Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 1031 (Schmiede — Forgerons) Tápió-Szecső (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Apró Andr., Lipták István, Lipták János. Tápió-Szele (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Bába István, Farkas László, Héda József, Herczeg Ferencz, Las István, Paczolay Márk, Spitzer Sámuel. Tápió-Szent-Márton (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Ra­guja Lajos, Hartyáni Gergely, Kazur Sándor, Nagy János, Vig Sándor. Tapli-Németfalu, u. p. Margonya (Sáros vm.): Zieh János. Tapolcsány, u. p. Dédes (Borsod vm.): Kozák 1st. Tapolcza (Zala vm.) : Kovács János, Pusztai Fe­rencz, Rakab József, Speer Henrik, Szabó Józs., Szófogadó Gábor, Szollár Ferencz. Tapclczafő (Veszprém vm.): Bogdán Sándor, Eklics György, Mórócz István. Tapoly-lzsép, u. p. Mogyoróska (Zemplén vm.): Szekunda János. Tapsony (Somogy vm.): Bergovec József, Bosz- nyai György. Tar (Heves vm.) : Farkas János, Svarcz Mihály. Tarany (Somogy vm.): Druzsin István, Kinizsi József, Kandier József, Szitkovics Ferencz, Új­vári József, Vucskics Vendel. Tarosa (Moson vm.): Fettik György, Horváth Mik­lós, Schmuck János, Thell András. Tarosa (Vas vm.): Kerschbaum Ferencz, Nika Jó­zsef és Pál. Tárcza, u. p. Darócz (Sáros vm.): Illiás Pál, Sze- kerák Miklós. Tarczal (Zemplén vm.): Gsesznik János, Hunyor Gábor, Jvancsó Károly, Prámer Gyula, Se­bők József. Tárd, u. p. Somogy-Túr (Somogy vm.): Nagy Fér. Tardona, u. p. Dédes (Borsod vm.): Kis Ferencz. Tardos (Komárom vm.): Nagy Imre, Nagy János. Tardos, u. p. Tisza-Lök (Szabolcs vm.): Antal- lóczi Ede. Tardoskedd (Nyitra vm.): Kostyál József, Mészá­ros Mihály, Ócskái Kornél, Sümeg János, Szlá- vik Géza, Vreba László, Vörös Ferencz. Tarján (Komárom vm.): Mészáros Sándor, Mikonya János, Prech Antal, Prech Ferencz. Tárkány, u. p. Belényes (Bihar vm.): Antal Fér., Karácsony Sándor, Oláh Péter. Tárkány (Komárom vm.): Anda József, Anda Mi­hály, Dukai István, Szakács Vendel. Tarkő, u. p. Héthárs (Sáros vm.): Sztidila Pál. Tárná, u. p. Nagy-Mibály (Ung vm.): Liskay Imre. Tama-Bőd, u. p. Kaál (Heves vm.): Szabó Ignácz, Mérész György. Tarna-Méra (Heves vm.): Éles János, Hercz- ner Sándor. Tárná-Örs (Heves vm.): Nagy Alajos, Novák Ján., Tóth Sándor. Vig Pál. Tarna-Szent-Miklós (Heves vm.): Újvári Antal. Tárná, n. p. Bártfa (Sáros vm.): Kovács György. Tarnócz (Liptó vm.): Piroh András, id. Putny György, ifj. Puchy György, Szubuly János. Tarnócz, u. p. Vilke (Nógrád vm.): Benyus Ján. Tamócza, u. p. Barcs (Somogy vm.): Horváth János, Metics György. Tárnok (Fejér vm.): Janernek István, Patatics Ferencz. Pluhár Pál, Scbmitsek Antal, Urszinyi Antal, Vehofszki Andr. Tárnok, u. p. Bácsfa (Pozsony vm.): Majer János. Tárnok-Oroklán (Zala im.): Kocsis József, Ma­gyar Ferencz. Tarodfa, u. p. Horvát-Nádalla (Vas vm.) : Molnár András. Tarpa (Bereg vm.): Dörfler János, Elek Imre, Gersenyi József, Keresztyén Lajos, Szilágyi Józs., Tóth Benjámin, Tóth József. Tarras, u. p. Kumán (Torontói vm.): Araczky Zsiva, Jovicsits Pál, Mátits Istv., Vucsetits Szima. Tarrós, u. p. Sásd (Baranya vm.): Dávid Miklós. Tartolcz, u. p. Bikszád (Szatmár vm.): Lakatos József, Lakatos Vazul. Tasádfő, u. p. Drág-Gséke (Bihar vm.): Ha- litzky Sándor. Táska, u. Buzsák (Somogy vm.): Molnár György. Tasnád (Szilágy vm.) : Asztalán András, Holczer János, Kilián Sándor, Müller György, Prém Jó­zsef, Steiger István, Tegres Ferencz. Tasnád-Szántó (Szilágy vm.): Horváth Sándor, Szabó Áron, Tóth Sándor. Tasnád-Szarvad, u. p. Tasnád (Szilágy vm.): Didi József, Uronyi Lajos. Tass (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): id. Balázs József, Ila Sándor, őzv. Kovácsay Zsuzsánna, Mészáros András, Mészáros Sándor, Pákozdi István, Rab- necz Lajos, Tóth Gábor. Tass (Szabolcs vm.): Maxímovics Mihály, Rump Tamás, Való Ferencz, Valú István, Vas István. Taszár (Bars vm.): Valatik János. Taszár (Somogy vm.): Német József, Sipos Ant. Tát (Esztergom vm.) : Fischer Márt., Juhász Józs. Tata (Komárom vm.): Bona Gyula, Csontos Jó­zsef, Giber Ferencz, Kovács Benő, Körmendi Mihály, Major József, Pap Sándor, Rózsás La­jos, Sreiner János, Widenyán Antal. Tataháza (Bács-Bodrog vm.): Barta Ferencz, Pá­linkás Márton, Rabanya Mátyás, Vikidól Józs. Tatár-Szent-György (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Firtl Nándor, Holusi Pál, Noszkoy József, Szerencsés István. Tatárlaka, u. p, Küküllővár (Kis-Küküllő vm.): Mis János. Tatrang, u. p. Zajzon (Brassó vm.): Csere István, Csillag József, Csíki Márton, Festilla János, He­gedűs Ferencz, Imre Albert, Leketus Miklós, Markui Ádám, Markui Gráncs Máté, Markuj Miklós, Roroszkina. Sándor, Tubi György. Taucz (Árad vm.): Dandej György, Genetay Já­nos, Pitner Mihály, Wálentics Károly. Tavama (Zemplén vm.): Kosztik József. Tavarnok, u. p. Nagy-Tapolcsány (Nyitra vm.): Kriss Alajos. Tázlár (Pest-P.-Solt-K.-Kun vm.): Cservenkovics Mihály, Csővári Pál, Fleisz Sándor, Juhász Ga­ras János, Kőbőr László, Nyerges Mihály. Techna, u. p. Parnó (Zemplén vm.): Rádosevszky Szaniszló. Técsö (Máramaros vm.): Borbély Ferencz, Burján Pál, Dudás János, Horváti József, Mülbauer Albert, Mülbauer Antal, Veres János. Téglás (Hajdú vm.): Borsi László, Dohos Gábor, Garai István, Nagy Gábor, Szilágyi Mihály, Varga Imre. Teke (Kolozs vm.): Molnási Albert, Nagy Zsig- mond, Pauli János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom