Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Csizmadiák — Čizmari 33Ü (Csizmenmacher — Bottiers [bottes hongroises]) Medve (Győr vm.): Anda Péter, Majtényi István, Vörös János. Megyaszó (Zemplén vm.): Szilvási Dániel. Megyer, u. p. Bábony (Somogy vm.): Brosro Pál, Miklós János, Paris Pál. Megyeres, u. p. Aranyos (Komárom vm.): Mol­®Snár István, Szoboszlai Lajos. Megyer-Bodzás (Arad vm.): Balta János, Boros István, Demka István, Demkó József, Hricso- vinyi András, Lipták P. János, Szabó Mátyás, Zunászka János. Mehala (Temes vm.): Gyorgyevits Sándor, Kreczu Lázár, Nedits Tota, Toncsin Szava. Méhkerék, u. p. Sarkad (Bihar vm.): Csete La­jos, Nagy Ferencz. Meleghegy, u. p. Felső-Balog (Gömör vm.): Ben- csik Márton, Bócz János. Melencze (Torontál vm.): Bibity Arsa, Brasovan György, Bugarszki Szvetozár, Golosin Mita, Vad- lacski Milutin, Pannov Mita, Prasity Szava, Ra- kits Stoján, Rodak Miklós, Taskov Györgv. Mellek, u. p. Zsitva-Gyarmat (Bars vm.): Trun- gel András. Mellincz, u. p. Bellatincz (Zala vm.): Zadra- vecs Iván. Mélykút (Bács-Bodrog vm.): Bagoszlai János, Bog­dán Antal, Csorba Teréz, Horváth Antal, Kiss István, Szolis Miklós, Tóbis Lajos. Mencshely (Veszprém vm.): Balassa Pál, Bika Lajos, Horváth Károly, Kálosi István, Nyulasi Dávid, Varga Lajos. Mende (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Fabits Pál, Hor­váth János, Klamár János, Kruner Mihály, Ku- csik Mihály, ifj. Tripák Pál. Ménes, u. p. Gyorok (Arad vm.) : Jov István, Ta­kács György. Ménfő (Győr vm.): Billegi József, Zezulka János. Menyhe, u. p. Szalakusz (Nyitra vm.): Bilcsik Már­ton, Gabel János. Méra, u. p. Magyar-Nádas (Kolozs vm.): Ambrus Károly, Szévolt Sándor. Merczifalva (Temes vm.): Mitrovits Axentil. Merenye, u. p. Gőrösgál (Somogy vm.): Laczó Ferencz, Pillárik Gyula. Mérges, u. p. Rába-Szent-Mihály (Győr vm.): Bo- zsoky József. Mernye (Somogy vm.): Pintér Pál. Merse-Belsö-Vát, u. p. Külső-Vát (Vas vm .): Főszer Imre, Sütő Károly, Tóth Imre. Mesterháza, u. p. Sajtos-Kál (Sopron vm.): Fo­~*dor Károly, Horváth Sándor. Meszes-Györök, u. p. Gyenesdiás (Zala vm.): Fo­dor János, Kocsis József. Meszlen (Vas vm.): Hencsey Sándor, Horváth Jó­zsef, Szopori József, Zácsik József. Mesztegnyö (Somogy vm.): Kardos Lajos, Med- gyesi Miklós, Pálinkás Lajos. Méznevelö, u. p. Alsó-Rakoncza (Hont vm.): Lacsni János. Mezö-Bánd (Maros-Torda vm.): Abrahám Ferencz, Győrt! József, Knesmán István, Kovács Ferencz, László Gábor, Lázár Péter, Ráczkövi Árpád, ifj. Siklódi Károly, Vénig Lajos. Mezö-Berény (Békés vm.): Bagi András, Balta János, ifj. Balta János, Balta Mihály, Balta Sámuel, Bartolf György, Bartolf Márton, Bar­, tyik Adám, Beregi József, Blahó József, Bobál Pál, Bobál Sámuel, Boros Károly, Duray Dá­niel, Fillari Dániel, Földesi Sándor, Gete Ist- , ván, Gulyás Mózes, Gyuricza György, Hegedűs János, Hoffmann Mihály, Jakusovszky János, Károlyi István, Kh’ály Pál, Kis Sándor, Kle- novszky János, Kollár Pál, Kolozsy Károly, Komló di Ferencz, Koszti Miklós, Kovács János, Krcsrnárik Dániel, Krcsmárik Sámuel, Mózses Márton, Nyigrinyi Pál, Ondrejkovics György, Plavecz György, Piavetcz János, Prolok János, Protok Sámuel, Pusztai György, Renner Ádám, Skorka János, Skorka Sámuel, Soos Károly, Stefano vies Pál, Szabó Mihály, Szakács Mihály, Szarvoszky Pál, Szekeres Lajos, Tomka György, Tomka János, Török János, Truka János, Truka Pál, G. Tóth Márton, Varga Mihály, Varga Pé­ter, Vári Mihály, Vigh János. Mezö-Bergenye, u. p. Maros-Vásárhely (Maros- Torda vm.): Daróci Sándor, Szabó Sámuel. Mezö-Csát (Borsod vm.) : Arnóth György, Cseho- novics István, Csele István, Csele János, Csipi János, özv. Csiszár Erzsébet, Darab János, Farkas János, Fodor István, Gál Béla, Gyurkó György, Hajdú Gergely, Halász Gergely, Joó Miklós, Ko- koczki János, Kis János, Kocsis János, Kocsis Mihály, Koncz Lajos, Kuszorka János, Lévay Miklós, Mészáros János, Nagy György, Nagy István, T. Nagy János, Nemes László, Ronga Lajos, Surjánszki István, V. Szabó Balázs, Szabó István, Szabó László, Szegő József, Szilágyi Já­nos, Tar Károly, Tompa Mihály, Tóth Ferencz, Zováthy József. Mezö-Csávás, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.): Kardos György. Mezö-Czikud, u. p. Mező-Záh (Torda-Aranyos'vm.): Balás Bertalan, Löriczi György. Mező-Fele, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.) : Sebestyén József. Mezö-Gyán, u. p. Geszt (Bihar vm.): Fábián Mi­hály, Gál József, Virág József. Mező-Kapus (Torda-Aranyos vm.): Vég József. Mező-Keresztes (Bihar vm.): Pünkösti József, Szabó Mihály. Mezö-Kis-Salló, u. p. Nagv-Salló (Bars vm.): Hencze Elek. Mezö-Komárom (Veszprém vm.): Balogh Péter, Czeczei Tamás, Földes László, Holmi Pál, Kis Mihály, Luzsinszki Sándor, Nagy József, Pap József. Mezö-Kovácsháza (Csanád vm.): Szabó Péter. Mezö-Kölpény, u. p. Mező-Rücs (Maros-Torda vm.): Hideg Ignácz. Mezö-Kövesd (Borsod vm.): Ali József, Milkó Já­nos, Pap János, Rácz József. Mező-Madaras, u. p. Mező-Bánd (Maros-Torda vm.): Köteles Sámuel. Mezö-Örs (Győr vm.): Ónodi János, Sax Ferencz. Mezö-Petri, u. p. Szaniszló (Szatmár vm.): Ber- tus Antal, Kuncz György, Kuncz Jakab, Mán- hercz István. Mező-Szabad, u. p. Maros-Vásárhely (Maros-Torda vm.): Éles Károly. Mező-Szakái, u. p. Mező-Szengyel (Torda-Aranyos vm.): Szabó Miklós. Mezö-Szent-György, u. p. Uzdi-Szent-Péter (Vesz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom