Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 985 (Schmiede — Forgerons) Lengyelfalva, u. p. Székely-Udvarhely (Udvarhely vm.): Bartis János. Lengyeltóti-Hács (Somogy vm): Bali József, ifj. Balog András, Ember Gábor, Hailing János, Horváth Antal, Kovács János, Kutschera And., Szekeres István, Vörös József. Lenti (Zala vm.): Horváth János, Nagy Sándor, Penecz Márton. Lenti-Kápolna, u. p. Lenti (Zala vm.): Huber Pál, Jorsa Sándor. Lentvora, u. p. Abelova (Nógrád vm.): Plank 1st. Leokosest, u. p. Balincz (Krassó-Szörény vm.): Guczu Miklós. Leordina, u. p. Máramaros-Petrova (Máramaros vm.): Borilyák Szaniszló. Lépesfalva, u. p. Ágfalva (Sopron vm.): Floiger János, Holndonner Endre. Lepsény (Veszprém vm.): Mádli Antal és Mátyás, Matyók István, Sömjén János, Szabó János, Takács Károly, Tóth József. Les, u. p. Oláh-Szent-György (Besztercze-Naszód vm.) : Berkes Pál, Moldovan Miklós. Lesencze-lstvánd, u. p. Lesencze-Tomaj (Zala vm.): Árvái Ferencz, Péczer Nándor, Szabó Ferencz. Lesencze-Németfalu, u. p. Lesencze-Tomaj (Zala vm.): Büki Károly, Hazai Antal. Lesencze-Tomaj (Zala vm.): Dúfner Rezső, Pető Antal. Less (Bihar vm.): Györke Péter, Máthé József. Lesses, u. p. Szent-Ágotha (Nagy-Küküllő vm.) : Andru Mihály, Hellmann György. Lest, u. p. Kékkő (Nógrád vm.): Leszicza Samu. Lestin, u. p. Alsó-Kubin (Árva vm.): Busa György, Ferencsik Mihály, Zápotocsni János. Lestyén, u. p. Rudnó (Nyitra vm.): Galló Antal. Leszenye, u. p. Hont-Ujfalu (Hont vm.): Jekkel László. Leszkovicza, u. p. Fehértemplom (Krassó-Szörény vm.): Munycsan Vazul, Vujevics Mita. Leszna, u. p. Rákócz (Zemplén vm.): Jastrab György. Letánfalu, u. p. Csötörtökhely (Szepes vm.): Kosz- tolnyi György. Letenye (Zala vm.) : Balogh Imre, Horváth Istv., Lantos István, Pakó István. Létér, u. p. Pörgölin (Vas vm.): Gromayer Ulrik. Letka, u. p. Kucsulát (Szolnok-Doboka vm.): Kar­dos János. Letkes (Hont vm.): Bogárdi József. Lettnicz, u. p. Péterfalu (Nyitra vm.) : Szmolinnok János. Léva (Bars vm.): Benyó István, Krekovics József, Podhragyay Károly, Spalovszky Nándor, Szoha József, Szumrák Alajos, Ulrich Nándor. Levél (Moson vm.) : Gsőrgits Imre, Schmickl Ján. Levelek, u. p. Apagy (Szabolcs vm.): Kocsák Mi­hály, Mosolygó Ántal, Udvarhelyi Sándor. Liba, u. p. Vas-Dobra (Vas vm.): Weber György. Libád, u. p Muzsla (Esztergom vm.): Kubicsek J. Libaton, u. p. Oláh-Lápos (Szolnok-Doboka vm.): Marcsán János. Libetbánya (Zólyom vm.) : Gsemák Gábor, Fila- delfi Samu, Surina Pál. Liborcsa-Dvorecz, u. p. Nemsova (Trencsén vm.): Laczo András. Licsért. u. p. Lemes (Sáros vm.): Kuczkó András. Licze (Gömör vm.): Veszelovszki Károly, Vésze­lő vszki Lajos. Liczkó, u. p. Nagy-Lengyel (Zala vm.) : Kéri György, Prislicy János. Liebling (Temes vm.) : Bardolf Ádám, Gärtner Mátyás, Geiger Frigyes, Heinz Mihály, Just Mik­lós, Juszt Bernát, Leber Jakab, Möhler Péter, Münz Heni'ik, Olhausen Boldizsár, Reichert Samu, Rótt György, Schreiner Mihály, Schub- kegel Mihály, Szuszani Ádám, Wilhelm Konrád, Wilhelm Péter. Lieszkovecz, u. p. Kiszucza-Ujhely (Trencsén vm.) : Gsuntala József. Liget, u. p. Magyar-Szék (Baranya vm.) : Bagon- csa János. Liget, u. p. Zsebely (Temes vm.): Frech Ferencz, Horvátovits Antal, Moisza János, Nohaimer Kár. Ligetfalu (Pozsony vm.): Panzner Ferencz. Ligetfalva, u. p. Stridó (Zala vm.): Glovacs Máty. Ligvánd, u. p. Nagy-Barom (Sopron vm.) : Hettin­ger Ignácz, Horvát József. Likér, u. p. Nyustya (Gömör vm.): Belicza-Dovala István. Limbách, u. p. Bazin (Pozsony vm.): Böhm And., Kraitz Dániel. Lindenfeld, u. p. Karánsebes (Krassó-Szörény vm.) : Burian György. Lindgraben, u. p. Kabold (Sopron vm.) : Eszti Ant. Lipárt, u. p. Nagy-Kajd (Vas vm.) : Kis János. Lipócz, u. p. Ratkó (Gömör vm.): Angyal András. Lipócz, u. p. Ruttka (Turócz vm.): Královánszky András. Lipócz, u. p. Strem (Vas vm.): Horváth Ferencz. Lipót (Moson vm.): Schmid János. Lipótfalva, u. p. Kiczléd (Vas vm.): Berk Károly, id. Grossbauer Samu, Ringbauer János. Lipova, u. p. Bezedek (Baranya vm.): Bock János, Lacsanin Drago, Müller Ádám. Lipovicza, u. p. Baranyavár (Baranya vm.): Koncz Ferencz. Lippa (Temes vm.): Bemszt Miklós, Gsimbalos Ándrás, Folg György, Gyurkovics Miklós, Heller Venczel, Romiéin András, Stelzl György, Szebasz- tián János, Wersching György. Lippa, u. p. Turnischa (Zala vm.): Horváth Iván. Lippó, u. p. Krassó (Szatmár vm.): Jakab Mihály. Lipta-Gerge, u. p. Lapujtő (Nógrád vm.): Varga Ján. Liptó-Szent-Miklós (Liptó vm.): Argay József, Ho- lecy József. Liptó-Tepla (Liptó vm.): Kutlik György, ifj. Szruka János. Liptó-Ujvár (Liptó vm.): Tomkó János. Liptód, u. p. Versend (Baranya vm.): Hogemann Mátyás, Lassan József, Schnell Károly. Lisd, u. p. Egyház-Maróth (Hont vm.): Lazsik György, Molnár Lajos, Sztankovianszky Sámuel, Turzik Mihály. Lispe, u. p. Szent-Adorján (Zala vm.) : Belina Jó­zsef, Jóós Vilmos. Lissa, u. p. Fogaras (Fogaras vm.): Neagoc János, Lisza (Trencsén vm.): Danko János, Lalosiak Já­nos, Persenya József. Liszicza, u. p. Bella (Trencsén vm.): Kosza Tamás. Liszkófalu (Liptó vm.): Jaszenszky János, Maczko István. Lisznyó, u. p. Bikfalva (Háromszék vm.) : Kese Lőr. 124

Next

/
Oldalképek
Tartalom