Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kömívesek — Zidari 1066 (Maurer — Maçons) Fülöp, Dozsics Simon, Kolman István, Nemese- vity Pál, Pucsak Péter, Szretykov Mihály. Csúz (Komárom vm.): Haban János, Pásztor 1st. Czabaj (Nyitra vm.) : Gsernyava Ferencz,. Tarlu- zsek Ferencz. Czach, u. p. Német-Próna (Nyitra vm.) : Bauer I. Czajla, u. p. Bazin (Pozsony vm.) : Nadler Már­ton, Szenkovics Károly. C?ecze (Fejér vm.) : Bodó János, Kovács János, Kovács Sándor, Pécsi Lajos, Schiszler János. Czegléd (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.) : Andrási István, Andrási János, Barna Miklós, Báthori Sámuel, Cseh József, Csorna István, Dani Mihály, Desári István, Farkas Ferencz, Farkas Sándor, Fridrih Ferencz, Gaál József, Gombai Tóth Mihály, Ha­raszti János, Herczeg József, Herczeg Péter, Hoffe ln er Károly, Hörömpő János, Jónás Béla, Jónás Gyula, József László, Kállai István, Kenéz István, Kenéz József, Király István, Kovács Jó­zsef, Márta István, Mészáros József, Mészáros László, Molnár János, Nagy Mihály, Orosz Istv. Pákozdi Sándor, Pataki Mihály, Pataki Sán­dor, Rotter Jakab, Sárik József, Szálkái Andr. Szakter József, Szaniszló László, Szűcs András, S. Tuller János, Ungvári András, Vég István, Vég Sándor. Czéke (Zemplén vm.) : Maravics Ferencz és József, Secsák György. Czereczei, u. p. Brád (Hunyadvm.): Kladne And. Czibakháza (Jász-Nagy-K -Szolnok vm.) : Kupeczki István, Kupeczki Mihály. Cziffer (Pozsony vm.) : Müller Fer. Czikó (Tolna vm.): Érni János, Koch József, Koch János, Mergl József, Popp Ferencz. Czinfalu (Sopron vm.) : Báriszlovits Mátyás, Fisz- ter Mihály, Galenda Mátyás, Gollurbits András, Hartmann János, Hornbauer István, Ivansits István, Kovácsits György, Malits Vincze, Miha- lik András, Mihalits Mátyás, Pauschenwein Já­nos, Posteiner Jakab, Simetits András, Simetits Gáspár, Simetits István, Simetits János, Spring- sits János, Springsits Pál, Sutzmann Ferencz, Szoldatits Ferencz. Czinkota (Pest-Pilis-S.-K.-Kun vm.) : Náhlik Antal, Rózinger József, Szigeti Gábor, Szlauko Kol­lár Pál. Czirák (Sopron vm.) : Turi János, Czrepája (Torontál vm.) : Diener Ján., Probst Fér. Dacsókeszi, u. p. Csáb (Hont vm.) : Haluska Já­nos, Krajcsovics János, Krajcsovics József, Po- drumpolszki István. Dályok (Baranya vm.) : Horváth János, Kellner Márk, Kovács Péter, Kutacs János, Schwab János, Szeibert János. Darány (Somogy vm.) : Fürst János, Fürst György. Darázsfalu, u. p. Kís-Márton (Sopron vm.) : Metzl János, Metzl Kár., Metzl Márt., Muts Ambrus, Prohászka Ferencz, Stalanits Ferencz. Dárda (Baranya vm.) : Bohnenberger Mihály, Gáhl Ferencz, Gross József, Jobet Ferencz, Karicz András, Leiszter Ferencz, Lerner Antal, Molnár Vilm., Prohaszka Henrik, Pulver Ján., Schril- linger Károly, Szebits János, Szokolits József. Darlacz, u. p. Medgyes (Kis-Küküllő vm.) : Cso- bán Miklós. Darma, u. p. Ungvár (Ung vm.) : Bálún Péter. Darnya, u. p. Gömör-Simonyi(Gömör vm.) : Péter L. Darócz, u. p. Beregszász (Bereg vm.): Branliker Károly, Furman András, Tóth Mihály. Darúfalva (Sopron vm.) : Artner Jakab, Grüber András, Márhold János, Scheredits Ferencz, Tomászovich Jakab. Daruvár, u. p. Lugos (Krassó-Szörény vm.) : Majores Antal. Darvas (Bihar vm.): Földesi Imre és Károly. Deáki (Pozsony vm.) : Szedlár András. Debreczen (sz.kir.v.) : Asztalnok Mih.,faragó-u. 478, Bagi Istv., hadházi-út 3696, Bajdó Istv., homok-u’ 3625, Bajdó Sándor, szarvas-piacz 2877, Bakos Sándor, k.-hatvani-u. 1416, Bihari István, kis péterfia-u. 753, Borbély József, fő-piacz 338, Borsos György, temető-u. 2862, Budai Józs., had­házi-út 3694,‘Bundi Kár., nagy szappanos-u. 427, Csapó Ferencz, Daróczi András, Deák István, csillag-u. 2650, Dézsi Ferencz, agárdi-u. 693* Dobozi Mib., Csonka-u. 3184, Egri Laj, árok-u. 738, Erdős István, temető-u. 2852, Farács József, agárdi-u. 689, Faragó Sándor, cserepes-u. 1349, Farkas Sámuel, homokkert-u. 254, Fényi Gábor, temető-u. 2850, Gentsi Andr.,hadházi-uttól jobbra 3695, Gombácsi Sánd., csillag-u. 2647, Gombos Józs., libakert-sor 1149, Gulácsi Gy, temető-u. 2847, Harangi József, vendég-u. 3347, Horváth Gábor temető-u. 2845, Horvát Istv., homokkert-u. 104, Horváth Ján., Kajós Ján., szarvas-u. 2870, Kámper Fér., homok-u. 3648, Károlyi László, temető-u. 2850, Károlyi Sánd., iskola-köz 1964, Kelemen András, homok-u. 3647, Kerékjártó József, csillag-u. 2676, Király István, csapó-u. 566, Király Mih., hadházi-út 3696, Kis Ján., cso- mete-u. 1226, Kiss Andr., csillag-u. 672, Kocsi Gyula, busi-u. 711, Kovács Józs., kétes-u. 3453, Kovács Mih., szarvas-piacz 2879, Kovács Péter, Ujföld 89, Labancz Sánd., homok-u. 3639. Lengyel István, liatvani-u. 1628, Makai Ferencz, szarvas- piacz 2877, Márkus György, nagy csapó-u. 470, Mészáros János, homoksor 3502, Molnár István, nyil-u. 3147, Nagy András, csillag-u. 2690, Nagy Fér., kádas-u. 1849, Nagy Imre,Gsige-kert 1, Nagy József, cserepes-u. 1340, Nagyházi Ján., agárdi-u. 692, Nánási Gábor, homok-u. 3625, Nánássy Jó­zsef, vendég-u. 3332, Nyalka Istv., homokkert-u: 25, Nyeste Andr., csillag-u. 2651, Ökrös János, szarvas-piacz 2869, Pap József, szarvas-piacz 2873, Pataki Sándor, hajó-u. 1169, id. Pesti János, homokkert-u. 215, Polgári Gábor, vendég- utcza 3395, Porhammer Károly, homoksor 3456, Somosi József, magos-u. 104, Somosi Sándor, oláh-u. 179, Szabó Bálint, csillag-u. 2681, Szabó István, temető-u. 2007/b, Szabó János, Szabó Lajos, csillag-u. 2667, Szabó Lajos, kertész-u. 1201, Szabó Mihály, pesti-sor 3652 a, Szabó Sándor, temető-u. 2845, Szalontai István, külső­sor 3434, Szathmári István, borz-u. 1297, Szilágyi Sándor, vendég-u. 3405, Szőllősi János, nagy uj-u. 1703, Szőllősi Sándor, kut-u. 3245, Takács Istv., vendég-u. 3405, Tar Gábor, kut-u. 3216, Tolvaj József, temető-u. 2858,Torma Istv. és Laj., szarvas-piacz 2873, Tóth And., tanitó-u. 1324, Tóth Ferencz, cserepes-u. 1339,Tóth József, hadházi-uttól jobbra 2906, Tóth Péter, homok­sor 3499, Török János, pacsirta-u. 256, Török

Next

/
Oldalképek
Tartalom