Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 99 -2 (Schmiede — Forgerons) Mező-Örményes (Kolozs vm.): Molnár Ferencz. Mezö-Örs (Győr vm.) : özv. Axs Janka, Knoll Antal. Mezö-Peterd (Bihar vm.): Martyin Sándor. Mezö-Petri, u. p. Szaniszló (Szatmár vm.) : Golgovszki Román, Princzinger Antal, Tem- pfli István. Mezö-Rücs (Maros-Torda vm.): Bukur Simon, Kovács Zanfiri. Mezö-Sályi, u. p. Mező-Méhes (Torda-Aranyos vm.): Szoboszlai Mózes. Mezö-Sámsod, u. p. Mező-R.űcs (Maros-Torda vm.): Fülöp György. Mező-Sas, u. p. Fúrta (Bihar vm.): Bereczki Já­nos, Csente Benedek, Fehér Sándor, Jónás Fe­rencz, Vad Imre. Mező-Szakái, u. p. Mező-Szengvel (Torda-Aranyos vm.): Kovács József. Mező-Szengyel (Torda-Aranyos vm.): Lőrincz Fér. Mezö-Szent-György, u. p. Uzdi-Szt.-Péter (Kolozs vm.): Kozák Imre. Mezö-Szent-György (Veszprém vm.): Felnagy Ján., Keresztes Sándor. Mező-Szent-Mihálytelke (Kolozs vm.): Fogarasy El. Mező-Szilvas, u. p. Mező-Örményes (Kolozs vm.): Harinecz Károly, Moldován János, Rózsa Mihály. Mezö-Tárkány (Heves vm): Kácsor József, Mezei István, Nagy József, Póka János. Mezö-Telegd (Bihar vm.): Csobanyovszki József, Kovács József, Újlaki Sándor, Váradi Mihály. Mező-Telki, u. p. Élesd (Bihar vm.) : Fekete Imre. Mező-Terem (Szatmár vm.): Dutka János, Freind József. Király Károly, Lender Ign., Viezer Máty. Mező-Túr (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Bán Gábor, Bán Lajos, Banczer Gergely, K. Bányai Lajos, Bárdos Lajos, Beke Lajos, Biró Imre, Biró Sán­dor, Blaskó Pál, Bobvos Mátyás, Boros János, Csatári Imre, Csurgó István, Dobos Gábor, Dobos Laj., Fejes Ján., Hamza Kár., Hegyi Gábor, Jokucs István, Kálnai Károly, Kiss Sándor, B. Ko­vács Balázs, Kovács Ferencz, Kovács István, Kozák Lajos, Marinka István, Marinka Lajos, Molnár János, Moravcsik Sámuel, Nagy Ferencz, 0. Nagy János, N. Nagy Sándor, Nóbik Sándor, Oláh Mihály, Pályi Mihály, Pázmán Dániel, Párnián Kálmán, Prorok János, Simon Péter, Tokai Pál, Török István, Szabó János, P. Szabó Lajos, Sz. Szabó Péter, Szőllősi Antal, Szőllősi István, Szőllősi Mihály, Szútor István, Szűcs Antal és Lajos, Szűcs Áron, Szűcs Sándor, Vasadi Sándor, Varga Ferencz, Varga Imre. Mező-Vári (Bereg vm): Demjén Lajos, Kazaméri György, Kuróczki Ferencz, Lévai Lajos, Oláh Ján. Mezö-Záh (Torda-Aranyos vm.): Nagy Sándor. Mezö-Zombor (Zemplén vm.): Hajde Ferencz, Ma- hovecz József. Meződ, u. p. Sásd (Baranya vm.): Gyulay Alajos. Mezőhegyes (Csanád vm.): Opris Pál. Mezököz, u. p. Szent-András (Zólyom vm.): Va- nyik András. Mezövár, u. p. Martonhely (Vas vm.): Benczík József, Horváth Miklós, Kardos Ferencz, Kiszi­lák János, Kuzma Mihály, Rüsits István, Skri- lecz István, Szocsics Mátyás. Miava (Nytira vm.): Adamek István János, Gser­nacsek Dani, Czádra Samu, Duga Tichacsek János, ifj. Dugássek István, Foltin János, Hódul István, Hódúi Mihály, Hornyácsek Pál, Kovács Pál, Kocsvara Sámuel. Hrisko Tamás, Kuhicza Pál, Maliarik György, Malik Mátyás, Manácsek János, Oszlej Doni, Talló Pál, Zeman Dániel, Zeman István. Micsák, u. p. Girált (Sáros vm.): Vasily György. Micske (Bihar vm.): Albert István, Ulíer István. Micske, u. p. Locsmánd (Sopron vm.): Németh Dániel, Pfeiffer Antal. Miglécz, u. p. Abauj-Szina (Abauj-Torna vm.): Szilvási Pál. Miglész, u. p. Jólsva (Gömör vm.): Ketlner József. Miglész, u. p. Gálszécs (Zemplén vm.): Varga Andr. Mihálczfalva u. p. Tövis (Alsó-Fehér vm.): Nyag Hilla. Miháld (Somogy vm.): Szabó János, Tánczos Ká­roly, Vörös József. Mihály-Gerge, u. p. Lapujtő (Nógrád vm.): Kon­csok Pál. Mihálydi (Szabolcs vm.): özv. Szedlácsik Borbála. Mihályfa (Zala vm.): Reitner József. Mihályfala, u. p. Felső-Vály (Gömör vm.): Molnár András. Mihályháza, u. p. Mezőlak (Veszprém vm.): Albrecht György, Takács Károly. Mihályi (Sopron vm.): Csombó József, Reilich József, Szűcs József, Tarródi György, Tóth Ján. Mihályi (Zemplén vm.): Demcsák János. Mikalaka, u. p. Arad (Arad vm.): Gáli Incze, Ja­kab Sándor, Kiss Ferencz, Kis Sándor, Schnei­der Alajos. Mi ke (Somogy vm.): Abelshauser József, Kozma Mihály, Stifter Mihály. Mike-Pércs (Hajdú vm.): Csizmadia Lajos, Fekete István, Nyiri József, Vas Ferencz, Vas József. Mikefa, u. p. Nova (Zala vm.): Szabó József, Tóth György.. Mikes, u. p. Torda (Torda-Aranyos vm.): Vitéz Fér. Mikeszásza (Kis-Küküllő vm.): Konya Géza, Sámuel Miklós. Miklósfalu (Moson vm.): Amon Mátyás, Fischer Ignácz. Musser Samu. Öhler Mihály. Miklósfalva, u. p. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.): Román János. Miklósfalva (Zólyom vm.): Hroncsek Márton. Miklósi, u. p. Mágocs (Somogy vm.) : Steiner Ádám. Miklósvár, u. p. Nagy-Ajta (Háromszék vm.): Barabás András, Barabás György, Német Dávid. Mikó-Ujfalu, u. p. Málnás (Háromszék vm.) Bodor György, Luka Gáspár. Mikófalu, u. p. Apátfalva (Heves vm.): Kardinánd István, Vindák Lajos. Mikóháza (Zemplén vm.): Czilly István. Mikola (Szatmár vm.): Bállá Antal, id. Dobos Zsigmond, Lengyel Ferencz. Mikola, u. p. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.: Moldován Mihály. Mikolapatak, u. p. Sugatag (Máramaros vm.): Gávits Urszu, Kovács János. Miksavár, u. p. Dráva-Vásárhely (Zala vm.): Novak Balázs. Miksi, u. p. Losonez (Nógrád vm.) : Ferenczi Imre, Nyeste Antal. Mikusócz, u. p. Pruszka (Trencsén vm.): Lacsek Ján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom