Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Kovácsok — Kovači 060 (Schmiede — Forgerons) Schmidt Ádám, Schmidt András, Schmidt Péter, Wollschlögel Konrád. Győr (sz. k. v.): Asztalos György, felső-békavár-u. 1, Bundás Ferencz, festő-u. 41, Csonka Ferencz, tűz-u. 5, Csonka Gyula, iszkába-köz 11, Czébán János, gurdony-u. 9, Dráfi Sándor, tűz-u. 10, Hajdar András, ujsor-u. 7, Jona János, fö-u. 87, Józsa József, hosszu-u. 18, Kovács András, tűz-u. B6, Lázár Ferencz, íszkába-köz 11, Men­del Gyula, tűztorony-u. 29, Németh István, hosz- szu-u. 11, Pintér György, városranézőszer-u. 28, Pintér József, fő-u. 99, Pongrácz György, széna- tér 7, Pusztai Ferencz, íszkába-köz 11, Pusztai József, tűz-u. B6, Putter József, tűz-u. 11, Rigó Mihály, iszkába-köz 16, Rigó Mihály, íszkába- köz 6, Ruik Károly, tűz-u. 32, Schuber Károly, Spitzka Prokop, kályária-u. 14, Valenti Já­nos, fő-u. 61/41, Varga József, újsor-utcza Vörös Ferencz, íszkába-köz 11, Zsebő János. Győr-Szent-Márton (Győr vm.): Dobos István, Far­kas János, Józsa György, Mednyánszky Antal, Mettréder Márton. Győré, u. p. Szászvár (Tolna vm.): Dallos István, Oszter Péter, Rück János. Györgyház, u. p. Istvánvölgy (Torontál vm.): Klocz Miklós, Reiter Mihály. Györgyi, u. p. Böőd (Abauj-Torna vm.):Dulovics Pál. Györgyike, u. p. Mura-Szent-Márton (Zala vm.): Pufek József. Györköny (Tolna vm.): Gangéi András, Huttlesz Ádám, Kock Mihály, Schreiner Márton, Szűsz Fülöp. Györsziget, u. p. Győr (Győr vm.) : Buxbaum Já­nos, Feigl János. Szentgáli János. Győrvár (Vas vm.): Takács János. Gyubakó, u. p. Kokova (Gömör vm.): Toplyan Józs. Gyula, u. p. Szederkény (Baranya vm.) : Ober- mayer János. Gyula (Békés vm.) : Abb Péter, Botos Károly, Csábi János, Karácson István, Lindenberger István, Lindenberger József, Lindenberger Sim., Magyar István, Molt Ferencz, Monori Károly, Morár Illés, Morosán József, Papp Sándor, Pau- lányi Antal, Prekup Illés, Rácz András, Roth József, Sál Sebestyén, Sinkovics János, Sza­bados János, Szilágyi György, Szomody Lajos. Gyula-Fehérvár (Alsó-Fehér vm.): Brenn István, Darabant György, Gáli Sándor, Gyulai Gyula, Holló Áron, Ress Mihály, Kovács Ferencz, Löw Mihály, Maksai Lajos, Varjú Lajos. Gyula-iováncza (Tolna vm.): Hajda János, Horváth András, Horváth Elek, Jankó Károly, Kocsis János, Kocsis József, Lechner Ferencz, Nagy János, Ritter József, Ujváry Ferencz. Gyula-Vári (Békés vm.): Dobra Ant., KenderLaj., Karácson János, Lipták Gergely, Nász Dezső, Széles András. Gyula-Varsánd (Arad vm.): Hodlicska Pál, Nagy György János, Pap József, Schweiczer Urbán. Gyulafáin, u. p. Bárdfalu (Máramaros vm.): Ar- gyelán Péter. Gyulaháza, u. p. Anarcs (Szabolcs vm.): Demeter József. Kerekes András. Gyulaj. u. p. Nyir-Bátor ("Szabolcs vm.): Kócsák Mihály, Páczelt Antal, Sarkadi István. Váradi Lajos. Gyulakeszi (Zala vm.): Baranyai Ferencz, Horváth László. Gyulicza, u. p. Soborsin (Arad vm.) : Gärtner Ant. Gyurcsina, u. p. Rajecz (Trencsén vm.): Dubecz János. Gyurgyevó (Bács-Bodrog vm.): Balogh Illés, Hit- tenberger György, Michnják Gergely, Musitzky János, Peskan Lázár, Petro vies Pál, Pregun András, Pujics Simon, Via Szaniszló. Gyúró (Fejér vm.): Joó Sándor, Muharos Mihály, Oláh Lajos. Gyüd, u. p. Siklós (Baranya vm.): Bartonszuk Ádám, Bojdasz János, Bükős János, Kordán lstv. Gyügy (Hont vm.): Szászky Pál. Gyülevész, u. p. Zala-Szent-László (Zala vm.): Géczi Károly. Gyüleviz, u. p. Zsira (Sopron vm.): Németh Imre. Gyűl vész (Torontál- vm.): Lasch József, Mászer János Pribil János, Weber János. Gyüre (Szabolcs vm.): Frendák Ján., Rabies György. Gyürki, u. p. Kőkeszí (Hont vm.): Fábri Lajos. Gyürüfü, u. p. Ibafa (Baranya vm.): Bálint Pál, Szakcsi József. Gyűrűs, u. p. Szepetk (Zala vm.): Horváth János. Hábovka, u p. Zuberecz (Árva vm.): Klimek Józs. Habura, u. p. Csertész (Zemplén vm.): Szivük Máté. Hadad (Szilágy vm.): Radler Albert. Hadad-Győrtelek, u. p. Hadad (Szilágy vm.): Mota Antal. Hadrév, u. p. Gerend (Torda-Aranyos vm.): Bege- zán Márton. Hagymádfalva (Bihar vm.): Fohr József. Hagymás-Lapos, u. p. Nagy-Bánya (Szatmár vm.): Jenei György, Rátz Sándor. Háj, u. p. Stubnyafürdő (Turócz vm.): Gyurko- vits György, Strba András. Hajdu-Bagos, u. p. Derecske (Bihar vm.): Gáti Ferencz, Katona Ferencz, Kis Lajos, Raduj Józs. Hajdú-Böszörmény (Hajdú vm.): Abari Sándor, Baji Sándor, Bártfai Mihály, Biró Imre, Boros Márton, Borsó Gábor, Cserép András, Czégény István, Drén János, Fülöp György, Fülep Imre, Gyöngyösi Imre és János, Győrösy Imre, Győ- rösy István, Kiss Bálint, Kiss János, Kondor József, Kovács Mihály, ifj. Kovács Mihály, Kovács Sándor, Kun Gábor, Lovas Imre, Mátyus Miklós, Menyhárt József, Menyhárt Ká­roly, Menyhárt Miklós, Miklósi Imre, Nagy Gábor, Nagy Péter, Paksi Lajos, Rohács Lajos, Szabó András. Szabó Gábor, Szabó István, Szabó János, Szilágyi Sándor, Tóth János, Tóth Mihály, Uronyi Gábor, Uronyi József, Varga Sándor, Volosin János. Hajdú-Dorog (Hajdú vm.): Drigán András, Drigán György, Drigán János, Fehérváry Mihály, Jónás István, Menyhárt Károly, Menyhárt Péter, Rácz Péter, Široki György, Slozinger Dávid, Tonté József, Zsadányi Miklós. Kajdú-Hadház (Hajdú vm.): Nagy József, Bari Józs., Bari Mihály, Csősz László, Horvát Miklós, Kiss Sándor, Nagy Sándor, Nikoluk János, Sebes­tyén Antal, Široki Mihály, Tamás János. Hajdú-Nánás (Hajdú vm.): Balogh László, Csiszár Gyula, Fejes László, Horváth Miklós, Kocs Ba­lázs, Kovács Károly, Kovács László, Körtvélye-i i Gyula, Menyhárt András, Menyhárt Balázs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom