Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Czipészek — Postolari (šoštari) 468 (Schuster — Cordonniers) Runya, u. p. Tornaija (Gömör vm.): Baranyai Dániel, Gzókoly Márton. Rusor, u. p. Puj (Hunyad vm.): Mészáros János. Ruszkabánya (Krassó-Szörény vm.): Argyelan Mik­lós, Burdia György, Hoffmann Károly, Mártini Péter, Sirian János, Szubanik János, Welschelan Demeter, Wetrowetz József. Ruszkicza (Krassó-Szörény vm.): Pilz Károly. Ruszkin (Szepes vm.): Schmidt Samu, Scholtz Lajos, Ruszkócz, u.p.Bereg-Rákos(Bereg vm.): Keszler Ign. Ruszpolyána (Máramaros vm.): Lebovics Mendel, Steinhorn User. Ruszt (Sopron vm.): Friška Ferencz, Josef Gábor, Peruschítz Lőrincz, Schranz Samu. Ruttka (Turócz vm.): Bohunka Antal, Hundrek József, Lamos Simon, Marcsek János, Visny- nofszky Józs., Zacher Ant., Záthureczky György. Rüsz u. p. Szelindek (Szeben vm.): Lauer János, Römischer György. Ság, u. p. Sajtos-Kál (Sopron vm.): Pajni Jób. Ság (Temes vm.): Feistl^immel Ferenc?. Gut Gás­pár, Henzl József, Kelcsof Miklós, Kobrád János, Pauler Ferencz, Peitz Antal, Peitz Péter, Schwei­ger József, Schweininger József, Stein István, Wirth Miklós. Ságod, u. p. Zala-Egerszeg (Zala vm.): Farkas Ján. Ságvár (Somogy vm.): Bartos János, Fáncsi Jó­zsef, Horváth Dezső, Polácsek István. Sajó-Gömör (Gömör vm.): Szabó Dániel, War- savszky János. Sajó-Kaza (Borsod vm.): Gál József, Kis Mihály, Lichtenstein Ignácz Schwartz József, Volánt Laj. Sajó-Kesznyéten, u. p. Tisza-Lúcz (Zemplén vm.): Moskovics Mór. Sajó-Magyaros (Szolnok-Doboka vm.): Visnyovszki Bálint. Sajó-Németi, u. p. Putnok (Borsod vm.): Fuchs •Jakab, Kerekes Sándor. Sajó-Fiispöki, u. p. Bánréve (Gömör vm.): Antal István, Baranyai István, Baranyai Lajos. Sajó-Szent-Péter (Borsod vm.): Borbély Sámuel, Csoszanszky Alajos, Gutlon Jakab, Kiss János, Klein Lajos, Kohn Jakab, Ligács István, Rubin­stein Adolf. Sajó-Szöged (Borsod vm.): Egercsák János. Sajó-Udvarhely, u. p. Somkerék (Szolnok-Doboka vm.): Fridman József. Sajtény (Csanád vm.): Ples Illés, Prusza György. Sajtoskál (Sopron vm.): Szvoboda János. Sál, u. p. Nagy-Dolincz (Vas vm.): Niszer Pál. Salafa, u. p. Puszta-Szent-Miháíy (Vas vm.): Bauer Ignácz. Salamon, u. p. Záhony (Ung vm.): Stark Jakab. Salánk (Ugocsa vm.): Nagy Lajos. Sál fa, u. p. Acsád (Vas vm.): Konczér Fülöp. Salföld, u. p. Kővágó-Örs (Žala vm.): Kardos Fe­rencz, Szerencse János. Salgó-Tarján (Nógrád vm.): Barcs Ignácz, Gál József, Gáspár József, Grosz Mór, Grűnfeld Ignácz, Guttmann Sándor, Hegedűs József, Jan­csik Gyula, Jankovics József, Klein Mór, Kosz- telnik István, Kovács Márton, Ledniczky Soma, Mázor János, Meiszter Dávid, Mikulisz Mihály, Nagy József, Namesanszky István, Perez József, Pruza Venczel, Pusztai Antal, Skolnik