Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Gőz- és mümalmok — Parni i umjetni mlinovi 1253 (Dampf- und Kunstmühlen — Moulins ä vapeur et. minőt eriesl Simonmajor (Tolna vm.): br. Dräsche Rikárd. Siófok (Veszprém vm.): Muth testvérek és társuk. Somoskesz, u. p. Csermő (Arad vm.): Hánoszek J. Sopron (sz. k. v.): Czeke Ágoston, indóház-út 16. Soroksár (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Kőim Sándor, Kriser Gyula. Söjtör (Zala vm.): Tarányi Ferencz. Sümeg (Zala vm.): Zschiesche József. Szabadka (sz. k. v.): Autunovics Lajos, virág-u. 5, Bodi István, III. kör 808, Böhm Mór, IV. kör 432, Fleischer Ármin, majsai szél 43, Fürst és társai, zimonyi-út 876/a, Gyelmis Jakab, Jenő-u, 872, Kolofout József és társai, Manczenczeiter János, Manojlovics Sándor, VII. kör 4. Plett Rókus és társa, majsai szél 82, Sümeghy Ferencz (mr lásd hirdetését a »Hirdetések« részében!), Szőke Bertalan, VIII. kör 117, Sztantics Lajos és Károly, zászlós-u. 770, Vaszilyev Mitó, Veru- tics-u. 53, Vermes Gábor, VII. kör 358. Szabadszállás (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Mis- kolczi testvérek. Szakácsi (Somogy vm.): Boskovics Salamon. Szalacs (Bihar vm.): Rácz János. Szalárd (Bihar vm.): Mókán Péter. Szaniszló (Szatmár vm.): Szilágyi Gy., Weisz M, Szapáriliget, u. p. Kis-Jenő (Arad vm.): Burdán János és társai, Varga Koritor Pál. Szapáryfalva (Krassó-Szörény vm.): Josiás Bálint. Szaploncza (Máramaros vm.): Perl Salamon. Szárcsa (Torontál vm.): Szárcsái hengermalom­társaság (Eusch János, Marok István és Weisz- maii N.). Szarvas (Békés vm.) : Badula János, Bogdán János, Fábricz Dániel, Grünn B. Jakab, Haasz és Schönfeld, Kiss Mihály és társai, Klenk Jó­zsef, Unoczky István és társa. Szász-Keresztúr (Nagy-Küküllő vm.): Józsa Vilm. Szász-Régen (Maros-Torda vm.): Hügel Lipót és Medary Lajos, Schwarz Mendel. Szatmár-Németi (sz. k. v.): Göbb Jak., Deák-tér 28, Spitz Henrik, sj: Szatmári gőzmalom-társulat. Szécsény (Nógrád vm.): Rusznikó Ant., Vancsó B. Szeged (sz. k. v.) : -íí-Back Bernát, özv. Fodor Jó­zsef, felső-tiszapart 17, »«-Ligeti Sámuel, Mahrer Miksa, vám-tér 7, özv. Szűcs Julianna, Ferencz- József-rakpart 17, »Viktoria« részvénytársasági gőzmalom, fenyő-u. 2. Szeghalom (Békés vm.): Laubach Pál és társa, Szívós Sándor, Weisz Salamon. Szegi (Zemplén vm.): -«-Szegi gőzmalom részvény- társaság. Szegvár (Csongrád vm.): Kovács Imre, Krug Já­nos és Bartucz Dömötör. Szegzárd (Tolna vm.): Fülöp Géza. Szék (Heves vm.): Rácz József. Szék (Szolnok-Doboka vm.): Grossmann Mór, Székelyhid (Bihar vm.) : Plechló Antal. Székes-Fejérvár (sz. k. v.): Mann József. Szelevény (Jász-N.-Kun-Szolnok vm.): Trinz Vil­mos és Veisz Emil. Szemere, u, p. Szihalom (Borsod vm.): Szabó Imre és társai. Szemlak (Arad vm.): Marossy György. Szent-Ágota, u. p. Sárkeresztúr (Nagy-Küküllő vm.): Hager Keresztély és társai. Szent-Benedek, u. p. Dés (Szolnok-Doboka vm.)' gr. Kornis Viktor. Szent-Endre (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): PoszpischlK. Szent-Grót (Zala vm.): Harkányi Ádolf. Szent-György, u. p. Baranya-Jenö (Baranya vm.): Szilly László. Szent-Márton (Arad vm.): Frisch József. Szent-Mihály (Szabolcs vm.): Kresch Jakab. Szent-Tamás (Bács-Bodrog vm.): Mikovics B. Szentes (Csongrád vm.): Sonnenfeld Sámuel, -«-Szentesi hengermalom-részvénytársaság, Tóth Árpád, Zsoldos Ferencz. Szerb-lttebe (Torontál vm.): Hoffmann és Grün- vald, Schner Lipót. Szerb-Nagy-Szent-Miklós (Torontál vm.): Bayer Gyula, gr. Nákó Kálmán. Szerencs (Zemplén vm.): Fischer Ignácz. Szigetvár (Somogy vm.) : Fischmann Adolf. Szilágy-Somlyó (Szilágy vm.): özv. Gross Hen- rikné, Herman Lipót. Szilágy-Szent-Király (Szilágy vm.) : Kleiber Andr. Szilas, u. p. Buziás (Temes vm.): Barth József. Szili (Somogy vm.): gr. Hunyady-féle gőzmalom. Szinyér-Váraija (Szatmár vm.): özv. Lengyel Kr. Szirák (Nógrád vm.): Tőrök Mihály. Szkeus, u. p. Furlog (Krassó-Szörény vm.): Asz- trab Mihály. Szolnok (Jász-N,-K.-Szolnok vm.): Adler Ignácz, id. Seftsik István Szombathely (Vas vm.): Unger Zsigmond. Szonta (Bács-Bodrog vm.): Csihás Antal és fia. Szöllös-Csigerél, u. p. Pankota (Arad vm.): hg. Sulkovszky József Mária. Szöllös-Györök (Somogy vm.) : gr. Jankovich L. Szöreg (Torontál vm.): Klein Zsigm. és Ármin. Sztrabicsó (Bereg vm.): Klein Kálm., Rapaport M. Szuha-Kálló (Borsod vm.): Domen Kálmán, Grosz- mann Ignácz. Szurdok-Püspöki (Heves vm.): Vanczár Ferencz. Tab (Somogy vm.): »Hungária« gőzmalom részvény- társaság, Fischer Márkus. Talpas (Arad vm.): Angelina Tivadar. Tamási (Tolna vm.): Mayer Márton. Tápió-Györgye (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Hirn S. Tápió-Szele (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Szántha István és Pál. Tápió Szent-Márton (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Tú­rák János. Tarczal (Zemplén vm.): Stein testvérek és Kohn. Tarna-Méra (Heves vm.): Haberl József. Tarna-Örs (Heves vm.): Braun Dávid. Tárnok-Oroklán (Zala vm.): Deutsch M. Ármin, Molnár Ede. Tasnád (Szilágy vm.): Kőmives Lajos, Lieber­mann Géza. Taucz (Arad vm.): gr. Königsegg Fidél. Téglás (Hajdú vm.): Téglási gőzmalomtársulat. Teke (Kolozs vm.): Fabriczius Simon, Scheiner M. Temerin (Bács-Bodrog vm.): özv. Bélám Magdolna, Sztuklitz Ferenczné, Deszpinits Áron. Temes-Kubin (Temes vm.): Götz A. és Schorschul J. Temes-Rékás (Temes vm.): Klučarić Henrik, Scheer Simon. Temesvár (sz. k.' v.): -«-Első temesvári mű­malom (Stehmann és társai), -«-»Erzsébet« gőz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom