Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Takácsok Tkalci 1725 (Weber — Tisserands) Másza, u. p. Szászvár (Tolna vm.) : Gyenis Ferencz, Paus Gáspár, Rap János, Vichmann Henrik, Vinter Jakab. Mecsér (Moson vm.) : Édel Lajos, Hécz Ferencz, Knapp János. Medgyes (Nagy-Küküllő vm.): Bosch Márton, Brandsch József Frigyes, Höhr Károly, Loyda Antal, Waedt Sámuel. Medina, u. p. Kölesd (Tolna vm.) : Bodai István, József, Gombos András, Szabó Sándor. Medve (Győr vm.) : Ampedli József. Megyer, u. p. Bábony (Somogy vm.) : Gzobor Józs., Szabó János, Szíjártó J. Mehala (Ternes vm.): Scbwartzler József. Mélykút (Bács-Bodrog vm.) : Bagóczky András, Bagóczky György, Biegl János, Bogdán Ferencz, Fábián György, Goczol János, Horváth Mihály, Horváth Pál. Köblös Istv., Máté János, Odrobina István, Szalonnás Márton, Szerencsés Ferencz, Szerencsés István, Szerencsés Pál, Vass Illés. Mencsér, u. p. Borostyánkő (Vas vm.) : Leyrer Mátyás, Puhr Károly. Mencshely, u. p. Nagy-Vázsony (Veszprém vm.) : Kálosi Lajos, Piller Géza, Szabó Márton, Tős- kés Lajos. Mende (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Balzarovszky Fér. Menyhe, u. p. Szalakusz (Nyitra vm.) : Potocsek I. Merenye, u. p. Görösgál (Somogy vm.) : Hubert J. Mérk, u. p. Vállaj (Szatmár vm.) : Érni Pál, Ne- rőczi Sándor, Rauch István. Mernye (Somogy vm.) : Bunevácz György, Föld­vári József, Hegyi János, Hole Imre, Horváth Berta, Horvát Márton, Kiss Gergely, Kis János, Miklós János, Németh Mihály, Reich János. Sopánki György. Mesztegnyö (Somogy vm.) : Csinát Vendel, Hencs György, Horomiz Lázár, Krenuz Péter, Molnár József, Morovecz Antal, Nyakas Boldizsár, Nya­kas László, Sál Vendel, Szabó Ferencz, Szabó Vendel, Szántó János és József, Tasing Ignácz, Véber József. Meződ, u. p. Sásd (Baranya vm.) : Gellner Jakab, Horn Ádám. Mezö-Csát (Borsod vm.) : Gál János. Mezö-Kis-Salló, u. p. Nagy-Salló (Bars vm.) : Po- ruszki Mihály. Mezö-Komárom (Veszprém vm.) : Arany Pál. Gás­pár Lőrincz, Rácz János, Sütő Lajos, Tóth Ján., Viga József és Péter. Mezö-Kovácsháza (Csanád vm.) : Sellei József. Mezö-Laborcz (Zemplén vm.) : Lindenbaum Lövy, Rieger Izsák. Mező-Lak ^Veszprém vm.) : Baki Ferencz, Bulla Sándor, Guzmits Lajos, Veiszheit Antal. Mező-Petri, u. p. Szaniszló (Szatmár vm.) : Einili György, Fetter György, Pfeiffer János, Réhs Antal, Sinka Károly. Mezö Szent-György (Veszprém vm.) : Mád Sándor. Mezö-Telegd (Bihar vm.) : Jablóczki János. Mező-Terem (Szatmár vm.) : Kinczli Mátyás, Kruk Mihály, Lieb Lőrincz, Mélló József, Ordel Nán­dor, Sinka György. Mező-Túr (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) : Bank Sándor, Eszlári József, Kun Mihály, Pataki Miklós, Sipos Sándor, Szecsei István, Szűcs Sánd., Takács Luk, Miava (Nyitra vm.) : Boor Tamás, Figura János, Gálik Dániel, Sunecz Dániel, Sziracsik János, Szivácsek Pál, Valuch István, Valuch János, Valuch Pál, Zeman János. Miháld (Somogy vm.) : Almási István, Hajdú Mih., Halászi Imre. Mihályi (Sopron vm.) : Horváth Pál. Mike (Somogy vm.) : Eckert Mihály. Miklósi, u. p. Mágocs (Somogy vm.) : Handfeszl János, Johaim János, Nieselberger Sebestyén, Steinbacher József, Stiedl Ádám, Vágner Ádám. Mindszent (Csongrád vm.) : Bán János, Csorba István, Csorba Pál, Dóra Pál, Gémes Elizeus, Gémes János, Kallai János, Kallai József, Kallai Pál, Mibálik István, Sántha Mihály, Szabó Ist­ván, Taby János, Vanyolcz János, Veisz Mátyás. Misefa, u. p. Nagy-Kapornak (Zala vm ) : Lóth Gy. Misérd (Pozsony vm.) : Csók János, Hőkké Mór, Labugyik András. Miske, u. p. Gércze (Vas vm.) : Nagy Sándor, Szabó János, Szuh József. Miskolcz (Borsod vm.) : Csóka János, özv. Gonda Jánosné, Horecski György, Kaposi Mih., SztasM. Miszla (Tolna vm.) : Bölcsföldi István, Czei Fér., Eger István, Kaía Mihály, Pilisi Sándor, Ruider Pál, Szili János. Mocsa (Komárom vm.) : Bondor Alajos, Bondov Antal, Bondor Ferencz, Erdős István. Horváth István, Horvát János, Huber János, Kovács László, Sinka Lukács, Szabó Ant., Szabó Gáspár, Szabó Imre, Szép Pál, Vajda Pál, Vencsák Ján. Mocsolád, u. p. Mágocs (Baranya vm.) : Bedencz Mihály, Fauch János, Fauch Mihály, Feuerstein József, Kusz András, Pits György, Suhman Se­bestyén, Szieber Ádám, Szieber Antal. Mocsolád, u. p. Mernye (Somogy vm.) : Dombai János, Fehér György és János, Fehér József, Knetl István, Lucz György és Istvén, Lucz Imre és János, Nyúl György, Pott István, Pott Sándor, Világ István. Mocsonok (Nyitra vm.) : Fiala Márton, Hladik Fér., Hrabalik János, Lózsi György, Podhorni József, Vilimer Ferencz, Zsondra János. Modor (Pozsony vm.) : Liska Károly, Mészáros Károly, Micsko Samu, Milkó János, Orgon János, Patak Samu, Pekárik János, Rapos János, Reusz Ferencz. Mogyoród, u. p. Fóth (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Erben János, Keller István, Kralovits Gyula, id. Kralovits József. Moha (Fejér vm.) : Balogh István és Sándor, Kósa György, Rigó János. Mohács (Baranya vm.) : id. Boda Pál, Csehi Istv., Grajner István, Gujás Józs., Joachimsthal Józs., Keresztes Józs., Keresztes László, Kincseszi Laj., Kovács István, özv. Nagy Istvánná, Petre Istv., Petrin Imre, Pocskei Béla, Pribék Antal, Ricza György, Riczig Istv., Ringeisen György, Romsics István, Rubint Laj., Sebők András, Sebők Mih., Steidl János, Szabó János, Szokol Laj., Szvácsek Ferencz és János. Vöő Mátyás, Zagg Antal. I Mohol (Bács-Bodrog vm.) : Kartali Antal. Mokriháj, u. p. Szakolcza (Nyitra vm.) : Pejcbel . Ferencz, Szősz József. Mollifalva, u. p. Magyar-Czernya (Tororitál vm.) : Baumstark Jakab, Martin Péter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom