Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Férfi szabók — Mužki krojači 1462 (Herren-Schneider — Tailleurs pour homines) Alsó-Meczenzéf (Abauj-Torna vm,): Brösztl György, Gedeon András, Gedeon Gáspár, Grentzer Ven­del, Benedik János, Möller Máté, Petrovszky And. Alsó-Mihályevecz, u. p. Mura-Szent-Mária (Zala vm.): Czeinkó Imre, Igrea József, Pongrácz Jó­zsef, Pongrácz Szaniszló, Sekuter Mátyás. Alsó-Mislye (Abauj-Torna vm.): Begányi András, Koscs Mihály, Laukó Mihály, Vaszily György. Alsó-Nána, u. p. Várdomb (Tolna vm.): Knittl Jakab, Kohn János. Alsó-Némedi (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Ácsai Ján., Balló András, Juhász Mátyás, Kiszeltsek János, Kozma János. Alsó-Neresznicze (Máramaros vm.): Moskovics M. Alső-Nyárasd (Pozsony vm.): Fridrich Pál, Szalai V. Alsó-Olcsvár, u. p. Felső-01c*vár (Abauj-Torna vm.J : Jockus János. Alsó-Őr, u. p. Vas-Vörösvár (Vas vm.): Reichard József, Seper József. Alsó-Palojta (Hont vm.): Galo Gusztáv. Alsó-Paty, u. p. Felső-Paty (Vas vm.): Gsáfordi J. Alsó-Pél (Bars vm.): Jaszny Ferencz, Nágay Dán. Alsó-Petény, u. p. Nézsa (Xógrád vm.): Mátay P. Alsó-Pfcterfa, u. p. Nyék (Sopron vm.): Aminger Mátyás, Hahn József. Alsó-Pulya (Sopron vm.): Csenár János, Magyar J. Also-Rakoncza (Hont vm.): Peska János. Alsó-Ramócz (Sopron vm.): Schefer József. Alsó-Rönök, u. p. Rátót (Vas vm.) : Bader Mihály, Mulczet József, Paul József, Wagner Mihály. Aló-Ság (Vas vm.): Erdélyi Pál, Somogyi János. Alsó-Stubnya, u. p. Stubnya-fürdő (Turócz vm.): özv. Bállá Zsuzsánna, Boda Andr., Savói András, Taczel András. Alsó-Szakony, u. p. Felső-Szakony (Sopron vm.): Lukács Antal, Lukács József, Oláh Sándor. Alsó-Szeleste (Vas vm.): Szele József. Alsó-Széli (Pozsony vm.): Kajos Sándor, Kozák Gáspár, Pancza Sándor, Puskás István. Alsó-Szélistye, u. p. Huszt (Máramaros vm.): Ber- kovics Berkó. Alsó-Szlovinka (Szepes vm.): Znoy István. Alsó-Szopor, u. p. Uj-Kér (Sopron vm.): Takács M. Alsó-Szölnök, u. p. Szent-Gotthárd (Vas vm.): Bassa István, Drávecz József, Windisch Ferencz. Alsó-Szuha, u. p. Ragály (Gömöi vm.): Dapsy Miksa, Paugyai László. Alsó-Turcsek (Turócz vm.): Mátyás Jancsik. Alsó-Várad (Bars vm.): Pólya Bálint. Alsó-Vereczke (Bereg vm.): Fuchsz József, Herman Salamon, Hochmann Salamon, Katzver Mendel, Kerschenbaum Mózes, Storch F. Alsó-Vesztenicz, u. p. Dvornik (Nyitra vm.): Krajcs Gábor, Petruska József, Samkó János. Alsó-Zsadány, u. p. Geletnek (Bars vm.): Kaliczky Ferencz és Márton. Alsó-Zsolcza (Borsod vm.): Varró Pál. Alvincz (Alsó-Fehér vm.) : Bodnez Samu. Ambrózfalva, u. p Pitvaros (Gsanád vm.): Kúrái János, Melich József András. Andocs (Somogy vm.): Szauli Simon. Andód, u. p. Érsekújvár (Nyitra vm.): Bahurek Márton, Javorka Lajos, Molnár József. Andorháza, u. p. Tót-Keresztur (Vas vm.): Zisko A. Andrásfa (Vas vm.): Király Sárdor. Andrásfalu, u. p. Liptó-Szent-Miklós (Liptó vm.): Benikovszki Ign., Dancsik János, Glaubis Dan- jel, Korenicza Mátyás. Antalfalva (Torontál vm.): üzente Kristóf. Antalócz, u. p. Szerednye (Ung vm.): Klein Nátán. Apa (Szatmár vm.): Brajer Mór. Apácza-Szakállas, u. p. Ekecs (Komárom vm.): Beke Mihály. Apafalva, u. p. Csáb (Hont vm.) : Gregus Pál. Apagy (Szabolcs vm.): Linczer Ferencz. Apar (Tolna vm.): Hohner Antal, Hohner István, Rieger Mihály, Stengeli Ádám. Apatelek (Arad vm.): Lestyán János. Apátfalva (Borsod vm.): Pap Ferencz. Apátfalva (Csanád vm.) : Ékes Gyula, Halász An­tal, Istrai Sándor, Kassa László, Máté István, Német Antal, Postpis Károly, Veres Pál. Apáti, u. p. Mórágy (Tolna vm.) : Barchet János, Cich János, Has Henrik, Schmidgáll Jakab, Schneider György, Theisz Mihály, Weber Ján. Apáti-Bajmócz,u.p.Bajmócz(Nyi„ra vm.):MecsárBál. Apatin (Bács-Bodrog vm.): Andrész Ferencz, Bá­nói Antal, Beiler Fer.encz, Bischof János, Csaja Bálint, Gsája János, Csapó György, Csapó Sim., Feldes Jakab, Gaud^ncz György, Geiter János, Grünesz Ferencz, Grünesz Lőrincz, Grünesz Má­tyás, Hama Antal, Haudek János, Hanek Ant., Heibl Mátyás, Horn Frigyes, Kämmerer György, Klein József, Koch Márton, Neubauer József, Podolszky József, Raibli Ádám, Rank Antal, Rank János, Rapp Pál, Schaffer Mátyás, Schein József, Schnurr Mátyás, Szaiter Ferencz, Sze­gény Nándor, Tordy Ede, Udri Jakab, Vurtz János, Wahl Ferencz, ifj. Wahl József, Wölf­ling József, Wölfling Károly, Wölfling Péter. Apcz (Heves vm.): Csór Lajos, Rozsnyai János. Ápold, u. p. Segesvár (Nagy-Küküllő vm.): Kokavszky István. Aporka, u. p. Laczháza (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Csenki Sándor, Czédli István, Halász Ferencz. Apostag (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Andrássi Sánd., Deák Mihály, Gajdi Mihály, Schvarcz Mátyás, Sramo István. Aracs (Torontál vm.): Blazsovszky Mihály, Bobe- rity Uros, Bruszni Karitan, Lalits Mita, Milosev Száva, Moits Milán, Petrekanits Mata. Arács, u. p. Balaton-Füred fürdő (Zala vm.): Kábái János. Arad (sz. k. v.): Ádám József, őz-u. 8, Adamovits Dragutin, aranykéz-u. 24, Alter György, nagy- váradi-u. 10, Árva József, Forrai-u. 5, Balogh György, Banatz Demeter, Bocskai-tér 3, Barth Lajos, Rákóczy-u. 5, Bátorffy Imre, Hassinger- u. 2, Berger Bernát, hal-tér 12, BJau János, Rákóczy-u. 14, Bogdán Miklós, trombita-u. 18, Bogdanu György, vadászkürt-u. 2, Boka Kálim, angyal-u. 11, Boszilkov György, Rákóczy-u. 15, özv. Böhm Katalin, Révai-u. 1, Brezovits János, Deák Ferencz-u. 8, Csatlós Ignácz, fő-út 16, Cziráky Alajos, hal-tér 12, Deutsch Salamon, alsó-molnár-u. 8, Dick Zsigmond, hajó-u. 2, Dakopil Ferencz. Deák Ferencz-u. 18, Dingfel- der Konrád, árok-u. 10, Engel Adolf, őz-u. 16, Erdős Illés, kertész-u. 15, Fahidy Mór, szabad­ság-tér 17, Freiberg Samu, szabadság-tér 12, Goldstein Sámuel, Szent-Pál-u. 8, Georgiados József, Deák Ferencz-u. 17, Geppert János,

Next

/
Oldalképek
Tartalom