Dániel, Suer Henrik, Szlama Pál, Ulicsnyi Antal, Var- rovits Ferencz. Salomvár (Zala vm.): Frigyes János, Horváth Ferencz, Kemény József. Sályi, u. p. Porcsalma (Szatmár vm.): Lézman Izr. Sámfáivá (Vas vm.): Müllner Pál, Reiger Mihály, Unger András, Wukovits András. Sámogy, u. p. Füzesér ("Zemplén vm.): Dzvo- nár János. Sámson, u. p. Tót-Komlós (Békés vm.): Kovács István, Kovács József. Sámson (Hajdú vm.): Csánk Mihály, Euchler Ja­kab, Goldstein Ármin, Grosz Dávid, Kohn Ja­kab, Kövesdi Gusztáv, Kovács János, Szabó János. Sámsonháza (Nógrád vm.): Klimo Béla. Sand, u. p. Miháld (Somogy vm.): Györek János, Haffner Elek. Sándoregyház, u. p. Homolicz (Torontál vm.): Reznicsek Simon, Uzon Szaniszló. Sándort (Nyitra vm.): Gasparovits János, Fittos Márton, Urbanek György. Sándorfalva (Csongrád vm.): Feró István, Jurka Ignácz, Kovács Ágoston, Simándi István. Sándorháza (Torontál vm.): Baiszer Ferencz, Bár Mátyás, Holzinger Mátyás, Jochum Ádám, Lefoi Miklós, Taugner József, Taugner Mátyás. Sáp (Bihar vm.) : Friedman Móricz. Sár, u. p. Sárvár (Vas vm.): Pokornyi Gyula, Varga János. Sár-Egres, u. p. Czecze (Fejér vm.): Andorfi Ernő. Sár-Keresztúr (Fejér vm.): Kis János, StufferSám. Sár-Szent-Miklós, u. p. Sárbogárd (Fejér vm.): Neuman Kár., Schulmeiszter Nánd., Szabó Andr. Sárafalva (Torontál vm.): Kirschenheuter János, Sofrou Miklós, Stefanov Gácza, Temesz István, Tyonits Vászo. Sáránd (Bihar vm.) : Róth Adolf Ábrahám. Sárbogárd (Fejér vm.): Bereczk Lajos, Dörögdi József, Felker Antal, Felker József, Felker La­jos, Kohn Lipót, Kovács György, Kovács János, Kovács Károly, Sillig György, Soós István, Sza­kái Sándor, Szőnyegi István, Vitái Salamon. Sárd (Somogy vm.): Lictenstein József, Lucza Fe­rencz, Vikódál György. Sári, u. p. Felső-Dabas (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Pécsy Ferencz. Sárisáp, u. p. Csolnok (Esztergom vm.): Lehócki György. Prazsany Venczel. Sarkad (Bihar vm.): Alföldi Ferencz, Buzi István, Fekete Pál, Katona Lajos, Keztyüs Ambrus, Keztyüs István, Klement János, Kotvics Sándor, Kovács Gábor, Leelősy András, Leelősy Gábor, Leelősy Venczel, Máté György, Némedi József, Puskás Imre, Puskás Lajos, Szabó István, Szol­noki Gábor, Vas Lajos, Weiszbrun Vilmos. Sarkad Keresztúr (Bihar vm.): Fekete Károly. Sárkány (Fogaras vm.): Franz Mihály, Gärtner Mihály, Hampel Ferencz, Rothbächer György, Rothbächer János, Tautsch János, Wolf Ferencz. Sárköz, u. p. Sárköz-Újlak (Szatmár vm.): Rusz- nyák Péter. Sárköz-Újlak (Szatmár vm.): Farkas Károly, Frank Mór, ifj. Gajdos János, Kohari Gyula, Nagy Sánd. Sariuska, u. p. Üzbégh (Nyitra vm.): Bellovics Márt. Sármellék (Zala vm.): Tulipán Mihály. Sárospatak (Zemplén vm.): Bajusz György, Bre-

Next

/
Oldalképek
Tartalom