Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Czipészek — Postolari (šožtari) 495 Schuster — (Gordonniers) Várhely, u. p. Petres (Besztercze-Naszód vm.). Grünbaum Illés. Varjas (Temes vm.): Brescher Bertalan, Diener János, Durst Péter, Húsz Ferencz, Kilburg Mik­lós, Korck János, Gellért Martin, Martin Mihály, Mulz Péter, Müller Hubert, Ort Márton, Schmidt György, Ritter Jakab, Taugner Ferencz, Voll- mann Mátyás, Weigang Henrik, Weiszmüller József, Wendl Mátyás, Wetzl Ferencz. Várkony, u. p. Pécsvárad (Baranya vm.): Zimmer­mann István. Várkony, u. p. Ózd (Borsod vm.): Kis János, Nagler József, Steiner Áron, Vidinszky János. Vármellék, u. p. Sárvár (Vas vm.): Gróf Károly, Hamar Sándor, Hauer Károly, Horváth József, Kandúr Imre, Knapp József, Korbélyi János, Krisztianus Vilmos, Mohr Lajos, Póhn György, Pöcz Imre, Pörneczy János, Rácz Elek, Rajki György, Rohán József, Schneller Pál, Sebesi János, Steininger Ign., Takács Józs., Tangl Józs. Vármezö (Szilágy vm.): Stern Sándor. Várna (Trencsén vm.): Androvics István, Andro- vics István, Gzajíhan Pál, Czig Sámuel, Hreu- szik Nándor, Marusa József, Miesjan János, Pollák János, Porány Mátyás, Svalinecz Mátyás, Szmolko Ferencz, Tretina Fér., Vlkolácsek Ján. Város-Hidvég (Somogy vm.): Szakály Sándor. Város-Hodász (Vas vm.): Burján Antal, Harten- steiner János, Kereselitz Lőrincz, Stellek Antal, Stellek György. Város-Szalónak (Vas vm.): Grabler Ferencz, Pols­ter Károly. Városlőd (Veszprém vm.) : Auerbach Mihály, Eng- lert János, Felker János, Grimmeier Ignácz, Grimmeier József, József Ádám, József Ferencz, József János, József Kristóf, József Mihály, Klein Flórián, Pater Mátyás, Pfenning Ambrus, Puhin- ger Ferencz, Róth Ferencz, Roth István, Roth János, Roth Mihály, Schedl József, Schneider János, Staub Antal, Staub Márton, Ullrich Jó­zsef, Ullrich Mihály, Ullrich Vendel, Vindisch- man János. Várpalánka (Bereg vm.): Biel Pál, Bugyán Sándor Kisvárday András. Varsány (Veszprém vm.): Kreiner Béla. Vas-Hidegkut (Vas vm.): Benko Ferencz, Fenosz Ferencz, Glázsár Ferencz, Gutman Iván, Kerécz Ferencz, Kocsár János, Praczel József, Szmodis Mihály, Zsitek József. Vas-Megyer, u. p. Kemecse (Szabolcs vm.): Fried Ármin. Vas-Nyires, u. p. Battyánd (Vas vm.) : Horváth Ján., Pozvék Józs., Szedonya Ferencz, Varga Iván. Vasad, u. p. Piskolt (Bihar vm.): Erdei Péter, Gyémánt Ignácz. Vásárhely, u. p. Bánócz (Zemplén vm.): Paloncsár Balogh István. Vásáros-Namény (Bereg vm.) : Altmann Sámuel, Khún Sámuel, Klein Mór, Lőrincz István, Veisz Adolf. Vásárát (Pozsony vm.): Neugebauer Móricz. Vasas, u. p. Somogy (Baranya vm.): Bátaszéki Lajos, Hödl Henrik. Vaskóh (Bihar vm.): Drágíts Pál, Goldstein Sámuel, Jánk János, Kaufman Albert, Naczeidi Mihály, Nyegru Sándor. Vaskút (Bács-Bodrog vm.): Dobler András. Dobler János, Huber Ferencz, Hl Mátyás, 111 Gergely, Kohl István, Kohling József, Lack János, Scher- mann Mátyás, Schmidt Antal, Schmidt Nándor, Schön János, Voki Ferencz, Voki Lipót, Voki Mihály, Zimmermann Ferenc -. Vasvár (Vas vm.): Angler Lajos, Angler Mihály, Boszkovil József, Bugovics János, Eppelei Sán­dor, Fályán Károly, Horváth József, Horváth Károly, Kecskeméty János, Kohn Mór, Kovács Mihály, Lehner Ferencz, Máj er Lajos, Mór István, Nagy Ignácz, Petachan József, Roszko- vitsz Mór, Szily István, Tóth József, Török Károly. Vaszar (Baranya vm.): Sülle Mátyás, Zemplenszky Mihály. Vámzár (Veszprém vm.): Bogárdi Pét., Roskó Nánd. Vasziova, u. p. Német-Bogsán JKrassó-Szörénv vm.): Bondor József, Klein Ödön, Schumer Mihály, Zahorak Márton. Vát, u. p. Acsád (Vas vm.): Szele Ferencz, Török Lajos, Török Vineze. Vazsecz (Liptó vm.): Illavszky And., Unterberger Lipót. Vécse, u. p. Gálszécs (Zemplén vm.): Braun Mór. Vecseháza, u. p. Lugos (Krassó-Szörény vm.) : Hlagyik Ferencz, Kaupe Vineze, Kozilek János. Welich Ferencz. Vecsés (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Dobrovicz Mátyás, Fruhwirth József, Gáli János, Jandl József, Monger Ignácz, Schneider Ferencz, Schneider Nándor, Schneider Fülöp, Schneider János, Strohmayer József. Véczke, u. p. Nagy-Kend (Udvarhely vm.): Bá­nyai Péter. Védeny (Moson vm.): Eidenspirer Márton, Harcser Titusz, Hofbauer Ede, Kugler Ferencz, Millner Henrik, Unger István. Vedröd (Pozsony vm.): Markó Pál, Mrva Mihály, Turek Ferencz. Végfalva, u. p. Stridó (Zala vm.): Lesnjak Fülöp. Végles (Zólyom vm.): Viboh József. Vehécz (Zemplén vm.): Kalina Szaniszló, Véke, u. p. Boly (Zemplén vm.): Kiss Sándor, Kovács Mihály. Velcsicz, u. p. Melcsicz (Trencsén vm.): Zatyko György. Velejte (Zemplén vm.): Egreczki Gyula, Egreczki Ján. Velemér, u. p. Szent-Györgyvölgy (Vas vm.): Se­bők Sándor, Vas János. Velencze (Fejér vm.): Stibi Mihály. Veléte, u. p. Huszt (Ugocsa vm.): Lebovi Dávid, Szóbél Mózes. Velezd, u. p. Putnok (Borsod vm.): Böszörményi Gyula. Velike, u. p. Rába-Szent-Márton (Vas vm.): Bölyi Ferencz, Meier János, Mund József. Velkenye,u p.Rima-Szécs (Gömör vm.) :Revaj Józs. Velsicz (Bars vm.): Máj lát János. Velusócz, u. p. Prasicz (Nyitra vm.): Kvaltini Flór. Véménd (Baranya vm.): Hergert Frigyes, Sima Laj. Vencsellö (Szabolcs vm.): Gasparik Antal, Fried Gábor, Hogyka Miklós. Vép (Vas vm.): Krizmanics János. Veperd (Sopron vm.): Kindler József, Oberhofer Mátyás, Pintér József. Plahna Venczel, Plechl Mihály, Schranz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom