Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kádárok — Bačvari 699 (Binder — Tonneliers) Lipova, u. p. Bezedek (Baranya vm.) : Berghardt János, Taglieber Antal. Lippa (Temes vm.): Gzundler Ágoston, Führbacher József, Herbszt Péter, Hesz Antal. Hock István, Jugerl Alajos, Joczka Károly, Joszka Flórián, Zsakany János. Liptó-Szent-Miklós (Liptó vm.): Geidoš Simon. Lispe, u. p. Szent-Adorján (Zala vm.): Vernik Fér. Liszó, u. p. Horvát-Szent-Miklós (Zala vm.): Ka- hotek Mihály. Locsmánd (Sopron vm.): Böhm István. Lónyabánya (Nógrád vm.): Henzsel János és fiai Szloboda János, Szloboda Pál, Szvóreny Pál. Losoncz (Nógrád vm.): Borbelyi János. LÓS (Sopron vm.): Ackeller Antal. Losoncz-Apátfalva, u. p. Losoncz (Nógrád vm.): ifj. Bodnár József. Lovasberény (Fejér vm.): Jankovits Ferencz, Pohl Károly. Lovász-Hetény, u. p. Pécsvárad (Baranya vm.): Bischof Ádám. Lovász-Patona (Veszprém vm.): Lengyel István, Malasics Menyhárt. Lovaszad, u. p. Pinka-Mindszent (Vas vm.): Lendl Tamás. Lovászi, u. p. Szomorfalu (Nyitra vm.): Bilesik Istv. Lovrin (Torontál vm.): Kochenburger Péter, Rein­hardt Keresztély, Reinhardt Péter, Schütz János, Yoszt Ferencz, Waldner Mihály. LŐCS (Baranya vm.): Buzrnér József, Schliffer Ján. és Mátyás. Lőcse (Szepes vm.): Klamartcsik József, Kovács Károly, Liszkay Márton, Popputh Mihály, Urbán András. Lugos (Krassó-Szörény vm.): Bayer József, Da- maskin Sándor, Gavrila Ferencz, Hebinger Mi­hály, Kuhn István, Kusy János, Szekeszan Kon­stantin, Stoja János, id. Turcsányi Mihály, Varga István. Mácsa (Arad vm.): Adelmann Ádám, Kasztner Józs. Mád (Zemplén vm.): Bakonyi Gyula, Bodnár Kál­mán, Bodnár Pál, Fancsalszki Ferencz, Kriviáu Imre, Krivián Mihály, Rácz Károly, Rádi Fér., özv. Rádi Juliánná, ifj. Soltész Mih., Vaszkó Ján. Madar, u. p. Bátorkesz (Komárom vm.) : Kosa Al. Madaras (Bács-Bodrog vm.): Schild Márton, Vil­helm Lőrincz. Madocsa (Tolna vm.): Laposa András. Madrizest, u. p. Gurahoncz (Arad vm.): Milos Laj. Magaslak, u.p. Kőpatak (Hont vm.): Febenyecz Samu. Mágocs (Baranya vm.): Lanicsek György, Klein- heincz József. Magyar-Atád (Somogy vm.): Stadler István. Magyar-Bamag, u. p. Nagy-Vázsony (Veszprém vm.) : Hajzer József. Magyar-Bél (Pozsony vm.) : id. Balczarek Péter. Magyar-Boly (Baranya vm.): Urbán Ferencz. Magyar-Czernya (Torontál vm.): Dornstander Ján. Magyar-Egregy, u. p. Szászvár (Baranya vm.): Hof- bauer Jó2sef. Magyar-Fenes, u. p. Torda-Szent-László (Kolozs vm.) : György Péter. Magyar-Igen (Alsó-Fehér vm.): Ilyés Sámuel, Re­gem Mihály, Váradi János. Magyar-lttebe, u. p. Szerb-Ittebe (Torontál vm.): Varjú István. Magyar-Keresztes, u. p. Német-Keresztes (Vas vm.): Windisch József. Magyar-Lápos (Szolnok-Doboka vm.) : Kajántói Gusztáv. Magyar-Óvár (Moson vm.): Puszter Mátyás. Magyar-Pécska (Arad vm.) : Márton Imre, Polony Balázs, Szabó Sándor, Szüsz Dávid. Magyar-Polány, u. p. Gyepes (Veszprém vm.): Grö­ber Antal. Magyar-Régen, u. p. Szász-Régen (Maros-Torda vm.): Alzner Sámuel, Dresler József, Schober József. Magyar-Sók (Nyitra vm.): Solter János. Magyar-Szék (Baranya vm.): Mülheizler Mihály. Magyar-Szerdahely, u.p. Zala-Szt.-Iván (Zalavm.): Stampf Mihály. Magyar-Szölgyén (Esztergom vm.) : Valent István. Magyar-Világos, u. p. Világos (Arad vm.): Bum Gyula, Eich József, id. Grill János, Kober Antal, Loosy János, Nagy István. Magyarád, u. p. Pankota (Arad vm.): Deobald József, Mehoffer Józs., Simonek Dáv., Szlatky Kár. Máhomfa, u. p. Lenti (Zala vm.) : Herold Mihály. Maiss (Baranya vm.): Bollech József, Keglevics József, Weichert Ferencz. Majdán, u. p. Oravicza (Krassó-Szörény vm.): Csipu Fin, Preda János. Makád (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Bosnyák András, Kajdi András, Matis Lajos. Makiár (Heves vm.): Kalvécsik Gáspár, Korázs Jak. Makó (Gsanád vm.): Federling Jakab, Merks Mih., Pálfy József, Sárai Szabó Károly, Szalárdi József, Takács Antal, Varga Sándor. Malaczka (Pozsony vm.): Konecsny Antal, Panuska Ant 'nia, Simek Ferencz. Malomárka, u. p. Besztercze (Besztercze-Naszód vm.) : Steger Károly. Malomfalva, u. p. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.): Andecsi György, Benedek János, Gergely István. Jakab István, id. Király Tamás, Magyari András, Magyari István, Magyari József, Magyari Mihály, Marosi Mihály, Lakatos Antal Mihály, László József, Piros Imre, ifj. Piros János, Sófalvi János, Szász József, Tanko Lajos. Mándok (Szabolcs vm.): Eszenyi Pét., Szaniszló Istv. Mány (Fejér vm.) : Kumer Ferencz, Prusenczki Imre, ifj. Steiner János, Wolfmeier János. Máramaros-Sziget (Máramaros vm.): Gál József, Horváth József. Kulcsár Sándor. Tóth Károly. Marczali (Somogy vm.) : Pachter Ferencz. Marczaltő (Veszprém vm.): Horváth Sándor. Margita (Bihar vm.): Dreiszig Vilmos, Hubacsek János, Jasik Antal, Junovics Béla, özv. Hajek Jánosné, Pászti Zsigmond. Szatmári Gábor. Mária-Nosztra (Hont vm.): Szombati János. Márkó. u. p. Veszprém (Veszprém vm.): Happl Mihály, Jung Ferencz. Maros-lllye (Hunyad vm.) : Krenyak István. Maros-Ludas, (Torda-Aranyos vm.): Schwab Ján. Maros-lljvár-Akna (Alsó-Fehér vm.): Főj Mihály. Maros-Vasárhely (sz. k. v.): Dobos Károly, ha- jós-u. 22, id. Hartly János, Szent-György-u. 58, Regius József, templom-u. 6, Schneidhoffer Trau- gott, alsó-vasut-u. 23, Schrotysch János, nagy- szent-király-u. 48, Váradi Márton, kör-u. 66. Mártonfala, u. p. Rima-Szécs (Gömör vm.): Pa­raszti István és Lajos. 88

Next

/
Oldalképek
Tartalom