Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Csizmadiák — Čizmari 368 (Csizmenmacher — Bottiers [bottes hongroises]) Szob (Somogy vm.): Kulcsár Móz. Szobotist (Nyitra vm.): ifj. Baumgartner József, Bircsák János, ifj. Gsederle János, ifj. Cserny János, Dermisek János, Hrebicsek Pál, ifj. Möl­ler János, Pomikal Pál, Wirth József. Szódó, u. p. Kis-Sáró (Bars vm.): ifj. Brányik András, Lisko Ferencz. Szokoly, u. p. Sáros-Szent-István (Sáros vm.): Mogay Vincze. Szólát (Heves vm.): Sipos Imre. Szolgaegyháza (Fejér vm.): Bognár József. Szolnok (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Balázs Mátyás, Gs. Balog András. Baranyó György, F. Bete István, Biró János, Bodzsár András, Csabai Máté, Csatári Ferencz, Dobos Ferencz, Dobos Kálmán, Dobos Pál, Faragó András, Faragó János, Fehér János, Fehér József, Hajcser János, Havancsák Tamás, Hodacsek András, Horváth István. Hor­váth János, Irnecz Rókus, Kapós János, Ka­szaki István, Kaszalav János, Kele Elek, Kind- lovics Lajos, Kindlovics Pál, Kindlovics Ferencz, Kovács László, Kováts Máté, Kövér Ferencz, Kraniszlav Mihály, Maczák András, ifj. Macsák Antal, Maczák Mihály, L. Mészáros János, Mol­nár Sándor, Mondok András, Rakovszki János, Reich Ferencz, Rigó József, Rigó Pál, Sándor Károly, Simon Tamás, Stoffel Sándor, Sűrű Ist­ván, Szántó János, Szántó József, Szász Mátyás, Tóth József, Török János, Turcsányi Manó, Turcsányi Ignácz, Veres Sándor, Vörös Ferencz. Szolnok (Moson vm.): Bayer Ferencz. Bayer János, Cserr János, Rebenitsch Mihály, Tóth Pál. Szolnok-Paczalusa, u. p. Peér (Szilágy vm.): Ferenczi György, Ferenczi Gyula. Szombatfalva, u. p. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.): Csendőr Pál, Kalauz Ferencz, Péter István. Szombathely (Vas vm.): Ambrus József, Boros János, Bősze Imre, Búza Dénes, Czinder József, Czveck Ferencz, Dóczy András, Dubi Erazmus, Erdélyi János, Erkinger István, Fazikás Pál, Gubicza Ferencz, Herold József, Hochwarter Lajos, Horváth Antal, Horváth István, Horváth János, legifj. Horváth József, ifj. Horváth József, id. Horváth József, Iprics János, Kapny József, Karácson Antal, Kebler Gábor, Király Antal, Kiss József, Komlósy Vendel, Körtvélyes József, Lázár Sándor, Madarász Ignácz. Máté József, ifj. Nagy István, id. Nagy István, Plájer János, Pónya József, Rózsás Lajos, Simon Antal, Szalay György, Szente Ferencz, Szigeti Pál, Téglás János, Telefai Károly, Tömör Mihály, Varga János, Várhelyi Lipót, Veszprémi Gyula, Vöröss Károly, Zradula Ignácz. Szomod, u. p. Tata (Komárom vm.): Piubert Fér., Szeidl József. Szomolány (Pozsony vm.): Baluch János, Bublavek Imre, Hubinszky Ján., íuricsek Ján.,Piskula Imre. Szomolnok-Hutta (Szepes vm.): Zimmermann Ján. Szomorfalu (Nyitra vm.): Krdnák Gáspár. Szonta (Bács-Bodrog vm.): Pólyák Vincze. Szottina. u. p. Szenicz (Nyitra vm.): Lipa Samu. Szovát (Hajdú vm.): Szabó Ján., Cs. Szabó Józs., K. Szálkái Sámuel, Tarsoly Lajos, Horváth György, Horváth Mih., Takács Ján., Takács Józs. j Szováta íMaros-Torda vm.): Kis Pét., Pozsoni Ant.I Szö-Demeter, u. p. Tasnád (Szilágy vm.): Katra József, Szűz Gergely. Szögliget u. p. Szin (Abauj-Torna vm.): Kulcs Ján., Tátrai János. Szőke, u. p. Garé (Baranya vm.): Stier Ferencz, Szucsics Mátyás. Szőkefalva, u. p. Dicső-Szt.-Márton (Kis-Küküllő vm.): Kovács Samu, Orbán József. Szöilö's, u. p. Tata (Komárom vm.): Pluhár Péter, Jezsó Mihály, Micska Márton. Szöllös-Ardó, u. p. Szendrő (Abauj-Torna vm.): Vidó Ritó László. Szöllös-Csigerél, u. p. Pankota (Arad vm.j: Mihaj­lo vits Gábor. Szöllös-Györök (Somogy vm.): Ekés Laj., Szűcs Ján. Szöreg (Torontál vm.): Jablanov Zakar., Szórát Pál. Szövérd, u. p. Vaja (Maros-Torda vm.) : Kis Albert, Szalai Sándor, Szogyori József. Sztána, u. p. Bánffy-Hunyad (Kolozs vm.): Milo- tai Imre. Sztanisics (Bács-Bodrog vm.): Blaskovits János, Scheerling Antal. Sztára (Zemplén vm.): Takács János. Sztraczena (Szepes vm.): Alexander István. Sztrajnyán (Ung vm.): Bodnár Mihály, Bodnár Miklós, Demerik Szaniszló, Dobnoczki József, Hoszpodár Balázs, Hruska Mihály, Ivanyiczki József, Kosztocsik József, Missa György. Sztrázsa (Nyitra vm.): Simek Mihály. Sztrizs, u. p. Rima-Brezó (Gömör vm.): Buchtán András. Sztropkó (Zemplén vm.): Csiszek János. Szucsák. u. p. Kolozsvár (Kolozs vm.): Kövér Simon, Morvái Antal, Végh József. Szuhogy, u. p. Rudóbánya (Borsod vm.): Cserni- kovics István, Molnár Mihály. Szulimán, u. p. Mozsgó (Somogy vm.): Seller Józs., Szommer Ferencz. Szunyogdi, u. p. Pozsony-Pöspöki (Pozsony vm.): Liedl Mihály. Szunyogszék, u. p. Vledénv (Fogaras vm.): Varga János, Varga Vaszilie. Szúpatak, u. p. Kis-Terenne (Nógrád vm.): Szlivka Márton. Szútor, u. p. Jánosi (Gömör vm.): Hévér István. Szűcsi, u. p. Gyöngyös-Pata (Heves vm.): Dienes József, Simon Márton. Szügy (Nógrád vm.): Hranyecz János, Szűcs Imre. Tab (Somogy vm.): Baki Sándor, Balassa Dénes, Bonnyai Sándor, Csapó Endre, Csapó Sándor, Csépi János, . Dobosi Lajos, Freiman István, Keserű Péter. Kocsis Gábor, Kuncz Péter, Lukács György, Lukács István, Maricsek József, Pap János, özv. Pintér Zsófi, Szőke István, Szőke János, Szternát Alajos. Tabajd (Fejér vm.): Adamcsek József, Cs. Deák József, Hollósi Ferencz, Huszár József, Kun Lajos, Móri János, B. Szabó József, Tápai Ferencz. Tacs, u. p. Lekencze (Besztercze-Naszód vm.l: Moldován Samu. Tácz (Fejér vm.): Ikrái József, Nemes Mihály. Tajti, u. p. Ajnácskő (Gömör vm.): Gál József. Taksony (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Winkler Adám. Taksony (Pozsony vm.): Knap Lőrincz, Szuszkó János, Zsinung István. Takta-Szada (Zemplén vm. : Fülőp Pál, Tóth Ján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom