Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužki krojači 1476 (Herren-Schneider — Tailleurs pour hommes) Egyház-Gelle (Pozsony vm.) : Ásványi Sándor Nagy János, Süli Mihály. Egyház-Nagyszegy, u. p. Nagy Surány (Nyitra vm.): Tököli János. Egyházas-Hetye, u. p. Boba (Vas vm.): Bors Laj., Hetyei Gábor. Egyházas-Hollós (Vas vm.): Márkus György. Egyházas-Keszö, u. p. Magyar-Gencs (Vas vm.): Bedi Gyula, Német József. Egyházas-Rádócz (Vas vm.): György Lajos, Hor­váth József. Egyházaskér, u. p. Valkány(Torontál vm.): Juhász I. Ekecs (Komárom vm.): Biró Károly, Nagy György. Ekel, u. p. Nemes-Ócsa (Komárom vm.): Balogh L. Elecske, u. p. Alsó-Récsény (Nyitra vm.): Kotur- csek Ferencz. Elek (Arad vm.): Bauer Mihály, Braun Mihály, Braun Miksa, Butzig János, Hirt Márton, Klemm Ferencz, Pap József, Popovics Virgil, Poszt Jó­zsef, Reisz Jozefa, Striüer János, Ursika Péter, Wittmann Ferencz, Zeitler András. Élesd (Bihar vm.) : Friedman Farkas, Holits Ber- nát Ármin, Held József, Holits Lipót. Élesd, u. p. Beszterczebánya (Zólyom vm.) : Fojtik János. Ernőd (Borsod vm.): Glück Adolf. Endréd, u. p. Petőházagyár (Sopron vm.): Heller J. Endrefalva, u. p. Szécsény (Nógrád vm.): Fábri A. Endréd (Békés vm.) : Alt Ferencz. Gsuvár István, Dávid Géza, Dinya Elek és János, Dinya Lajos, Farkas Bernát, Farkasinszki Ján., Hegedűs Imre, Hegedűs Mihály, Knap János, Paroczai Kálmán, Rupcso Mátyás, Szabó István, Szabó János, Szabó József, Szabó Laj., Szafián József, Szujó Mátyás, Tímár Flórián, Tímár Imre, Tímár S. András. Enying (Veszprém vm.): Haas Jakab, Kallós Fe­rencz. Posner Dániel, Schubert Miksa, Töttősi Péter, Veisz József. Eperjes, u. p. Tallós (Pozsony vm.): Gelniczky F. Eperjes (Sáros vm.): Adamkovits Géza. András Jakab, Bodnár Győző, Budirka János, Fehér- patakv Béla, Friedmán Bernát, Friedman Izrael, Gans Jakab, Gavalevits János, Gollej Mihály, Greskovics Ferencz, Grossman Ignácz, Hanzéli Pál, Jochmann Adolf, Kolmajer Gyula, Kotsik András, Lerner Mór, Mihalics Konstantin, Nagy Gábor, Neumann Ignácz, Oravetz János, Pechó István, Pjontko Mátyás, Repesik András, Rigasz István, Róth Ignácz, Rozenwasser Jakab, Simon Felix, Soltész Ferencz, Sóska János. Urbanszky József, Videli Eraszmusz, Weisz Dávid, Zacher Márton, Zaremba Ferencz, Zelinszky Szaniszló, Zsebráczky János. Ér-Endréd (Szatmár vm.) : Feldheim Jakab, Ras- novits Mihály, Róth Lajos. Ér-Keserű, u. p. Ér-Semjén (Bihar vm.) : Grün J. Ér-Körtvélyes (Szatmár vm.): Lisznyai Pál, Veres M. Ér-Mihályfalva (Bihar vm.): Danisoczki György, Goldstein Mór, Hauer Árpád, Herman Endre, Kiss István, Kiss Lajos, Kovács Gábor, Kovács Károly, Kovács Lajos, Kovács Sándor, Kulcsár József, Lichtner Mór, Róth Móricz, Schvarcz Adolf, Szatmáry György, Timkó István. Ér-Szent-Király, u. p. Király-Darócz (Szilágy vm.): Szekeres Gáspár. Ercsi (Fejér vm.): Bayer János, Boldog János, Brunner Mihály, Kiss Mihály, Klein Móricz, Mészáros Mátyás, Német János, Zsilkai Antal. Érd (Fejér vm.) : Appel Vincze, Horváth János, Rubrich József, Schön Nátán, Sulteisz Sámuel. Erdő-Bénye (Zemplén vm.): Blicz Izsák, Blitz Márton, Karácsony János. Erdő-Csinád, u. p. Sáromberke (Maros-Torda vm.): Székely János. Erdő-Horváti (Zemplén vm.): Spitz Ignácz. Erdö-Szent-György (Maros-Torda vm.): Cseh Sánd. Erdö-Tarcsa, u. p. Nógrád-Kálló (Nógrád vm.): Tóbiás Ferencz, Vaizer Károly. Erdőd (Szatmár vm.): Fecz János, Hermán György, Kalmár Sándor, Misszig Flórián, Stern Dávid. Erdőhegy, u. p. Kis-Jenő (Arad vm.): Balogján.. Ludvig Antal, Majláth Sándor, Steiner Márk, Tenczer János, Vas Ferencz. Erdősfa, u. p. Mura-Keresztur (Zala vm.): Matola R. Eresztevény, u. p. Maksa (Háromszék vm.): id. Borsai Sándor. Ernesztháza (Torontál vm.): Barbier Antal, Brém József, Buchner Mátyás, Mayer Sim., Schank J. Érsekújvár (Nyitra vm.): Babusik János, Banyái* János, Barmos Ferencz, Barmos József, Benkó András, Bese Lajos, Bohos Pál, Borik János, Borik Péter, Bucsányi Jakab, Chrapek Ferencz, Druga István, Foltán József, Forgács György, Franki Lipót, Goda András, Gremen Károly, özv. Hans Jánosné, Haris János, Haris Sándor, Haskó János, Holländer Fülöp, Hcváth István, Jaksics Mihály, Khon Dániel, Klein Lipót, Ko­vács Mór, Hörhegyi Mihály, Krausz Sámuel, Majzon János, Mandák Kamii és Pál, Man- cza György, Morvái Lajos, Ölveczki Imre, Pásztó Mátyás, Pataki János, Pataki Vilmos, Rudovics Károly. Singer Izidor, Soóki László, Sulgan József, Szekan József, Szporni András, Szporni János, Szűcs István, Takács János, Tiszuczky Márton, Walasek István, Widder Zsigmond, Wiener Samu, Zalezsák András. Értény (Tolna vm.): Kaufmann Adolf. Erzsébetfalva (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Ulman Jak. Erzsébetlak, u. p. Stridó (Zala vm.): Francsies Ján., Murata Ignácz, Nemec Mihály. Erzsébetváros (Kis-Küküllő vm.): Almásán György, Kis József, Metter Márton, Óbert Ján, Simko I. Esztelnek (Háromszék vm.): Csabar József. Esztergom (Esztergom vm.): Antal Illés, Apa Fe­rencz, Balogh Ambrus, Baranyai Zsigmond, Béres István, Borai János, Deszáth Mihály, Draxler Alajos, Fekete Géza, Gábriel Gyula, Gerendás János, Goldstein Adolf, Hackler Fér., Hoffman János, Jakobovits Farkas, Jellinek Henrik, Kántor Ede, Kecskeméti István, Keszeg Imre, Kicsindi Miklós, Klacskó Ignácz, Kolacs- kovszki János, Komlós Vilmos, Kovane-ek Vil­mos, Kovacsik Mátyás, Krajniker Károly, Kuttra Rezső, Kvasznicska Ádám, Macher János, Mark- vart Ferencz, Mészáros István, Mihalovics János, Mihálovits Gábor, Mózinger István, Muzslay András, Novay Péter, Novaszád Ignácz, Nyikman György, Palaczka János, Presztolavszki Ferencz, R.einer Izrael, Sagáth József, Sebestyén István, Stricz Lajos, Szalva János, Szenczy János, Szil­kei Béla, Szmatenay József, Tárcsái János, Trei-

Next

/
Oldalképek
Tartalom