, Klein Márton, Köhler Fe­rencz, Maász Márton, Piltz József, Roósz Andr., Rüch Henrik, Tónsor József, Wagner József, Wingert Márton, Winter András. Mezö-Csát (Borsod vm.): Cserneburcky Ferencz, Kirján János, Kotier György. Mezö-Kászony Bereg vm.): Czetli József, Hatalo- vics István, Magyar József. Sverha József, Szikora Mátyás, Váradi Antal, Varga Mihály, Zámhó Pál. Mező-Keresztes (Bihar vm.): Gramrnati Ferencz, Gyöngyösi József, Gyöngyösi Sándor, Thurzó M. Mezö-Kis-Salló.u.p. Nagy-Salló(Barsvm.): Varga P. Mezö-Komárom (Veszprém vm.): Toht István. Mezö-Kovácsháza (Csanád vm.): Harsányi Sánd., Orem István. Mezö-Laborcz (Zemplén vm.): Obercz János. Mező-Nagy-Csán (Torda-Aranyos vm.): Szegedi László. Mező-Örményes (Kolozs vm.): Sipos Péter. Mezö-Örs (Győr vm.): Purcsik György. Mezö-Pagocsa, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.): Jancsó Péter. Mezö-Petri, u. p. Szaniszló (Szatmár vm.): Ditrich Mihály, Pfeiffer Balázs, Pfeiffer István. Mezó-Szent-György (Veszprém vm.): Sajer Henrik. Mezö-lelegd Bihar vm.): Mészáros László, Rindó Laios, Vattai Károly, Varga Sándor. Mező-Terem (Szatmár vm.): Pap Simon, StoczM. Mezö-Tur (Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm.): Csurgó Lajos. Mádi Mihály. Kása Gergely, Szabó Józs.. Wagner Márton. Mező-Vári (Bereg vm.): Makay Péter. Meződ. u. p. Sásd (Baranya vm.): Haue Péter. Mezövár, u. p. Mártonhely (Vas vm.): Szencsar Márton, Vogrinecz József. Miava (Nyitra vm.): Bradács János. Kozenplich J. Micske (Bihar vm.): Szikszai Ferencz, Imre Pét. Miháld (Somogy vm.): Hoffer Fér., Keller György. Takács László, Virág Ferencz. Mihályfa (Zala vm.): Nyers József. Mihály falva. u. p. Nagv-Selyk (Nagy-Küküllő vm.): Gombár Gergely. Mihályi (Sopron vm.): Molnár Gábor. Mihályteíek, u. p. Erdőköz (Zólyom vm.): Muchal Dániel. Mike (Somogy vm.): Farkas Károly, Gyuranits L. Mikeszásza (Kis-Küküllő vm.): Dór Károly. Miklósfalu (Moson vm.): Strobl Mátyás. Miklósi, u. p. Mágocs (Somogy vm.): Geiger Mih., Handfeszt János, Herr Mátyás, Müller Ádám, Müller Ján.. Müller Sebestyén, Schmalczer Ádám, Spándler Ádám, Steiner Ádám, Stiedl József, Welcs Ferencz. Mikófalva, u. p. Apátfalva (Heves vm.): Baranyi j József, Kovács János. Mikola, u. p. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.): Varga Miklós. Milova, u. p. Konop (Arad vm.): Zaják György. Mindszent (Csongrád vm.): Hegyi Flórián, Kecskés János, Kovács Lázár, Mészáros Lajos, Rózsa József, Szakái János, Szeller Mihály. Mindszent (Szepes vm.) Genda János, Szuchy Ja­nos, Szuchy Pál. 1 Misérd (Pozsony vm.): Liedl József, Weigert Kár. Miske, u. p. Gércze (Vas vm.): Horváth Péter. Miskolcz (Borsod vm.): Boros János, Bohus Béla. Borosovits Alajos, Borosovics János, Csepánszki 1 Ferencz, Csepánszky János, Daruka Ándrás, Tribuszer Károly, Goliás János, Grosz Béla, Hoissa Lőrincz, Juhász András, Kamenár Géza, Kamlecz János, Kerékgyártó Mihály, Kresezankó János, Kripkó Mihály, Koch Mihály, Liszonyák József, Lukács János, Magyar János, Merta Rezső, Molnár József, Nagy János, id. Olenik György, Ondroczki István, Palencsár Pál, Par- cza Mátyás, Popovics Gábor, Potonya István, Soltész János, Sterba András, Szklenárik Ján., Strakovics János, Tálján Pál, Tóth István, Tóth Pál, Trukoszitz József, Veigli Andi ás, Vesztri József, Vitkofszky Lajos, Vlach János. Miszla (Tolna vm): Fischer József. Misztótfalu (Szatmár vm.): Szilágyi Mihály. Mocs (Kolozs vm.): ifj. Kováts János. Mocsolád, u. p. Mágocs (Baranya vm.): Stier János, Schmider Menyhért. Mocsolád, u. p. Mernye (Somogy vm.): Dunszt János, Lucz János, Pott József, Teisz János, Varga István. Mocsonok (Nyitra vm.): Hibala József. Modor (Pozsony vm.): Blahó János, Csermák Márton, Csvirig József, Lvnduska János, Mainczl József, Milkó János, Novak József, Oczelik József. Fráz Béla, Wanicsek Márton. Mogyoród, u. p. Fóth (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Kafka József, Klatsan József, Wiszódi György. Mogyorós, u. p. Táth (Esztergom vm.): Ámort Ant. Mogyoróska (Zemplén vm.) : Katieza András. Martinék Ferencz. Moha (Fejér vm.): Márton Sándor. Mohács (Baranya vm.): Bogovits János, Czángáisz József, Erb Imre, Fink György, Kauder Daniel, Kanizsai János, Kovácsits Lukács, Kunovszkv Antal, Ludvig Ferencz, ifj. Ludvig Ferencz, Mausz Vilmos, Mihálovics Pál, Renczlak Lajos, Reznicsek Józs., Schlapp Ferencz, Szélik Mátyás. Mohol (Bács-Bodrog vm.): Guszlik Antal, Molnár István, Veinhardt Ferencz. Mohora (Nógrád vm.): Kriránszki István, Vinár- csek János és István. Mokrágy. u. p. Alsó-Kubin (Árva vm.): Halaj Mih. Mokrin (Torontál vm.): Reisz János, Schefer József

Next

/
Oldalképek
Tartalom